Vis Stedet – den nemme udviklingsplatform til geografisk information - PowerPoint PPT Presentation

vis stedet den nemme udviklingsplatform til geografisk information n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vis Stedet – den nemme udviklingsplatform til geografisk information PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vis Stedet – den nemme udviklingsplatform til geografisk information

play fullscreen
1 / 16
Vis Stedet – den nemme udviklingsplatform til geografisk information
114 Views
Download Presentation
megara
Download Presentation

Vis Stedet – den nemme udviklingsplatform til geografisk information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vis Stedet– den nemme udviklingsplatform til geografisk information Thorben Hansen

 2. Historie

 3. Vis Stedet - baggrund • Udviklet som projekt i regi af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) • Afslutningen af projektet godkendt i STS i marts 2009 • Af godkendelsen fremgår, at KMS fremover er forankringspunkt for den videre ajourføring og udbygning • SFG’s styregruppe har påtaget sig rollen som følgegruppe for Vis Stedets udvikling • SFG har i september 2010 godkendt, at der nedsættes en gruppe af kerneudviklere med KMS i spidsen og deltagere fra private firmaer, der har en interesse i at medvirke til udviklingen af Vis Stedet. • Gruppen af kerneudviklere består af ATKINS, (Geodata Danmark), Grontmij og KMS med KMS som "tovholder" for Vis Stedet (drift, validering af kodeændringer, mv.) • Samordningsudvalget overtager SFG’s rolle som følgegruppe Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 4. Fælleskomponenten ”Vis Stedet” • Formål: • at give borgere og virksomheder en visuel service og lette adgangen til geografisk præsentation på tværs af myndigheder • at gøre det let at overlejre det fællesoffentlige geografiske kort- og geodatagrundlag med myndigheders egne informationer • Læs mere på visstedet.kms.dk Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 5. Let integration Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 6. Anvendelseseksempel – borger.dk Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 7. Ny udvikling Mobilitet - Fonetisk søgning

 8. Ny udvikling • Udspring i KMS’ ønske om modernisering af Find-et-Sted på kms.dk • Ønske om at denne udvikling bidrager til videreudvikling af Vis Stedet • Krav til udviklingen: • skal også understøtte mobile enheder (smartphones og tavlecomputere) • skal understøtte fonetisk søgning i administrative nøgler • Stednavne Kommuner (DAGI) • Adresser (BBR/OIS) Regioner (DAGI) • Matrikler Retskredse (DAGI) • Postnumre (DAGI) Politikredse (DAGI) • Sogne (DAGI) Opstillingskredse (DAGI) • Udviklingen sket i et samarbejde mellem ATKINS, Grontmij og KMS Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 9. Find-et-sted (tavlecomputer prototype) med Vis Stedet Betatest: http://visstedet.atkins.dk/Mobil/desktop.html Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 10. Søg: Tivoli Søg: Kastellet Find-et-sted (smartphone prototype) med Vis Stedet Betatest: http://visstedet.atkins.dk/Mobil/mobile.html Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 11. De ”gratis” alternativer Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 12. NemKort med Vis Stedet • Wizard der hjælper hjemmeside-administrator med at indlægge kort på hjemmeside • genererer de HTML-kodelinjer, der skal kopieres ind på hjemmesiden • bygger på Vis Stedet Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012

 13. Fremtid Mere Web 2.0 - Åbent basisindhold

 14. Geoservicen • IT- og Telestyrelsen færdiggjorde Geoservicen i 2011 • Del af ITSTs OIOREST program, der har til formål er at motivere og inspirere til at anvende webbets arkitektur (Web 2.0) i opbygningen af it-systemer. OIOREST projektets leverancer består af vejledninger og retningslinjer samt tilknyttede eksempler • Geoservicen udstiller geokodede danske adresser, vejnavne, postnumre, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse, opstillingskredse, storkredse, landsdele, antenner, holdepladser og takstzoner. • I forbindelse med overførelsen af IT- og Telestyrelsen til Digitaliseringsstyrelsen skal Geoservicen forankres andetsteds • Samordningsudvalget for infrastruktur for geografisk information har accepteret anmodning om at søge Geoservicen overført til Vis Stedet

 15. Vis Stedet og hvordan Geoservicen passer ind • Både Via Stedet og Geoservicen • har som mål at gøre det lettere for ikke-geokyndige at tage geodata i anvendelse • tilbyder funktionalitet via et web API, som kan anvendes i egne it-løsninger • er organiseret som Open Source projekter • Vis Stedet indeholder ikke i sig selv data, men understøtter visning og søgning af datakilder, der er tilgængelige som web-services (fx Kortforsyningen) • Geoservicen udstiller stedbestemte administrative nøgler, der kan tilgås som åbne data • adresser, vejnavne, postnumre, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse, opstillingskredse, storkredse, landsdele, antenner, holdepladser og takstzoner • En sammenlægning af Geoservicen med Vis Stedet betyder: • en udviklingsplatform, der både tilbyder et let anvendeligt web API og et basisindhold af åbne data, der kan anvendes uden yderligere aftaler • et samlet styringsmæssigt ophæng af platformen i Samordningsudvalget • en sammenlægning af de to Open Source communities

 16. Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: 72 54 50 00 E-mail: kms@kms.dk www.kms.dk Vis Stedet opdatering - Samordningsudvalget 30. januar 2012