n bo ensk vyzn n v esk republice l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Náboženské Vyznání v České republice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Náboženské Vyznání v České republice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Náboženské Vyznání v České republice - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Náboženské Vyznání v České republice. Kateřina Sparks CZCH 403. Náboženské Vyznání a Komunismu. V komunistické éře vláda nedovolila náboženskou činnost, až která by byla povolená státem. Náboženská svoboda byla extrémně omezená. . Současná Náboženská Scéna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Náboženské Vyznání v České republice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n bo ensk vyzn n a komunismu
Náboženské Vyznání a Komunismu
 • V komunistické éře vláda nedovolila náboženskou činnost, až která by byla povolená státem. Náboženská svoboda byla extrémně omezená.
sou asn n bo ensk sc na
Současná Náboženská Scéna
 • Podle zákonu, který byl přijat v roce 1991, registrované církve a náboženské společnosti mají výhody, například přístup do nemocnic, vězení, a vojenských prostor, aby vykonaly duchovenskou činnost.
 • Církev nebo náboženské společnosti musí mít alespoň 10.000 členů, aby registrovaly.
sou asn n bo ensk sc na4
Současná Náboženská Scéna
 • V současnosti dokonce neregistrované náboženské společnosti mohou jednat svobodně. Mohou se sdružovat, vykonávat nábonženské úkony, a vydávat a šířit literaturu.
 • Veřejnost věří, že registrace znamená, že je nějaká náboženská společnost solidní a spolehlivá. Někteří lidé myslí, že stát garantuje důvěryhodnost. To není možné ani pravdivé.
budu mluvit o t radi n ch sekt ch
Budu mluvit o tradičních sektách:
 • Křesťanství
 • Judaismus
 • Islám
 • Křesťanství, Judaismus, a Islám jsou monoteistická náboženství.
judaismus
Judaismus
 • Judaismus se konstituovalo ve dvě tisícletí BCE.
 • V Židovský národ se stával „lid Knihy“ v babylónském zajetí, protože se tam posluchači seznamovali především s tórou (pěti knihami Mojžíšovými). Tóra (zákon) je jádra posvátný spis. Talmud obsahuje Mišnu a Gemaru.
judaismus7
Judaismus
 • Šabat začíná v pátek večer a končí sobotním večerem. Během šabatu je zakázána jakákoli práce, včetně psaní.
 • Šabatje sedmý dne týdne, kdy Hospodin odpočíval.
judaismus8
Judaismus
 • Na sklonku 19 stoleti přitom žilo v Čechách a na Moravě na 140 tisice Židů, ale v současnosti jsou kolem 3 tisíce členů v České republice.
k es anstv
Křesťanství
 • Křesťané věří, že Ježíš z Nazaretu byl Mesiáš (odtud řecké Christos—Kristus).
 • Podle své víry, stejnou úctu by měli vzdávat Ježíši, Hospodinovi, a svatému Duchu.
 • Křesťanská bible obsahuje Staré zákon, které je totožná s Židovskou svatou knihu, plus Nový zákon.
k es anstv10
Křesťanství
 • V Ceské republice největší náboženská skupina je katolická církev, která má 4 miliony příslušníků.

-Římskokatolická církev má pět diecézí v čele s biskupy v Čechách a tři na Moravě.

-Řeckokatolická církev má méně než 10 tisíc věřících a jednu diecézi v celé České republice.

k es anstv11
Křesťanství
 • Rozdělení katolické a protestantské církve

- Rozdělení katolické a protestantské církve byli v 16. století.

- V České republice, českobratrská církev evangelická spojuje reformační tradici Martina Luthera i Jana Kalvína.

- Jednotá bratrská byla exilová do zahraničí.

k es anstv12
Křesťanství
 • Letniční hnutí
 • (podle letnic, svátku seslání Ducha svatého na první křesťany)
 • Letniční hnutí je mohutné hnutí, které se tvořilo v protestantském prostředí ve 20. století. Dnes je považované proto za další významný směr vedle katolického, pravoslavného a protestantského křesťanství.
k es anstv13
Křesťanství
 • Charismatické hnutí
 • Charismatické hnutí je nové vlna letničního hnutí. Vyprofilovalo se od 60. let a působí téměř ve všech církvích.V České republice počet křesťanů letničního proudu je odhadnout na 10 tisíc.
k es anstv14
Křesťanství
 • Ekumenické hnutí
 • V posledních desetiletích ekumenické hnutí sílící. Hnutí se pokouší překonat roztříštěnost křesťanských tradic.
isl m
Islám
 • Islám je nejmladší velké monoteistické náboženství.
 • V 7. století, Muhammad zformoval učení na základě zjevení, čerpající z judaismu a křesťanství.
isl m16
Islám
 • Základní knihou islámu je Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím. Muslimy věří, že existuje jedna Boha-Alláha a Muhammad byl jeho proroka i misijní.
 • Počet muslimů v České republice se odhaduje na 20 tisíce. Nejméně 400 má být české národnosti.
sou asn n bo ensk sc na17
Současná Náboženská Scéna
 • V posledních letech byl výrazný vzrůst náboženskosti, nebo religiozity, mezi mnoha lidmi v České republice.
 • Ale existuje současná nechuť k organizovanému náboženství. Mnoho lidí mají nechuť dokonce k slovu „náboženství“. V důsledku toho jsou některé netradiční náboženské směry.
nov n bo ensk vlny
Nové Náboženské Vlny
 • V osmdesátých letech byly nové vlny východní náboženského systémů, například existuje esoterismus, alchymie, kabala.
 • Velkým zdrojem inspirace je stále psychoanalytky, psychology, filozofy, a utopistické spisovatele.
hnut nov ho v ku
Hnutí Nového Věku
 • Hnutí nového věku nemá autoritativní vůdce a příslušníky nevydávají se za výlučné majitele pravdy.
 • Nemají ambice vytvořit z ní žádný systém, ale sdílí jisté společné základní víry.
hnut nov ho v ku20
Hnutí Nového Věku
 • Hnutí je jako velké tavicí kotlík. Kritériem pravdy nebývá rozumové, ale princip fungování je co se právě hodít.
 • Každý směr dovoluje synkretisticky používat z nabídky nejrůznějších náboženství cokoli.
skupiny na pomez n bo enstv
Skupiny na pomezí náboženství
 • Tato hnutí nemají nic společného a nechtějí mít nic společného s náboženstvím.
 • Mohou mít extrémní politická hlediska, napřiklad existuje utopická komunistická hnutí.
 • Existují hnutí skinheadů, extrémních ekologických aktivistů a ochránců práv zvířat.
bibliografie
Bibliografie
 • Dingir. Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás(1998). <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_n abozenstvi/>.
 • „Židovství.“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 28. 11. 2006, 23:58 UTC. 1. 12. 2006, 01:15 <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=% C5%BDidovstv%C3%AD&oldid=972751>.