popisi bira a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POPISI BIRAČA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POPISI BIRAČA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

POPISI BIRAČA - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

POPISI BIRAČA. UVOD. 1. Kako smo počeli voditi popise birača u Republici Hrvatskoj 2. Prethodni način vođenja popisa birača 3. Današnje stanje 4. Novine u zakonskim odredbama. Kako smo počeli voditi popise birača u Republici Hrvatskoj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POPISI BIRAČA' - matteo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
UVOD

1. Kako smo počeli voditi popise birača u Republici Hrvatskoj

2. Prethodni način vođenja popisa birača

3. Današnje stanje

4. Novine u zakonskim odredbama

kako smo po eli voditi popise bira a u republici hrvatskoj
Kako smo počeli voditi popise birača u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o popisu birača donijet je u ožujku 1992. godine («Narodne novine», broj 19/1992).
 • Evidencija je nastajala postepeno, ovisno o sređivanju državljanskog statusa građana, u ratnim uvjetima i situaciji kada su mnogi građani bili izvan svojih mjesta prebivališta.
 • Prvi izbori provedeni su 2. kolovoza 1992. godine na temelju popisa birača u koji je bilo upisano 3.674.146 birača u Republici Hrvatskoj i 1571 birač u inozemstvu.
 • Za predsjedničke izbore 2005. godine bez prebivališta bilo je upisano 400.226 birača
kako smo po eli voditi popise bira a u republici hrvatskoj1
Kako smo počeli voditi popise birača u Republici Hrvatskoj
 • Analiza ukupnog broja birača za sve provedene izbore (1992.-2005.) na nivou države pokazuje povećanje broja birača.
 • Ova pojava uvjetovana je činjenicom da je:

- 1992 g. popis birača temeljen isključivo na prethodno sređenom

državljanskom statusu

- od 1998 g. nakon mirne reintegracije povećava se broj osoba sa

sređenim državljanskim statusom kako u hrvatskom Podunavlju

tako i ostatku dijelova Hrvatske

- u istom razdoblju povećano je naseljavanje u nekim županijama

(Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Istarska i dr.) za više desetaka tisuća

novo prijavljenih birača

- veći broj novo prijavljenih hrvatskih državljana bez prebivališta u RH u

međuvremenu su prijavili prebivalište u RH

- u središnjoj evidenciji broj birača u posljednjih 10 godina stagnira od

350 – 400 tisuća birača

prethodni na in vo enja popisa bira a
Prethodni način vođenja popisa birača
 • Nekad su se popisi birača vodili:

- ručno u svescima

- u obliku kartoteke

- automatskom obradom podataka (AOP)

 • Danas se popis birača vodi isključivo u elektronskom obliku
dana nje stanje
Današnje stanje
 • Popis birača i izvaci izrađuju se isključivo informatičkom tehnologijom
 • Uvid u popis birača može se izvršiti svaki građanin na web stranicama Ureda www.uprava.hr
 • Za raspisane izbore građanima je javno dostupna informacija o biračkom mjestu, na Web stranicama ili putem SMS poruke
 • Posljednji potvrđeni popis birača imali smo za lokalne izbore u svibnju 2005. godine, s ukupnim brojem 4.016.251 birača
novine u zakonskim odredbama
Novine u zakonskim odredbama
 • Usklađivanje nazivlja i pravnih instituta s novim sustavom državne uprave i teritorijalnim ustrojstvom
 • Usklađivanje s propisima o zaštiti osobnih podataka
 • Detaljnije propisivanje načina dostave i razmjene podataka s nadležnim tijelima
 • Prethodna registracija birača koji namjeravaju glasovati u inozemstvu
 • Isključivo informatička obrada i kontrola vođenja evidencije na nivou države
bira ko pravo
BIRAČKO PRAVO
 • Ustav Republike Hrvatske (osobne i političke slobode i prava)

- opće i jednako

- hrvatski državljani s navršenih 18 godina života

 • Izbori
temeljne odredbe
TEMELJNE ODREDBE

}

Zakonom o popisima birača

utvrđuje se:

- naziv zbirke osobnih podataka o biračkom

pravu

- sadržaj i način vođenja zbirke

osobnih podataka

- postupak upisa, ispravka, brisanja i

provjere upisa

- zaključivanje i potvrđivanje popisa birača

- izrada izvadaka i izdavanje isprava

- način obrade podataka za potrebe izbora

SADRŽAJ

temeljne odredbe1
TEMELJNE ODREDBE
 • Načela jedinstvenosti i stalnosti
 • Popis birača kao državna evidencija
 • Birači (osobe upisane u popis birača)
 • Vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad ili

općinu

 • Svrha postojanja evidencije - uvjet za

ostvarivanje biračkog prava na dan izbora

temeljne odredbe3
TEMELJNE ODREDBE
 • Nadležna tijela koja vode popis birača:

- tijela državne uprave u županijama/Gradu Zagrebu

- središnja evidencija birača – nadležno tijelo Grada Zagreba

 • Nadležna tijela - voditelji zbirke osobnih podataka
na ini vo enja popisa bira a
NAČINI VOĐENJA POPISA BIRAČA
 • Popis birača vodi se u elektroničkom obliku
 • Jedinstvenog sadržaja u svim gradovima i općinama
 • Obveza čuvanja podataka i primjena mjera zaštite osobnih podataka
sadr aj evidencije
SADRŽAJ EVIDENCIJE

1. redni broj

2. prezime i ime

3. nacionalnost

4. matični broj građana

5. spol

6. datum rođenja

7. prebivalište

8. primjedba

na in vo enja sadr aj i upis u popis bira a
NAČIN VOĐENJA, SADRŽAJ I UPIS U POPIS BIRAČA

Nadležna tijela koja imaju obveze u vođenju popisa birača:

- službe za opću upravu ureda državne uprave

- policijske uprave ili postaje

- matični uredi

- općinski sud

- diplomatske misije i konzularni uredi

na in brisanja
Način brisanja
 • Brisanje iz popisa birača obavlja se temeljem:

- službene obavijesti policijske postaje ili uprave o odjavi

prebivališta osoba koje su navršile 18 godina života

- službene obavijesti matičnog ureda o umrlim osobama

starijim od 18 godina

- pravomoćne sudske odluke o potpunom lišavanju

poslovne sposobnosti

- službene obavijesti o prestanku hrvatskog

državljanstva

 • Brišu se:

- osobe koje su izgubile biračko pravo

- birači koji su promijenili prebivalište

pregled ispravci i dopune popisa bira a
PREGLED, ISPRAVCI I DOPUNE POPISA BIRAČA

Mogućnost, vrijeme i način pregleda, dopune i ispravka

- kontinuirano praćenje ažurnosti popisa birača

- web stranica ureda ( www.uprava.hr)

obveze nakon raspisanih izbora
OBVEZE NAKON RASPISANIH IZBORA

Objava nadležnog tijela (3 dana nakon raspisanih izbora):

- sredstva javnog priopćavanja

- najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora:

a) za pregled, ispravak i dopunu

b) za privremeni upis izvan mjesta prebivališta

c) za prethodnu registraciju

pregled ispravci i dopune popisa bira a1
PREGLED, ISPRAVCI I DOPUNE POPISA BIRAČA

Pravo pregleda, dopune ili ispravka SVOG upisa u popisu birača svaki birač može izvršiti:

- tijekom cijele godine

- najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora

Usmeni ili pisani zahtjev podnosi se nadležnom tijelu koje vodi popis birača

kori tenje osobnih podataka iz popisa bira a
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA IZ POPISA BIRAČA
 • Osobni podaci iz popisa birača mogu se dati sudionicima u izbornom postupku:

- nakon potvrđenih kandidacijskih lista

- pisani zahtjev

- u roku od 24 sata

- vođenje evidencije

 • Osobni podaci za korištenje su ime i prezime te adresa birača
 • Primjena propisa o zaštiti osobnih podataka
obveze u odnosu na posebne skupine bira a
OBVEZE U ODNOSU NA POSEBNE SKUPINE BIRAČA

Obveza nadležnih tijela:

- zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga RH

- trgovačka društva-vlasnici brodova

- uprave kaznionica/zatvora i odgojnih zavoda

za dostavu podataka o biračima koji će glasovati na posebnim biračkim mjestima, odmah po raspisivanju izbora, a najkasnije 14 dana do dana određenog za održavanje izbora

posebna bira ka mjesta
POSEBNA BIRAČKA MJESTA
 • Dostava izvadaka iz popisa birača tijelima i pravnim osobama koje su dostavile podatke o biračima koji će glasovati na posebnim biračkim mjestima
 • Dostava izvadaka iz popisa birača izbornom povjerenstvu nadležnom za posebna biračka mjesta
 • Posebna biračka mjesta:

- posebne skupine birača

- dislocirana područja

prethodna registracija bira a2
PRETHODNA REGISTRACIJA BIRAČA
 • Prethodna registracija birača obavlja se:

- prije raspisivanja izbora

- do najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora

- na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva

 • Javno objavljivanje

- način, mjesto i vrijeme

 • Prethodna registracija = privremeni upis (po službenoj dužnosti)
postupak prethodne registracije bira a
POSTUPAK PRETHODNE REGISTRACIJE BIRAČA

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

OBAVIJEST O PRETHODNOJ REGISTRACIJI

DIPLOMATSKA MISIJA ILI KONZULARNI URED

TIJELO KOJE VODI POPIS BIRAČA

STRANKA

POTVRDA O PRETHODNOJ REGISTRACIJI

OBAVIJEST O UPISU BILJEŠKE O PRETHODNOJ REGISTRACIJI

dodatne obveze diplomatskih misija i konzularnih ureda
DODATNE OBVEZE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA
 • Evidencija o prethodnoj registraciji (tabela)

- sadržaj

- zaštita osobnih podataka

 • Dostava podataka Državnom izbornom povjerenstvu

- broj prethodno registriranih birača (tabela)

privremeni upis u popis bira a
PRIVREMENI UPIS U POPIS BIRAČA
 • Zahtjev se podnosi:

- najkasnije do 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora

- nadležnom tijelu u mjestu gdje će se birač zateći na dan izbora (izvan mjesta prebivališta)

 • Potvrda o upisu u popis birača
 • Privremeni upis odnosi se i na ponavljanje izbora
 • Bilješke u popisu birača o privremenom upisu
zaklju ivanje i potvr ivanje popisa bira a
ZAKLJUČIVANJE I POTVRĐIVANJE POPISA BIRAČA

Zaključivanje popisa birača:

- prethodne radnje

- izlistavanje (1 primjerak – grad/općina)

- postupak zaključivanja

- dostava na potvrđivanje (8 dana prije dana izbora)

zaklju ivanje i potvr ivanje popisa bira a1
ZAKLJUČIVANJE I POTVRĐIVANJE POPISA BIRAČA

Potvrđivanje popisa birača:

- potvrđuje se zaključeni popis birača

- rok = ODMAH

- zahtjevi građana

- povjerenstvo za popise birača

povjerenstvo za popis bira a
POVJERENSTVO ZA POPIS BIRAČA
 • Osniva ga gradsko ili općinsko vijeće / gradska skupština Grada Zagreba
 • Sastoji se od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika
 • Ovlasti:

- provjerava pravilnost popisa birača

- odlučuje o neusvojenim zahtjevima građana (upis, dopuna ili ispravak u popisu birača)

- POTVRĐUJE POPIS BIRAČA

popis za glasovanje
POPIS ZA GLASOVANJE

POPIS ZA GLASOVANJE

BIRAČI BEZ PREBIVALIŠTA U RH

BIRAČI S PREBIVALIŠTEM U RH

ZATEKNU SE U INOZEMSTVU

IMAJU BORAVIŠTE

U INOZEMSTVU

popis za glasovanje1
POPIS ZA GLASOVANJE
 • Izrađuje se na dan izbora
 • Popis za glasovanje:

- izvadak iz popisa birača

- evidencija o prethodnoj registraciji

- potvrda o upisu u popis birača

 • Zaključuje i ovjerava ovlašteni predstavnik diplomatske misije ili konzularnog ureda
potvrda za glasovanje
POTVRDA ZA GLASOVANJE
 • Izdaje se hrvatskim državljanima koji imaju biračko pravo a nisu upisani u izvatke zaključenih i potvrđenih popisa birača
 • Upis u popis birača-izdavanje potvrde
 • Potvrdu izdaju:

- nadležna tijela koja vode popis birača

- diplomatske misije ili konzularna predstavništva RH

 • Potvrda sastavni dio izvatka iz popisa birača
 • Evidencija o izdanim potvrdama
prijelazne i zavr ne odredbe
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 • Rok čuvanja potvrđenog popisa birača - 5 godina
 • Svi podnesci radnje i akti u svezi s popisom birača oslobođeni su od upravnih pristojbi
 • Za pravodobno izvršavanje radnji - odgovornost nadležnih tijela
 • Neizvršavanje propisanih radnji – teška povreda službene dužnosti
 • Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave