videreutvikling av ikao n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Videreutvikling av IKAO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Videreutvikling av IKAO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Videreutvikling av IKAO - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Videreutvikling av IKAO. Eiermøte IKAO 12. februar 2014. Rammefaktorer. Nytt bevarings- og kassasjonsreglement for kommunesektoren per 1. februar 2014 Gitt tilbakevirkende kraft – gjelder fra 1950 Krav til bevaring av individdokumentasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videreutvikling av IKAO' - megara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
videreutvikling av ikao

Videreutvikling av IKAO

Eiermøte IKAO 12. februar2014

rammefaktorer
Rammefaktorer
 • Nytt bevarings- og kassasjonsreglement for kommunesektoren per 1. februar 2014
  • Gitt tilbakevirkende kraft – gjelder fra 1950
  • Krav til bevaring av individdokumentasjon
 • Tilgang på ledige lokaler Fakkelgården er i ferd med å bli mangelvare
  • Ytterligere utvidelse må signaliseres/besluttes snarest
  • Beslutningsunderlag – Behov for oppdaterte prognoser fra kommunene påkrevet
  • For yngre materiale kan digitalisering for kassasjon vurdere - søknad må sendes Riksarkivet
mulig sannsynlig utvikling
Mulig/sannsynlig utvikling
 • Overgang til digitale løsninger innen flere områder som PPT, helse og omsorg, bolig og eiendom, landbruk m. fl.
 • Økt samarbeid over kommunegrenser
 • Sammenslåing av kommuner
 • Ønske om deponering av arkiver fra ytre etat, nedlagte- sammenslåtte enheter
 • Behov/krav om rask tilgang til tekniske arkiver i digital form
 • Økende utfordringer med å rekruttering av arkivarer og saksbehandlere med kompetanse på papirarkiver
mulige tiltak
Mulige tiltak
 • Digitalisering med påfølgende deponering for rask tilgang til materialet
 • Digitalisering for bevaring (skadet eller skjørt materiale)
  • Tilgjengeliggjøring i digital form
  • Løsning anskaffet og driftet i egen kommune/IKS
  • Løsning levert og driftet eksternt
  • Løsning levert og driftet av IKAO
noen mangler ikao
Noen mangler IKAO
 • Egnede lokaler for mottak, rengjøring, behandling av arkivmateriale som er
  • Skittent
  • Soppbefengt eller fuktskadet
 • Soppbefengt materiale krever eget rom/utstyr
  • Mottak/oppbevaring
  • Rengjøring – adskilt ventilasjon/avtrekksskap m. v.
  • Digitalisering, eventuelt for kassasjon
 • Fotomagasin som tilfredsstiller kravene
 • Lager emballasje bokser, mapper, esker m. v.
prioriterte tiltak ikao 2014
Prioriterte tiltak IKAO 2014
 • Fylkesrådmannen
  • Etablering av nytt fotomagasin
  • Lokaler for soppbefengt materiale
 • Kommuner – pilotprosjekt samordning av tjeneste
  • Digitalisering av landbruksarkiv
  • Tilgjengeliggjøring
 • Øke magasinkapasiteten og løse behov for spesialrom
  • Bygge ut plan 2 i magasin 5 – gir ca. 7000 HM
  • Lokaler for fotomagasin, mottaksrom og digitalisering m. v.
 • Videreutvikle IKT-løsning
andre risikoreduserende tiltak
Andre, risikoreduserende tiltak
 • Bidra i utarbeidelse av innsatsplan for Fakkelgården
 • Installere sensorer for å avdekke vannlekkasjer
 • Automatisk avstengning av vanntilførsel ved lekkasje
 • Bedre internkontroll med klima i magasiner – overvåke temperatur og luft fuktighet i magasiner