L kemedelsrelaterade problem vid mava
Download
1 / 15

Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA. AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neub üser, VÖL MAVA/M Lars Klintberg, överläkare, medicin/M Lennart Andrén, klin farm Lars Ny, klin farm. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA' - meagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L kemedelsrelaterade problem vid mava
Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA

AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M

Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M

Christian Neubüser, VÖL MAVA/M

Lars Klintberg, överläkare, medicin/M

Lennart Andrén, klin farm

Lars Ny, klin farm

Kvalitetsveckan 2007


Bakgrund
Bakgrund

 • Tidigare undersökningar har visat att felaktig läkemedelsbehandling är orsak till 10 – 15% av sjukhusinläggningar.

Kvalitetsveckan 2007


Metod
Metod

 • Retrospektiv journalgranskning av samtliga inskrivna patienter på MAVA under första veckan varje månad första halvåret 2005

 • Primär granskning av ST-läkare

 • Alla positiva fynd diskuterade med specialist

Kvalitetsveckan 2007


Patientkarakteristika
Patientkarakteristika

 • Totalt 234 patienter

  • 111 kvinnor (47%)

  • 123 män

 • Medelålder : 69,9 år (17 – 96 år)

 • 133 pat (57%) var 75 år eller äldre

 • 90 pat (38%) var 80 år eller äldre

Kvalitetsveckan 2007


L kemedelsrelaterade problem lrp
Läkemedelsrelaterade problem (=LRP)

 • Läkemedelsbiverkning: 65 st

 • Intoxikationer med läkemedel: 4 st

 • Bristande följsamhet: 5 st

 • Iatrogent beroende: 1 st

 • Totalt:(56 % kvinnor)75 st

32 % av alla intagna

38 % av alla intagna kvinnor

27 % av alla intagna män

Kvalitetsveckan 2007


Grad av lrp
Grad av LRP

 • LRP huvudorsak till vård: 27 st

  (12 % av alla intagna)

 • LRP som bifynd: 21 st

 • LRP under vårdtid: 27 st

 • LRP som förlängt vårdtid 3 st

 • LRP dokumenterad: 59 st

 • Biverkan rapporterad: 4 st

  (Ca 20 borde ha rapporterats)

Kvalitetsveckan 2007


Medel lder
Medelålder

 • Medelålder för patienter med LRP var 75 år jämfört med 70 år för hela den studerade populationen

 • Patienter med LRP är alltså i medeltal 5 år äldre än medelpatienten på MAVA

 • Medelålder för allvarlig LRP 70 år

Kvalitetsveckan 2007


Medelv rdtider
Medelvårdtider

Kvalitetsveckan 2007


Typ av biverkning
Typ av biverkning

 • Elektrolytrubbning: 32 st (hos 29 pat)

  • Hypokalemi 15st

 • Mag-tarm biverkning: 11 st

 • Långsam hjärtrytm: 7 st

 • Intorkning: 7 st

 • Digitalisintoxikation: 6 st

 • Blödning: 6 st

 • Lågt blodtryck/svimning: 4 st

Kvalitetsveckan 2007


Vanligaste preparat
Vanligaste preparat

 • Vattendrivande 30 st

 • ”Blodtunnande” 14 st

 • Hjärtmediciner 9 st

 • Smärtstillande 7 st

 • Antidepressiva 7 st

 • Betablockerare 5 st

 • Antibiotika 5 st

Kvalitetsveckan 2007


Antal l kemedel
Antal läkemedel

Kvalitetsveckan 2007


Konklusioner
Konklusioner

 • 32% av alla intagna på MAVA har något läkemedelsrelaterat problem

 • 12% har LRP som huvudorsak till vård

  (motsvarar 1100 vårddagar/år)

 • LRP förlänger vårdtid med ca 2 – 3 vårddagar

  (motsvarar ytterligare 1200 vårddagar/år)

 • LRP medför 2300 vårddagar på MAVA

  av totalt 7 806 (29%)

Detta motsvarar ca 10 Miljoner Kronor

Kvalitetsveckan 2007


Konklusioner 2
Konklusioner 2

 • LRP är vanligare hos kvinnor

 • LRP är vanligare hos äldre

 • Kvinnor har fler läkemedel än män

 • Bristfällig dokumentation i journal

 • Underrapportering till biverkningsenheten

 • Projektet medförde förbättrade rutiner avseende biverkningsrapportering

Kvalitetsveckan 2007


Hur g r vi vidare
Hur går vi vidare

 • Kontrollerad studie under 2007 med aktiv intervention för att förebygga LRP

  • Apotekare gör granskning med förslag

  • Läkemedelsberättelse

 • Primärt effektmått; Livskvalitet

  • Hälsoekonomiska analyser i samarbete med LFN (LäkemdelsFörmånsNämnden)

Kvalitetsveckan 2007ad