v tejte ve sv t p irozen ho sp nku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítejte ve světě přirozeného spánku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítejte ve světě přirozeného spánku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Vítejte ve světě přirozeného spánku - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Vítejte ve světě přirozeného spánku. Tisková konference 15. 5. 2008. Světem přirozeného spánku nás provedou:. PharmDr. Helena Rösslerová, Lundbeck Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika VFN a 1.LF UK Doc. MUDr. Ján Praško, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vítejte ve světě přirozeného spánku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vítejte ve světě přirozeného spánku Tisková konference 15. 5. 2008

  2. Světem přirozeného spánku nás provedou: PharmDr. Helena Rösslerová, Lundbeck Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika VFN a 1.LF UK Doc. MUDr. Ján Praško, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha MUDr. Tomáš Šebek, MeDitorial

  3. Dobrý spánek • ranní svěžest • denní výkonnost

  4. Lundbeck • Dánská farmaceutická společnost • Založena v roce 1915, v ČR od 1992 • Výzkum a vývoj inovativních léčiv • 50 let specializace na látky pro léčbu poruch centrální nervové soustavy (CNS) • Deprese, demence, schizofrenie • Nově poruchy spánku • Informace • Pro odborníky + pro pacienty a jejich blízké

  5. Informace v oblasti onemocnění CNS • Odborné informace pro lékaře: • Vzdělávací semináře a další aktivity • Osvěta: • Aktivní zájem veřejnosti o vlastní zdraví roste • Stigma duševních a nervových chorob často brání adekvátní léčbě • Lundbeck: podpora publikací a informačních webů (www.deprese.com, www.dimenzef.cz)

  6. Lundbeck a www.dobry-spanek.cz • Lundbeck uvede v brzké době na trh nový přípravek pro léčbu nespavosti • Nový léčebný princip • Spánek – ranní svěžest - denní výkonnost • Rozšíření osvětových aktivit společnosti Lundbeck na oblast léčby poruch spánku • www.dobry-spanek.cz • Společnost Meditorial – osvědčený provozovatel webových stránek se zdravotní problematikou

  7. Porucha cirkadiánní rytmicity spánkua role melatoninuProf. MUDr. Karel Šonka, DrSc.Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

  8. Cirkadiánní rytmy • Circa – okolo, dies – den • Biologické funkce jsou cirkadiánně řízeny. • Rytmus spánek a bdění - nejvýraznější projev cirkadiánního řízení. • Cirkadiánní opakování v čase je jeden z nejvýznamnějších rysů spánku pro všechny vyšší živočichy.

  9. Řízení cirkadiánní funkcí Vnitřní pacemaker (biologické hodiny) v mozku. Přesná synchronizace s 24 hodinovým astronomickým časem. Zajišťuje ji hlavně střídání světla a tmy a méně důležité vnější podněty (příjem potravy, sociální kontakty, pracovní povinnosti atd.)

  10. Funkce melatoninu • Zprostředkování nastavení organismu na spánek - základní informace celému organismu, že je noc a čas spát. • Vlastní hypnotické působení. • Zpětnovazební ovlivnění vnitřních hodin. • Další funkce

  11. Cirkadiánní rytmus spánku a bdění a tělesné teploty Všechny cirkadiánní funkce jsou synchronizovány Bdění Tělesná teplota Spánek Čas 7.00 7.00

  12. Poruchy cirkadiánních rytmů • Poruchy cirkadiánního řízení/funkcí • Desynchronizace cirkadiánních funkcí • Jiné časové nastavení cirkadiánního rytmu – geneticky nebo zvykově • Oslabení cirkadiánního řízení (např. ve stáří) • Rytmus nezávislý na astronomickém čase zejména při úplné slepotě • Porucha některých cirkadiánně vázaných funkcí

  13. Hladina melatoninu klesá s věkem

  14. Nespavost a melatonin doc. MUDr. Ján Praško Pavlov, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha

  15. Témata • Nespavost – problém současné populace • Mýty o nespavosti • Melatonin jako nová, kvalitativně odlišná léčba • Další účinky melatoninu

  16. Insomnie • Stav, kdy je spánek vnímán postiženým jako obtížně dosažitelný, přerušovaný, krátký, nedostatečný, málo osvěžující • Insomnie není jedinou konzistentní patologii, jedna se spíše o celou skupinu poruch s různým charakterem, délkou trvání a etiologií • Trápí přibližně 1/3 populace, 1,5x častější u žen, zvyšuje se s věkem • 80 % pacientů má problém déle než rok

  17. Mýty a skutečnost • Mýtus: Každou noc je nutné spát nejméně 8 hodin Zdravý člověk spí v průměru 6-8 hodin. Lidé se dělí na krátké a dlouhé spáče, což je zřejmě dané a neměnné během života. • Mýtus: Spánek má být nepřerušovaný Každý se během noci několikrát probudí a zase usne. • Mýtus: Nedostatek spánku může vážně poškodit zdraví Každý se někdy nevyspí, zvláště je-li ve stresu. Když několik nocí spíte hůře, nijak to neohrožuje zdraví. Spánkový dluh lze dospat během následujících nocí.

  18. Znalosti o spánku • Potřeba spánku se během života mění - kojenec potřebuje nejvíce hodin 18 – 20, senioři nejméně • Obtíže susínáním jsou spojeny spíše spsychikou (obavy, starosti, napětí) • Mělký spánek a předčasně ranní probouzení snemožností usnout jsou častěji spojeny s nedostatkem energie, depresí, sebevýčitkami, alkoholem • Svěží pocit po probuzení souvisí s fází spánkového cyklu, zastoupením hlubokého spánku, počtem probdělých spánkových cyklů • Jeden spánkový cyklus trvá zhruba 1,5 hod. a přirozeně se budíme ponásobcích této doby. Probuzení dřív (budík) či dospávání po probuzení většinou vede k pocitu nevyspalosti

  19. „Protilehlý proces“ spánkové regulace Homeostatickýtlak na spánek Spánek Bdění Circadianníkolísání bdělosti 09:00 15:00 21:00 09:00 03:00 Spánek Bdění Adaptováno z Moore RY. Current Perspectives in Insomnia, Vol 3, 2004. http://www.medscape.com/viewprogram/3516_pnt.

  20. Chronickánespavost • Definice se liší: • Délka může být od 30 dnů – 6 měsíců • Často spojena s poruchami nálad, soustředění, pamětí a s některými chorobami srdce a cév, plic či zažívání • Skládá se z jedné či více z následujících obtíží – potíže se zahájením spánku, poruchy udržení spánku, předčasné probouzení • Důsledky: absence v práci, nemocnost, nehody a úrazy, poruchy paměti, snížený výkon v práci, deprese. Obecně tedy snížená kvalita života, která dlouhodobě dále klesá.

  21. Léčba nespavosti - obecně Fungování další den Počátek spánku Udržení spánku • Čas do usnutí • Počet probuzení • Délka probuzení • Čilost • Fungování • Vitalita Délka spánku • Celkový čas spánku

  22. Možnosti léčby Kognitivně behaviorální terapie) melatonin hypnotika léčba Čaje, lidové prostředky antidepresiva Atypická antipsychotika NIH Statement. Sleep. 2005;28:1049-1057.

  23. Léčba nespavosti - nefarmakologická • Kognitivní aktivace: • zneklidnění vyplývající z nekvalitního spánku • ANM týkající se insomnie • nerealistická očekávání • Špatná spánková hygiena • Přehnaně dlouhá doba strávená v posteli • nepravidelná doba uléhání a vstávání • pospávání přes den • aktivity v posteli neslučitelné se spánkem • Zvýšené nabuzení • aktivace fyziologická (stresová reakce) • aktivace emocionální úzkost, bezmoc,deprese) INSOMNIE • Negativní důsledky insomnie: • únava • snížená denní výkonnost • dopad na sociální fungování Morin 1993

  24. Léčba • Edukace (Dodržujeme dobu k ulehnutí i přes denní únavu; uléhání jen při ospalosti; používání postele jen ke spánku a sexu; při neusnutí do 20 min vstát, věnovat se nenáročné činnosti a jít si lehnout jen při pocitu ospalosti • Odstranění vnějších rušivých faktorů (vybavení ložnice, špunty do uší) • Spánková hygiena (káva, čaj, kola, kakao, čokoláda max. 4-5 hodiny před usnutím; večer omezit alkohol, nikotin; fyzická aktivita nejdéle 4 hodiny před usnutím; lehká večeře…) • Kognitivně behaviorální terapie, práce s tělesnými projevy ůzkosti (relaxační techniky, tělesné cvičení během dne) • Spánková restrikce (spánkový tlak) a vedení spánkového kalendáře (výpočet spánkové efektivity a její hodnocení)

  25. Léčba nespavosti - melatonin • Pravděpodobně hlavní mediátor cirkadiánní rytmicity • Mírný hypnogenní účinek související s úpravou cirkadiánních rytmů, dále vysvětlovaný také navozením poklesu teploty • Vliv na imunní systém • Pokles ve stáří – častější insomnie • Produkce souvisí se světelnou délkou dne, potlačení melatoninu v noci je závislé na intenzitě světla

  26. Světelnost oblohy v Evropě

  27. Světelnost noční oblohy v Evropě 1998 a2025

  28. Nové webové stránky www.dobry-spanek.czMUDr. Tomáš Šebek, MeDitorial

  29. Stránky www.dobry-spanek.cz Proč jsou tady? • Aby pomohly všem zorientovat se v problematice nespavosti • Aby se pacient mohl online poradit s lékařem • Aby pomohly pacientovi v sebediagnostice nespavosti • Aby poradily např. rady našich babiček na dobrý spánek

  30. Děkujeme za pozornost