Asbjørn Wahl - PowerPoint PPT Presentation

mercury
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asbjørn Wahl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asbjørn Wahl

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
Asbjørn Wahl
122 Views
Download Presentation

Asbjørn Wahl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland • Asbjørn Wahl Kampen mot privatisering Daglig leder

 2. Representantskapsmøte FO Sør-Trøndelag Bakgrunn • Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme • Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene • Liberalisering, avregulering, privatisering • Det grunnleggende menneskesynet endres • Det offentliges andel av økonomien redusert • Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder

 3. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland «Offentlig sektor er blitt for stor» • Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor • Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) • Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den • Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap

 4. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Offentlig sektor må faktisk vokse • Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive • Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen • Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere (har fått navnet Baumols lov i økonomisk teori) • I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP

 5. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Økt press for privatisering • Viktig del av den pågående omfordelingskampen • Kapitalkreftens ekspansjonsbehov utgjør den viktigste drivkraften bak privatiseringspolitikken • Et enormt overskudd av finanskapital på desperat jakt etter profitable investeringer • Den økonomiske krisa benyttes som et påskudd til ytterligere privatisering (eks.: Hellas) • Møter en defensiv og mer moderat fagbevegelse

 6. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Finans- / realkapital Trillioner $

 7. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Kapitalen søker nye markeder «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til.» NHO-direktør Petter Brubakk, Dagsavisen, 5.5.2011

 8. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Offensiv fra NHO Service

 9. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Advarer kommunene mot NHO

 10. Ordfører Jon Askeland: • - Dersom Radøy for eksempel skulle spare 10 årsverk innen drift og vedlikehold, så har vi ikke stort flere tilsette igjen. Denne tjenesten ville i praksis opphøre, så der er innsparingspotensialet fullstendig feil.

 11. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Større kommuner = mer privat «- Jeg synes det er en god idé – og helt på overtid – at en del av disse kommunene slår seg sammen, sier Petter Furulund. (…) • Jeg har ikke noen klar formening om minimumsstørrelse, men for oss som bedrifter er det positivt at man lager større enheter, både når det gjelder innkjøp og drift av velferdstjenester. Det blir mer volum, sier Furulund. • Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester, forteller Furulund.» Klassekampen, 2. april 2014

 12. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Privatisering av en ny type • De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene • Formålet profitt, framfor alternativ/supplement • Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader • Omfattende strategisk selskapsstrukturering • Utviklingen skutt fart de siste årene – ikke minst ved omfattende finansialisering av økonomien • Mao: Det er kommersialisering som er problemet

 13. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland De blåblå lover mer marked ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.” (Politisk plattform, s. 37)

 14. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Ulike former for privatisering • Salg av offentlig virksomhet eller utstyr/bygg • Konkurranseutsetting av tjenester • Utbygging av offentlig finansierte tjenestetilbud i privat heller enn i offentlig regi • Offentlig-privat samarbeid (OPS) • ”Fritt behandlingsvalg” / ”fritt brukervalg” • Må skille mellom privat ideell og kommersiell

 15. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Bare en barnehage? 100% 50% 100% Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Mereo AS Inkassoselskap MKE Holding AS Morselskap Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr 100% 100% Kjøper arbeidskraft fra Forvalter investeringstilskudd.. Emmek AS Eiendomsselskap Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlig investeringstilskudd Foreldrebetaling Offentlig driftstilskudd

 16. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland De største barnehagekjeder • Noen få store kjeder dominerer • Trygge Barnehager AS – over 150 barnehager • Espira Gruppen AS – 75 barnehager • Læringsverkstedet AS – 60 barnehager • Kanvas (ideell stiftelse) – 56 barnehager • Norlandia Barnehagene AS – 52 barnehager • En rekke mellomstore og enkeltstående

 17. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Barnehager er god butikk • Eli Sævareid - daglig leder og medeier i Trygge Barnehager: Barnehager ble pengebinge Dagens Næringsliv, 12.09.2012

 18. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland 69,10 Capman Buyout Viii Fund Alp. 15,36% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 2,10% Maneq 2008 AB Offentlige driftstilskudd Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Espira Gruppen AS CapMan – 91,1%Guernsey, Luxembourg, Kypros 5,25% Maneq 2007 AB 12 småaksjonerer (1,8-0,09%) Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS

 19. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Offentlige driftstilskudd Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Espira Gruppen AS EQT (Wallenberg-familien) Luxembourg, Nederland, UK Akademedia Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS Espira X barnehage AS

 20. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Og hvem er Akademedia? «Nyligen beslutade Skolinspektionen om det högsta vitet någonsin mot en friskola. Plusgymnasiet i Stockholm, som ägs av Sveriges största friskolekoncern Academedia, måste betala en miljon kronor om inte skolan rättar till de allvarliga bristerna. Efter dessa vittnesmål är det en surrealistisk upplevelse att gå in på Plusgymnasiets hemsida och ta del av skolans egen verklighetsbeskrivning: "Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser.” Tala om svart ironi. Plusgymnasiet gör dock skäl för namnet på ett annat sätt. Dotterbolaget är en ren vinstmaskin för Academedia och dess ägare - riskkapitalbolaget EQT som i sin tur ägs av Wallenbergsfären. Lärarnas Nyheter har räknat ut att Plusgymnasiet genererar mer pengar till ägarna än någon annan del av koncernen - 16 600 kronor per elev.»(Leder i Expressen, 29. mars 2014.)

 21. NorlandiaCare Group Benn Eidissen Even Carlsen Roger Adolfsen Kristian Adolfsen Eidissen Consult AS Grafo AS Mecca Invest AS Kleven-stern AS NorlandiaCare Group AS Norlandia Services AS Norlandia Property AS Norlandia Care AS NorlandiaChildcare AS NorlandiaFörskolor AB NorlandiaCare Norge AS Norlandia Care AB Norlandia Care OY Norlandia Barnehagene AS

 22. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Utvikling fra 2005 til 2009 • Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% • Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% • Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% • Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen

 23. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Rødgrønn kommersialisering

 24. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Nye tendenser i privatiseringen • Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager oppmuntrer til full privatisering • Private barnehager skal ha tilskudd på samme nivå som kommunens egne barnehager • Dersom kommunens egne kostnader er høyere enn statens satser, lønner det seg å privatisere • Så langt gjennomført i Sokndal og Sauherad • Vi frykter et ras av privatiseringer i tida framover

 25. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland «Symbolpolitikk» sier PBL «–Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med», sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL). (NTB, 25.10.2011.)

 26. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Mål: Avkastning på investering «Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet i barnehager, er at de tror de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente. Sagt på en annen måte: Hensikten med investeringen er å oppnå en avkastning som er større enn begrensningene som settes i forslaget som er på høring.»(Fra Espiras høringsuttalelse til barnehageloven, 2010.)

 27. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Vil kommersielle drive som ideelle? Dag Ekelberg, NHO-Service Klassekampen, 2.3.2011 - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste.

 28. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Spesiell kamp om skolen • Skolens innhold – ideologi og verdier • Skolen som oppdrager – menneskesyn • Skolen som produsent av arbeidskraft • Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) • Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare

 29. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Privatisering av skolen • Høyresidas massive frislipp av privatskoler ble stanset av de rødgrønne etter valget i 2005 • De som hadde kommet i gang, fikk fortsette – John Bauer, Akademiet, BPG og Sonans • Alle ”felt” av Utdanningsdirektoratets tilsyn • Tross fortjenesteforbud klarer de kommersielle skolene likevel å melke statsstøtten • Krav om alternativt formål har vært viktigere enn fortjenesteforbud for å hindre kommersialisering

 30. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Gjenåpning for kommersielle ”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygnings-masse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.” (Politisk plattform, s. 56)

 31. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Hentet fra proff.no 07.11.13 + Årsregnskap 2012 + Bolagsstämma 2012 Sonans-konsernet MCA Holding Gmbh, Sveits Lille Svalsund Gmbh, Sveits Helge Midttun Leif Morten Midtlyng Tils >50% Procuritas Capital lnvestors IV Co-Investment AB (Sverige) Procuritas Capital Investors IV Gp Limited (Guernsey) Visento AS 1,95 % Andre små eiere: 1,95 % 4,14 % Sonans Holding AS 82,52 % Totalt ca. 10 % Sonans AS IT-Akademiet AS Innfusjonert i 2013 Sonans Privat- gymnas AS Sonans VGS Bergen AS Sonans VGS Oslo AS Sonans VGS Drammen AS Classware

 32. Jan Ove Otterlei 100% Petter Arne Alvik 100% Hentet fra proff.no 10.09.13-24.09.13 Stongnes AS Skjervika AS 34% Ellen Kristin Eide 50% Helge Teige 50% Kristin Monsen Teige 50% Agathe Bøe Risa (Terje død 2013) 66% Kjetil Eide 50% Helge E. Dramdal 50% HOO Dramdal 50% Infopartner AS A. VGS Ålesund AS Bit for Bit Huset AS H-H Invest AS Botnadalen Invest AS Vatek AS Vikar No Møre AS Skoledrift Pluss AS A.Utdanning Norge AS 50% 50% 49% Bit for Bit AS 50% 50% 51% 50% 50% A. Privatistskole Ålesund AS 30% 70% Akademiet Privatskole Drammen AS Metis Økonomi AS Akademiet Drammen AS Metis Education AS Akademiet VGS Molde AS 33% Bergen No Vikar AS 33% 33% Akademiet Bergen AS Heltberg VGS Drammen AS Namai Kantine AS Drammen Int. School AS Bergen Private Gymnas AS TV Buskerud AS

 33. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Alle unndrar offentlige midler

 34. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» (Dagens Nyheter, 7.9.2011)

 35. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Ingen gevinst av anbud • En rapport fra Anvendt kommunal-forskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferds-tjenester gir noen generell gevinst. • Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour: «Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011». Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport. København 2011.

 36. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Ingen oversikt over kostnader • Ny FAFO-rapport (nr. 24/2013):«Konsekvenser av konkurranseutsetting» • Studert fem kommuner som har erfaring med konkurranseutsetting • Ingen hadde oversikt over de totale kostnadene • Særlig gjaldt dette transaksjonskostnadene • Stor avstand mellom selskapenes løfter og påstander og den faktiske situasjonen

 37. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Anbudsbyråkrati for 16 mrd kr • «EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. • Vi ligg i kostnadstoppen i Europa.»Klassekampen 9.9.2011 • Transaksjonskostnadene ligger mellom 5 og 30 % av anbudsverdien

 38. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland «Privat mer effektivt» - Tja?! «Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.)

 39. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Anbud presser ned lønna «Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport.» Aftenposten, 19.8.2011

 40. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Ulike pensjonskostnader «I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig 50.700 kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på 14.500 og fra private familiebarnehager 2.900 per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.)

 41. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Så hva kan og bør gjøres? • Et non-profittprinsipp for alle velferdstjenester • Offentlig eierskap med bredt samfunnsoppdrag • Et styringssystem basert på brukernes behov, de ansattes faglighet og demokratisk styring • Ledelse basert på medbestemmelse og tillit • Press opposisjonen: Kommersielle skoler og svekka arbeidstidsordninger må omgjøres • Kun sterke fagorganisasjoner med sterk indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge

 42. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Velferdskonferansen 2014 • Skal brukes til å bygge brede allianser • Utvikles langs samfunnets viktigste konfliktlinjer • Maktforholdene i arbeidslivet • Organiseringen av det offentlige • Sentralisering av makt og ressurser • 7. oktober – Oslo kongressenter (Folkets Hus) • Kan vi regne med dere i alliansen – hele tida?

 43. Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland For velferdsstaten Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside:www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no