CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ČESKÉ REPUBLICE. NÁRODNÍ PARKY A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI. NÁRODNÍ PARKY. velkoplošná chráněná území

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - medge-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Chr n n zem v esk republice

NÁRODNÍ PARKY A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI


N rodn parky
NÁRODNÍ PARKY

 • velkoplošná chráněná území

 • rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný význam vědecký a výchovný

 • rozděleny za zóny podle stupně ochrany (1. zóna nejpřísnější)

 • v současné době jsou v České republice vyhlášeny 4 národní parky (Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko) a každý národní park spravuje správa národního parku


N rodn park umava
NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

 • předmět ochrany: unikátní rozsáhlá rašeliniště, smrkové i bukové pralesy, horské louky, nespoutané řeky a ledovcová jezera

 • tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, často bývá proto označován jako zelená střecha Evropy

 • jeho předpolím je Chráněná krajinná oblast Šumava a na německé straně sousedí s Národním parkem Bavorský lesKrkono sk n rodn park
KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

 • předmět ochrany: vysokohorské ekosystémy s glaciálními relikty, např. horské louky, alpínská vřesoviště ...

 • vysoký podíl severských druhů organismů, resp. glaciálních reliktů, v krkonošských rostlinných i živočišných společenstvech; některé z druhů jsou endemityChr n n zem v esk republice

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

 • předmět ochrany: výjimečně zachovalé hluboké říční údolí (kaňon) v zalesněné krajině na hranici s Rakouskem. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.

 • na rakouské straně navazuje Nationalpark ThayatalChr n n zem v esk republice

NÁRODNÍ PARKČESKÉ ŠVÝCARSKO

 • předmět ochrany: unikátní skalní města s různými roklinami a pískovcovými útvary

 • nejnavštěvovanějším místem v Českém Švýcarsku je Pravčická brána

 • sousedí na německé straně s Národním parkem Saské Švýcarsko


Chr n n zem v esk republice

NÁRODNÍ PARKČESKÉ ŠVÝCARSKO


Pou it a doporu en zdroje
POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE

http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/index.htm