a szoci lis rehabilit ci helye a komplex rehabilit ci s elj r srendben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben. A szakértői értékelés kialakításának folyamata és dokumentálása Sánta Erzsébet ORSZI Szociális Főosztály. Igénybenyújtás. Új igény:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szoci lis rehabilit ci helye a komplex rehabilit ci s elj r srendben

A szociális rehabilitáció helye a komplex rehabilitációs eljárásrendben

A szakértői értékelés kialakításának folyamata és dokumentálása

Sánta Erzsébet

ORSZI Szociális Főosztály

ig nybeny jt s
Igénybenyújtás

Új igény:

Egészségkárosodáson alapuló nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátások megállapítására vonatkozó megkeresések.

Soros, időszakos vizsgálat:

Korábbi szakvélemény alapján a Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság által folyósított pénzellátásban részesülő személy egészségkárosodásának felülvizsgálata.

Benyújtásra jogosult:

Az ellátást igénylő.

Igénybenyújtás helye:

Lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál

Igénybenyújtás módja:

Erre a célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen, postán, vagy elektronikus úton.

eg szs gk rosod s m rt k nek meg llap t sa
Egészségkárosodásmértékének megállapítása

Az egészségkárosodás mértékének ( szakmai

munkaképesség és rehabilitálhatóság)

megállapítását a Nyugdíjbiztosítási szerv

megkeresésére az ORSZI szakértői bizottságai

végzik.

I. fokú eljárás: ORSZI illetékes kirendeltségei

II. fokú eljárás: ORSZI illetékes regionális

igazgatóságai

elj r s folyamata i
Eljárás folyamata I.

Kirendeltség vezető:

A nyugdíjbiztosítási szervvel történt előzetes egyeztetés alapján, napi ütemezés szerint osztja szét az orvosszakértők között az igényeket ( szakmai végzettség figyelembevétele)

Orvosszakértő:

 • Tanulmányozza: megkeresési dokumentumot, orvosi dokumentációt, „Nyilatkozatot”, háziorvosi beutalót, üzemorvosi véleményt
 • Elvégzi a személyes vizsgálatot
 • Elsődlegesen megállapítja a vizsgált személy össz-szervezeti egészségkárosodásának mértékét (ÖEK)
elj r s folyamata ii
Eljárás folyamata II.

A hiányos, vagy nem teljeskörű dokumentáció esetén a

hiánypótlás a nyugdíjbiztosítási igazgatóság feladata.

Nem tekinthető hiánypótlásnak:

- egészségi dokumentáció nem teljeskörű ( amennyiben az

orvosszakértő hiányosnak ítéli meg, kiegészítő

egészségügyi vizsgálatot kell kezdeményezni)

- beadott dokumentációból nem derül ki a jelenlegi

foglalkoztatottság

Az orvosszakértő által megállapított ÖEK ebben az esetben

előzetes állapotfelmérésnek minősül!

AZ ÖEK MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN KERÜL KIJELÖLÉSRE AZ ÜGYBEN ELJÁRÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG.

el zetes llapotfelm r s alapj n t rt n szak rt i bizotts g kijel l se
Előzetes állapotfelmérés alapján történő szakértői bizottság kijelölése

Kirendeltségvezető:

kijelöli a bizottságot

megnevezi az elnököt

kijelöli a szakértői bizottság további tagjait( az állapotfelmérést végző orvosszakértőt is a bizottságba jelöli)

Bizottság elnöke:

Előadó szakértőnek jelöli az előzetes állapotfelmérést végző orvosszakértőt

Előadó szakértő:

szakvélemény tervezetet készít

Amennyiben a szakértői bizottság „előzetes állapotfelmérés” alapján alakul meg- orvosszakértői vizsgálatot már nemkell ismét elvégezni

nem sz ks ges komplex min s t s i
Nem szükséges komplex minősítés I.
 • Előzetesen állapotfelmérés alapján végzendő vizsgálatok esetén, ha az:

- ÖEK 80-99% közötti

- ÖEK 40% alatti mértékben véleményezett ( kivéve, ha az orvosszakértő szerint a vizsgált személy kizárólag személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható)

- ÖEK 40-49%, vagy mkcs 50% alapján folyósított rendszeres szociális, vagy átmeneti járadék felülvizsgálata esetén

nem sz ks ges komplex min s t s ii
Nem szükséges komplex minősítés II.

2. Vizsgálati jogcímtől függően:

- hozzátartozói nyugellátás ( özvegyi ny., árvaellátás, baleseti hozzátartozói ell.)

 • Baleseti ellátások( baleseti rokkantsági, baleseti járadék)
 • HM megkeresések esetén
 • HM,BM, VPOP , Tűzoltóság ill. parancsnoka általm kezdeményezett vizsg.
 • Szociális segély elbírálása
 • Emelt összegű családi pótlék folyósításához végzett vizsg.
 • Keresőképtelen áll. lévő vizsgálata ( háziorvosi kezd.
 • FOT vizsgálatok
 • FOB vizsgálatok
 • Baleseti táppénz meghosszabbítás
 • Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének megállapítása
nem sz ks ges komplex min s t s iii
Nem szükséges komplex minősítés III.
 • Ápolási-gondozási szükséglet megállapítása
 • Demencia vizsgálatok
 • Felsőoktatásban résztvevők fogyatékosságának vizsgálata
 • Kárpótlási jegyek, életjáradékra váltása ügyében történő vizsg.
 • Hadi eredetű fogyatékosság megállapítása
 • Fegyveres szervek FÜV bizottsági vizsg.
 • Üzleti biztosítók részére végzett vizsg.
 • Nemzeti gondozási díj megállapításához végzett vizsg.
 • Nemzeti helytállási pótlék jogosultság megállapításához végzett vizsg.
 • Egyes tartós időtartalmú szabadságelvonást elszenvedettek juttatásainak megállapításához végzett vizsg.
 • Nemzetközi (egyezményes , Uniós) ügyekben történő vizsg.
a kirendelts g vezet komplex min s t s elv gz s r l d nt
A kirendeltség-vezető komplex minősítés elvégzéséről dönt
 • Új, vagy „soros” vizsgálat esetén, ha az ÖEK 50-79%( kivéve ha az ÖEK túlnyomó részt baleseti eredetű)
 • „Új” vizsgálat esetében, ha az ÖEK 40-49%( kivéve baleseti járadék)
 • ha az ÖEK 40% alatti, de az orvosszakértő szerint a vizsgált személy kizárólag személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható

A fentieken túl minden esetben komplex minősítés szükséges:

 • Állapot rosszabbodás bejelentése esetén végzett felülvizsgálatnál
 • Rendkívüli felülvizsgálat elrendelése esetén
komplex min s t s c lja
Komplex minősítés célja

Olyan személyre szabott, több szakterület értékelési

szempontjait azonos hangsúllyal szerepeltető szakvélemény

kialakítása, amely figyelembe veszi:

- az érintett személy egészségi állapotát

- foglalkoztatási előzményeit

- munkaerő piaci helyzetét

- adottságait és korlátait

- foglalkoztatási rehabilitációs szükségleteit

- rehabilitációt követő munkaerő-piaci esélyeit

- fennálló szociális szükségleteit

- családi körülményeit

- környezeti adottságait.

komplex min s t s alanyai
Komplex minősítés alanyai

Jogszabály határozza meg.

Azokról az igénylőkről készül, akiknek:

- össz-szervezeti egészségkárosodása

várhatóan 40-79% közé esik,

 • egészségi állapota, életkora, egyéb jellemzői alapján a rehabilitálhatóság esélye fennáll.
rehabilit lhat s g dokument ci ja
Rehabilitálhatóság dokumentációja

A szakértői bizottságok az alábbiak szerint dokumentálhatják az általuk megállapított rehabilitációs javaslatot.

( 2009. április 1-től)

 • Komplex rehabilitációs melléklet( 1. számú melléklet)
 • Szakmai rehabilitációs melléklet (2. sz. melléklet)
 • Közvetlenül a szakvéleményben rövid szakvélemény (3. sz. melléklet)
1 komplex rehabilit ci s mell klet
1. Komplex rehabilitációs melléklet

A szakvélemény mellékleteként komplex

rehabilitációs javaslatot kell adni:

A szakértői bizottság komplex

rehabilitációra( rehab. járadék) tesz

javaslatot(ÖEK 50-79%)

2 szakmai rehabilit ci s mell klet
2. Szakmai rehabilitációs melléklet

A szakvélemény mellékleteként szakmai rehabilitációs

javaslatot kell adni:

a.) III. csop. rokkantság véleményezése esetén (ÖEK 50-79%, komplex rehabilitáció nem javasolt)

b.) Szakmai munkaképesség megtartásának véleményezésekor (ÖEK 50-79%, szakmai munkaképessége alapján rehabilitáció nélkül is foglalkoztatható

c.) Szakmai munkaképesség jogszabályban előírt véleményezése ( ÖEK 40-49%, kivéve baleseti járadék)

3 r vid rehabilit ci s javaslat k zvetlen l a szakv lem nyben
3.Rövid rehabilitációs javaslat(közvetlenül a szakvéleményben)

Rövid rehabilitációs javaslatot kell adni a szakértői

bizottságnak:

a.) I.vagy II. csop. Rokkantság esetén (ÖEK 80-99%)

b.) Baleseti rokkantság I.II.III. csop. Véleményezésekor ( ÖEK 50-99%, és túlnyomóan baleseti eredetű).

c.) Baleseti járadék I. IV. fok. véleményezésekor (B.E.K. 14-49%)

d.) 0-39% ÖEK meghatározása esetén ( kivéve a „ kizárólag személyre szóló rehabilitációval történő foglalkoztathatóság esetét”)

komplex rehabilit ci s javaslat mell klet kit lt se 1 sz mell klet
Komplex rehabilitációs javaslat melléklet kitöltése( 1. sz. melléklet)

Kitöltése az előadó szakértő feladata

Figyelembe kell vennie:

- I. II. pont esetében: rendelkezésre álló információkat

- III. pont esetében: foglalkoztatási szakértő véleményét

 • IV. pont esetében: szociális szakértő véleményét

( 8. sz. melléklet)

- V. pont esetében: az I-IV. pont összevetése alapján tesz javaslatot a rehabilitálhatóságra

komplex min s t st tartalmaz szakv lem ny elk sz t s hez sz ks ges dokument ci
Komplex minősítést tartalmazó szakvélemény elkészítéséhez szükséges dokumentáció
 • Vizsgálatra, véleményezésre történő nyugdíjbiztosítási megkeresés
 • Háziorvosi beutaló ( 4 oldalas) 4.sz. melléklet
 • Foglakoztatási- egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatója( ha az igénylő munkaviszonyban áll)
 • Egészségügyi dokumentáció
 • Igénylő által kitöltött „Nyilatkozat” (5.sz. melléklet)
komplex szak rt i bizotts g sszet tele
Komplex szakértői bizottság összetétele

A 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet értelmében

az I. és II. fokon eljáró komplex szakértői bizottság

legalább 4 tagból áll:

1 fő a bizottság elnöke ( orvosszakértő)

1 fő előadó szakértő( orvosszakértő)

1 fő foglalkoztatási szakértő

1 fő szociális szakértő

A bizottságnak indokolt esetben több szakértői tagja is lehet, de a nem orvosszakértők száma nem haladhatja meg az orvosszakértők számát.

( További tag kijelölését az előadó szakértő jelzésére az elnök kezdeményezi – az eljárás foka szerint- a kirendeltség vezetőnél, vagy a regionális igazgatónál.)

foglalkoztat si szak rt
Foglalkoztatási szakértő

Az intézet és a területileg illetékes

regionális munkaügyi központ között

kötött kétoldalú megállapodásban

foglaltak szerint a regionális

munkaügyi központ vezetője jelöli ki.

szoci lis szak rt
Szociális szakértő

Az intézet alkalmazásában álló szociális szakértő

munkatárs, vagy - az ORSZI szakértői hálózata tagjaként-

az intézettel szerződéses jogviszonyban álló szociális

szakértő.

A szociális szakértő szakvélemény nyilvánítására alkalmas

személy, szociális területen széles körű gyakorlattal,

különös jártassággal és megfelelő iskolai végzettséggel

rendelkezik.

Az ORSZI-val munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

illetve kérésre az FSZH az Országos Szociálpolitikai

Szakértői Névjegyzékről tesz javaslatot.

szak rt i bizotts g tagjainak jogosults gai feladatai s k telezetts gei
Szakértői bizottság tagjainak jogosultságai, feladatai és kötelezettségei
 • Konzultáció a bizottság többi tagjával.
 • Az elnök által meghatározott időpontban részt vesz a bizottsági ülésen, ahol ismerteti szakmai álláspontját, javaslatot tehet a szakvélemény tervezet kiegészítésére, módosítására.
 • A döntést is tartalmazó jegyzőkönyvet aláírja. A jegyzőkönyvben egyéni véleményét is megjelenítheti.
szoci lis szak rt i feladatok i
Szociális szakértői feladatok I.

Érvényesíteni a szociális szempontokat:

- a rehabilitálhatósággal,

- a rehabilitáció lehetséges irányával

- rehabilitációs szükségletekkel

kapcsolatban.

Rehabilitálhatóságot jelentősen befolyásolja

a vizsgált személy szociális helyzete,

melynek felmérése a szociális szakértő

feladata.

szoci lis szak rt i feladatok ii
Szociális szakértői feladatok II.

1.Felkészülés a kérelmező fogadására

Iratbetekintés

 • A személyes vizsgálatot megelőző három napban a kirendeltség vezető biztosítja az iratokba való betekintést ( helyben tanulmányozható, fénymásolat nem készíthető- kivétel „Nyilatkozat”) 5.sz. melléklet

Orvosszakértővel, foglalkoztatási szakértővel konzultálhat

Ennek alapján a szociális szakértő dönthet úgy, hogy nem

szükséges a személyes találkozás a kérelmezővel.

FSZH adatbázis

szoci lis szak rt i feladatok iii
Szociális szakértői feladatok III.

2. Személyes találkozó a kérelmezővel

Szociális rehabilitációs vizsgálat.

- A vizsgálat napján kell és lehet elvégezni

Orvosi szakértői vizsgálatot és a foglalkoztatási rehabilitációs vizsgálatot követően, vagy az eljárásrend szerint a foglalkoztatási szakértővel egy időben

- Interjú készítés (6sz. melléklet)

(megfelelő körülmények, idő )

-” Az ORSZI komplex rehabilitációs szakértői bizottság szociális szakértőjének szakmai véleménye” című nyomtatvány kitöltése

( 7 sz. melléklet)

szoci lis szak rt i feladatok iv
Szociális szakértői feladatok IV.

Szakértői döntés:

A szociális szakértői véleményt az érintett személy meghallgatásától számított 15 napon belül az előadó szakértővel ismertetni kell, az írásos dokumentumot át kell adni.

Az előadó szakértő a rehabilitációs javaslat

( 8. sz. melléklet ) szakvélemény

melléklet IV. pontját a szociális szakértői

vélemény alapján tölti ki.

bizotts gi l s i
Bizottsági ülés I.

- Szakértői bizottság a döntéseit szakmai ülésen hozza meg.

Elnök feladatai:

- meghatározza az ülés időpontját

- összehívja a bizottság tagjait

- levezeti az ülést

Bizottság tagjai:

- megvitatják az előadó szakértő által

készített tervezetet

- értékelik a vizsgálat eredményeit

- ezek alapján döntenek a szakvélemény

végleges tartalmáról

Döntés:

Szakértői bizottság tagjainak szavazatával

Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt

bizotts gi l s ii
Bizottsági ülés II.

Egy bizottsági ülésen több szakvélemény tervezet kerül

megtárgyalásra

A szakvélemény tervezetben foglaltakon túl

a rehabilitációs melléklet ( tervezet)

tartalmát is megtárgyalja a bizottság. 1 sz. melléklet

Amennyiben szükséges:

Az előadó szakértő - a bizottság elnökének döntése

értelmében – a szükséges mértéken módosítja, illetve

kiegészíti a

- rehabilitációs mellékletet ( 1. sz. melléklet)

- szakvélemény tervezetet ( 3. sz. melléklet)

jegyz k nyv
Jegyzőkönyv

A szakértői bizottság üléséről

jegyzőkönyvet kell készíteni.

Jegyzőkönyv kötelező tartalmi kellékei:

- intézet, igazgatóság, vagy kirendeltség elnevezése,

székhelye

- bizottsági ülés időpontja

- az eljárás foka ( I. fok, II. fok )

- a bizottság tagjainak neve, eljárás szerinti megnevezése

( előadó szakértő, elnök, egyéb szakértő )

- az ülésen megtárgyalásra kerülő szakvélemény tervezetek

száma, az érintett személyek neve, javasolt ÖEK mértéke,

megállapítás fajtája

- a szakvélemény – tervezetekről szóló döntések

- a döntések indoklása

- a bizottság tagjainak aláírása

szak rt i v lem ny elk sz t se kiad sa i
Szakértői vélemény elkészítése, kiadása I.

Az intézet szakértői tevékenysége körében szakvéleményt ad

ki.

Tartalmát a hatályos jogszabályok, valamint a belső szakmai

iránymutatások határozzák meg.

Előadó szakértő feladata:

- a szakvélemény szakmai tartalmát elsődlegesen a funkcióképesség, fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezése elnevezésű szakmai irányelvben foglaltak alapján alakítja ki.

 • PrimRok informatikai program támogatja az irányelvek adaptációját,mely a Spector programból érhető el.
 • Jelentősebb betegségek BNO kódját rögzíti
 • Komplex minősítés esetén FNO kódokat is rögzíti
szak rt i v lem ny elk sz t se kiad sa ii
Szakértői vélemény elkészítése, kiadása II.

Komplex rehabilitációs, vagy szakmai

rehabilitációs melléklet készítése

esetén:

2 eredeti példányt kell kiállítani:

1 vagy 2 eredeti példány szakvéleménnyel együtt a vizsgálatot kezdeményező (megkereső) részére kell megküldeni

1 példány: intézet irattárába

iratkezel s
Iratkezelés

Az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat az intézet

iratkezelési szabályzata tartalmazza.

A nyugdíjbiztosítási szerv által megküldött egészségügyi

dokumentációt ( leletek, zárójelentések) az előadó szakértő a

személyes vizsgálat elvégzésekor átadás-átvételi bizonylattal

visszaadja az igénylőnek.

A szociális szakértő a tanulmányozásra átvett „Nyilatkozat”

nyomtatványt legkésőbb a bizottsági ülésen visszaadják az

előadó szakértőnek

A „Nyilatkozat” formanyomtatványt a szakvélemény irattári

példányával együtt kell irattározni.