prof dr rifat g rsoy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr.Rifat GÜRSOY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr.Rifat GÜRSOY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY - PowerPoint PPT Presentation


 • 413 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU A N K A R A. POLİKİSTİK OVER SENDOMUNUN UZUN DÖNEM ETKİLERİ. Polikistik Over Sendromu. Kadınlarda en sık görülen hormonal problemlerden biri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr rifat g rsoy
Prof. Dr.Rifat GÜRSOY

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU

A N K A R A

polikistik over sendromu
Polikistik Over Sendromu
 • Kadınlarda en sık görülen hormonal problemlerden biri
 • Tahmini insidans: %5-20
patogenez
Patogenez
 • Çok net olarak bilinmiyor
 • Çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüş
 • Çok büyük olasılıkla primer defekt:

“İNSÜLİN REZİSTANSI”

patogenez1
Patogenez

İnsülin rezistansı Hiperinsülinemi

SHBG( ) IGFBP-1( )

free-Testosteron( ) IGF-1( )

Ovaryen androjen üretimi( )

ns lin rezistans olas nedenleri
İnsülin Rezistansı Olası Nedenleri
 • Glukoz transportunu azaltan post-reseptör defekt
 • İnsülin reseptör geninde mutasyon(19p13.3)
 • Glukoz transport düzeyinde defekt
pcos tan s rotterdam eshre asrm 2003 tan kriterleri
PCOS TanısıRotterdam ESHRE / ASRM 2003 Tanı Kriterleri (*)
 • Oligo-ovulasyon ve/veya anovulasyon
 • Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandojenizm bulguları
 • USG bulguları
  • Overde 2-9mm 12 veya daha fazla follikül ve/veya
  • 10ml’nin üzerinde over volümü

(*)Üç kriterden ikisi tanı koydurucu

olumsuzluk yaratan metabolik sonu lar
Olumsuzluk YaratanMetabolik Sonuçlar
 • Hiperinsulinemi
 • Hiperandojenemi
 • Obezite
 • Oppoze edilmemiş estrojen
uzun d nemde beklenen problemler
Uzun Dönemde BeklenenProblemler
 • Metabolik Sendrom
  • Diabetes Mellitus
  • İnsulin rezistansı
  • Obezite
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Kanser
 • Gebelik problemleri
  • Gestasyonel DM
  • Abortus
diabetes ns lin rezistans ve obezite
Diabetes,İnsülin Rezistans ve Obezite
 • PCOS’lu hastalarda %40 civarında bozulmuş glukoz toleransı
 • 3-7 kat artmış erken yaşta tip-2 DM gelişme riski
  • Obez PCOS’lularda artmış risk
  • Aile hikayesi olanlarda artmış risk
 • Non-obez PCOS’lu hastalarda da artmış risk
sonu lar i
SONUÇLAR-I
 • PCOS’lu hastalarda uzun dönemde tip II DM ve kardiyovasküler hastalık gelişme riski yüksektir
 • Bu hastaların gebeliklerinde artmış abortus ve gestasyonel DM görülme olasılığı dikkat çekicidir
 • PCOS ile kanser (endometrium, meme ,over) arasında zayıf bir ilişki vardır
sonu lar ii
SONUÇLAR-II
 • Yukarıda sayılan riskler özellikle obez hastalarda daha belirgindir
 • Bu riskler hakkında hastalar informe edilmelidir
 • Bu riskleri önlemede bugün için en iyi önlem

diyet ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kilo verilmesidir

 • Metformin veya ovarian drilling gibi cerrahi girişimlerin olumlu etkileri tartışmalıdır