slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terrorism PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terrorism

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Terrorism - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Terrorism. นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551: Dirty bomb threat, New York. นิยาม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terrorism' - Michelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Terrorism

นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

slide3
นิยาม
 • Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby — in contrast to assassination — the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used tomanipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought (Schmid, 1988).
slide4
ลักษณะสำคัญ

ใช้ความรุนแรง หรือการขู่

ปฏิบัติการโดยบุคคลหรือองค์กรลับ

เลือกเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหรือเป็นสัญลักษณ์

ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สร้างความกลัว เรียกร้องความสนใจ

หวังผลทางการเมือง

slide5
อุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลกอุบัติการณ์ของการก่อการร้ายทั่วโลก

ที่มา: Office of the Coordinator for Counterterrorism

2545 202
2545: ระเบิดบาหลีเสียชีวิต 202 คน
2546 655 000 3 698
2546: การรุกรานอิรัก เสียชีวิต: ชาวอิรัก 655,000 + ทหารอเมริกัน 3,698 คน
2549 52
2549: ระเบิดลอนดอน เสียชีวิต 52 คน
slide10

ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

slide11

จำนวนเหตุการณ์ตั้งแต่ 2536 - 2547

> 800 Deaths

เสียชีวิต > 800 ราย

ที่มา: ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11

slide12
เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทาง
show room 9 9 49
ระเบิด Show room รถ 9 จุดอ.เมือง ยะลา 9 พ.ย. 49
slide15
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคม ความหวาดระแวงอคติ ความเกลียดชัง

การบาดเจ็บ เสียชีวิต

ความรุนแรง

 • ยุทธวิธี “สร้างอาณาจักรแห่งความกลัว”
 • การเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์:

- ชาติพันธุ์มลายู

- ศาสนาอิสลาม

- ประวัติศาสตร์รัฐปาตานี

 • การครอบงำทางวัฒนธรรม
 • โครงสร้างการจัดการของรัฐที่ผิดพลาด
 • ความไม่เป็นธรรม การแย่งชิงฐานทรัพยากร

ความขัดแย้ง

violence related injury surveillance vis http medipe psu ac th vis
Violence-related Injury Surveillance (VIS)http://medipe.psu.ac.th/vis
 • ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้เอื้อต่อการนำไปใช้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดนโยบายและวางแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสีย
 • เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2550
 • กลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจ (Intentional injury) ทุกราย ที่มารับการรักษาหรือชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลของรัฐจำนวน 47 แห่งของจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • โดยนำข้อมูลระบบเฝ้าระวังฯ เฉพาะเหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาวิเคราะห์

18

slide21
จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและอำเภอที่เกิดเหตุจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและอำเภอที่เกิดเหตุ

21

spot map 1 1
Spot Map แสดงจำนวนเหตุการณ์ตามที่เกิดเหตุ(1 จุดแทน 1 เหตุการณ์)
slide23

การกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือนการกระจายของลักษณะสถานที่เกิดเหตุจำแนกตามเดือน

ม.ค.

ก.พ.

เม.ย.

พ.ค.

มี.ค.

มิ.ย.

ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ

ถนนหรือทางหลวง

บ้าน ที่อยู่อาศัยส่วนตัว

สถานที่ค้าขายสินค้าและบริการ

สถานที่อื่นๆ

นา ไร่ สวน

สถานศึกษา / สถานที่สาธารณะ

23

เดือน

slide24
เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการเดินทาง
slide25

สถานที่ :ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

slide26
จำนวนและอัตรา (/แสนประชากร/6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ

26

slide27
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามจังหวัดที่เกิดเหตุ
slide28
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัดและเดือนที่เกิดเหตุ
slide29
จำนวนและอัตรา (/แสนประชากร/ 6 เดือน) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) ตามอำเภอที่เกิดเหตุ
slide30

จำนวน

จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 5 อันดับแรกจำแนกตามอำเภอและเดือนที่เกิดเหตุ
area map
Area map แสดง อัตราการบาดเจ็บเฉลี่ยและ จำนวนการบาดเจ็บรายเดือนตามอำเภอที่เกิดเหตุการณ์

31

slide33
จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์จำแนกตามจังหวัดและเวลาที่เกิดเหตุการณ์
slide37

บุคคล :ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต

slide39
ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพ

จำนวน

39

slide40
ลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพและเดือนที่เกิดเหตุลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำแนกตามอาชีพและเดือนที่เกิดเหตุ
slide42

การบาดเจ็บเสียชีวิตและการดูแลรักษาการบาดเจ็บเสียชีวิตและการดูแลรักษา

slide43
การรักษาผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลการรักษาผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล

การชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาล

43

slide44
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

44

slide45
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (%) 5 อันดับแรก ตามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

45

slide48

เหตุการณ์ระเบิดในที่สาธารณะเหตุการณ์ระเบิดในที่สาธารณะ

48

slide50
การนำส่งจากจุดเกิดเหตุ
 • ในผู้บาดเจ็บจำนวน 1,291 ราย
  • มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 153 ราย
  • มาโรงพยาบาลเอง 247 ราย
  • หน่วย EMS นำส่ง 79 ราย
  • ไม่ระบุ 823 ราย
 • ค่ามัธยฐานของระยะเวลาจากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล 30 นาที (IQR = 15-60 นาที)
slide51
การดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุการดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุ
slide52
พาหนะในการส่งต่อ

เป็นรถพยาบาล 311 ครั้ง

รถอื่น 2 ครั้ง

ไม่ระบุ 4 ครั้ง

มีผู้ดูแลขณะส่งต่อ

เป็นพยาบาล 230 ครั้ง

แพทย์ 7 ครั้ง

อื่นๆ 73 ครั้ง

ไม่มีผู้ดูแล 1 ครั้ง

ไม่ระบุ 4 ครั้ง

การส่งต่อ
 • ในผู้บาดเจ็บจำนวน 1291 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน 285 ราย (317 ครั้ง)
 • ค่ามัธยฐานของระยะเวลาในการส่งต่อ 49 นาที (IQR = 25-80 นาที)

52

slide54
ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เฉลี่ย

*ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก **คิดจากข้อมูลของ 776 ราย (59.4%)

slide55
สถานะขณะจำหน่าย
 • ในผู้บาดเจ็บที่มาโรงพยาบาลจำนวน 1,291 ราย (1,307 ครั้ง) สถานะขณะจำหน่าย
  • หาย 65 ราย
  • ดีขึ้น 411 ราย
  • ไม่ดีขึ้น 67 ราย
  • ตาย 97 ราย
  • ไม่มีข้อมูล 651 ราย
 • มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 550 คน
slide57
“It seems as if some barrier has been broken and anyone can be regarded as a target,

even those bringing food to the hungry and medical care to the wounded.”

~ Mary Robinson ~

U.N. High Commissioner for Human Rights

57

slide58
การเผาสถานีอนามัย โตะแน จ.ปัตตานี 9 ม.ค.50

58

slide59

Online Security & Safety Resourcehttp://medipe.psu.ac.th/security&safety/

59

59

slide60
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
 • ใช้แนวทางความสมานฉันท์และการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 • การฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธ
 • การขจัดความเกลียดชังและอคติในสังคมไทย

60

slide61

“There is no way to peace.

peace is the way.”

~ A.J. Muste~