slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tematické zaměření testů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Tematické zaměření testů - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Tematické zaměření testů. Jaké faktory ovlivňují chápání textu posluchačem/čtenářem?. Diskuse. faktory ovlivňující chápání textu:. tematické zaměření q míra abstrakce q míra obtížnosti q hustota informací q grafická podoba q aktuálnost zajímavost délka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tematické zaměření testů' - mauve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Jaké faktory ovlivňují chápání textu posluchačem/čtenářem?

Diskuse

 • faktory ovlivňující chápání textu:
 • tematické zaměření
 • qmíra abstrakce
 • qmíra obtížnosti
 • qhustota informací
 • qgrafická podoba
 • qaktuálnost
 • zajímavost
 • délka
slide3
Co určuje celkové tematické zaměření testu?

Diskuse

nějaký závazný dokument (STANAG 6001, BILC)

žádoucí jazykové dovednosti potřebné pro praxi ("needs analysis")

potřeby a podmínky dané instituce

(účel testu, praktičnost,...)

 • needs analysis - zjištění cílových jazykových potřeb uživatele jazyka
 • (např. studium na VŠ), obsah testu by pak měl odrážet tyto jazykové
 • potřeby (obsahová validita, srovnání s testovými specifikacemi)
 • v případě přijímacího testu jsou zřejmě ohledně jeho tematického zaměření
 • nejdůležitější potřeby a podmínky instituce, která daný test používá
slide4
Jaké jsou základní tematické oblasti, které by měli studenti obecně zvládnout?

Diskuse

 • všeobecná témata vycházející z dokumentu STANAG 6001, BILC:

1. Osobní údaje, rodina

2. Zaměstnání, studium

3. Nakupování

4. Bydlení

5. Doprava a cestování

6. Volný čas, zábava

7. Životní prostředí

8. Zdraví a nemoci

9. Jídlo, restaurace

10. Základní zeměpisné informace

 • snaha o převedení cílových jazykových situací do testové podoby -
 • většinou je to obtížné (např. při testování schopnosti plnit instrukce
 • v cílovém jazyce při práci v laboratoři), je třeba se uchýlit k náhradnímu
 • řešení - např. obrázky (otázka praktičnosti testu)
slide5
Má být zaměření obsahu testu spíše odborné nebo obecné? Výhody, nevýhody?

Diskuse

testuje schopnost používat a rozumět odbornému jazyku v cílové situaci

výsledek testování jazykových dovedností může být zkreslen vlivem odborných znalostí

testuje obecnou znalost jazyka, nikdo není zvýhodněn svými odbornými znalostmi

výsledek testování jazykových dovedností může být zkreslen vlivem obecné znalosti světa

 • ideální je hledat vhodný kompromis mezi odborným a obecným testem
slide6
Jak je možné redukovat nevýhody odborného testu - příliš úzké vymezení?

Diskuse

 • při použití více témat mají všichni rovnější šanci (pokud mají různé
 • odbornosti), vyvstává ale problém s délkou textu a tedy i celého testu:
 • použití celých textů by sice bylo autentické (podobné

reálné situaci) ale nepraktické - test by byl příliš dlouhý

 • kratší texty nebo úseky textů jsou méně autentické

ale praktičtější

U kterých jazykových dovedností je snadnější uplatnit více témat?

Diskuse

 • u poslechu a čtení je možno nabídnout více položek s různorodým
 • tematickým zaměřením
 • u mluvení a psaní je počet témat omezen z praktického hlediska
 • (především časového)
slide7
Jak je možné redukovat nevýhody obecného testu - vliv obecných znalostí o světě?

Diskuse

 • test by neměl testovat obecné znalosti o světě, ale pochopení
 • konkrétních informací obsažených v textu - pokud je možné správně
 • odpovědět na otázky testující poslech nebo čtení bez poslechu nebo
 • přečtení textu, jsou tyto otázky nevhodné pro testování
 • snahou vypořádat se s nevýhodami odborných a obecných testů je
 • myšlenka využití témat, o kterých pravděpodobně nikdo nic neví - např.
 • výroba starověkého brnění, struktura okolních planet, atd.

Co si o tomto přístupu myslíte?

Diskuse

 • takové testování není užitečné - netestuje, co má, odporuje potřebám
 • uživatele jazyka
slide8
pro jednotlivé tematické okruhy je vhodné nějakým způsobem vymezit
 • rozsah požadovaných jazykových znalostí a dovedností

Jaké jsou možné způsoby tohoto vymezení?

Diskuse

 • jednotlivé tematické okruhy je možno vymezit např. rozsahem slovní
 • zásoby (počet slov) nebo jazykovými funkcemi (k čemu by měl být
 • člověk schopen použít jazyk v jednotlivých oblastech):
 • umět pozdravit, poděkovat, omluvit se, představit se
 • získávat a poskytovat životopisné údaje
 • hovořit o úkolech na pracovišti
 • požádat o zboží, službu a pomoc
 • požádat o informaci a vysvětlení
 • vyjádřit spokojenost, nespokojenost
 • dokázat potvrdit informaci
slide9
Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

GRAVITAČNÍ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH STŘECH

Přechod na evropské technické normy a změny klimatu s větším množstvím přívalových dešťů měly zřejmě významný vliv na nově stanovené požadavky na dimenzování odvodňovacích systémů našich plochých a šikmých střech. Tyto požadavky jsou uvedeny v nových technických normách (které nabyly platnosti v uplynulých letech) a jejich důsledkem je větší počet nebo profil dešťových odpadních potrubí a střešních vtoků. Návrh žlabů dle evropské normy ČSN EN 12 056-3:01 “Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy-Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech-Navrhování a výpočet” je navíc velmi složitý a časově náročný. Protože je nutné s těmito změnami seznámit odbornou veřejnost a zároveň pro praxi zjednodušit návrh odvodnění střech pomocí žlabů, požádal jsem o spolupráci při napsání tohoto článku autora nové české normy ČSN 75 6760:03 “Vnitřní kanalizace” pana Ing. Zdeňka Žabičku.

slide10
Paroubek: vláda vyhlásila boj korupci

Premiér Jiří Paroubek

foto: PRÁVO/Petr Hloušek

Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) požádal v pátek dopoledne Sněmovnu o důvěru. Ihned po jeho projevu ale požádal předseda klubu KSČM Petr Kováčik o přestávku na poradu klubu. Jednání Sněmovny sleduje z galerie i předseda ODS Mirek Topolánek. Paroubek nejprve představil vládu a poslance seznámil s jejím programem.

Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

slide11
O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK SI MYLI PODLAHU

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili; měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé, a do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka, ba ne, to ne! Co myslíte? Ta je jen pro děti!

Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

slide13
Oidipský komplex – obecně platný nebo jen Freudův?

Freud.Obdiv. Úžas. Oněmění. Úcta. Bázeň.Ale také odstup, chlad, rozmrzelost, zloba.Rozpornost.

Snad každý student se někdy nad Freudovým životopisem podivil velikánovým neurózám a množství problémů, s nimiž se Freud celý život potýkal.Nutkavé doutníky, kterých se nedokázal vzdát ani přes rakovinu čelisti, časté trávící potíže, strach z cestování, strach ze sblížení i opuštění (viz. přátelství s Fliessem a později Jungem), workoholismus, problematické vztahy k ženám.A každý zřejmě dostal odpověď ve stylu: velký muž - velké neurózy; vždyť právě v tvořivém a objevném zpracování toho, co zná ze svého života každý, tkví Freudova velikost…Ano...Ale...Tím jako by byl tvůrce „vyřízen“, vysvětlen, obhájen a postaven mimo diskuzi a zůstalo jen dílo. Dílo, které má obecnou platnost.

Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

slide14
Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

Úvodní

toto je má magienaslouchánízaklínadla jsou mocnáavšak mocí, jež je jen májen nepatrnájá všaknaslouchám slovůmnechávám je vpadatnechávám je žít samým seboustávám se jiminaslouchám zaklínadlům příběhůa sám se jimi stávámale mé zaklínadlo jenejmocnějšípromění se vždy zase samo v sebeopět připravenonaslouchat

slide15
Co možná nevíte o vejcích

PRAHA - Při nákupu vajec by měl spotřebitel dbát určitých zásad. Zvláště když chce, aby mu ve spíži ještě dlouho vydržela.

Nakupovat vejce je vhodné jen v takových obchodech, kde jsou řádně uskladněna, a hlavně je nutné se vyvarovat nákupu ve stáncích či přímo z auta. Teplota při skladování vajec nesmí překročit 18°C, doporučuje se pět až osm stupňů.

Důležité je nevystavovat vejce prudký m změnám teploty, kdy dochází k orosení a možnosti tvorby plísní. Skořápka by se neměla omývat, aby se neodstranil povlak, který je ochranou před vnějším prostředím.

Do obalu se ukládá špičkou dolů. Pro zdravého jedince nepředstavuje konzumace jednoho až dvou vajec denně žádné riziko. Navíc jde o potravinu, bez které se žádný kuchař většinou neobejde.

Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

slide16
Proč jsou následující texty nevhodné pro testování?

Diskuse

Stojí dvě blondýnky naproti sobě přes řeku. Najednou jedna zařve na druhou: Prosím tě, jak se dostanu na druhou stranu? A ta druhá na ní: Ale vždyť jsi na druhé straně!!!

slide17
Použitá literatura:

Alderson, J. Ch., Clapham, C., Wall, D. (1995). Language Test

Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge

University Press.

Alderson, J. Ch. (2000). Assessing Reading. Cambridge: Cambridge

University Press.

Buck, G. (2001). Assessing Listening. Cambridge: Cambridge

University Press.

ad