pagsasanay sa microsoft office powerpoint 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007. Lumikha ng iyong unang presentasyon. Mga nilalaman ng kurso. Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan Leksyon 1: Lumikha ng iyong mga islayd Leksyon 2: Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pagsasanay sa Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Pagsasanay sa Microsoft® Office PowerPoint®2007 Lumikha ng iyong unang presentasyon

  2. Mga nilalaman ng kurso • Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan • Leksyon 1: Lumikha ng iyong mga islayd • Leksyon 2: Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman • Leksyon 3: Magpatunay, magprint at maghanda para sa palabas Bawat leksyon ay may kasamang isang listahan ng mga iminungkahing tungkulin at isang set ng mga pagsubok na tanong.

  3. Pangkalahatang tanaw : Maging handa sa mga batayan Mayroon na bang nagtanong sa iyo na pagsama-samahin ang isang presentasyon ng PowerPoint, ngunit hindi ka sigurado kung saan magsisimula? Ang kursong ito ay ituturo sa iyo ang lahat nang kailangan mong malaman sa paglikha at magpahatid ng isang presentasyon. Malalaman mo kung paano lumikha ng mga islayd, maglagay ng nilalaman sa kanila, at gawin silang kaaya-aya. Pagtapos ay matututunan mo kung paano maghanda ng mga talaan ng ispiker at mga handout at maghanda nang magpresenta.

  4. Mga layunin ng kurso • Lumikha ng mga islayd at magdagdag ng teksto. • Magsingit ng mga larawan at ibang mga nilalaman. • Magpagana ng isang tema para sa pangkalahatang hitsura ng presentasyon. • Magprint ng mga handout at mga tala. • Maghanda para magbigay ng palabas.

  5. Leksyon 1 Lumikha ng iyong mga islayd

  6. Lumikha ng iyong mga islayd Ito ang isang silip sa bintana ng PowerPoint. Ang leksyon na ito ay magbibigay sa iyo ng introduksyon sa bintana at tutulungan kang maging komportable sa pagtatrabaho doon. Makikita mo din kung paanomagdagdagngbagongmgaislayd, pumiling layout parasaisangislayd, at magdagdagnngtekstopatina din angmulingpaggamitsamgaislaydgalingsaibangpresentasyon. Sa wakas, malalaman mo na kung paanomaghandangmgatalahabangikaw ay lumilikhangpalabas, paragawingsangguniankapagikaw ay nagpresenta. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Mag-klikparamagdagdagngmgatala

  7. Kilalanin ang iyong workspace Ito angtanawnaunangnagbubukassa PowerPoint. Ito'ytinatawagna Normal natanaw. Nagtatrabaho ka ditoparalumikhangmgaislayd. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Mag-klikparamagdagdagngmgatala Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw. Angbahagingislayday angmalakinglugarsagitna. Magtatrabaho ka saislaydsaespasyongito. Sa islayd, angmgakahonnamayroongtulduk-tuldoknamga border ay tinatawagnamgataga-hawak. Dito ka nagtitipangiyongteksto, magsingitngsining, o magdagdagngibangnilalaman.

  8. Kilalanin ang iyong workspace Ito ang tanaw na unang nagbubukas sa PowerPoint. Ito'y tinatawag na Normal na tanaw. Nagtatrabaho ka dito para lumikha ng mga islayd. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Mag-klikparamagdagdagngmgatala Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw. Angnasakaliwa ay maliliit, o bulilit, namgabersiyonngmgaislaydsaiyongpresentasyon, ngiyongginagawa ay nakatampok. Anglugarnaito ay ang tab ngMgaIslayd.

  9. Kilalanin ang iyong workspace Ito ang tanaw na unang nagbubukas sa PowerPoint. Ito'y tinatawag na Normal na tanaw. Nagtatrabaho ka dito para lumikha ng mga islayd. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Mag-klikparamagdagdagngmgatala Mayroongtatlongpangunahingmgalugarng Normal natanaw. Ang ibabang lugar ay ang bahagi ng mga tala, kung saan ka nagtitipa ng mga tala na iyong sasanggunian habang ikaw ay nagpepresenta.

  10. Magdagdag ng mga bagong islayd Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas. Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd. Tahanan Tahanan Ang pinaka lantad na paraan para magdagdag ng isang bagong islayd ay ang pagklik sa Bagong Islayd sa tab ng Tahanan, gaya ng pinapakita ng larawan.

  11. Magdagdag ng mga bagong islayd Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas. Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd. Tahanan Tahanan MayroongdalawangparaanparagamitinangbutonngBagongIslayd: Kung ika'y nagklik sa itaas na bahagi ng buton, kung nasaan ang ikono ng islayd, isang bagong islayd ang kaagad na madadagdag sa ilalim ng islayd na napili sa tab ng Mga Islayd.

  12. Magdagdag ng mga bagong islayd Kapag ang PowerPoint ay nagbukas, mayroon lamang isang islayd sa palabas. Ikaw ang magdagdag sa ibang mga islayd. Tahanan Tahanan MayroongdalawangparaanparagamitinangbutonngBagongIslayd: Kung ikaw ay nagklik sa ibabang bahagi ng buton, makakakuha ka ng isang galerya ng mga layout para sa islayd. Pipili ka ng isang layout, at ang islayd ay isinisingit kasama ang layout na iyon.

  13. Magdagdag ng mga bagong islayd Kung ikaw ay nagdagdag ng isang islayd nang hindi pumipili ng isang layout, ang PowerPoint ang awtomatikong nagpapagana ng isa. Tahanan Tahanan Maaari mo itong baguhin kung gusto mo: Magkanang-klik sa islayd na mayroon ng islayd na gusto mong palitan, at pagtapos ay magturo sa Layout.

  14. Pumili ng mga layout para sa mga islayd Angisanglayoutngislayd ay nag-aayosngnilalamanngiyongislayd. Halimbawa, maaaringgustuhin mo parehoangisanglistahan at isanglarawansaislayd, o isanglarawan at isangkapsiyon. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngTeksto Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Ang mga layout ay naglalaman ng iba-ibang mga tipo ng mga taga-hawak at ayos ng taga-hawak para magsuporta sa anumang iyong nilalaman.

  15. Pumili ng mga layout para sa mga islayd Anglarawan ay nagpapakitangmga layout naawtomatikongnagsisimulasa PowerPoint. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngTeksto Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Ang layout ngTitulongIslayd, ipinapakitadito kung paanoanghitsuraniyasagaleryangmga layout, ay pinaganasaunangislaydsapalabas (angisangnandoonnakapagikaw ay nagsimula). Sa islayd, ang layout ngTitulongIslayd ay naglalamanngmgataga-hawakparasaisangtitulo at subpamagat.

  16. Pumili ng mga layout para sa mga islayd Ang larawan ay nagpapakita ng mga layout na awtomatikong nagsisimula sa PowerPoint. Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngpamagat Mag-klikparamagdagdagngTeksto Mag-klikparamagdagdagngsubpamagat Ang layout namaaaringgamitin mo sakaramihanngibangmgaislayd ay tinatawagnaTitulo at Nilalaman, ipinapakitaditosa kung paanoanghitsuraniyasagaleryngmga layout. Sa islayd, ang layout naito ay mayroongisangtaga-hawakparasatitulongislayd, at isangpangalawang, pangkalahatang-gamitnataga-hawaknanaglalamanngtekstopatinarinangilangmgaikono.

  17. Magtipa ng iyong teksto Sa pangkalahatang-gamit na taga-hawak na naunang ipinakita, maaari kang magdagdag ng mga elemento ng grapiko o teksto. Ating pag-usapang ang teksto. Tahanan Tahanan LoremIpsum Dolor sit amet Consectetueradipiscingelit Doneceuismod Mattisaugue Class aptent Tacitisociosqu Ang default na format parasateksto ay isanglistahang may-panghanay. Maaarimonggamitinangiba't-ibangmgaantasngmgatekstosaloobnglistahang may-panghanayparagawinangmgamenornapuntossailalimngmasmalalakingpuntos. Sa Laso, gumamitngmgautossagrupongFontparabaguhinang format ngkarakter, tuladngkulayng font at laki.

  18. Magtipa ng iyong teksto Sa pangkalahatang-gamit na taga-hawak na naunang ipinakita, maaari kang magdagdag ng mga elemento ng grapiko o teksto. Ating pag-usapan ang teksto. Tahanan LoremIpsum Dolor sit amet Consectetueradipiscingelit Doneceuismod Mattisaugue Class aptent Tacitisociosqu Ang default na format parasateksto ay isanglistahang may-panghanay. GumamitngmgautossagrupongTalataparabaguhinang format ngtalata, tuladnglistahanng format, pagpapalugitngteksto, at espasyonglinya.

  19. Magsingitngmgaislaydgalingsaibangpresentasyon Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas. Narito kung paano ito gawin. GamitinmuliangMga Slide Tahanan C:\Presenations... Magsingitng Mgs Slide mula: Magbraws Bagong Slide DuplikahinangMgaNapiling Slide Mga Slide mulasaBanghay GamitinmuliangMga Slide Sa tab ng Tahanan, magklik sa palaso sunod sa Bagong Islayd, na para bang magsisingit ng isang bagong islayd at pipili ng unang isang layout para dito. Sa ibaba ng galerya ng layout, magklik sa Muling Gumamit ng mga Islayd.

  20. Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas. Narito kung paano ito gawin. GamitinmuliangMga Slide Tahanan C:\Presenations... Magsingitng Mgs Slide mula: Magbraws Bagong Slide DuplikahinangMgaNapiling Slide Mga Slide mulasaBanghay GamitinmuliangMga Slide Sa Muling Gumamit ng mga Islayd na bahagi ng tungkulin, sa ilalim ng Magsingit ng islayd galing sa, magklik sa Braws para hanapin ang presentasyon o librerya ng islayd na mayroon ng mga islayd na iyong gusto. Pagtapos ay magklik sa palaso para buksan ang mga islayd na iyon sa bahagi ng tungkulin.

  21. Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas. Narito kung paano ito gawin. GamitinmuliangMga Slide Tahanan C:\Presenations... Magsingitng Mgs Slide mula: Magbraws Bagong Slide DuplikahinangMgaNapiling Slide Mga Slide mulasaBanghay GamitinmuliangMga Slide Kapagnahanap mo angislaydnaiyong gusto, bigyangpansinangPanatilihinangpagfoformatngmulaannakahonngtseksapinakaibabangbahagi. Kung gusto panatilihinangeksaktonghitsurangmgaislaydnaiyongsinisingit, siguraduhingnapiliangkahonngtseknaitobago ka magsingitngislayd.

  22. Magsingit ng mga islayd galing sa ibang presentasyon Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga islayd galing sa isang umiiral na presentasyon sa iyong palabas. Narito kung paano ito gawin. GamitinmuliangMga Slide Tahanan C:\Presenations... Magsingitng Mgs Slide mula: Magbraws Bagong Slide DuplikahinangMgaNapiling Slide Mga Slide mulasaBanghay GamitinmuliangMga Slide Magklik sa bawat islayd na iyong gustong isingit. Bawat isa ay kinokopya sa bukas na presentasyon, sa ibaba ng kasalukuyang napiling islayd o sa ibaba ng iyong kursor, kung nailagay mo na ito sa ilalim ng isang bulilit ng islayd.

  23. Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita Gumamit ng mga tala ng tagapagsalita para ipaliwanag ng mabuti ang mga punto sa isang islayd. Ang magagandang mga tala ay matutulungan kang panatilihing abala ang iyong mga manonood at maiwasang sumobra ang teksto sa islayd. Loremipsum dolor sit amet Fuscesuscipitmolestiemi Nam eleifenddignissimnisl Habang pinapayaman mo ang nilalaman ng iyong mga islayd, magtipa ng iyong mga tala sa bahagi ng mga tala, sa ibaba ng islayd. Maaari mong palakihin ang bahagi ng mga tala para mas madaling magtrabaho sa paghila sa bar ng paghati.

  24. Lumikha ng mga tala ng tagapagsalita Gumamit ng mga tala ng tagapagsalita para ipaliwanag ng mabuti ang mga punto sa isang islayd. Ang magagandang mga tala ay matutulungan kang panatilihing abala ang iyong mga manonood at maiwasang sumobra ang teksto sa islayd. Loremipsum dolor sit amet Fuscesuscipitmolestiemi Nam eleifenddignissimnisl Ang iyong mga tala ay naka-save sa isang pahina ng mga tala, na naglalaman ng isang kopya ng islayd kasama ang mga tala. Ito ang pahinang iyong piniprint para sanggunian habang ikay ay nagbibigay ng presentasyon.

  25. Mga suhestiyon para sa pagsasanay • Maging pamilyar sa mga lugar ng bintana ng PowerPoint. • Magtipa ng teksto. • Magdagdag ng bagong mga islayd. • Magnabiga at magdagdag ng madami pang teksto. • Gumamit ng mga palugit ng teksto at format. • Magtrabaho sa teksto awtomatikong sukat ng teksto. • Magtipa at magtanaw ng mga tala.

  26. Pagsusulit 1, tanong 1 • Sa bintana ng PowerPoint, ano ang pangunahing lugar para sa pagdagdag ng nilalaman ng islayd? (Pumili ng isang sagot.) • Sa tab ng Mga Islayd, kung nasaan ang mga bulilit ng islayd, sa kaliwa ng bintana. • Ang bahagi ng mga tala. • Ang bahagi ng islayd, sa gitna ng bintana.

  27. Pagsusulit 1, tanong 1: Sagot • Ang bahagi ng islayd, sa gitna ng bintana. Magtrabaho sa bahagi ng islayd para magdagdag ng teksto, mga larawan, mga hugis, mga file ng midya, o ibang nilalaman sa iyong mga islayd.

  28. Pagsusulit 1, tanong 2 • Kapag ikaw ay nagdagdag ng isang bagong islayd, paano ka unang pumipili ng isang layout para dito? (Pumili ng isang sagot.) • Sa tab ng Tahanan, magklik sa kalahating itaas ng buton ng Bagong Islayd. • Sa tab ng Tahanan, magklik sa kalahating ibaba ng buton ng Bagong Islayd, kung nasaan ang palaso. • Magkanang-klik sa isang bulilit ng islayd sa tab ng Mga Islayd, at magklik sa Bagong Islayd.

  29. Pagsusulit 1, tanong 2: Sagot • Sa tab ngTahanan, magkliksakalahatingibabangbutonngBagongIslayd, kung nasaanangpalaso. Ang pagklik sa palaso ay nagdidispley ng mga layout ng islayd. Kapag pumili ka ng isa, ang isang islayd ay masisingit sa layout na iyon.

  30. Pagsusulit 1, tanong 3 • Ano ang isang mabilis na paraan para palitan ang isang kasalukuyang layout ng islayd na mayroong isang ibang layout? (Pumili ng isang sagot.) • Magklik sa kalahating ibaba ng buton ng Bagong Islayd sa tab ng Tahanan. • Magkanang-klik sa islayd na mayroong layout na gusto mong palitan at magturo sa Layout.

  31. Pagsusulit 1, tanong 3: Sagot • Magkanang-klik sa islayd na mayroong layout na gusto mong palitan at magturo sa Layout. Binubuksan nito ang galerya ng mga layout. Maaari kang magklik sa isa para paganahin ito sa islayd. Isa pang paraan ay ang pagpili sa bulilit ng islayd na mayroong layout na gusto mong baguhin, at magklik sa Layout sa tab ng Tahanan. Dinidispley nito ang galerya, kung saan ka pumipili ng isang layout na papaganahin.

  32. Leksyon 2 Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman

  33. Pumili ng isang tema, magdagdag ng maraming nilalaman Bilangisangsistemangkulayparasaiyongpresentasyon, angbatayangitim ay maaarina. Ngunitpaanonakapagnasapakiramadam mo angmasmaramingkulay at isangmasiglangdisenyo. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Magpuntaderetsosagaleryangmgatemang PowerPoint at subukinanganumangnaroon. Angpagpilisaisangtema ay hindinahihirap pa sapagpindotsaisangbuton. Maaari ka ding maglagayngibangmgaelementosaiyongmgaislayd, tuladngmgalarawan at mgakapsiyon, at madalingilinyasilaparaanglahat ay malinisnanaka-ayos.

  34. Ang kagandahan ng mga tema Lahat ng presentasyon ay mayroong isang tema. Ang iba ay sadyang mas makulay kaysa sa iba. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Tinitiyakngtemaanghitsura at mgakulayngiyongmgaislayd at nagbibigaysaiyongpresentasyonngisangkaalinsunodnahitsura. Dito, makikita mo angtatlongtitulongmgaislaydnamayroongparehongnilalamanngunitgumagamitngiba-ibangmgatema.

  35. Ang kagandahan ng mga tema Lahat ng presentasyon ay mayroong isang tema. Ang iba ay sadyang mas makulay kaysa sa iba. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Angtema ay mayroongkasangmgaelemento, inaalokbilangisangpakete: • Disenyonglikuran • Sistemangkulay • Mgatipong font at mgalaki • Mgaposisyonngtagahawak

  36. Ang kagandahan ng mga tema Ang sistema ng kulay ay nakaka-apekto sa mga kulay ng likuran, mga kulay ng font, pampuno ng mga kulay para sa mga hugis, kulay ng mga border, mga hyperlink, at mga elemento ng mga islayd tulad ng mga hanay at mga tsart. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas At kung mayroon kang mga tagahawak, ang tema ay tinatanggap ang layout na iyong napili; ginagalaw lang nito ang mga bagay-bagay ng kaunti.

  37. Pumili ng isang tema Lahat ng bagong presentasyon ay nagsisimula sa default na tema, tinatawag na Tema ng Office. Para maghanap at gumamit ng isa, magsimula sa pagklik sa Disenyo na tab sa Laso. Disenyo Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Angmgahalimbawangtema, saanyongmaliliitnamgabulilitnanakikita mo dito, ay nagpapakitasagrupongMgaTema. Para makitaangkaragdagangmgatema, magkliksabutonngIba Pasakanannggrupo.

  38. Pumili ng isang tema Lahat ng bagong presentasyon ay nagsisimula sa default na tema, tinatawang na Tema ng Office. Para maghanap at gumamit ng isa, magsimula sa pagklik sa Disenyo na tab sa Laso. Disenyo Lorem ipsum dolor sit amet Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin adipiscing. Maecenas Kapag nagturo ka sa anumang bulilit na tema, ang isang pabista nito ay ipinapakita sa islayd. Magklik sa isang bulilit para gamitin ang temang iyon sa lahat ng iyong mga islayd. Maaari mo ding gamitin ang tema sa islayd na iyong napili lamang.

  39. Magsingitngmgalarawan at mgabagay, bahagi 1 Ngayon ay matututunan mo naangmgapamamaraanparasapagsingitngmgalarawan at ibanghindi-tekstonamgaaytemsamgaislayd. Clip Art Magsaliksikparasa: Pumunta Magsaliksiksa: Angresulta ay dapat: Ang unang pamamaraan ay ang magklik sa isang ikono sa isang tagahawak, na iyong nasilip sa unang leksyon.

  40. Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 1 Ngayon ay matututunan mo na ang mga pamamaraan para sa pagsingit ng mga larawan at ibang hindi-teksto na mga aytem sa mga islayd. Clip Art Magsaliksikparasa: Pumunta Magsaliksiksa: Angresulta ay dapat: Anglarawan ay nagpapaliwanag kung paanomagsingitngisangpirasong clip art: MagkliksaClip Art naikonosatagahawak. AngbahagingtungkulinngClip Art ay magbubukas. Doon, magtipangisangsusingsalitasakahongngMagsaliksikparasananagmumungkahinguring clip naiyong gusto. Pagtapos ay magkliksaPumunta.

  41. Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 1 Ngayon ay matututunan mo na ang mga pamamaraan para sa pagsingit ng mga larawan at ibang hindi-teksto na mga aytem sa mga islayd. Clip Art Magsaliksikparasa: Pumunta Magsaliksiksa: Angresulta ay dapat: Anglarawan ay nagpapaliwanag kung paanomagsingitngisangpirasong clip art: Ang mga klip ay nakalitaw sa umayon sa susing salita. Magklik sa isa sa kanila para isingit ito sa islayd. Ang larawan ay awtomatikong nilalakihan at pinoposisyon sa tagahawak.

  42. Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2 Isa pang paraan para magsingit ng mga aytem ay ang paggamit sa tab ng Magsingit sa Laso. Magsingit Kahong Teksto Texto Lahat ng mga bagay na masisingit mo galing sa bahagi ng islayd ay magagamit din sa tab ng Magsingit, at mayroong pang dagdag—kasama ang mga hugis, mga hyperlink, mga kahon ng teksto, mga ulunan at paanan, at mga klip ng midya tulad ng mga tunog.

  43. Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2 Ang larawan ay nagpapakita ng array ng mga bagay na magagamit sa tab ng Magsingit. Magsingit Kahong Teksto Texto Ang tipikal na bagay para isingit ay isang kahon ng teksto, tulad ng ipinapakita. Ang mga kahon ng teksto ay madaling gamitin kapag gusto mong magdagdag ng teksto kung saan man at kailangan ng isa pang tagahawak para dito, tulad ng para sa isang kapsiyon ng larawan. Sa tab ng Magsingit, magklik sa Kahon ng Teksto. Iguhit ang kahon sa islayd at magtipa dito.

  44. Magsingit ng mga larawan at mga bagay, bahagi 2 Ano ang mas mahusay na pamamaraan? Magsingit Kahong Teksto Dahil sa mayroon kang dalawang pagpipilian para sa kung paano magsingit ng mga bagay, ano ang inirerekomenda? Texto Kadalasan ay nagtatapos ito sa kung ano ang tingin mong pinakamadaling gamitin. Isang bagay na isaalang-alang ay kung paano mo gustong iposisyon sa islayd ang mga naisingit na aytem.

  45. Mag-edit ng mga elemento ng islayd Pagkataposmagsingitngmgalarawan, maaaringgustuhinmonggumawangmgapagbabagotuladngmagbagongsukat, pagtabas, o pagbagongliwanag. GamitinangMgaKasangkapanngLarawanparadito. MgaKasangkapanngLarawan Format Pagpantayin HugisngLarawan DalhinsaHarap Ipangkat Border ngLarawan IpadalasaLikod Tabasin Paikutin MgaeEpektosaLarawan BahagingSeleksiyon Ang Mga Kasangkapan ng Larawan ay magagamit kapag ang larawan ay pinili. Kaya, piliin ang larawan. Ang Mga Kasangkapan ng Larawan ay lumilitaw sa ibabaw ng Laso. Gamitin ang mga opsiyon sa tab ng Magformat para magtrabaho sa larawan.

  46. Mag-edit ng mga elemento ng islayd Mayroongmgakasangkapanparasalawakngmgagamitnamaaarimongisingit, galingsamgahanayan, mgatsart, at grapikongSmartArt™ papuntasamgakahonngteksto at mgahugis, mga tunog, at mgabidyo. MgaKasangkapanngLarawan Format Pagpantayin HugisngLarawan DalhinsaHarap Ipangkat Border ngLarawan IpadalasaLikod Tabasin Paikutin MgaeEpektosaLarawan BahagingSeleksiyon Piliin lamang ang isiningit na aytem para makita ang kaugnay na tab sa Laso.

  47. Ayusin ang mga elemento ng islayd Kapag nailagay mo na ang lahat ng mga bagay na iyong gusto sa islayd, kailangan mong ilinya sila para magmukha silang tama. MgaKasangkapanngLarawan Format PagpantayinsaKaliwa Pagpantayinsa Sentro PagpantayinsaKanan PagpantayinsaItaas PagpantayinsaGitna PagpantayinsaIbaba Halimbawa, salarawangito, angkahonngtekstosakapsiyon ay magmumukhangmagandakapagito'yinilinyangpantaysalarawan—alin man sa flush pakaliwa, o tamanggitna.

  48. Ayusin ang mga elemento ng islayd Gagamitin mo ang Ayusin na mga utos para maglinya ng mga elemento sa islayd. MgaKasangkapanngLarawan Format PagpantayinsaKaliwa Pagpantayinsa Sentro PagpantayinsaKanan PagpantayinsaItaas PagpantayinsaGitna PagpantayinsaIbaba Para ilinyaangkapsiyonparaito'y flush pakaliwasalarawan, piliinmunaangprehongmgatagahawak. Sa MgaKasangkapanngLarawan, hanapinangAyusinnagruposa tab ngMagformat. MagkliksabutonngMagpantay, at pagtapos ay magkliksaMagpantaysaKaliwa.

  49. Mga suhestiyon para sa pagsasanay • Pumili ng isang bagong tema. • Magsingit ng isang larawan. • Magbago ng laki ng larawan. • Magdagdag ng isang kapsiyon. • Ilinya ang larawan at kapsiyon. • Bonus: Magdagdag ng isang epekto ng animasyon.

  50. Pagsusulit 2, tanong 1 • Kapag gumamit ka ng isang tema, nakaka-apekto ito palagi sa lahat ng islayd sa presentasyon. (Pumili ng isang sagot.) • Tama. • Mali.