mafunzo ya microsoft office word 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mafunzo ya Microsoft ® Office Word 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mafunzo ya Microsoft ® Office Word 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Mafunzo ya Microsoft ® Office Word 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Mafunzo ya Microsoft ® Office Word 2007. Kuwa chapu. Yaliyomo ya kozi. Muhtasari: Umesikia neno? Funzo la 1: Pata kujua Utepe Funzo la 2: Pata amri za kila siku Funzo la 3: Orodha rahisi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mafunzo ya Microsoft ® Office Word 2007' - merlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yaliyomo ya kozi
Yaliyomoyakozi
 • Muhtasari:Umesikianeno?
 • Funzola1:PatakujuaUtepe
 • Funzola2:Pataamrizakilasiku
 • Funzola3:Orodharahisi

Mafunzomawiliyakwanzanipamojanaorodhayakazizilizopendekezwa,nazotezinajumuishajozilamaswaliyajaribio.

muhtasari umesikia neno
Muhtasari:Umesikianeno?

Word2007ipo.Koziitakusaidiakuwakasi.

Utajifunzajinsiyakuundawarakanzuri,nazakitaalamambazozitafurahishamarafikiwakonawafanyikaziwenzako.

malengo ya kozi
Malengoyakozi
 • FanyakazizaUtepe—ndunimpyaambayohufanyaWordiwerahisikutumiakulikoawali.
 • Pataamrizakilasiku,zinazojulikanaunazohitajikufanyakaziyako.
funzo la 1

Funzola1

PatakujuaUtepe

pata kujua utepe
PatakujuaUtepe

UnapofunguaWord2007,kituchakwanzautaonaniUtepe,eneoambalolinafuturusehemuyajuuyaWord.

Maskani

Fonti

Aya

Utepehuletaamrizinazojulikanazaidimbele,kwahivyosiolazimautafutesehemuanuwaizaprogramuzavituunavyofanyakilawakati.

Hiiitafanyakaziyakoiwerahisinachapu.

tumia utepe kwa maagizo yanayojulikana
TumiaUtepekwamaagizoyanayojulikana

Utepehutoaurahisinausawa,napamojanamaagizoyoteyakawaidayaliyooneshwasehemumoja.

Maskani

Bandika

Fonti

Aya

Kwamfano,unawezakatanakubandikamatinikutumiaamrikwenyekichupochaMaskani,badiliuumbizajiwamatinikwakutumiaMtindo;nabadilimandharinyumayaukurasakwenyekichupochaWaliowaukurasa.

nini kiko kwenye utepe
NinikikokwenyeUtepe?

JizoezenasehemutatuzaUtepenamsaadaunaoelewajinsiyakuutumia.

Nivichupo,vikundi,naamri.

Maskani

Fonti

Aya

Vichupo:Utepeunasabazamsingikotejuu.Kilamojainawakilishaeneolashughuli.

Vikundi:Kilakichupokinavikundianuwaiambavyohuoneshavipengeehusikapamoja.

Amri:Amrinikichupo,menyu,aukikashaambapounawezaingizahabari.

kizindua kikasha ongezi katika vikundi
KizinduaKikashaOngezikatikavikundi

Maskani

Fonti

Aya

Fonti

KibamboNafasi

Fonti

BadhiyavikundivinakishalekidogohanamukatikasehemuyachinikonakuliainayoitwaKizinduaKikashaOngezi.

Bofyakuonachaguozaidihusikakwakundihilo.ZitaonekanakatikakikashaongezizoefuaukidirishachakaziambachounagunduakutokakwatoleolaawalilaWord.

vichupo vya ziada huonekana
Vichupovyaziadahuonekana

Vichupofulanihuonekanatuwakatiunavihitaji.

ZanazaPicha

Umbiza

UmbolaPicha

UkingowaPicha

MadoidoyaPicha

MitindoyaPicha

Ukichopekapichanaunatakakufanyaziaidinayo,kamakupunaaukubadiliusawanyimatini.

Amrihizozinapatikanawapi?

vichupo vya ziada huonekana1
Vichupovyaziadahuonekana

Vichupofulanihuonekanatuwakatiunavihitaji.

ZanazaPicha

Maskani

Umbiza

UmbolaPicha

UkingowaPicha

MadoidoyaPicha

MitindoyaPicha

Hauitajikuvitafuta.Badalayake:

Teuapicha.

ZanazaPichahuonekana.BofyakichupochaUmbiza.

Vikundinaamrizaziadahuonekanakwakufanyakazinapicha,kamakundilaMitindoyaPicha.

upauzana mdogo
Upauzanamdogo

Baadhiyaamrizauumbizajizinasaidiasanakwambaunazitakazipatikanehaijalishiunachofanya.

WaliowaUkurasa

A23B

Tusemeunatakakuumbizaharakamatinifaulani,lakiniunafanyakazikwenyekichupochaWaliowaUkurasa.

Unawezabofyakichupocha Maskanikuonachaguozauumbizaji,lakinikunanjiayaharaka.

upauzana mdogo1
Upauzanamdogo

Baadhiyaamrizauumbizajizinasaidiasanakwambaunazitakazipatikanehaijalishiunachofanya.

WaliowaUkurasa

A23B

Teuamatinikwakuburutanakipanyachako,nakishaelekezakwauteuzi.

Upauzanamdogoutaonekanakatikahaliiliyoparara.UkielekezakwaUpauzanamdogo,itakuwathabiti,naunawezabofyachaguolauumbizajikwake.

upauzana ufikio chapu
UpauzanaUfikioChapu

UnapuzanaUfikioChapunieneondogolasehemuyajuukushotokwaUtepe.

Maskani

OngezakwaUpauzanaUfikioChapu.

TanafsishaUpauzanaUfikioChapu...

Inavituambavyounatumiakilasiku:Akibisha,Tendua,naRudia.

OneshaUpauzanaUfikioChapuchiniyaUtepe

PunguzaUtepe

PichainaoneshajinsiunawezaongezaamrizingineunazopendakwaUpauzanaUfikioChapuilizipatikanehaijalishiukokwakichupokipi.

UnawezapiaondoavitufekutokakwaUpauzanaUfikioChapu.

maoni kwa mazoezi
Maonikwamazoezi
 • TumiaUtepe.
 • Ongezavichupovyaziada,nakishachopekapichanafanyakazinaZanazaPicha.
 • FanyakazinaupauzanaMdogo.
 • TumiaUpauzanawaUfikioChapu.
 • Fichavikundinaamri.
jaribio 1 swali 1
Jaribio1,swali1
 • UkibofyakitufehikikatikaWord2007,ninihufanyika?(Chaguajibumoja.)
 • UnafichaUtepekwamudamfupiiliuwenanafasizaidiyawarakawako.
 • Unatekelezasaizikubwayafontikwamatiniyako.
 • Unatumiachaguozaziada.
 • UnaongezaamrikwaUpauzanaUfikioChapu.
jaribio 1 swali 1 jibu
Jaribio1,swali1:Jibu
 • Unatumiachaguozaziada.

Maranyingikikashaongezikitaonekana,nakinawezaonekanakujulikanakutokakwamatoleoyaawaliyaWord.

jaribio 1 swali 2
Jaribio1,swali2
 • UpauzanaUfikioChapuukowalinaniliniunapaswakuutumia?(Chaguajibumoja.)
 • Ukokatikakonayajuukushotokwenyekiwamba,naunapaswakutumiaamrizakounazopenda.
 • Unaninginiajuuyamatini,naunapaswakuutumiawakatiunahitajikufanyamabadilikoyauumbizaji.
 • Ukokatikakonayajuukushotokwakiwamba,naunapaswakuutimiawakatiunahitajikufikiawarakachapu.
 • UkokwenyekichupochaMaskani naunapaswakuutumiawakatiunahitajikuzinduaaukuanzawarakampya.
jaribio 1 swali 2 jibu
Jaribio1,swali2:Jibu
 • Ukokatikakonayajuukushotokwenyekiwamba,naunapaswakutumiaamrizakounazopenda.

NiupauzanamdogoulionavitufevyaAkibisha,Tendua,na Rudia.UnawezaongezaamriunazopendakwakubofyakuliaamrinakuteuaUpauzanaUfikioChapu.

jaribio 1 swali 3
Jaribio1,swali3
 • Upauzanamdogoutaonekanaikiwautafanyailiyayafuatayo?(Chaguajibumoja.)
 • BofyamarambilikichupoamilifukwenyeUtepe.
 • Teuamatini.
 • Teuamatininaelekezakwake.
 • Yoyotehapojuu.
jaribio 1 swali 3 jibu
Jaribio1,swali3:Jibu
 • Teuamatininaelekezakwake.

Itaonekanapiaikiwautabofyamarambilimatiniuliyoteua.

funzo la 2

Funzola2

Pataamrizakilasiku

pata amri za kila siku
Pataamrizakilasiku

Word2007nimpya,nahiyoinafurahisha.Lakiniunavituvyakufanya.

Sasaniwakatiwakujuamaeneohaswayaamrizinazotumikasana.

Kwamfano,unaundawarakawapi?Viaridhishi,mitindo,nakihakikishitahajiavikowapi?Najekuchapisha?

Funzohililitakuoneshakwambamundompyawaprogramuhuwekaamrisawamahaliunazihitaji.

anza na kifufe cha microsoft office
AnzanaKifufechaMicrosoftOffice

Maskani

NyarakazaKaribuni

Mpya

Fungua

Chapisha

Funga

ChaguozaWord

TokakwenyeWord

KitufechaMicrosoftOffice ndiomahalipapapakuanzakatikaWord.

Unapoibofya,menyuhuonekanailiutumiekuunda,kufungua,aukuakibishawaraka.

na mitindo je
Namitindoje?

Unatakamtazamowanguvunaunaofaawauumbizajikulikozileamrizakozanaitalikitu?

UtatakakujuakuhusumitindokatikaWordmpya.

¶Hakuna…

Kichwa2

¶Kawaida

Kichwa1

Mitindo

UnawezachaguaaithaMtindoChapuuliotengenezwatayariauutekelezamtindompyauliofanyaawali.

na mitindo je1
Namitindoje?

UnafanyakazinamitindokwenyekichupochaMaskani katikakundilaMitindo.

¶Hakuna…

Kichwa2

¶Kawaida

Kichwa1

Mitindo

Pichainaoneshajinsiyakupatamitindounayotaka.

MitindoChapuikotayari,mitindoyakitaalamuambayonichapunarahisikutekeleza.NainasurampyanatoleohililaWord.

BofyakitufehikikuonabaadhiyaMitindoChaputayarikutumia.

BofyaKizinduaKikashaOngeziilikufunguaKidirishacha Mitindo.

umbizo mpakajirangi
UmbizoMpakajirangi

AmrinyinginechapuyauumbizajiniUmbizoMpakajirangi.

IkokwenyekushotomwakichupochaMaskanikatikakundilaUbaoklipu.

Maskani

Ubaoklipu

Fonti

Aya

IkiwahaujazoeaUmbizoMpakajirangi,ninjiayaharakakunakiliuumbizajikutokakwasehemumojayamatinikwanyingine.

KutumiaUmbizoMpakajirangi,wekakielekezikatikamatiniambayoumbizounatakakunakiliumbizolakenakishabofyakitufechaUmbizoMpakajirangi.

fifiza
Fifiza

Baadayakuchopekakitu,unawezahitajikutazamatenatondoti.

Kwahivyoutatakakujuamahalipakupatauthibitiwakufifiza.

Tazamakonayachiniyakulia.Burutaslaidikuliakufifizandani,naburutakushotokufifiza.

uko tayari kuchapisha
Ukotayarikuchapisha?

Ukotayarikuchapisha—lakiniukotayari?

Kwanzanivyemakukaguajinsikurasazakozimepangwakwakuchapisha.

WaliowaUkurasa

Jongezo

KilakituunachohitajikikokwenyekichupochaWaliowaUkurasa.

KundilaMkaowaUkurasaunaSaizi(8.5x11,A4,nakadhalika),Uzoefu(kurasamlalonakurasawima)naPambizo.

ndio uko tayari kuchapisha
Ndio,ukotayarikuchapisha

Ukiwatayarikabisakuchapisha,rudikwaKitufechaMicrosoftOffice.

Maskani

Mwonekonachapawaraka

Mpya

Chapisha

Teuakichapishi,idadiyanakala,nachaguozinginezakuchapishakablayakuchapisha.

Fungua

ChapaChapu

Akibisho

Tumawarakamojakwamojakwakichapishikaidabilakufanyamabadiliko.

AkibishaKama...

MwonekoawaliChapa

Onamwonekoawalikubadilikurasakablayakuchapisha.

Chapisha...

Zingatiakwambasasaunachaguo:

UkibofyaamriyaChapishautapatakikashaongezichaChapisha.LakinielekezakwakishalesehemuyakuliayaamriyaChapishabadalayake,utaonaamritatuzingine.

ndio uko tayari kuchapisha1
Ndio,ukotayarikuchapisha

Ukiwatayarikabisakuchapisha,rudikwaKitufechaMicrosoftOffice.

Maskani

Mwonekonachapawaraka

Mpya

Chapisha

Teuakichapishi,idadiyanakala,nachaguozinginezakuchapishakablayakuchapisha.

Fungua

ChapaChapu

Akibisho

Tumawarakamojakwamojakwakichapishikaidabilakufanyamabadiliko.

AkibishaKama...

MwonekoawaliChapa

Onamwonekoawalikubadilikurasakablayakuchapisha.

Chapisha...

Zingatiakwambasasaunachaguo:

Chapisha

ChapaChapu

MwonekoawaliChapa

nyuma ya matukio
Nyumayamatukio

NdunizoteunazotumiakilasikukatikaWordzikokwenyeUtepenanirahisikuzipata.

Maskani

NyarakazaKaribuni

Mpya

Fungua

Chapisha

Funga

ChaguozaWord

TokakwenyeWord

Kwahivyomipangizoyanyumayamatukioambayosiojuuyakutengenezanyaraka,lakiniinathibitijinsiWordhufanyakazi?

nyuma ya matukio1
Nyumayamatukio

UnathibitivipijinsiWordinafanyakazi?

Maskani

NyarakazaKaribuni

Mpya

Fungua

Chapisha

Funga

ChaguozaWord

TokakwenyeWord

MipangizohiiyotenisehemuyaChaguozaWord,ambayounaonaukibofyakitufechaChaguozaWord.

NikwenyemenyuambayohufungukawakatiunabofyaKitufechaMicrosoftOffice.

maoni kwa mazoezi1
Maonikwamazoezi
 • Ongezaorodhaaridhishe.
 • TekelezaMitindoChapu,nafifizanjekuonamabadilikoyote.
 • BadilimuundowaMtindoChapu.
 • TumiaUmbizoMpakajirangi.
 • FanyamabadilikoyajumlanakichupochaWaliowaUkurasa.Kishajaribuvichupozaidi.
 • Chapishaainazotezanjia.
jaribio 2 swali 1
Jaribio2,swali1
 • Unawezatekelezaorodhaaridhishekutumiaamrimatikakundilipikichupokipi?(Chaguajibumoja.)
 • KatikakundilaAya kwenyekichupochaWaliowaUkurasa.
 • KatikakundilaAya kwenyekichupochaMaskani.
 • KatikakundilaIshara kwenyekichupochaChopeka.
 • KatikakundilaMatinikwenyekichupochaChopeka.
jaribio 2 swali 1 jibu
Jaribio2,swali1:Jibu
 • KatikakundilaAyakwenyekichupochaMaskani.

Hapandipounawezatekelezaorodhazozotearidhishe.Kidokezo:UnawezapiatekelezaorodhaaridhishekwakutumiaUpauzanamdogo.

Kuwachapu

jaribio 2 swali 2
Jaribio2,swali2
 • UnachaguavipichaguozachapishakatikatoleojipyalaWord?(Chaguajibumoja.)
 • BofyakitufeauUtepewaChapisha.
 • BofyakitufechaChapishakwenyeUpauzanaUfikioChapu.
 • TumiaKitufechaMicrosoftOffice.
 • Aithachaguolakwanzaaupilihapojuu.
jaribio 2 swali 2 jibu
Jaribio2,swali2:Jibu
 • TumiaKitufechaMicrosoftOffice.

HapandipounafunguaMwonekoawaliChapavilevile.

jaribio 2 swali 3
Jaribio2,swali3
 • Nikonaipiinathibitiffifiza?(Chaguajibumoja.)
 • Juu-kulia.
 • Juu-kushoto.
 • Chini-kushoto.
 • Chini-kulia.

Jiwekechapu

jaribio 2 swali 3 jibu
Jaribio2,swali3:Jibu
 • Chini-kulia.

Katikakonayachini-kuliakunauthibitiunaotumiakufifizandaninanje.UnawezapiatumiamenyuyaMwonekokuonavithibitikufifiza.

funzo la 3

Funzola3

Orodharahisi

orodha rahisi
Orodharahisi

Orodhanimuhimukwawarakawowote,ikiwaunafupishahabariaukufanyaiwerahusikuelewa.

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi
 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
  • Mwezi
 • Mirihi
  • Fobosi
  • Deimosi

Orodhanambanimuhimukwakuoneshahabariyamfulizo.Ikiwahunawasiwasikuhusumfulizo,orodhaaridhisheinawezakuwabora.

Orodhazinawezakuwakiwangokimoja,ikiwanavipengeevyenyeurithinamgao;auviwangoanuwai,kumaanishakunaorodhandaniyaorodha.

unda orodha unapocharaza
Undaorodhaunapocharaza

Kunazaidiyanjiamojayakuanzaorodha,lakiniinayojulikanazaidinikuundaorodhakiotounapocharaza.

Nafasi

Kipindi

Kipindi

A

 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Ikiwaunahitajiorodhaaridhishe,charazatukinyota(*)ikifuatiwananafasi.Kinyotahuwakiaridhishe,naorodhayakohuanizishwa.

Ukishamalizakucharazakipengeechakwanzakatikaorodhayako,bonyezaINGIZA,nakiaridhishekipyakitaonekanakatikamstariufuatao.

unda orodha unapocharaza1
Undaorodhaunapocharaza

Kunazaidiyanjiamojayakuanzaorodha,lakiniinayojulikanazaidinikuundaorodhakiotounapocharaza.

Nafasi

Kipindi

Kipindi

A

 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Kuundaorodhanambakioto,charazanambamojananukta(1.),ikifuatiwananafasi.

HiinimpyakwaWord2007;katikamatoleoyaawali,ilibidiubonyezeINGIZA kablayaorodhakuanza.

unda orodha unapocharaza2
Undaorodhaunapocharaza

Kunazaidiyanjiamojayakuanzaorodha,lakiniinayojulikanazaidinikuundaorodhakiotounapocharaza.

Nafasi

Kipindi

Kipindi

A

 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Zebaki

Zuhura

Dunia

Mirihi

Kwasababuorodhayenyeherufinimmojayaorodhanambaanuwai,charazaherufiananukta(a.),ikifuatiwananafasi,kuanzishaorodhayenyeherufi.

orodha za kuacha
Orodhazakuacha

Umeingizakipengeechamwishokatikaorodhayako.Umakamilishajeorodhanakukomeshaviaridhisheaunambakuonekana?

Pichainaoneshanjiabora.

 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi
 • Sumbula
 • Satanalia
 • Uranusi
 • Neptuni
 • Zebaki
 • Zuhura
 • Dunia
 • Mirihi
 • Sumbula
 • Satanalia
 • Uranusi
 • Neptuni

Ingiza

Kibonyenyuma

NjiarahisikabisayakukomakuundaorodhanikubonyezaINGIZA marambili,kamailivyooneshwasehemuyakushoto.

Ikiwaunahitajikitutofauti,kwamfano,matiniambayoimegawakatikakiwangosawakamamatiniaukiaridhishejuuyake,tumiakitufechaKIBONYENYUMA.

kufanya kazi na aya katika orodha kubandika orodha
Kufanyakazinaayakatikaorodha;kubandikaorodha

Ikiwaunaundaorodhanambaauaridhishenaunahitajibaadhiyavipengeevyaorodhakujumuishandaniyaayandogo,kamailivyooneshwakatikapicha.

Ayaambazohazijaorodheshwa

Kunanjiaanuwaizakushughulilanatukiohili;unayotumiainategemeahaliyawarakawakonaupendeleowakibinafsi.

kufanya kazi na aya katika orodha kubandika orodha1
Kufanyakazinaayakatikaorodha;kubandikaorodha

Ikiwaunaundaorodhanambaauaridhishenaunahitajibaadhiyavipengeevyaorodhakujumuishandaniyaayandogo,kamailivyooneshwakatikapicha.

Ayaambazohazijaorodheshwa

 • UnawezaundaayandogokatikaorodhakwakubonyezaTEUA JUU+INGIZA,kulikotuINGIZA,kukamilishakilafungulamatini.
 • Kuendelezaorodhabaadayaorodhandogo,charazanambaifuatayokwakipindi;orodhaitaendeleakioto.
viaridhishe na namba
Viaridhishenanamba?

Umepataainambayayaorodha?Ulianzanaviaridhishelakinisasaunafikirianambarizinge-kuwabora,auvingine?

Usijali,nirahisikubadilishakutokakwamojakwendakwanyingine.

Maskani

Aya

Fonti

 • Zebaki
 • Zuhura

|

Bofyatumahalikwaorodhayako,nakishabofyakitufechaViaridhishe auKuwekanamba kwenyeUtepe.

viaridhishe na namba1
Viaridhishenanamba?

Unawezapiatumiavitufehivikuanzaorodhampya.

Maskani

Aya

Fonti

 • Zebaki
 • Zuhura

AithabofyakitufenaanzakucharazakuundaorodhayakoyakwanzayavipengeeauteuamatiniambayoumecharazanabofyakitufechaViaridhisheauKuwekanambakubadilikilaayakuwakipengeechaorodha.

jaribio 3 swali 1
Jaribio3,swali1
 • Orodhayakiwangokimojaninini?
 • Orodhabilaorodhandogokatikakipengeebinafsi.
 • Orodhayenyekilakiaridhishekwamgaommoja.
 • Orodhayenyekipengeekimoajtu.
 • Orodhainayotumianambaritu,sioviaridhishe.
jaribio 3 swali 1 jibu
Jaribio3,swali1:Jibu
 • Orodhabilaorodhandogokatikakipengeebinafsi.

Hakunaorodhakatiyaorodhakwaorodhayakiwangokimoja!

jaribio 3 swali 2
Jaribio3,swali2
 • Unapaswakucharazaniniilikuundaorodhaaridhishekiotoinayotumiamadoanyeusikamamuundowakiaridhishe?(Chaguajibumoja.)
 • 1.nanafasi
 • @nanafasi
 • a.nanafasi
 • *nanafasi
jaribio 3 swali 2 jibu
Jaribio3,swali2:Jibu
 • *nanafasi.

Charazakinyotaikifuatiwananafasi,naumetoka.

jaribio 3 swali 3
Jaribio3,swali3
 • Unapaswakupangaayampyailimatiniigawekiwangosawakamamatinikatikakipengeechaorodhaaridhishehapojuu?(Chaguajibumoja.)
 • Malizaorodha,nakishatumiamigaokwenyemstariwarulakuanzaayampya.
 • Ongezakipengeekipyachaorodha,nakishabonyezaKIBONYENYUMAkuondoakiaridhishe.
 • Ongezaskipengeekipyachaorodha,nakishabofyaKIBONYENYUMAmarmbili.
 • Ongezaskipengeekipyachaorodha,nakishabofyaINGIZA tena.
jaribio 3 swali 3 jibu
Jaribio3,swali3:Jibu
 • Ongezakipengeekipyachaorodha,nakishabonyezaKIBONYENYUMA kuondoakiaridhishe.

Kufikiahapahiindionjiarahisiyakupataayayenyemgao.

funzo la 4

Funzola4

Kuongezapambizo,ukoza,aumadoidoyajazo

kuongeza pambizo ukoza au madoido ya jazo
Kuongezapambizo,ukozaaumadoidoyajazo
 • Kingo,Ukozwajinamadoidoyakupambayajazosiotuyamajaridayalikizo.Wordhutoachaguoanuwaikwakutiafremunakusisitizamatini,majedwalinaselizajedwali,nakurasazote
 • Funzohililinatangulishachaguohizitayarinazinazowezakutanafsishwanakinaoneshamisingiyajinsiyakuziongezakwawaraka.

Ukurasawakupambanapichaulionajazolaupinderangi

ukingo wa ukurasa
Ukingowaukurasa
 • Unawezaongezakoteaukwasehemuzaukingokiwangochochotechaukurasakwawaraka.Wordhutoaukingoanuwaizaukurasauliojengewandani,kutokakwakibiasharakwendakwaubunifu.

Warakanaukingowaukurasawapicha

ukingo wa ukurasa1
Ukingowaukurasa
 • Unawezachagua:

KingonaUkozwaji

WaliowaUkurasa

Pambizo

Pambizolaukurasa

Ukoza

Mpangizo

Mtindo

Mwonekoawali

Rangi

Upana

Tekelezakwa

Sanaa

Chaguo

Sawa

Katisha

 • Ainayaukingowajumla,kutokakwakikasharahisikwamtindokozwatanafsiwa3-Dwamuundowako.
 • Mtindowamstari,rangi,naupana.
 • Mtindowanakala,ambaounawezakufurahusaikiwawarakawakonirasmiauumeunganishwakwatukiomaalum,aulikizo.
kingo na ukozwaji wa matini
KingonaUkozwajiwamatini
 • HuweziwekaKingonaUkozwajikaribunavipandevyausirivyamatiniaupichakuzitenga.

KingonaUkozwaji

WaliowaUkurasa

Pambizo

Pambizolaukurasa

Ukoza

Mpangizo

Mtindo

Mwonekoawali

Rangi

Upana

Tekelezakwa

Sanaa

Chaguo

Sawa

Katisha

KikashachaKingonaUkozwajikinawezapiakufikiwakutokakwakitufekatikakundilaAyakatikakichupochaMaskani

jaribio 4 swali 1
Jaribio4,swali1
 • Ninjiaipirahisikuongezapambizokwaukurasa?(Chaguajibumoja.)
 • Chorakikashakaribunaukurasa.
 • BofyakitufechaPambizozaUkurasakatikakundilaMandharinyumayaUkurasakatikakichupochaWaliowaUkurasa
 • Chorajedwalikikashakaribunaukurasa
jaribio 4 swali 1 jibu
Jaribio4,swali1:Jibu
 • BofyakitufechaPambizozaUkurasakatikakundilaMandharinyumayaUkurasakatikakichupochaWaliowaUkurasa

UnawezapiateuakitufechaPambizokatikakundilaAyakatikakichupochaMaskani

jaribio 4 swali 2
Jaribio4,swali2
 • Unawezatumianinikamapambizolaukurasa?(Chaguajibumoja.)
 • Ainatofautizapambizozaukurasa,kamavile3-Dnailiyokozwa.
 • Mitindotanafsiyamistari,ranginaupana.
 • Pambizozenyepicha.
 • Yotehapojuu.
jaribio 4 swali 2 jibu
Jaribio4,swali2:Jibu
 • Yotehapojuu.

Unawezasetiainatofautizapambizo,mitindoyamistari,rangi,naupana.Unawezapiasetipambizolapichakwashereheaumatukiomaalum