Pagsasanay sa microsoft office powerpoint 2007
Download
1 / 83

- PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007. Lumikha ng iyong unang presentasyon. Mga nilalaman ng kurso. Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan Leksyon 1: Lumikha ng iyong mga islayd Leksyon 2: Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ringo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pagsasanay sa microsoft office powerpoint 2007

Pagsasanay sa Microsoft® Office PowerPoint®2007

Lumikha ng iyong unang presentasyon


Mga nilalaman ng kurso
Mga nilalaman ng kurso

 • Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan

 • Leksyon 1: Lumikha ng iyong mga islayd

 • Leksyon 2: Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman

 • Leksyon 3: Magpatunay, magprint at maghanda para sa palabas

Bawat leksyon ay may kasamang isang listahan ng mga iminungkahing tungkulin at isang set ng mga pagsubok na tanong.


Pangkalahatang tanaw maging handa sa mga batayan
Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan

Mayroon na bang nagtanong sa iyo na pagsama-samahin ang isang presentasyon ng PowerPoint, ngunit hindi ka sigurado kung saan magsisimula?

Ang kursong ito ay ituturo sa iyo ang lahat nang kailangan mong malaman sa paglikha at magpahatid ng isang presentasyon.

Malalaman mo kung paano lumikha ng mga islayd, maglagay ng nilalaman sa kanila, at gawin silang kaaya-aya. Pagtapos ay matututunan mo kung paano maghanda ng mga talaan ng ispiker at mga handout at maghanda nang magpresenta.


Mga layunin ng kurso
Mga layunin ng kurso

 • Lumikha ng mga islayd at magdagdag ng teksto.

 • Magsingit ng mga larawan at ibang mga nilalaman.

 • Magpagana ng isang tema para sa pangkalahatang hitsura ng presentasyon.

 • Magprint ng mga handout at mga tala.

 • Maghanda para magbigay ng palabas.


Leksyon 1

Leksyon 1

Lumikha ng iyong mga islayd


Lumikha ng iyong mga islayd
Lumikha ng iyong mga islayd

Ito ang isang silip sa bintana ng PowerPoint.

Ang leksyon na ito ay magbibigay sa iyo ng introduksyon sa bintana at tutulungan kang maging komportable sa pagtatrabaho doon.

Makikita mo din kung paanomagdagdagngbagongmgaislayd, pumiling layout parasaisangislayd, at magdagdagnngtekstopatina din angmulingpaggamitsamgaislaydgalingsaibangpresentasyon.

Sa wakas, malalaman mo na kung paanomaghandangmgatalahabangikaw ay lumilikhangpalabas, paragawingsangguniankapagikaw ay nagpresenta.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Mag-klikparamagdagdagngmgatala


Kilalanin ang iyong workspace
Kilalanin ang iyong workspace

Ito angtanawnaunangnagbubukassa PowerPoint. Ito'ytinatawagna Normal natanaw.

Nagtatrabaho ka ditoparalumikhangmgaislayd.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Mag-klikparamagdagdagngmgatala

Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw.

Angbahagingislayday angmalakinglugarsagitna. Magtatrabaho ka saislaydsaespasyongito.

Sa islayd, angmgakahonnamayroongtulduk-tuldoknamga border ay tinatawagnamgataga-hawak. Dito ka nagtitipangiyongteksto, magsingitngsining, o magdagdagngibangnilalaman.


Kilalanin ang iyong workspace1
Kilalanin ang iyong workspace

Ito ang tanaw na unang nagbubukas sa PowerPoint. Ito'y tinatawag na Normal na tanaw.

Nagtatrabaho ka dito para lumikha ng mga islayd.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Mag-klikparamagdagdagngmgatala

Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw.

Angnasakaliwa ay maliliit, o bulilit, namgabersiyonngmgaislaydsaiyongpresentasyon, ngiyongginagawa ay nakatampok. Anglugarnaito ay ang tab ngMgaIslayd.


Kilalanin ang iyong workspace2
Kilalanin ang iyong workspace

Ito ang tanaw na unang nagbubukas sa PowerPoint. Ito'y tinatawag na Normal na tanaw.

Nagtatrabaho ka dito para lumikha ng mga islayd.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Mag-klikparamagdagdagngmgatala

Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw.

Ang ibabang lugar ay ang bahagi ng mga tala, kung saan ka nagtitipa ng mga tala na iyong sasanggunian habang ikaw ay nagpepresenta.


Magdagdag ng mga bagong islayd
Magdagdag ng mga bagong islayd

Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas.

Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd.

Tahanan

Tahanan

Ang pinaka lantad na paraan para magdagdag ng isang bagong islayd ay ang pagklik sa Bagong Islayd sa tab ng Tahanan, gaya ng pinapakita ng larawan.


Magdagdag ng mga bagong islayd1
Magdagdag ng mga bagong islayd

Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas.

Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd.

Tahanan

Tahanan

MayroongdalawangparaanparagamitinangbutonngBagongIslayd:

Kung ika'y nagklik sa itaas na bahagi ng buton, kung nasaan ang ikono ng islayd, isang bagong islayd ang kaagad na madadagdag sa ilalim ng islayd na napili sa tab ng Mga Islayd.


Magdagdag ng mga bagong islayd2
Magdagdag ng mga bagong islayd

Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas.

Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd.

Tahanan

Tahanan

MayroongdalawangparaanparagamitinangbutonngBagongIslayd:

Kung ikaw ay nagklik sa ibabang bahagi ng buton, makakakuha ka ng isang galerya ng mga layout para sa islayd. Pipili ka ng isang layout, at ang islayd ay isinisingit kasama ang layout na iyon.


Magdagdag ng mga bagong islayd3
Magdagdag ng mga bagong islayd

Kung ikaw ay nagdagdag ng isang islayd nang hindi pumipili ng isang layout, ang PowerPoint ang awtomatikong nagpapagana ng isa.

Tahanan

Tahanan

Maaari mo itong baguhin kung gusto mo: Magkanang-klik sa islayd na mayroon ng islayd na gusto mong palitan, at pagtapos ay magturo sa Layout.


Pumili ng mga layout para sa mga islayd
Pumili ng mga layout para sa mga islayd

Angisanglayoutngislayd ay nag-aayosngnilalamanngiyongislayd.

Halimbawa, maaaringgustuhin mo parehoangisanglistahan at isanglarawansaislayd, o isanglarawan at isangkapsiyon.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngTeksto

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Ang mga layout ay naglalaman ng iba-ibang mga tipo ng mga taga-hawak at ayos ng taga-hawak para magsuporta sa anumang iyong nilalaman.


Pumili ng mga layout para sa mga islayd1
Pumili ng mga layout para sa mga islayd

Anglarawan ay nagpapakitangmga layout naawtomatikongnagsisimulasa PowerPoint.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngTeksto

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Ang layout ngTitulongIslayd, ipinapakitadito kung paanoanghitsuraniyasagaleryangmga layout, ay pinaganasaunangislaydsapalabas (angisangnandoonnakapagikaw ay nagsimula).

Sa islayd, ang layout ngTitulongIslayd ay naglalamanngmgataga-hawakparasaisangtitulo at subpamagat.


Pumili ng mga layout para sa mga islayd2
Pumili ng mga layout para sa mga islayd

Ang larawan ay nagpapakita ng mga layout na awtomatikong nagsisimula sa PowerPoint.

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngpamagat

Mag-klikparamagdagdagngTeksto

Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat

Ang layout namaaaringgamitin mo sakaramihanngibangmgaislayd ay tinatawagnaTitulo at Nilalaman, ipinapakitaditosa kung paanoanghitsuraniyasagaleryngmga layout.

Sa islayd, ang layout naito ay mayroongisangtaga-hawakparasatitulongislayd, at isangpangalawang, pangkalahatang-gamitnataga-hawaknanaglalamanngtekstopatinarinangilangmgaikono.


Magtipa ng iyong teksto
Magtipa ng iyong teksto

Sa pangkalahatang-gamit na taga-hawak na naunang ipinakita, maaari kang magdagdag ng mga elemento ng grapiko o teksto.

Ating pag-usapang ang teksto.

Tahanan

Tahanan

LoremIpsum

Dolor sit amet

Consectetueradipiscingelit

Doneceuismod

Mattisaugue

Class aptent

Tacitisociosqu

Ang default na format parasateksto ay isanglistahang may-panghanay.

Maaarimonggamitinangiba't-ibangmgaantasngmgatekstosaloobnglistahang may-panghanayparagawinangmgamenornapuntossailalimngmasmalalakingpuntos.

Sa Laso, gumamitngmgautossagrupongFontparabaguhinang format ngkarakter, tuladngkulayng font at laki.


Magtipa ng iyong teksto1
Magtipa ng iyong teksto

Sa pangkalahatang-gamit na taga-hawak na naunang ipinakita, maaari kang magdagdag ng mga elemento ng grapiko o teksto.

Ating pag-usapan ang teksto.

Tahanan

LoremIpsum

Dolor sit amet

Consectetueradipiscingelit

Doneceuismod

Mattisaugue

Class aptent

Tacitisociosqu

Ang default na format parasateksto ay isanglistahang may-panghanay.

GumamitngmgautossagrupongTalataparabaguhinang format ngtalata, tuladnglistahanng format, pagpapalugitngteksto, at espasyonglinya.


Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon
Magsingitngmgaislaydgalingsaibangpresentasyon

Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas.

Narito kung paano ito gawin.

GamitinmuliangMga Slide

Tahanan

C:\Presenations...

Magsingitng Mgs Slide mula:

Magbraws

Bagong

Slide

DuplikahinangMgaNapiling Slide

Mga Slide mulasaBanghay

GamitinmuliangMga Slide

Sa tab ng Tahanan, magklik sa palaso sunod sa Bagong Islayd, na para bang magsisingit ng isang bagong islayd at pipili ng unang isang layout para dito.

Sa ibaba ng galerya ng layout, magklik sa Muling Gumamit ng mga Islayd.


Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon1
Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon

Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas.

Narito kung paano ito gawin.

GamitinmuliangMga Slide

Tahanan

C:\Presenations...

Magsingitng Mgs Slide mula:

Magbraws

Bagong

Slide

DuplikahinangMgaNapiling Slide

Mga Slide mulasaBanghay

GamitinmuliangMga Slide

Sa Muling Gumamit ng mga Islayd na bahagi ng tungkulin, sa ilalim ng Magsingit ng islayd galing sa, magklik sa Braws para hanapin ang presentasyon o librerya ng islayd na mayroon ng mga islayd na iyong gusto. Pagtapos ay magklik sa palaso para buksan ang mga islayd na iyon sa bahagi ng tungkulin.


Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon2
Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon

Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas.

Narito kung paano ito gawin.

GamitinmuliangMga Slide

Tahanan

C:\Presenations...

Magsingitng Mgs Slide mula:

Magbraws

Bagong

Slide

DuplikahinangMgaNapiling Slide

Mga Slide mulasaBanghay

GamitinmuliangMga Slide

Kapagnahanap mo angislaydnaiyong gusto, bigyangpansinangPanatilihinangpagfoformatngmulaannakahonngtseksapinakaibabangbahagi. Kung gusto panatilihinangeksaktonghitsurangmgaislaydnaiyongsinisingit, siguraduhingnapiliangkahonngtseknaitobago ka magsingitngislayd.


Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon3
Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon

Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas.

Narito kung paano ito gawin.

GamitinmuliangMga Slide

Tahanan

C:\Presenations...

Magsingitng Mgs Slide mula:

Magbraws

Bagong

Slide

DuplikahinangMgaNapiling Slide

Mga Slide mulasaBanghay

GamitinmuliangMga Slide

Magklik sa bawat islayd na iyong gustong isingit. Bawat isa ay kinokopya sa bukas na presentasyon, sa ibaba ng kasalukuyang napiling islayd o sa ibaba ng iyong kursor, kung nailagay mo na ito sa ilalim ng isang bulilit ng islayd.


Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita
Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita

Gumamit ng mga tala ng tagapagsalita para ipaliwanag ng mabuti ang mga punto sa isang islayd.

Ang magagandang mga tala ay matutulungan kang panatilihing abala ang iyong mga manonood at maiwasang sumobra ang teksto sa islayd.

Loremipsum dolor sit amet

Fuscesuscipitmolestiemi

Nam eleifenddignissimnisl

Habang pinapayaman mo ang nilalaman ng iyong mga islayd, magtipa ng iyong mga tala sa bahagi ng mga tala, sa ibaba ng islayd.

Maaari mong palakihin ang bahagi ng mga tala para mas madaling magtrabaho sa paghila sa bar ng paghati.


Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita1
Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita

Gumamit ng mga tala ng tagapagsalita para ipaliwanag ng mabuti ang mga punto sa isang islayd.

Ang magagandang mga tala ay matutulungan kang panatilihing abala ang iyong mga manonood at maiwasang sumobra ang teksto sa islayd.

Loremipsum dolor sit amet

Fuscesuscipitmolestiemi

Nam eleifenddignissimnisl

Ang iyong mga tala ay naka-save sa isang pahina ng mga tala, na naglalaman ng isang kopya ng islayd kasama ang mga tala. Ito ang pahinang iyong piniprint para sanggunian habang ikay ay nagbibigay ng presentasyon.


Mga suhestiyon para sa pagsasanay
Mga suhestiyon para sa pagsasanay

 • Maging pamilyar sa mga lugar ng bintana ng PowerPoint.

 • Magtipa ng teksto.

 • Magdagdag ng bagong mga islayd.

 • Magnabiga at magdagdag ng madami pang teksto.

 • Gumamit ng mga palugit ng teksto at format.

 • Magtrabaho sa teksto awtomatikong sukat ng teksto.

 • Magtipa at magtanaw ng mga tala.


Pagsusulit 1 tanong 1
Pagsusulit 1, tanong 1

 • Sa bintana ng PowerPoint, ano ang pangunahing lugar para sa pagdagdag ng nilalaman ng islayd? (Pumili ng isang sagot.)

 • Sa tab ng Mga Islayd, kung nasaan ang mga bulilit ng islayd, sa kaliwa ng bintana.

 • Ang bahagi ng mga tala.

 • Ang bahagi ng islayd, sa gitna ng bintana.


Pagsusulit 1 tanong 1 sagot
Pagsusulit 1, tanong 1: Sagot

 • Ang bahagi ng islayd, sa gitna ng bintana.

Magtrabaho sa bahagi ng islayd para magdagdag ng teksto, mga larawan, mga hugis, mga file ng midya, o ibang nilalaman sa iyong mga islayd.


Pagsusulit 1 tanong 2
Pagsusulit 1, tanong 2

 • Kapag ikaw ay nagdagdag ng isang bagong islayd, paano ka unang pumipili ng isang layout para dito? (Pumili ng isang sagot.)

 • Sa tab ng Tahanan, magklik sa kalahating itaas ng buton ng Bagong Islayd.

 • Sa tab ng Tahanan, magklik sa kalahating ibaba ng buton ng Bagong Islayd, kung nasaan ang palaso.

 • Magkanang-klik sa isang bulilit ng islayd sa tab ng Mga Islayd, at magklik sa Bagong Islayd.


Pagsusulit 1 tanong 2 sagot
Pagsusulit 1, tanong 2: Sagot

 • Sa tab ngTahanan, magkliksakalahatingibabangbutonngBagongIslayd, kung nasaanangpalaso.

Ang pagklik sa palaso ay nagdidispley ng mga layout ng islayd. Kapag pumili ka ng isa, ang isang islayd ay masisingit sa layout na iyon.


Pagsusulit 1 tanong 3
Pagsusulit 1, tanong 3

 • Ano ang isang mabilis na paraan para palitan ang isang kasalukuyang layout ng islayd na mayroong isang ibang layout? (Pumili ng isang sagot.)

 • Magklik sa kalahating ibaba ng buton ng Bagong Islayd sa tab ng Tahanan.

 • Magkanang-klik sa islayd na mayroong layout na gusto mong palitan at magturo sa Layout.


Pagsusulit 1 tanong 3 sagot
Pagsusulit 1, tanong 3: Sagot

 • Magkanang-klik sa islayd na mayroong layout na gusto mong palitan at magturo sa Layout.

Binubuksan nito ang galerya ng mga layout. Maaari kang magklik sa isa para paganahin ito sa islayd. Isa pang paraan ay ang pagpili sa bulilit ng islayd na mayroong layout na gusto mong baguhin, at magklik sa Layout sa tab ng Tahanan. Dinidispley nito ang galerya, kung saan ka pumipili ng isang layout na papaganahin.


Leksyon 2

Leksyon 2

Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman


Pumili ng isang tema magdagdag ng maraming nilalaman
Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman

Bilangisangsistemangkulayparasaiyongpresentasyon, angbatayangitim ay maaarina.

Ngunitpaanonakapagnasapakiramadam mo angmasmaramingkulay at isangmasiglangdisenyo.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Magpuntaderetsosagaleryangmgatemang PowerPoint at subukinanganumangnaroon. Angpagpilisaisangtema ay hindinahihirap pa sapagpindotsaisangbuton.

Maaari ka ding maglagayngibangmgaelementosaiyongmgaislayd, tuladngmgalarawan at mgakapsiyon, at madalingilinyasilaparaanglahat ay malinisnanaka-ayos.


Ang kagandahan ng mga tema
Ang kagandahan ng mga tema

Lahat ng presentasyon ay mayroong isang tema.

Ang iba ay sadyang mas makulay kaysa sa iba.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Tinitiyakngtemaanghitsura at mgakulayngiyongmgaislayd at nagbibigaysaiyongpresentasyonngisangkaalinsunodnahitsura.

Dito, makikita mo angtatlongtitulongmgaislaydnamayroongparehongnilalamanngunitgumagamitngiba-ibangmgatema.


Ang kagandahan ng mga tema1
Ang kagandahan ng mga tema

Lahat ng presentasyon ay mayroong isang tema.

Ang iba ay sadyang mas makulay kaysa sa iba.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Angtema ay mayroongkasangmgaelemento, inaalokbilangisangpakete:

 • Disenyonglikuran

 • Sistemangkulay

 • Mgatipong font at mgalaki

 • Mgaposisyonngtagahawak


Ang kagandahan ng mga tema2
Ang kagandahan ng mga tema

Ang sistema ng kulay ay nakaka-apekto sa mga kulay ng likuran, mga kulay ng font, pampuno ng mga kulay para sa mga hugis, kulay ng mga border, mga hyperlink, at mga elemento ng mga islayd tulad ng mga hanay at mga tsart.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

At kung mayroon kang mga tagahawak, ang tema ay tinatanggap ang layout na iyong napili; ginagalaw lang nito ang mga bagay-bagay ng kaunti.


Pumili ng isang tema
Pumili ng isang tema

Lahat ng bagong presentasyon ay nagsisimula sa default na tema, tinatawag na Tema ng Office.

Para maghanap at gumamit ng isa, magsimula sa pagklik sa Disenyo na tab sa Laso.

Disenyo

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Angmgahalimbawangtema, saanyongmaliliitnamgabulilitnanakikita mo dito, ay nagpapakitasagrupongMgaTema.

Para makitaangkaragdagangmgatema, magkliksabutonngIba Pasakanannggrupo.


Pumili ng isang tema1
Pumili ng isang tema

Lahat ng bagong presentasyon ay nagsisimula sa default na tema, tinatawang na Tema ng Office.

Para maghanap at gumamit ng isa, magsimula sa pagklik sa Disenyo na tab sa Laso.

Disenyo

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas

Kapag nagturo ka sa anumang bulilit na tema, ang isang pabista nito ay ipinapakita sa islayd.

Magklik sa isang bulilit para gamitin ang temang iyon sa lahat ng iyong mga islayd. Maaari mo ding gamitin ang tema sa islayd na iyong napili lamang.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 1
Magsingitngmgalarawan at mgabagay, bahagi 1

Ngayon ay matututunan mo naangmgapamamaraanparasapagsingitngmgalarawan at ibanghindi-tekstonamgaaytemsamgaislayd.

Clip Art

Magsaliksikparasa:

Pumunta

Magsaliksiksa:

Angresulta ay dapat:

Ang unang pamamaraan ay ang magklik sa isang ikono sa isang tagahawak, na iyong nasilip sa unang leksyon.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 11
Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 1

Ngayon ay matututunan mo na ang mga pamamaraan para sa pagsingit ng mga larawan at ibang hindi-teksto na mga aytem sa mga islayd.

Clip Art

Magsaliksikparasa:

Pumunta

Magsaliksiksa:

Angresulta ay dapat:

Anglarawan ay nagpapaliwanag kung paanomagsingitngisangpirasong clip art:

MagkliksaClip Art naikonosatagahawak.

AngbahagingtungkulinngClip Art ay magbubukas. Doon, magtipangisangsusingsalitasakahongngMagsaliksikparasananagmumungkahinguring clip naiyong gusto. Pagtapos ay magkliksaPumunta.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 12
Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 1

Ngayon ay matututunan mo na ang mga pamamaraan para sa pagsingit ng mga larawan at ibang hindi-teksto na mga aytem sa mga islayd.

Clip Art

Magsaliksikparasa:

Pumunta

Magsaliksiksa:

Angresulta ay dapat:

Anglarawan ay nagpapaliwanag kung paanomagsingitngisangpirasong clip art:

Ang mga klip ay nakalitaw sa umayon sa susing salita. Magklik sa isa sa kanila para isingit ito sa islayd. Ang larawan ay awtomatikong nilalakihan at pinoposisyon sa tagahawak.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 2
Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2

Isa pang paraan para magsingit ng mga aytem ay ang paggamit sa tab ng Magsingit sa Laso.

Magsingit

Kahong

Teksto

Texto

Lahat ng mga bagay na masisingit mo galing sa bahagi ng islayd ay magagamit din sa tab ng Magsingit, at mayroong pang dagdag—kasama ang mga hugis, mga hyperlink, mga kahon ng teksto, mga ulunan at paanan, at mga klip ng midya tulad ng mga tunog.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 21
Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2

Ang larawan ay nagpapakita ng array ng mga bagay na magagamit sa tab ng Magsingit.

Magsingit

Kahong

Teksto

Texto

Ang tipikal na bagay para isingit ay isang kahon ng teksto, tulad ng ipinapakita.

Ang mga kahon ng teksto ay madaling gamitin kapag gusto mong magdagdag ng teksto kung saan man at kailangan ng isa pang tagahawak para dito, tulad ng para sa isang kapsiyon ng larawan. Sa tab ng Magsingit, magklik sa Kahon ng Teksto.

Iguhit ang kahon sa islayd at magtipa dito.


Magsingit ng mga larawan at mga bagay bahagi 22
Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2

Ano ang mas mahusay na pamamaraan?

Magsingit

Kahong

Teksto

Dahil sa mayroon kang dalawang pagpipilian para sa kung paano magsingit ng mga bagay, ano ang inirerekomenda?

Texto

Kadalasan ay nagtatapos ito sa kung ano ang tingin mong pinakamadaling gamitin. Isang bagay na isaalang-alang ay kung paano mo gustong iposisyon sa islayd ang mga naisingit na aytem.


Mag edit ng mga elemento ng islayd
Mag-edit ng mga elemento ng islayd

Pagkataposmagsingitngmgalarawan, maaaringgustuhinmonggumawangmgapagbabagotuladngmagbagongsukat, pagtabas, o pagbagongliwanag.

GamitinangMgaKasangkapanngLarawanparadito.

MgaKasangkapanngLarawan

Format

Pagpantayin

HugisngLarawan

DalhinsaHarap

Ipangkat

Border ngLarawan

IpadalasaLikod

Tabasin

Paikutin

MgaeEpektosaLarawan

BahagingSeleksiyon

Ang Mga Kasangkapan ng Larawan ay magagamit kapag ang larawan ay pinili.

Kaya, piliin ang larawan.

Ang Mga Kasangkapan ng Larawan ay lumilitaw sa ibabaw ng Laso. Gamitin ang mga opsiyon sa tab ng Magformat para magtrabaho sa larawan.


Mag edit ng mga elemento ng islayd1
Mag-edit ng mga elemento ng islayd

Mayroongmgakasangkapanparasalawakngmgagamitnamaaarimongisingit, galingsamgahanayan, mgatsart, at grapikongSmartArt™ papuntasamgakahonngteksto at mgahugis, mga tunog, at mgabidyo.

MgaKasangkapanngLarawan

Format

Pagpantayin

HugisngLarawan

DalhinsaHarap

Ipangkat

Border ngLarawan

IpadalasaLikod

Tabasin

Paikutin

MgaeEpektosaLarawan

BahagingSeleksiyon

Piliin lamang ang isiningit na aytem para makita ang kaugnay na tab sa Laso.


Ayusin ang mga elemento ng islayd
Ayusin ang mga elemento ng islayd

Kapag nailagay mo na ang lahat ng mga bagay na iyong gusto sa islayd, kailangan mong ilinya sila para magmukha silang tama.

MgaKasangkapanngLarawan

Format

PagpantayinsaKaliwa

Pagpantayinsa Sentro

PagpantayinsaKanan

PagpantayinsaItaas

PagpantayinsaGitna

PagpantayinsaIbaba

Halimbawa, salarawangito, angkahonngtekstosakapsiyon ay magmumukhangmagandakapagito'yinilinyangpantaysalarawan—alin man sa flush pakaliwa, o tamanggitna.


Ayusin ang mga elemento ng islayd1
Ayusin ang mga elemento ng islayd

Gagamitin mo ang Ayusin na mga utos para maglinya ng mga elemento sa islayd.

MgaKasangkapanngLarawan

Format

PagpantayinsaKaliwa

Pagpantayinsa Sentro

PagpantayinsaKanan

PagpantayinsaItaas

PagpantayinsaGitna

PagpantayinsaIbaba

Para ilinyaangkapsiyonparaito'y flush pakaliwasalarawan, piliinmunaangprehongmgatagahawak.

Sa MgaKasangkapanngLarawan, hanapinangAyusinnagruposa tab ngMagformat.

MagkliksabutonngMagpantay, at pagtapos ay magkliksaMagpantaysaKaliwa.


Mga suhestiyon para sa pagsasanay1
Mga suhestiyon para sa pagsasanay

 • Pumili ng isang bagong tema.

 • Magsingit ng isang larawan.

 • Magbago ng laki ng larawan.

 • Magdagdag ng isang kapsiyon.

 • Ilinya ang larawan at kapsiyon.

 • Bonus: Magdagdag ng isang epekto ng animasyon.


Pagsusulit 2 tanong 1
Pagsusulit 2, tanong 1

 • Kapag gumamit ka ng isang tema, nakaka-apekto ito palagi sa lahat ng islayd sa presentasyon. (Pumili ng isang sagot.)

 • Tama.

 • Mali.


Pagsusulit 2 tanong 1 sagot
Pagsusulit 2, tanong 1: Sagot

 • Mali.

Kung gusto monggamitinangtemasaisangislaydlamang o saontingmgaislayd, piliinangmgaislaydnaiyon. Pagtapos ay idispleysilasagaleryangtema, magkanang-kliksatemana gusto mo, at magkliksaGumamitsamgaNapilingIslayd.


Pagsusulit 2 tanong 2
Pagsusulit 2, tanong 2

 • Maaari kang magsingit ng isang kahon ng teksto galing sa isang ikono sa loob ng tiyak na mga layout ng islayd. (Pumili ng isang sagot.)

 • Tama.

 • Mali.


Pagsusulit 2 tanong 2 sagot
Pagsusulit 2, tanong 2: Sagot

 • Mali.

Maaari kang magsingit ng mga larawan, mga tsart, SmartArt na mga grapiko, mga hanayan, at mga file ng midya gamit ang mga ikono sa loob ng nilalaman ng mga layout. Para magsingit ng isang kahon ng teksto, gayunman, magpupunta ka sa tab ng Magsingit. Doon, magklik sa Kahon ng Teksto, at pagtapos ay gumuhit ng kahon sa islayd.


Pagsusulit 2 tanong 3
Pagsusulit 2, tanong 3

 • Gusto mongilinyaangisangkapsiyonsaisanglarawansaiyongislayd, kayaangkapsiyon ay nakasentroderektasailalimnglarawan. Sa larawan at kapsiyonnanapili, magklik ka sa tab ng Format, sailalimngMgaKasangkapanngLarawansaLaso. Ngayon, saan mo mahahanapangutosnagagawinangpagbabagong gusto mo? (Pumilingisangsagot.)

 • AnggrupongMagangkop, butonngMagbagongLarawan.

 • AnggrupongAyusin, butonngMagpantay.

 • AnggrupongAyusin, butonngMagpaikot.


Pagsusulit 2 tanong 3 sagot
Pagsusulit 2, tanong 3: Sagot

 • AnggrupongAyusin, butonngMagpantay.

Angbutonnaito ay nagbubukasngisang menu nanaglalamanngilangmgautosngpaglinya. AngMagpantaysaSentronautos ay angiyongkailangan


Leksyon 3

Leksyon 3

Magpatunay, magprint at maghanda para sa palabas


Magpatunay magprint at maghanda para sa palabas
Magpatunay, magprint at maghanda para sa palabas

Natutunan mo naangmgakailangansapaglikhangisangIslayd show.

Ngayon ay ipagpalagaynaangiyongpresentasyon ay handana, at gusto mo namaghandaparaipresentaito.

Kailanganmongibistaito, kumuhang input mulasaiba, at surianangmga handout at talabagoiprintangmgaito.

Pagkatapos ay maaaringgamitinangkatangianngpagpapaketeng PowerPoint parailagayangiyongpresentasyonsaisang CD o sakompiyuternaiyonggagamitinsapagpresenta.


Pabista sa iyong kompiyuter
Pabistasaiyongkompiyuter

Habangikaw ay lumilikhangisangpalabas, maaarikangmagbistaditosaanumangorassatanawngIslayd show.

Angtanawnaito ay nagbibigaysaiyongideya kung paanoangmagiginghitsura at kumilosangmgaislaydkapagisinalarawan.

Islayd Show

Mula

Kasalukuyang Slide

Pasadyang

Islayd Show

Mula

Umpisa

Esc

Para buksanangtanawngIslayd Show, magkliksa tab ngIslayd Show, at magkliksaisangutossagrupongSimulanangIslayd Show—parasimulansaunangislayd o kasalukuyangislayd.

AngtanawngIslayd Show ay pupunuinangiskrinngiyongkompiyuter.


Pabista sa iyong kompiyuter1
Pabista sa iyong kompiyuter

Habangikaw ay lumilikhangisangpalabas, maaarikangmagbistaditosaanumangorassatanawngIslayd Show.

Angtanawnaito ay nagbibigaysaiyongideya kung paanoangmagiginghitsura at kumilosangmgaislaydkapagisinalarawan.

Islayd Show

Mula

Kasalukuyang Slide

Mula

Umpisa

Esc

Isangparaanparamagnabigamulasaisangislaydpapuntasaisangislayd ay gamitinangkasangkapanbarngIslayd Show, saibaba-kaliwangiskrin.

Para umalissatanawngIslayd Show saanumanglugar, pindutinang ESC. Ito ay magbabaliksanatanawnaiyonginiwan, nakaraniwang Normal natanaw.


Pabista sa iyong kompiyuter2
Pabista sa iyong kompiyuter

NaritoangmgailansamgaibangparaanparabuksanangtanawngIslayd Show:

 • Pindutin ang F5 para simulan ang unang islayd.

 • Pindutin ang SHIFT+F5 para simulan ang kasalukuyang islayd.

 • MagkliksabutonngIslayd Show saibaba-kanangbahagingbintanang PowerPoint, katabingpandausdosngZoom.

Kapag ginawa mo ito, ang palabas ay magsisimula sa islayd na kasalukuyang napili sa tab ng Mga Islayd.

 • MagkliksabutonngIslayd Show sa tab ngTanaw. Angpalabas ay magsisimulasaunangislaydkahitanoangislaydnakasalukuyangnapili.


Magprint ng mga handout
Magprint ng mga handout

Ang pinaka karaniwang tipo ng nakaprint na PowerPoint para sa mga tagapakinig ay tinatawag na isang handout.

Ang mga handout ay maaaring mayroong isa o ilang mga islayd sa bawat pahina, hanggang siyam.

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Handouts ...

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

MgaPahinangmgaPaalala

TanawngBanghay

Angmabutingpagsasanay ay angpaggamitngPagbistasa Printparapiliinangtipong handout naiyong gusto, tuladngpinapakitadito.Saganungparaanmaaarimongmakitaangmagiginghitsurang handout bagoangpagprint.


Magprint ng mga handout1
Magprint ng mga handout

Para magprint ng mga handout, magsimula sa pagklik ng Pagbista sa Print sa menu na magbubukas kapag nagklik ka sa Buton ng Microsoft Office .

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Pagkatapos ay sundan ang mga hakbang na pinapakita sa larawan.

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

Mga Pahina ng mga Paalala

TanawngBanghay

Sa Pagbistang Print, magkliksapalasosakahonngAnongIpiprintparamapakitaanglistahanngmgatipong handout.

Piliinangtipong handout naiyong gusto.


Magprint ng mga handout2
Magprint ng mga handout

Para magprint ng mga handout, magsimula sa pagklik ng Pagbista sa Print sa menu na magbubukas kapag nagklik ka sa Buton ng Microsoft Office .

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Pagkatapos ay sundan ang mga hakba na pinapakita sa larawan.

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

Mga Pahina ng mga Paalala

TanawngBanghay

Kapagnagklikngtipong handout, ipapakitasaiyoangpabistangmagiginghitsurangiyongmgaislaydkapagnaprintsa format naiyon. Maaarimonginabigasalahatngmgapahinang handout. Angtipong handout na may 3 islaydbawatpahinanaopsiyon ay kasamanarinangmgalinyaparasamgatalangtagapakinig.

Kapag handa ka na magprint, magklik ng Magprint.


Magprint ng mga tala ng tagapagsalita
Magprint ng mga tala ng tagapagsalita

Ikaw ay nagprint ng mga handout na iyong ibibigay sa iyong mga tagapakinig.

Ngayon ay magprint ng mga tala ng tagapagsalita para iyong sarili, na maaari kang sumangguni habang nagpipresenta.

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Handouts ...

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

Mga Pahina ng mga Paalala

TanawngBanghay

Isang mabuting pagsasanay ang patingin sa iyong tala ng tagapagsalita bago ka magprint ng mga ito, para tingnan kung ang hitsura nito ay tulad ng inaasahan mo.


Magprint ng mga tala ng tagapagsalita1
Magprint ng mga tala ng tagapagsalita

Para magprint ng mga tala ng tagapagsalita, magklik sa Buton ng Microsoft Office, ituro sa Print, at pagkatapos ay magklik ng Pagbista ng Print.

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Handouts ...

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Pagkatapos ay sundan ang mga hakba na pinapakita sa larawan.

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

Mga Pahina ng mga Paalala

TanawngBanghay

Piliin ang Mga Pahina ng mga Tala sa listahan ng Anong Ipiprint.

Ang iyong mga pahina ng mga tala ay ipapakita sa bintana ng pagbisita, nagsisimula sa unang islayd (maliban lang yung tutukuyin mo ito).


Magprint ng mga tala ng tagapagsalita2
Magprint ng mga tala ng tagapagsalita

Para magprint ng mga tala ng tagapagsalita, magklik sa Buton ng Microsoft Office, ituro sa Print, at pagkatapos ay magklik ng Pagbista ng Print.

PabistangPagprint

MagprintngAno:

Mga Handouts ...

Mga Slide...

Mga Handout (1 Slide bawatPahina)

Mga Handout (2 Slide bawatPahina)

Mga Handout (3 Slide bawatPahina)

Mga Handout (4 Slide bawatPahina)

Mga Handout (6 Slide bawatPahina)

Pagkatapos ay sundan ang mga hakba na pinapakita sa larawan.

Mga Handout (9 Slide bawatPahina)

Mga Pahina ng mga Paalala

TanawngBanghay

Kung mayroonghindinakaformatsaiyongbinalak, o kung angtekstongtala ay nagupit, gumawangmgakailangannapag-aangkopsaMgaTalangPahinanatanaw o sa Normal natanaw.

Pagkatapos mo masuriangiyongmgatala at handanamagprint, magklikngMagprint.


Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala
Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala

Ang Pagbista sa Print ay kayang magdagdag at mag-angkop ng mga paanan sa iyong mga handout at mga tala.

PabistangPagprint

Ulunan at Paanan

MgaTala at Handout

MgaOpsiyon

Ulunan at Paanan...

Ulunan

NumerongPahina

Paanan

Sa default, ang nakaprint na mga handout at mga tala ay may mga numero ng pahina.

Pero maaari ring magpakita ito ng ibang bagay, tulad ng paanang teksto.


Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala1
Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala

Sundan ang mga hakbang na ito kung gusto mo ang iyong mga nakaprint ay magpakita ng ibang nilalalaman.

PabistangPagprint

Ulunan at Paanan

MgaTala at Handout

MgaOpsiyon

Ulunan at Paanan...

Ulunan

NumerongPahina

Paanan

MagklikngMgaOpsiyon, at pagkatapos ay magklikngUlunan at Paanan.

Para ipakitaangpaanangteksto, tuladng "Burador" o "Kompidensiyal", piliinangopsiyonngPaanan, at pagkatapos ay magtipangtekstonaiyong gusto sakahon.


Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala2
Magdagdag ng paanang teksto sa mga handout at mga tala

Sundan ang mga hakbang na ito kung gusto mo ang iyong mga nakaprint ay magpakita ng ibang nilalalaman.

PabistangPagprint

Ulunan at Paanan

MgaTala at Handout

MgaOpsiyon

Ulunan at Paanan...

Ulunan

NumerongPahina

Paanan

Ang mga seleksyon na iyong ginawa sa tab ng Mga Tala at Mga Handout sa kahon ng diyalogo ng Ulunan at Paanan ay gagana sa lahat ng iyong mga handout at sa iyong mga pahina ng mga tala.


Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint
Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint

Depende sa kung anong printer ang iyong ginagamit, maaari mong iprint ang iyong presentasyon sa Kulay, Grayeskala, o Purong Itim at Puti.

PabistangPagprint

MgaOpsiyon

Kulay/Grayeskala

Kulay

Grayeskala

PurongItom at Puti

Narito kung paano piliin ang isang opsiyon sa pagprint:

Sa ilalim ng Pagbista sa Print, magklik ng Mga Opsiyon, at ituro sa Kulay/Grayeskala. Pagkatapos ay pumili mula sa menu. Ang iyong mga islayd ay maaaring mabista at maprint gamit ang napili.


Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint1
Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint

Depende sa kung anong uri ng iyong printer ang iyong ginagamit, maaari kang magprint ng iyong presentasyon sa Kulay, Grayeskala, o Purong Itim at Puti.

PabistangPagprint

MgaOpsiyon

Kulay/Grayeskala

Kulay

Grayeskala

PurongItom at Puti

Narito kung paano piliin ang isang opsiyon sa pagprint:

Ang unang pabistang halimbawa ay nagpapakita ng isang islayd na mapiprint sa kulay.

Ang pangalawang pabistang halimbawa ay nagpapakita ng isang islayd na mapiprint sa grayeskala.


Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint2
Mga opsiyon ng kulay para sa pagprint

Depende sa kung anong uri ng iyong printer ang iyong ginagamit, maaari kang magprint ng iyong presentasyon sa Kulay, Grayeskala, o Purong Itim at Puti.

PabistangPagprint

MgaOpsiyon

Kulay/Grayeskala

Kulay

Grayeskala

PurongItom at Puti

Narito kung paano piliin ang isang opsiyon sa pagprint:

Ang huling pabistang halimbawa ay nagpapakita ng isang islayd na mapiprint sa purong itim at puti.


Ipakete ang presentasyon
Ipaketeangpresentasyon

Angkatangianng PowerPoint Paketeparasa CDbibigkisinangiyong file ngpresentasyon at anumangibangmga file naiyongkailangan at kokopyahinangmgaitosaisang folder o direktasaisang CD.

Paketeparasa CD

Maglathala

Paketeparasa CD

Pangalananang CD:

Mga File nakokopyahin:

MagdagdagngMga File

MgaOpsiyon…

Magsara

Kopyahinsa Folder

Kopyahinsa CD

Kung ikaw ay nagkopyangiyongmga file saisang folder, maaarimongiburnang folder saisang CD saibangpanahon.

Maaari mo ring kopyahinangmga file saisang network server namaaaringmongiaksesmulasaiyongkompiyutersapagpipresenta.


Ipakete ang presentasyon1
Ipakete ang presentasyon

Ang larawan ay nagpapakita kung paano ipakete ang iyong presentasyon at mga may kaugnayan na mga file.

Paketeparasa CD

Maglathala

Paketeparasa CD

Pangalananang CD:

Mga File nakokopyahin:

MagdagdagngMga File

MgaOpsiyon…

Magsara

Kopyahinsa Folder

Kopyahinsa CD

Magklik sa Buton ng Microsoft Office.

IturosaMaglathala, at magkliksaPaketeparasa CD.

Sa kahonngdiyalogonamagbubukas, gumawangseleksyonparasa kung anoangiyonggustongisamasapakete, at kopyahinangiyong file or mga file to isang folder o isang CD.


Ipakete ang presentasyon2
Ipakete ang presentasyon

Ang larawan ay nagpapakita kung paano ipakete ang iyong presentasyon at mga may kaugnayan na mga file.

Paketeparasa CD

Maglathala

Paketeparasa CD

Pangalananang CD:

Mga File nakokopyahin:

MagdagdagngMga File

MgaOpsiyon…

Magsara

Kopyahinsa Folder

Kopyahinsa CD

Importante: Parating isave ang iyong presentasyon bago ipakete ito sa isang folder o CD.


Ipakete ang presentasyon3
Ipakete ang presentasyon

Mga kinakailangan sa pagpapakete sa isang CD

 • Para magpakete at pagkatapos ay kopyahinsaisang CD mulasa PowerPoint, ikaw ay kailangangnagpapatakbong Microsoft Windows® XP o masbago pa saiyongkompiyuter, at ikaw ay kailangangmayroonisangtaga-burn ng CD.

 • Kung ikaw ay nagpapatakbong Microsoft Windows 2000, maaari mo pa ring gamitinangkatangiansapagpaketesa file ngpresentasyonsaisang folder, at pagkatapo ay gumamitngisangikatlong-partidona program paramaburnang folder saisang CD.


Mga suhestiyon sa pagsasanay
Mga suhestiyon sa pagsasanay

 • Pabista ng palabas sa iyong kompiyuter.

 • Ipadala ang presentasyon para sa mga komento.

 • Maghanda sa pagprint ng mga handout.

 • Pumili ng isang seting ng kulay at magprint ng mga handout.

 • Suriin ang iyong mga tala sa Pahina ng mga Tala na tanaw.

 • Ipakete ang presentasyon.


Pagsusulit 3 tanong 1
Pagsusulit 3, tanong 1

 • AnongtikladoangiyonpipindutinparapumuntasaIslayd Show natanaw at magsimulasaunangislayd? (Pumilingisangsagot.)

 • ESC.

 • F5.

 • F7.


Pagsusulit 3 tanong 1 sagot
Pagsusulit 3, tanong 1: Sagot

 • F5.

At para simulan ang napiling islayd, pindutin mo ang SHIFT+F5.


Pagsusulit 3 tanong 2
Pagsusulit 3, tanong 2

 • Aling opsiyon ng handout ang iyong pipiliin kung gusto mo na ang handout ay may kasamang mga linya para sa mga tala ng tagapakinig (Pumili ng isang sagot.)

 • Ang 3 islayd bawat pahina na opsiyon.

 • Ang 1 islayd bawat pahina na opsiyon.

 • Ang Mga Pahina ng mga Tala na opsiyon.


Pagsusulit 3 tanong 2 sagot
Pagsusulit 3, tanong 2: Sagot

 • Ang 3 islayd bawat pahina na opsiyon.


Pagsusulit 3 tanong 3
Pagsusulit 3, tanong 3

 • Kung ikaw ay nasa Pagbista sa Print at tinitignan ang iyong mga pahina ng mga tala, at ikaw ay nakahanap ng ilang mga pagformat ng teksto para sa mga tala na hindi mo gusto. Maaari mo nang iwasto ito sa Pagbista sa Print. (Pumili ng isang sagot.)

 • Tama.

 • Mali.


Pagsusulit 3 tanong 3 sagot
Pagsusulit 3, tanong 3: Sagot

 • Mali.

Kailangan mong magsara ng Pabista ng Print at magbukas ng Mga Pahina ng mga Tala na tanaw para ayusin ang pagformat.