Quo vadis epj muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal
Download
1 / 33

Quo Vadis, EPJ? muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Quo Vadis, EPJ? muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal. dr.med. Hallvard Lærum Stab IKT, Oslo Universitetssykehus HF. Status. Status for EPJ hva vi har fått så langt. Stasjonær, tekstdominert elektronisk pasientjournal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Quo Vadis, EPJ? muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal' - lihua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Quo vadis epj muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal

Quo Vadis, EPJ? muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal

dr.med. Hallvard Lærum

Stab IKT, Oslo Universitetssykehus HFStatus for epj hva vi har f tt s langt
Status for EPJhva vi har fått så langt

 • Stasjonær, tekstdominert elektronisk pasientjournal

  • har erstattet papirjournal og gjort journalen mer tilgjengelig på kontor

  • krever skanning av kurve og andre papirskjemaer

 • Laboratoriesvar

  • formidles raskt men oppfølging og kvitteringsrutiner svikter

  • kan bestilles elektronisk, men bestillingsrutinene er ofte tungvinne

 • Talegjenkjenning

  • gir dokumentasjon som er raskere for sykehuset

  • gir dokumentasjon som ofte er mer arbeidskrevende for legen

 • Digitale radiologiske undersøkelser (PACS)

  • gir rask tilgang til røntgenbildene

  • eksisterer oftest separat fra eller svakt integrert med EPJ


Status for epj ikke ille men heller ikke bra
Status for EPJ ikke ille, men heller ikke bra

 • Kompliserte og ofte lite brukervennlige systemer

 • Begrensede muligheter for å finne informasjonen vi trenger

 • Gjentatt registrering i stedet for gjenbruk

 • Begrensede muligheter for å utveksle eller dele data med helsepersonell vi samarbeider med
Muligheter brukervennlighet og usability
MuligheterBrukervennlighet og usability


Muligheter brukervennlighet og usability1
MuligheterBrukervennlighet og usability


Muligheter brukervennlighet og usability2
MuligheterBrukervennlighet og usability


Muligheter brukervennlighet og usability3
MuligheterBrukervennlighet og usability

Ref: Gry Seland, Dag Svanæs NTNUhttps://www.idi.ntnu.no/~erostig/tdt4213/usability-testing.pdf


Muligheter struktur og gjenbruk
MuligheterStruktur og gjenbruk


Muligheter struktur og gjenbruk oversikt og trender for en pasient
MuligheterStruktur og gjenbrukOversikt og trender for en pasient


Muligheter struktur og gjenbruk gjenbruk ved bestilling
MuligheterStruktur og gjenbrukGjenbruk ved bestilling

Kliniske

opplysninger

Kliniske

opplysninger

Kliniske

opplysninger

Kliniske

opplysninger

Kliniske

opplysninger

Kliniske

opplysninger

Blodkultur dyrkning

Blodkultur dyrkning

Blodkultur dyrkning

Blodkultur dyrkning

Blodkultur dyrkning

Blodkultur dyrkning


Muligheter struktur og gjenbruk gjenbruk ved dokumentasjon
MuligheterStruktur og gjenbrukGjenbruk ved dokumentasjon

Viktigste

lab.resultater

Resyme av

oppholdet

Epikrise

Epikrise

Resyme av

oppholdet

Viktigste

lab.resultater

Faste

medikamenter

Patologisvar

Radiologifunn, etc.

Faste

medikamenter

patologisvar,

radiologifunn,

etc..


Muligheter struktur og gjenbruk gjenbruk ved kommunikasjon
MuligheterStruktur og gjenbrukGjenbruk ved kommunikasjon


Muligheter struktur og gjenbruk vedlikehold og gjenbruk av lister
MuligheterStruktur og gjenbrukVedlikehold og gjenbruk av lister

Innlagt for nyresvikt 14.03 - 21.03 2012


Quo vadis epj muligheter og forutsetninger for videreutvikling av elektronisk pasientjournal

MuligheterStruktur og gjenbrukUlike statistikker, f.eks. resultat av behandling

For en pasientgruppe

For en seksjon eller avdeling


Muligheter st tte for samarbeid

Lettere å diskutere

med kollegaer ved andre institusjoner

Lettere å se den samme informasjonen

under diskusjoner

Lettere å se hvor pasienten er,

har vært, og er på vei (samhandling)

MuligheterStøtte for samarbeid

F.eks.

Hvordan gitt detmed pasienten etter

utskrivelse?


Muligheter bruke protokoller
MuligheterÅ bruke protokoller

Bestilling av undersøkelser

Henvisning til andre spesialister

Booking av timer (rtg, poliklinikk, etc.)

Konkret plan for utredning og behandling


Muligheter bruke protokoller1
MuligheterÅ bruke protokoller

= prosesstøttende EPJ


Muligheter st tte til ta riktige beslutninger
MuligheterStøtte til å ta riktige beslutninger

 • Ikke bestille den samme undersøkelsen når en identisk akkurat er sendt laboratoriet

 • Ikke bestille MR på pasienter med implantater som reagerer på magnetisme

 • Unngå å forskrive medikamenter pasienten er allergisk mot

  • Også via kryssallergier

 • Være bevisst om man må velge å kombinere legemidler som har uheldige interaksjoner

  • Men styre unna hvis man kan

 • Få tips om tenkelige differensialdiagnoser om man står fast


Gode eksempler

Utvikling av gode brukergrensesnitt

Avansert struktur og funksjonalitet

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, Nederland

”Lifelines” - University of Maryland

IKT-utvikling styrt av god forskning

Gode innføringer

UKE – University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Gode eksempler

Regenstrief Medical Record System, Indiana University Medical Center

Beslutningsstøtte, Redusert feilmedisinering,

effekt av elektronisk bestillingForutsetninger lokal tilpasning
ForutsetningerLokal tilpasning

Arbeidsrutiner

Funksjonalitet

funksjonalitet tilpasset lokale arbeidsrutiner, og lokale arbeidsrutiner tilpasset funksjonalitet


Forutsetninger konfigurerbarhet
ForutsetningerKonfigurerbarhet

 • Informasjonsutvalg og presentasjonsmåte

  • Forskjellige legespesialister konsentrerer seg om helt ulike informasjonstyper

 • Planer, roller, ansvar, arbeidsoppgaver

  • Forskjellige sykehus har ulike varianter av protokoller ut fra tilgjengelige ressurser og praktiske forhold

  • Samme pasient kan ha parallelle utredningsløp med hver sine ansvarlige leger

 • En teknisk betenkning:

  • konfigurerbarhet øker teknisk kompleksitet og risiko for feil

  • konfigurasjoner kan ”forsvinne” ved større oppgraderinger


Forutsetninger strukturering av informasjon
ForutsetningerStrukturering av informasjon

 • Noen opplysninger kommer ferdig strukturert

  • Eks. prøvesvar fra medisinsk biokjemi

 • Noen opplysninger kommer delvis strukturert, men den vesentlige strukturen forsvinner eller utnyttes ikke

  • Eks. radiologi svarrapporter, patologi svarrapporter, mikrobiologi svarrapporter

  • Ingen har gjenkjennbare flagg for normalt/unormalt/usikker tolkning

 • Noen opplysninger må behandlende lege strukturere selv

  • Eks. målinger ved klinisk undersøkelse: blodtrykk, puls

  • Eks. scoringer basert på observasjoner og symptomer

   Funksjonaliteten for å strukturere informasjon må være rask og presis, og kun anvendes på informasjon som skal gjenbrukes.

 • Noen opplysninger kommer ferdig strukturert

  • Eks. prøvesvar fra medisinsk biokjemi

 • Noen opplysninger kommer delvis strukturert, men den vesentlige strukturen forsvinner eller utnyttes ikke

  • Eks. radiologi svarrapporter, patologi svarrapporter, mikrobiologi svarrapporter

  • Ingen har gjenkjennbare flagg for normalt/unormalt/usikker tolkning

 • Noen opplysninger må behandlende lege strukturere selv

  • Eks. målinger ved klinisk undersøkelse: blodtrykk, puls

  • Eks. scoringer basert på observasjoner og symptomer

   Funksjonaliteten for å strukturere informasjon må være rask og presis, og kun anvendes på informasjon som skal gjenbrukes.

 • Noen opplysninger kommer ferdig strukturert

  • Eks. prøvesvar fra medisinsk biokjemi

 • Noen opplysninger kommer delvis strukturert, men den vesentlige strukturen forsvinner eller utnyttes ikke

  • Eks. radiologi svarrapporter, patologi svarrapporter, mikrobiologi svarrapporter

  • Ingen har gjenkjennbare flagg for normalt/unormalt/usikker tolkning

 • Noen opplysninger må behandlende lege strukturere selv

  • Eks. målinger ved klinisk undersøkelse: blodtrykk, puls

  • Eks. scoringer basert på observasjoner og symptomer

   Funksjonaliteten for å strukturere informasjon må være rask og presis, og kun anvendes på informasjon som skal gjenbrukes.

 • Noen opplysninger kommer ferdig strukturert

  • Eks. prøvesvar fra medisinsk biokjemi

 • Noen opplysninger kommer delvis strukturert, men den vesentlige strukturen forsvinner eller utnyttes ikke

  • Eks. radiologi svarrapporter, patologi svarrapporter, mikrobiologi svarrapporter

  • Eks. fravær av gjenkjennbarefelter for normalt/unormalt/usikker tolkning

 • Noen opplysninger må behandlende lege strukturere selv

  • Eks. målinger ved manuell klinisk undersøkelse: blodtrykk, puls

  • Eks. scoringer basert på observasjoner og symptomer

 • Strukturering er et potensielt tidssluk (1)

  • Funksjonaliteten må være rask og presis,

  • Må kun anvendes på informasjon som senere skal gjenbrukes.

(1) Kushniruk, A W, D R Kaufman, V L Patel, Y Lévesque, and P Lottin. “Assessment of a Computerized Patient Record System: a Cognitive Approach to Evaluating Medical Technology.” M.D. Computing: Computers in Medical Practice 13, no. 5 (October 1996): 406–415.


Forutsetninger standardisering
ForutsetningerStandardisering

 • Journal- og dokumentstruktur

  • En felles generisk dokumentform letter utveksling av informasjon

  • Dokumenttyper angir innholdet, men trenger vi over 3000?

 • Kliniske variabler inkl. anamnese

  • Målinger, observasjoner og symptomer

 • Struktur av sammenstillinger/utvalg

  • Legemidler

  • Tidligere sykdommer, diagnoser og kontakter

  • Sosiale forhold

  • Kritisk informasjon (CAVE/Allergier)

 • Protokoller og behandlingslinjer

  • Format og logisk språk

  • Innhold: tidspunkt, rekkefølge, beslutningspunkter

 • Tiltak, intervensjoner, undersøkelser, prøvesvar

  Med flere…


Standardisering standardisering har gitt resultater f r
StandardiseringStandardisering har gitt resultater før


Standardisering kan vi kalle en spade for en spade
StandardiseringKan vi kalle en spade for en spade?

Skuffe

Hage-

spade

Kake-

spade

Spade

Stikk-

spade

Spade

Hage-

spade

Leke-

spade


Standardisering synonymer og koblinger
StandardiseringSynonymer og Koblinger

Blodprosent

Hbg

Hemoglobin

Hb

Hct

Haemoglobin

Hemoglobin A1c

Hgb

Hematokritt

HbA1c

Hemoglobin

Varianter

P-Hemoglobin

B-Hemoglobin

F-Hemoglobin

U-Hemoglobin

X-Hemoglobin

Erc-MCH

X-MCH

X-MCHC

Erc-MCHC


Standardisering en bitter medisin
StandardiseringEn bitter medisin

 • Lang og bratt læringskurve

  • Hva vi egentlig trenger standarder på, og hvor finkornede de skal være

  • Innhold av eksisterende standarder (mange og omfattende)

  • Bruk og vedlikehold av standarder

 • Krevende vedlikehold

  • Fagkunnskap oppdaterer standarder

  • Standarder er ”alltid foreldet og aldri komplett”

 • Utfordrende innføring

  • Dyrt og tidkrevende å tilpasse IKT-systemer til nye standarder

  • Lite å vinne hvis ikke flertallet innfører standarden

  • Vanlig å tolke standarder feil

  • Ofte sterk motstand lokalt

  • Få suksesshistorier så langt for kliniske IKT-systemer i Norge

 • MEN: Alternativene gir oss ikke resultatene vi ønsker

  • Natural Language Processing (NLP) er for upresist, og er selv avhengig av en standardisert kunnskapsdatabase å forholde seg til

  • Avanserte indekseringsteknikker klarer ikke å håndtere tvetydighet

  • Å samle alle EPJ i en felles er dyrere enn å forbedre de vi har, og løser bare deler av problemet


Standardisering hva b r vi gj re som leger
StandardiseringHva bør vi gjøre som leger?

 • Gjøre oss kjent med det som finnes internasjonalt

  • Eks. OpenEHR, HL7 versjon 3, SNOMED CT, LOINC

 • Ta lederskap i valg, utvikling og vedlikehold av egnede og ønskede standarder

 • Sørge for utnyttelse samtidig med innføring i EPJ-systemene

  • Eks. tilbakeføre oppsummerte data til den som registrerte

  • Eks. arketyper i DIPS Arena