VšĮ
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

VšĮ Europos socialinio fondo a gentūros teikiamų paslaugų kokybės rinkos tyrimas Pareiškėjų ir tarpinių institucijų atstovų apklausa. 2012 gruodžio 20d. Apie tyrimą. Informacija apie tyrimą. Tyrimas buvo atliekamas 2012 m . lapkričio–gruodžio mėnesiais.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eileen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VšĮ Europos socialinio fondo agentūros teikiamų paslaugų kokybės rinkos tyrimasPareiškėjų ir tarpinių institucijų atstovų apklausa

2012 gruodžio 20d.Informacija apie tyrim
Informacija apie tyrimą

 • Tyrimas buvo atliekamas 2012 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais.

 • CAWI metodas (anketas respondentai pildė internetu).

 • Tyrime buvo naudojama ištisinė atranka.

 • Iš viso išsiųsti 988pakvietimai pareiškėjams, užpildytų anketų skaičius – 381.

 • Iš viso išsiųsti 88pakvietimai tarpinėms institucijoms, užpildytų anketų skaičius – 40.


Es projekt parei k j apklausos rezultatai
ES projektųpareiškėjų apklausos rezultatai

Apklaust j charakteristikos iii
Apklaustųjų charakteristikos - III

EPF – Europos pabėgėlių fondas.

EIF – Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

ŠMM – LR švietimo ir mokslo ministerija.

VRM – LR vidaus reikalų ministerija.


Apklaust j charakteristikos iv
Apklaustųjų charakteristikos - IV

mikro įmonės: 1–9 darbuotojai,

smulkios įmonės: 10–49 darbuotojai)

vidutinės įmonės: 50–249 darbuotojai;

stambios įmonės -250 ir daugiau.

.Apklaust j charakteristikos vi
Apklaustųjų charakteristikos - VI

Vykdomų projektų skaičius


Apklaust j charakteristikos vii
Apklaustųjų charakteristikos - VII

Bendradarbiavimo trukmėBendras pasitenkinimas agent ros darbu
Bendras pasitenkinimas Agentūros darbu


Veiksni svarba ir vertinimas1
Veiksnių svarba ir vertinimas

.....................

Labai blogai—blogai—vidutiniškai—gerai—labai gerai

1-----2-----3-----4-----5Netiesiogin veiksni svarba regresin analiz
Netiesioginė veiksnių svarba – regresinė analizė

Bendras pasitenkinimas paslaugų kokybe

 • Kaip vertinate Agentūros gebėjimą atsižvelgti į Jūsų poreikius, nuomonę, siūlymus? (K – 0,368)

 • Kaip vertinate Agentūros darbuotojų atsakymų į Jūsų pateiktus klausimus operatyvumą? (K – 0,280)

 • Kaip vertinate Agentūros darbuotojų, vykdančių projektų priežiūrą, kompetenciją? (K – 0,271)

 • Kaip vertinate Agentūros darbuotojų pateiktos informacijos tikslumą? (K – 0,194)


Elektroninio para o naudojimas
Elektroninio parašo naudojimas

Ar naudotumėtės galimybe teikti teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus?


Respondentų komentarai - I

 • Greičiau ir efektyviau spręsti iškilusias problemas bei einamuosius klausimus.

 • Agentūros darbuotojai turėtų turėti vieningą nuomonę dėl esminių klausimų.

 • Informuoti projektų vykdytojus apie aktualius pasikeitimus administruojant projektą.

 • Siūlyti sprendimus probleminėse situacijose (jas numatyti), o ne konstatuoti problemas.

 • Agentūra turi būti taip pat suinteresuota sėkmingu projekto įvykdymu, būti ne kontroliuojančia ir baudžiančia, o patariančia ir padedančia institucija.

 • Agentūrai skirtume aukščiausią balą, jei nuo pat projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo projektui vadovauti būtų paskirtas Agentūros darbuotojas, turintis ilgametę ESF projektų valdymo patirtį.

 • Agentūros darbuotojai turėtų išsamiai ir aiškiai atsakyti i klausimus.


Respondentų komentarai – II

 • Bendradarbiavimas labai priklauso nuo konkrečių darbuotojų geranoriškumo, tačiau administravimo taisyklių laikymasis bendradarbiavime yra aukščiau žmogiškumo ir socialinio darbo principų.

 • Nereikėtų tiek smulkmeniškumo dokumentacijoje.

 • Darbuotojai nekvalifikuoti, nemandagūs, dažnai keičiantys nuomonę, vengiantys atsakymus pateikti raštu, taip neprisiimdami atsakomybės.

 • Agentūros preciziškumas per didelis tikrinant smulkmenas, siekiama surasti kažkokių klaidų, o ne padėti.

 • Internetiniame puslapyje informacija pasenusi, nepilna, ir nelogiškai išdėliota.

 • Dažna projekto vadovų kaita konkretaus projekto įgyvendinimo laikotarpiu trukdo gauti vieningas konsultacijas.....

 • Dažnai dokumentų tikrinimuose svarbiausia formalus atitikimas, o kaip yra iš esmės - ne taip svarbu. Formalumų užtikrinimui tenka labai didelė laiko dalis. Tačiau , matyt, yra tokios taisyklės.

 • Gauname informaciją darbe gana vėlokai.


Respondentų komentarai – III

 • Iš esmės sumažinti administravimo naštą, atsisakant kitų institucijų (VMI, Sodra, viešųjų pirkimų tarnyba etc.) funkcijų dubliavimo.

 • Plačiau taikyti elektroninių dokumentų (ne tik ADOC bet ir kitų formatų!) teikiamas galimybes.

 • Sprendžiant iškilusias problemas, atsižvelgti ne tik į Agentūros interesus ir jų 100-procentinį apsidraudimą. Kartais gal galimi ir kompromisiniai spendimai, nepažeidžiant įstatymų.

 • Projektų vykdytojas dažnai turi užimti besiginančio poziciją, įrodinėti savo teisumą, o Agentūra ne visada linkusi pagrįsti savo sprendimus.

 • Kol kas agentūros bendravimo stilius labiau teigiantis ir liepiantis. Norėtųsi daugiau įsiklausymo, derinimosi prie projektų vykdytojų poreikių, tarimosi.

 • Bendradarbiavimą apsunkina, kad agentūros darbuotojai nepripažįsta padarytų klaidų ir dėl jų neatsiprašo.

 • Turi būti aiškūs tikrinimo kriterijai. Atsakomybę už patikrintus ir suderintus dokumentus, kurie vėliau paaiškėja kaip netinkami turėtų prisiimti agentūra ir padengti patirtas išlaidas.

 • Vienodas aiškinimas vienų ar kitų neaiškių klausimų.


Es projekt tarpini institucij apklausos rezultatai
ES projektųtarpinių institucijų apklausos rezultataiBendras pasitenkinimas agent ros darbu1
Bendras pasitenkinimas Agentūros darbu


Respondentų komentarai - I

 • Agentūra galėtų patobulinti siunčiamų raštų kokybę, kad šie būtų konkretesni, aiškesni, išdėstyta informacija tinkama.

 • Gerinti darbuotojų komunikaciją Agentūros viduje. Būna situacijų kai išsprendus klausimą, suformavus naują praktiką, kitą kartą kitas projektų vadovas naudojasi senesne informacija ir apie naują praktiką nežino.

 • Kai iškyla rimtos problemos ir ypač svarbūs pakitimai, suprantama, kad reikia vadovautis griežtomis taisyklėmis, tačiau dažnai nukrypimai būna labai menki ir jei agentūra galėtų lanksčiau elgtis iškilus nesudėtingoms problemoms, būtų tiesiog puiku.

 • Agentūros darbuotojai turėtų pasistengti daugiau mąstyti kritiškai (tiek vertinimo, tiek ir įgyvendinimo etapuose).

 • Pasigendama darbuotojų pastangų įsigilinti į vertinamų projektų TURINĮ.

 • Dirbdama su savo klientais (projektais) nepamiršti, kad buvo įkurta ir egzistuoja dėl to, kad yra projektai, o ne projektai egzistuoja dėl to, kad yra Agentūra.

 • Sugebėjimas taikyti "nekaltumo" prezumpciją visiems projektams, t.y. nelaikyti visų projektų iš anksto nusidėjusiais...

 • Gerinti darbuotojų pasiekiamumą. Kartais būna sudėtinga susisiekti su darbuotojais.


Respondentų komentarai - II

 • Agentūra turi mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams - neprašyti nepagrįstai daug informacijos, kuri nėra būtina, o daugiau susijusi su Agentūros darbuotojų gebėjimu prisiimti atsakomybę ir kokybiškai atlikti darbą. Turi būti siekiama, kad dirbtų kvalifikuoti darbuotojai ir jie negeneruotų projektų vykdytojams "sniego gniūžtės" efekto.

 • Turi būti tobulinami gebėjimai viešųjų pirkimų srityje.

 • Gerinti keitimąsi informacija, užtikrinti informacijos prieinamumą.

 • Daugiau savarankiškumo priimant sprendimus dėl išlaidų tinkamumo ir (ar) užskaitant rodiklius. Priimant tokius sprendimus remtis panašių situacijų kituose projektuose analogijomis. Pasitaiko atvejų, kuomet panaši situacija jau kartą buvo išspręsta viename projekte, o kitame projekte ji keliama iš naujo.

 • ESFA interneto svetainėje galėtų būti surašytos darbuotojų funkcijos.

 • Daugiau būti konsultantu, o ne prižiūrėtoju.

 • Agentūros sprendimai ne visada būna gerai motyvuoti. Taip pat bijoma prisiimti atsakomybę už tam tikrus sprendimus, todėl dažnai kreipiamasi į tokias institucijas kaip VPT, Finansų ministerija.