Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 років PowerPoint Presentation
Download Presentation
Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 років

Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 років

258 Views Download Presentation
Download Presentation

Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 років

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 років

 2. Проблема дослідження: Розгляд отаманщини як суспільного феномену доби Директорії, ознакою якого було системне непідкорення офіційній владі УНР з боку отаманських формувань національного спрямування

 3. Об’єкт-отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 рр. Предмет- причини, генезис, сутність, особливості й трансформація отаманщини. Мета- історична реконструкція отаманщини як явища Української революції періоду Директорії.

 4. Історіографія проблематики

 5. Основні етапи розвитку отаманщини як девіантної форми суспільного руху

 6. Типи отаманщини: І. Козакофільсько-романтичний ІІ. Військово-опозиційний (політичний) ІІІ. Соціально-деструктивний ІV. Помірковано-конструктивний

 7. І. Козакофільсько-романтичний Схильність до архаїчності та історичних ремінісценцій

 8. ІІ. Військово-опозиційний (політичний) Намагання вплинути на політичний курс Директорії

 9. ІІІ. Соціально-деструктивний • Відмова вирушати на фронт • Нищення місцевої влади • Єврейські погроми • Пограбування запілля • Найвідоміші представники - • Й. Біденко, О. Палієнко, І.Семесенко, • О. Козир-Зірка, Г.Хіменко

 10. ІV. Помірковано-конструктивний • збереження повстанської структури • періодична співпраця з ДА УНР • по договірних умовах

 11. Дякую за увагу та підтримку!