http polj u ns ac rs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Примењена Математика http :// polj. u ns.ac. rs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Примењена Математика http :// polj. u ns.ac. rs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Примењена Математика http :// polj. u ns.ac. rs - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Примењена Математика http :// polj. u ns.ac. rs. Сне ж ана Мати ћ- Кеки ћ Департман за пољопривредну технику, Пољопривредни факултет, Нови Сад, snmk@polj.uns.ac.rs. Информације о .... искључиво на Сточарски павиљон, 5. спрат,огласна табла ili http:// polj. u ns.ac. rs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Примењена Математика http :// polj. u ns.ac. rs' - mele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
http polj u ns ac rs

ПримењенаМатематикаhttp://polj.uns.ac.rs

Снежана Матић-Кекић

Департман за пољопривредну технику, Пољопривредни факултет, Нови Сад,

snmk@polj.uns.ac.rs

5 ili http polj u ns ac rs
Информације о .... искључиво наСточарски павиљон,5. спрат,огласна таблаilihttp://polj.uns.ac.rs

др Снежана Матић-Кекић

Сточарски павиљон,5. спрат,1. кабинет

КОНСУЛТАЦИЈЕ петак 12 ч

СAРAДНИцИ

мр Небојша Дедовић

Сточарски павиљон,5. спрат,30. кабинет

slide3
Садржај курса ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
 • Комбинаторика
 • Финансијска математика
 • Привредна математика (Тест)
 • Матрице и детерминанте
 • Системи линеарних једначина
 • Линеарно програмирање
 • Полиноми
 • Вектори
 • Аналитичка геометрија
slide4
Начин полагања(100 поена)
 • 100 п.=40 п. (1. семестра)+ 60 п. (испит)
 • 40 п.=

20 п. (задаци)+ 20 п.(теорија)

 • 60 п. = 30 п. (задаци)+ 30 п.(теорија)
 • 55 поена је минимум за полагање

10 (активност) gratis

10 п. = 5 п.(вежбе)+5 п.(предавања)

slide5
Начин полагања(100 поена)
 • 100 п.=50 п. (1. семестра)+ 50 п. (испитни рокови)
 • 50 = 2x25(1. и 2. колоквијум - тест)
 • +10 (активност) гратис

10 п. = 5 п.(вежбе)+5 п.(предавања)

 • 50 п. = након положених задатака усмени или писмено полагање теорије тестом
 • 55 од 100, 26 од 50 и 13 од 25 су минимуми за полагање
slide6
Начин полагања(теорија)
 • Тест:

10 теоријских тест питања (2-4-4)

тачно, нетачно, не знам, негативни поени

(свако питање по 2 п. или -1 п. или 0 п.)

 • Активност: 5 п.

за редовно присуство на предавањима

за израду домаћих задатака

за тачне одговоре на постављена питања.

 • Испит: 30 п.

15 (6+9)теоријских тест питања

(свако питање по 3.3 п. или -1 п. или 0 п.)

slide7
Начин полагања(теорија)
 • Усмени: укупно 26 испитних питања,

2 питања на усменом , дозвољено писање концепта за усмено излагање студента

 • Тест: 50 п.

15 теоријских тест питања

(свако по 3,3 п. или -1 п. или 0 п.)

тачно, нетачно, не знам, негативни поени

 • Активност: 5 п.

за редовно присуство на предавањима

за израду домаћих задатака

за тачне одговоре на постављена питања.

slide8
Литература
 • Уџбеник:

др Снежана Матић-Кекић,“Привредна математика”

435 дин, фотокопирница Пољопривредног факул.

 • Збирка задатака :

мр Сања Коњик и мр Небојша Дедовић

“Математика збирка решених задатака”

435 дин, фотокопирница Пољопривредног факул.

 • Збирка теорије :

др Снежана Матић-Кекић

“Математика збирка решених теоријских тест питања”

289 дин, фотокопирница Пољопривредног факул.

slide9
Литература (за оба семестра, фотокоп. поред Амфитеатра)
 • Уџбеник:496 дин

др Снежана Матић-Кекић,“Привредна математика”

 • Збирка решених задатака : 576 дин

мр Сања Коњик и мр Небојша Дедовић

“Математика збирка решених задатака”

 • Збирка тест питања са одговорима из теорије :

др Снежана Матић-Кекић

“Математика збирка решених теоријских тест питања”250 дин

Скрипте за фотокопирање за делове градива непокривене наведеном литературом, кабинет 1. у термину консултација

slide10
Комбинаторика
 • Основни принципи
 • Дирихлеов принцип
 • Принцип укључења и искључења
 • Пермутације са(без) понављања
 • Варијације са(без) понављања
 • Комбинације без понављања
slide11
Финансијска математика
 • Процентни и промилни рачун
 • Геометријски и аритметички низ
 • Прост и сложен каматни рачун
 • Рачун штедње
 • Рачун отплате дуга (кредита,...)
 • Конформна каматна стопа
slide12
Привредна математика
 • Размера, пропорција
 • Рачун мешања
 • Рачун поделе
 • Верижни рачун
 • Правило тројно
 • Верижни и базни индекси
slide13
Матрице и детерминате
 • Основне појмови: тип, ред, ....
 • Операције над матрицама
 • Детерминанта, дефиниција, особине
 • Методе рачунања детерминанти
 • Адјунгована и инверзна матрица
slide14
Системи линеарних једначина
 • Поставка математичког модела
 • Гаусов метод елиминације
 • Квадратни системи:
  • Инверзна матрица
  • Крамерова теорема
slide15
Линеарно програмирање
 • Поставка модела проблема линеарног програмирања
 • Геометријска метода
 • Симплекс метод
slide16
Полиноми
 • Основна теорема алгебре
 • Рационалне нуле
 • Хорнерова схема
 • Еуклидов алгоритам за НЗД
slide17
Вектори и аналитичка геометрија
 • Слободни вектор
 • Операције над векторима
 • Геометријске и алгебарске особине операција
 • Векторске једначине праве и равни
 • Међусобни односи објеката: тачка, права и раван
slide18
Систем линеарних једначина

Б = беланчевине М = масти У = угљени хидрати

Колико треба помешати сточне хране С1,С2, С3 и С4 за нову смешу тако да смешасaдржи 25% беланчевинa, 8 % масти и 45 % угљених хидрата?

ma a a
Финансијска Maтемaтикa

Желимо да се бавимо производњом млека. Колико осемењених крава треба набавити за основни фонд да бисмо по истеку 8 година од основног фонда добили 500 крава ако се зна да се 95% крава отели сваке године и да су од тога 50% женска телад и да зрелост теле достигне за 2 године?

slide20
Привредна математика

У току године продаја шећера је стабилна у седмомесечном периоду новембар-мај. Међутим,

у периоду јун-октобар повећана је потражња и продаја шећера (обрада сезонског воћа, винарска индустрија, …). У овом периоду потребе за шећером се повећавају за редом 16%, 13%, 17%, 32% и 23% у односу на мај, у коме је продаја у Новом Саду достигла 450 t.Толико су робне резерве и обезбедиле за сваки месец у години.

Колико додатно треба обезбедити шећера да би се покриле потребе за шећером у месецима са повећаном потражњом?