etika vo svete po ta ov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Etika vo svete počítačov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Etika vo svete počítačov - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Etika vo svete počítačov. Autor: Andrea Ženčuchová. Obsah. Autorský zákon Licencia M ultilicencia Typy licencií Shareware Obmedzenia shareware Freeware Public domain Open source , komerčný program Hacking, Cracker. Autorský zákon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etika vo svete počítačov' - meadow


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etika vo svete po ta ov

Etika vo svete počítačov

Autor: Andrea Ženčuchová

obsah
Obsah
 • Autorský zákon
 • Licencia
 • Multilicencia
 • Typy licencií
 • Shareware
 • Obmedzenia shareware
 • Freeware
 • Publicdomain
 • Opensource, komerčný program
 • Hacking, Cracker
autorsk z kon
Autorský zákon
 • chápe tvorcu softvéru ako autora a určuje mu práva i povinnosti
 • podľa tohto zákona je právom autora rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo šíriť a používať
 • podľa zákona teda treba za používanie autorovho diela zaplatiť
 • porušenie tohto zákona môže byť až trestným činom
licen n zmluva
Licenčná zmluva
 • právo na používanie
 • spravidla obsahuje informáciu
 • o tom že program môžeme inštalovať iba vtedy, ak súhlasíme so všetkými podmienkami zmluvy; bez potvrdenia textu zmluvy nemôžeme ďalej inštalovať
 • o spôsobe použitia diela
 • o rozsahu licencie
 • o čase, na ktorý autor licenciu udeľuje o tom za čo preberá a za čo nepreberá zodpovednosť tvorca programu
multilicencia
Multilicencia
 • softvérová licencia, ktorá určuje počet, na koľkých počítačoch sa môže určitý program používať alebo miesto
 • lacnejšia,oplatí sa pre firmy s viacerými počítačmi
 • zakazuje používanie príslušného programu na komerčné účely, čiže s pomocou programu s takouto licenciou sa nesmie vytvoriť produkt, ktorý by sa následne predával
typy licenci
Typy licencií
 • Shareware
 • Freeware
 • Publicdomain
shareware
Shareware
 • skupina licencií, ktoré umožňujú bezplatne a legálne využívať komerčne šírený softvér
 • zmysel: presvedčiť čo najväčší počet používateľovo kvalitách daného softvéru tak, aby si ho zakúpili
obmedzenia shareware
Obmedzenia shareware
 • vypnutie niektorých funkcií – odomknutie až po zadaní registračného kódu, získaného zaplatením požadovanej sumy – demoverzia – záujemcovia si o programe overia, či spĺňa ich požiadavky
 • obmedzené časové obdobie – trialware – po naplnení času začne program upozorňovať na uplynutie skúšobnej doby alebo sa jednoducho nespustí
 • zobrazenie reklamy – adware– autor si využívanie svojho programu kompenzuje príjmom z komerčnej reklamy; po registrácii sa táto aktivita vypne
freeware
Freeware
 • typ softvéru, ktorý môžeme používať a rozširovať zadarmo; požaduje sa dodržiavanie autorských práv – neupravovať program
 • špeciálnym prípadom sú beta verzie(testovacie verzie), ktoré tvoria medzikrok medzi vytvorením a zverejnením softvéru
 • skôr než je program hotový, jeho autori vytvoria niekoľko testovacích verzií, ktoré sa môžu zdarma používať, autori si vďaka nim overujú, ako program funguje a odstraňujú prípadné chyby.
public domain
Publicdomain
 • verejné, voľné dielo
 • predstavuje dielo, ktorého majetkové autorské právanie sú chránené
 • pre šírenie softvéru s voľnou licenciou sa často používa GPL
 • vo všeobecnosti – pravidlá voľnej licencie, ako sloboda pre:
 • narábanie so softvérom ľubovoľným spôsobom
 • poznanie vnútornej štruktúry softvéru, mať k dispozícii jeho zdrojové kódy a možnosť študovať ako funguje
 • možnosť meniť zdrojové kódy a modifikované výsledky zverejňovať
slide11
Open-source

Komerčný softvér

 • presadzovanie v orgánoch verejnej a štátnej správy
 • náklady sú minimálne
 • nižšie nároky na hardvér
 • vývoj je decentralizovaný, zdrojové kódy prístupné
 • doba nápravy kritickej chyby je pri oboch typoch softvéru zhruba rovnaká
 • používateľ dokáže zistiť, aké údaje o ňom softvér ukladá do vytvorených súborov a aké posiela von
 • príklady: Linux, Open Office,

LaTeX, GIMP, Inkscape

 • vyvíjaný i predávaný komerčne neustále sa zvyšujúce požiadavky na výkon procesora, RAM a grafickej karty
 • vývoj zabezpečuje tvorca
 • zdrojové kódy sú neprístupné, chyby sa odhaľujú používaním, nie analýzou kódu
 • majiteľmi sú komerčné firmy, prektoré softvér vyvíjajú ich zamestnanci v rámci pracovného času
 • príklady: MS Windows, MS Office, CorelDraw, Adobe photoshop, Adobe Ilustrator,

Adobe Indesign, QuarkXPress

hacker
Hacker
 • osoba na odborne vysokej úrovni zaoberajúca sa riešením náročných problémov, hľadaním riešení pomocou použitia nových technológii a prekračovaním hraníc súčasného poznania
 • členovia tejto komunity sa riadia prísnymi pravidlami a svoj život zasvätili pokroku
cracker
Cracker
 • využívajú najrozličnejšie techniky pre svoju činnosť – prenikárstvo
 • využívanie chýb (dier) v systéme
 • odpočúvanie sieťovekomunikácie
 • útok hrubou silou
 • slovníkový útok
 • zadné vrátka
 • spyware
zdroje
Zdroje
 • Informatika na maturity a príjmacie skúšky
 • Wikipedia.com
 • Google.images
 • Infovek