»Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje« - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
»Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje« PowerPoint Presentation
Download Presentation
»Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje«

play fullscreen
1 / 56
»Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje«
995 Views
Download Presentation
matsu
Download Presentation

»Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje«

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DOBRODOŠLI … TRŽENJE IN PREDSTAVITVE »Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje«

 2. RAZISKAVA TRGA • Ključna vloga raziskav trga kot funkcije v podjetju je zagotavljanje čim bolj zanesljive podlage, na kateri lahko vodstvo gradi svoje odločitve. • Enako velja za podjetnike na začetku poslovne poti, ki se v splošnem vse premalo zavedajo pomembnosti raziskav svojih ciljnih trgov. • Raziskave nam pomagajo, da tveganja svojega poslovnega podviga opredelimo in razvrstimo, morda pa celo zmanjšamo. • Prednosti, ki jih tržne raziskave prinašajo majhnim in mikro podjetjem, so: • zmanjševanje tveganosti investicije, • spoznavanje tržnih niš • maksimalni izkoristek poslovnih priložnosti pri novih in obstoječih strankah.

 3. RAZISKAVA TRGA Ali naj najamemo profesionalca ali se naj zadeve lotimo sami? Če imate čas in voljo, lahko levji delež dejavnosti povezanih z raziskavo trga opravite sami. Prihranili boste precej denarja. Pri tem pa velja omeniti tisti delček, ki ga v mozaik kljub času in volji zelo težko prispevate sami - pri tem mislimo na izkušnje ter objektivnost. Pri tem je pomoč strokovnjaka sicer zelo dobrodošla, v nekaterih primerih celo neprecenljiva, skoraj nikoli pa tudi nujna.

 4. RAZISKAVA TRGA Kako naj se zadeve lotim? Za začetek poskusite s prebiranjem morebitnih že objavljenih gradiv na temo, ki vas zanima - sekundarno raziskovanje. Primarne raziskave vključujejo fokusne skupine, vprašalnike in podobno, kar je precej drage način prepoznavanja trendov oziroma razmišljanja potencialnih kupcev. Zato so sekundarne raziskave dobro orodje za spoznavanje narave dejavnosti oz. posla in globalnih trendov, medtem ko iz primarnih raziskav lahko izluščimo mnenja, potrebe in želje potencialnih kupcev v danem trenutku. Zato je dobro opraviti vsaj nekaj primarnega raziskovanja!

 5. RAZISKAVA TRGA Ali naj za fokusno skupino oz. vzorec uporabim prijatelje, družino in znance? Nikakor. Vsi ti vam sicer želijo vse najboljše, vendar vam bodo prav zaradi tega lahko marsikaj olepšali ali zamolčali. Zato je za vzorčno skupino najbolje imeti ljudi, ki jih ne poznate, zaradi česar niso obremenjeni z nikakršno odvečno naklonjenostjo!

 6. RAZISKAVA TRGA Raziskave trga ne potrebujem, saj sem dolga leta delal v podobni ali isti branži! To ni ravno pametno razmišljanje! Morda res veste veliko o dejavnosti in poznate stranke ter trg, vendar je to pri ustanavljanju lastnega podjetja lahko tudi metanje peska v oči. Skupaj z dolgoletnimi izkušnjami ste namreč pridobili tudi precej predsodkov ter odvečnih, morda celo napačnih praks, ki lahko obremenjujejo vašo kreativnost in tako zmanjšujejo možnost uspeha. Kljub vsemu povedanemu, pa včasih velja tudi slavna izjava Henryja Forda: "Če bi poslušal svoje stranke, bi izumil hitrejšega konja."

 7. NAČRT TRŽENJA OZ. MARKETINŠKI NAČRT Vsak, ki stopi na pot podjetništva se zaveda, da je za uspešnost posla ključno, da ima dovolj velik trg za svoje proizvode ali storitve. Dovolj velik trg si je treba izboriti z določenimi, dobro pripravljenimi aktivnostmi – marketingom! Marketing pomeni ključni del poslovnega uspeha podjetja. Toda za uspeh ne zadostuje odločitev, da se boste šli marketing. Izdelati morate konkreten načrt trženja. Vsako podjetje mora določiti svoje ciljne trge. Vsako podjetje mora določiti, kako bo te trge doseglo, jih obdelovalo in kako si bo pridobilo nove potrošnike. Marketinški načrt mora postati referenčni dokument, neke vrste osebni priročnik, ki je podlaga za izvajanje tržne strategije podjetja. V njem morate jasno izpostaviti cilje, ki jih želite doseči, in načine, kako jih boste dosegli.

 8. NAČRT TRŽENJA OZ. MARKETINŠKI NAČRT MARKETINŠKI SPLET Izhodišče naše tržne dejavnosti je Izdelek/storitev. Izdelek je vse, kar lahko na trgu ponudimo za denar. Da bi podjetje lahko doseglo želeno pozicijo na trgu, se mora čim bolj prilagoditi potrebam potrošnika s pomočjo marketinškega spleta. Elemente marketinškega spleta bolje poznamo kot 4P (7P). Pri tem sistemu je pomembno, da vsak P najbolj učinkovito prilagodimo svoji poslovni dejavnosti in želeni tržni poziciji. Vsak P predstavlja izhodišče za načrtovanje trženjske strategije, olajša izvedbo operativnega načrta trženja in je nasploh  orodje v rokah vsakega podjetnika, ki  želi biti konkurenčen, edinstven  in drugačen od svojih  konkurentov.

 9. NAČRT TRŽENJA OZ. MARKETINŠKI NAČRT MARKETINŠKI SPLET (4P +3P) sestavljajo: • Product- proizvod/storitev - ugotovimo potrebo po proizvodu/storitvi in zagotovimo njegovo edinstvenost. • Place– prostor - kje bomo proizvod/storitev prodali kupcu ter distribucijske in prodajne poti. • Price- cena proizvoda/storitve - oblikujemo na podlagi stroškov proizvoda/storitve in njegovi vrednosti za kupce. • Promotion– promocija- s promocijskimi sredstvi vzpostavimo zavedanje o prisotnosti proizvoda/storitve na trgu in se predstavimo ciljni javnosti. ………………………………………………………………………………………………………… • People- ljudje (zaposleni, zastopniki podjetja, …) - prispevajo pri gradnji lojalnosti kupcev. • Process- proces (postopek) - kako posredujemo proizvod/storitev (informiranje, sprejem naročil, dostava …), kar vpliva na oblikovanje blagovne znamke. • Physicalenvironment- okolje (delovno okolje, prodajni prostor …) - odraža vrednote in značaj podjetja.

 10. NAČRT TRŽENJA OZ. MARKETINŠKI NAČRT MARKETINŠKI SPLET Vsaka poslovna dejavnost ima vsak P izražen drugače in pomen vsakega P je v različnih dejavnostih in trgih drugačna. Pomembno je, da skoz marketinški splet tudi podrobneje spoznavamo ustroj dejavnosti in trga na katerem delujemo in se skušamo razlikovati. Ti elementi morajo biti kombinirani tako, da vsak zase in vsi skupaj izpolnjujejo zahteve konkurenčnosti. Danes si podjetja med seboj ne konkurirajo z osnovno funkcijo izdelka, saj je le-ta sama po sebi umevna. Konkurenčno prednost si podjetja ustvarjajo s tako imenovanimi post-prodajnimi storitvami, ki razširjajo vrednost izdelka in njegovo koristnost za kupca – naprimer: garancije, embalaža, svetovanje, financiranje, distribucija in podobno.

 11. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 1. Opredelite cilj svojega marketinga (1) • Bodite jasni in natančni. Ne uporabljajte besed, kot so »rast trga« ali »premagati konkurenco«. • Bodite konkretni - kakšen rezultat pričakujete od svojega trženja? Kaj konkretno bodo vaši potencialni kupci naredili po tistem, ko bodo izpostavljeni vašemu sporočilu? • Ali bodo: • dvignili telefon in zavrteli določeno telefonsko številko, • kliknili na vašo spletno stran, • poslali e-pošto, • prišli v trgovino, • poklicali na določeno telefonsko številko in želeli govoriti s Tanjo ... • ……..

 12. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 1. Opredelite cilj svojega marketinga (2) • Začnite z ustvarjanjem »pametnih« ciljev, ki bodo: opazni, merljivi, dosegljivi, realistični in časovno omejeni. • Na primer: • »do 20. aprila izdelati 50 novih unikatnih okvirjev za sončna očala« • »do junija povečati obisk na spletni strani za tisoč obiskovalcev na teden« • »v prihodnjih treh mesecih dobiti deset novih strank«. Vse to so merljivi in jasno opredeljeni cilji!

 13. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 2. Opredelite konkurenčne prednosti, ki jih želite poudariti (1) • Odgovorite si na vprašanja: • Kako boste uresničili prej zapisani marketinški cilj? • Zakaj bi vaši potencialni kupci naredili to, kar od njih pričakujete? Konkurenca na trgu je huda. Tudi vaši konkurenti ponujajo koristi! • Kakšne so vaše konkurenčne prednosti? • Kaj je tisto, kar vas ločuje od konkurence? • Kaj je tisto, kar lahko ponudite samo vi?

 14. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 2. Opredelite konkurenčne prednosti, ki jih želite poudariti (2) Če imate več konkurenčnih prednosti je super! Če pa želite doseči boljšo prepoznavnost na trgu, morate izbrati le eno. Ta bo paradni konj vaših marketinških akcij. Z njo se boste ločili od tekmecev. Izbrano prednost poudarjajte čim pogosteje, ob različnih priložnostih, da se bo vtisnila v spomin potrošnikov, ki jo bodo zaznali kot rešitev njihovega problema. Gverilski tržniki vedo, da je laže prodati rešitev problema kot pa pozitivno korist.

 15. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 3. Opredelite ciljne trge • Marketinški načrt mora biti čim bolj ciljno usmerjen. • Natančneje ko boste opredelili vaše ciljne trge, večje možnosti imate za uspeh. • Skušajte oddajati tržna sporočila le ljudem, ki imajo veliko željo in potrebo po tem, kar ponujate. Pomembno je, da ste natančni. • Če z vašimi tržnimi aktivnostmi merite na tisoč naključno izbranih potrošnikov, vam to ne bo prineslo takega uspeha, kot če merite na sto prav izbranih potrošnikov. • Lahko določite tudi več kot en ciljni trg. Veliko podjetij ima več ciljnih trgov. • Osredotočite se na svoje ciljne trge. Če tega ne boste storili vi, bo to najverjetneje storil nekdo drug – vaša konkurenca.

 16. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 4. Opredelite marketinška orodja, ki jih boste uporabili • Naslednji korak je, da izberite svoje »gverilsko marketinško orodje«. • Za kaj se boste odločili, je odvisno od vas. Izbira je ogromna: • odnosi z javnostmi, • telemarketing, • promocijska darila, • radijski oglasi, televizijski oglasi, radijske oddaje, • dogodki, letaki, brezplačni vzorčki v revijah … • Tržniki imajo danes na voljo več orodij kot kdaj prej. Izberete tista orodja, ki si jih lahko privoščite, ki jih razumete in ki jih lahko primerno uporabite.

 17. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 5. Opredelite tržno nišo Ko ste opredelili cilj, konkurenčne prednosti, ciljne trge in orodja, je čas, da opredelite svojo tržno nišo. • Na kaj želite, da ljudje pomislijo, ko slišijo ime vašega podjetja ali vidijo logotip vašega podjetja? • Je to nizka cena, hitrost izvedbe, ekskluzivnost, vrednost, prestiž, storitev …? • Kaj je vaša niša? Kje ste najboljši? Ustvariti si morate položaj, kjer se boste lahko brez težav razlikovali od ostalih. To mora odsevati iz vseh prej izbranih tržnih orodij. • Zavedati se morate, da imajo vaši ciljni potrošniki že tako naporno delo, da ugotovijo, zakaj bi sploh poslovali z vami, zato jim ne dodajate še zmede o vas samih.

 18. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 6. Opredelite svojo identiteto (1) • Vsako podjetje ima svojo identiteto, a malo je podjetnikov, ki ji posvečajo dovolj, če sploh kaj pozornosti. Kar pa je velika škoda. • Identiteta pomeni to, kar dejansko smo (zanesljivi, delavni, natančni, odgovorni, pozitivni, verodostojni …). - Je resnična. • Imidžpa je tisto, kar kažemo navzven – fasada (lahko je logotip podjetja, poslovna stavba, službeni avtomobili, urejenost prodajalcev ). • Če v tržnih komunikacijah potrošnikom sporočate pravo identiteto podjetja, ki se sklada z vašim zunanjim imidžem, se potrošniki dobro počutijo, ko pridejo v stik z vami in vašo blagovno znamko.

 19. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 6. Opredelite svojo identiteto (2) Na trgu ni malo podjetij, katerih identiteta ni v skladu z njihovo zunanjo podobo. • Primer: Podjetje v tržnih komunikacijah sporoča močno ekološko usmerjenost podjetja. Vsi službeni avtomobili v podjetju pa so terenci, ki slovijo po visoki porabi goriva. • Tu nekaj ni v redu???! Le pristna komunikacija ustvarja zaupanje in dober odnos!

 20. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV 7. Opredelite finančna sredstva za marketing • Številke opredelite v odstotkih glede na pričakovano celotno prodajo v prihajajočem letu. • Čeprav je v marketingu čedalje več zelo učinkovitih marketinških orodij zastonj, obstajajo določena orodja, ki so nujna, a žal ne brezplačna. Z njimi podjetje naredi vtis. • Dobri tržniki vedo, da je pomembno določena finančna sredstva nameniti vzpostavitvi kakovostne celostne podobe podjetja. • To pomeni ključni stik podjetja s trgom in vključuje vse poslovne materiale, od papirja, ki ga podjetje uporablja za komunikacijo z zunanjim svetom, do vizitk, brošur, letakov, logotipov, spletnih strani … … To je investicija v prihodnost.

 21. MARKETINŠKI NAČRT – 7 KLJUČNIH ELEMENTOV Kakšne so prednosti marketinškega načrta? Če si zadeve načrtuješ, pozneje prihraniš ogromno časa in deluješ na bistveno višji ravni učinkovitosti! Neki vojni general je nekoč rekel, da brez načrta ni možen napad, brez napada pa ni mogoča zmaga. Načrt ti torej da možnost, da zmagaš na trgu. Brez načrta je to zelo malo verjetno!

 22. MARKETINŠKI NAČRT SWOT ANALIZA podjetja! (1) Prednosti vašega podjetja • navedite samo tiste, ki so kot prednosti zaznavne v očeh kupcev in ki so zelo očitne na trgu - izogibajte se fraz kot »zelo strokovno«, »kakovostna storitev«, »trden položaj« in podobno. • Morda ima vaše podjetje tudi določene prikrite prednosti, ki se trenutno sicer še izrecno ne kažejo – razmislite o tem Slabosti vašega podjetja • velja enaka logika razmišljanja kot pri prednostih - tudi pri prikritih slabostih. • Osredotočite se na različne učinke, ki jih te slabosti povzročajo.

 23. MARKETINŠKI NAČRT SWOT ANALIZA podjetja! (2) Priložnosti • te obstajajo, če je vaše podjetje v igri na trgu ali ne - to je razlika med prednostmi in priložnostmi. Nevarnosti • Možno je, da pomenijo določene tržne razmere hkrati priložnost in nevarnost - opredelite učinke, ki izvirajo iz njih in slednje navedite bodisi na eni bodisi na drugi strani. • Ugotovite tudi, kaj je t.i. »razločevalna sposobnost« vašega podjetja (to so prednosti, ki so značilne le za vaše podjetje). • Le za vaše podjetje značilne slabosti pa so vaša »Ahilova peta«.

 24. MARKETINŠKI NAČRT SWOT ANALIZA podjetja! (3) Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti trgovskega podjetja - skupina Mercator

 25. PROMOCIJA Promocija je eden od elementov tržnega - marketinškega spleta (že omenjen model 4P oz. 7P).   Promocija pomeni vsak trud, vložek, ki spodbuja nakup oz. uporabo izdelka ali storitve. Je oblika predstavitve, katere namen je pritegniti potencialne uporabnike h koriščenju storitev. Vloga, mesto in pomen promocije se odražajo predvsem v tem, da zagotovimo podjetju ustrezno podobo ali image v javnosti, kakor tudi, da zagotovimo ustrezno zanimanje javnosti za naše izdelke oz. storitve.

 26. PROMOCIJA Uspešno promocijsko akcijo lahko zastavimo le, če dobro vemo, kako se posameznik – uporabnik odloča, če vemo s kom komuniciramo in kaj ta uporabnik s sabo prinaša – v smislu potreb, pričakovanj in želja. Promocija je kompleksen pojem, ki označuje celo vrsto dejavnosti: • oglaševanje (propaganda), • neposredno trženje (direktni marketing), • pospeševanje prodaje (posebne ponudbe, sejmi), • odnose z javnostmi • osebna prodaja.

 27. PROMOCIJA – najpogostejša orodja za marketinško komuniciranje

 28. PROMOCIJA Radijski oglas Pet sestavin učinkovitega radijskega oglasa • pozitivno šokantni prvi stavek - misel, ki bo dobil pozornost vaših ciljnih kupcev - nekaj, kar ne bodo mogli preslišati • bombastična ponudba, ki se ji 89% ljudi preprosto ne more upreti • logična razlaga, zakaj jim dajete to ponudbo , brez puhlih klišejev • deadline- v oglasu jim morate povedati do kdaj ali kako dolgo traja ponudba – dobiti morajo občutek končnosti ponudbe. Čim krajši je, (npr. od 13h-15h, v soboto, 7. junija), tem boljše! • frekventnostsporočila mora biti visoka - 10-13x na dan naj se vrti oglas na enem radiu Oglaševanje naj bo kratkoročno 1-3 tedne!

 29. PROMOCIJA Spletno oglaševanje • V primerjavi z ostalimi mediji je spletno oglaševanje veliko cenejše in učinkovitejše, omogoča natančno in fleksibilno ciljanje tržnih segmentov ter konstantno spremljanje rezultatov • Oglaševanje na Googlu - Google dnevno obišče preko 80% svetovnih uporabnikov interneta • GogleAdwords- spletno oglaševanje z Googlom https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&cd=SI&hl=sl Facebook Leta 2008 dosegel status največjega socialnega omrežja. V letu 2011 preko 600 milijonov uporabnikov (uporablja ga eden od trinajstih ljudi na svetu). Cca. 250 milijonov aktivnih uporabnikov na svetu, v Sloveniji več kot 400.000 uporabnikov. Preko socialnega omrežja Facebook lahko neposredno komuniciranje s svojo ciljno skupino!

 30. PROMOCIJA e -pošta • Zbiranje naslovov e-pošte je ena izmed zahtevnejših nalog. Pridobiti moramo ne le čim več naslovov, temveč predvsem prave naslove - od ljudi, ki jih želimo nagovoriti in za katere verjamemo, da so naše prave potencialne stranke. • Uporabna storitev za pošiljanje e-pošte http://www.mailchimp.com/, kjer si lahko oblikujete dober e mail. Kako komunicirati s kupci po e-pošti? • Posebne ponudbe, obvestila o novih izdelkih, možnost za prednaročilo novih, "vročih" izdelkov, informacije, nasveti, članki, blogi ..., obvestila o ugodnostih z najboljše kupce, novoletna čestitka, voščila za rojstni dan, obvestila o razprodaji zalog, nagradne igre. • Pomembno je primerno oblikovati besedilo - učinkovit naslov, kratko in jasno sporočilo, všečno oblikovano.

 31. PROMOCIJA Neposredno trženje • Komunikacija z določenimi obstoječimi in možnimi odjemalci po pošti, telefonu ali na drug neoseben način ter ugotavljanje njihovega odziva. • Najpogostejša orodja komuniciranja so: katalogi, neposredna pošta, trženje po telefonu, trženje po e-pošti, SMS trženje, e-trgovina, TV prodaja Odnosi z javnostmi • Pri odnosih z javnostmi želi podjetje ustvarjati ugodno javno mnenje o sebi in o svoji dejavnosti, pozitivno vplivati na okolje ustvarjati ugled, dosegati zaupanje pri javnosti. • Aktivnosti: sodelovanje na konferencah, okroglih mizah, strokovnih srečanjih in podobnih aktivnostih, sodelovanje v aktivnostih lokalne skupnosti, humanitarne aktivnosti, sponzoriranje športnikov, publiciteta (neplačana oblika odnosov z javnostmi) - obveščanje javnosti, reportaže in članki….

 32. PROMOCIJA Osebna prodaja • Bistvo je osebni stik med potencialnimi kupci in prodajnim osebjem. • V osebni prodaji lahko prodajalec zelo dobro predstavi: izdelek, storitev in lastnosti izdelka ali storitev. • Osebna prodaja je lahko bolj učinkovita, kot katerokoli oglasno sporočilo - pomen učinkovite komunikacije. • Najpogostejša orodja osebne prodaje: prodajne predstavitve, prodajna srečanja, vzorci, sejmi in razstave.

 33. PROMOCIJA Pospeševanje prodaje • Kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa izdelkov oziroma storitev – degustacija v trgovini • Vsi ukrepi, ki kratkoročno spodbujajo potrošnike k nakupu. • To so lahko: • nagradne igre, žrebanja, • prodaja na kredit in na več obrokov, • natečaji (za najboljšo fotografijo), • kuponi (kosilo, kava ...), • znižanja (določeni zavitki po posebni ceni, razprodaje, količinski popusti, ugodnosti pri prodaji staro za novo ...), • sejmi, razstave, demonstracije proizvodov, degustacije, …

 34. BLAGOVNA ZNAMKA Blagovna znamka je srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem in zvestobo. Njen bistveni element je prepoznavnost. »Prepoznati« se hitro prelevi v »poznati«, kar pri potrošniku vzbudi zaupanje, ki je bistven element pri pridobitvi in ohranitvi poslovnega deleža na trgu.

 35. BLAGOVNA ZNAMKA Blagovna znamka (trademark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja ter imajo bistven vpliv na konkurenčnost. Znak lahko predstavljajo besede (vključno z osebnimi imeni), črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv. Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih lastnosti, namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih izdelkov.

 36. BLAGOVNA ZNAMKA Blagovna znamka ali tržna znamka? • Teorija tržnega komuniciranja govori o korporativni, storitveni in blagovni znamki. Ker so vse tri na trgu, je njihova nadpomenka in zato najboljši izraz za katero koli na trgu tržna znamka. • Zakon o industrijski lastnini pozna samo pojem »znamka«, vse ostale pridevnike so si »izmislili« tržniki, zato se pri nas v glavnem uporablja termin blagovna znamka. Funkcije blagovne znamke: • garancijsko funkcijo kakovosti blaga in storitev; • funkcijo izvora izdelka ali storitve; • reklamno funkcijo; • razlikovalno funkcijo.

 37. BLAGOVNA ZNAMKA Kakšne so pravice, zakaj registrirati blagovno znamko? • Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev. • To pomeni, da ima imetnik pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oz. storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. • Registrirana znamka pa ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

 38. BLAGOVNA ZNAMKA Kako registrirati blagovno znamko? • Pred začetkom postopka za registracijo znamke se je smotrno pozanimati, kaj se lahko registrira kot znamka ter ali obstaja že registrirana enaka oziroma podobna znamka. • Takšna poizvedba se lahko opravi na spletni strani Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL), http://www.uil-sipo.si/. • Postopek za registracijo znamke v Sloveniji se začne z vložitvijo prijave pri Uradu RS za intelektualno lastnino. • Če ugovor zoper registracijo znamke ni vložen, urad pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. • Potem urad izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu. Znamka velja 10 let od dneva vložitve prijave. Njena veljavnost se lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

 39. POSLOVNI BONTON

 40. POSLOVNI BONTON Ko govorimo o BONTONU, mislimo na družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo etične in moralne norme časa in prostora. Vsakdo ima svojo osebnost, svoje dostojanstvo, zaradi česar uporablja svoja pravila obnašanja, ki pa bi naj bila še vedno v okviru že omenjenih etičnih in moralnih norm časa in prostora v katerem živimo. Zaradi pretiranega prilagajanja ne smemo ravnati v nasprotju s svojimi temeljnimi načeli in pravili lepega vedenja.

 41. POSLOVNI BONTON V službi preživimo več časa kot doma, vendar velikokrat slišimo, da je služba povsem drugačen svet od domačega, zato med delovnim časom niso potrebni tisti normalni človeški odnosi, kakršni vladajo doma. Drži, da je služba umetno okolje, kjer smo prisiljeni delati z ljudmi, ki jih mogoče nikoli ne bi izbrali za prijatelje.  Pa vendar praktično živimo z njimi – tudi za to se moramo držati določenih družbenih pravil in poslovnega bontona

 42. POSLOVNI BONTON Poglejmo osnovna pravila o prednostih: ženska pred moškim, starejši pred mlajšim, prišlek ali gost pred domačim, višji po položaju pred nižjim... Če se sodelavci na delovnem mestu pozdravljajo, to ni samo dostojno, ampak je tudi prijetno. Predvsem moški kolegi so poklicani, da prvi pozdravljajo svoje sodelavke, ki jih srečujejo na hodnikih ali v drugih prostorih službe. Naj to postane vsakdanja navada. Moški kolegi praviloma dajejo pri vstopanju v prostore prednost kolegicam, v vsakdanjih stikih naj to pravilo velja, ne glede na položaj ali funkcijo, ki jo imajo moški kolegi. Pa vendar ….

 43. POSLOVNI BONTON Ko je v podjetju ali ustanovi zelo pomemben, uraden obisk, nastopi, drugačna situacija, ker takrat šteje samo naš položaj v podjetju in ne to, kdo je moškega in kdo ženskega spola. Torej si zapomnimo, da pri strogo poslovnem odnosu vedno spol in tudi starost zanemarimo in upoštevamo samo položaj posameznika! Nikar ne pozabite, da ima pri stopanju v dvigalo dama prednost, ko pa bomo v dvigalo stopali s poslovnimi partnerji, bomo upoštevali pravila igre, ki veljajo za odnos med nadrejenim in podrejenim.

 44. POSLOVNI BONTON Pri rokovanjusi zapomnimo, da roko ponudi tisti, ki je v danem trenutku višji v družbeni razvrstitvi. Torej vselej dama ponudi roko gospodu in ne obratno, kar se na žalost velikokrat dogaja v našem slovenskem komuniciranju. Starejši ponudi roko mlajšemu, tisti, ki je po položaju višji, jo ponudi nižjemu. Ta pravila so lahko nekoliko ohlapnejša v primeru, ko se znajdemo sredi večje skupine ljudi in zelo težko najdemo pravilno razporeditev.

 45. POSLOVNI BONTON Torej je zelo nevljudno je, kadar gospod prvi poda roko dami. Vsekakor pa bodimo pozorni tudi na to, kako se rokujemo, kako podamo in stisnemo roko. Ohlapna, mrzla ali celo prepotena roka nam že marsikaj lahko pove o posamezniku. Zavedajmo se, da z rokovanjem lahko dobimo že kar nekaj informacij o posamezniku.

 46. POSLOVNI BONTON Tudi pri predstavljanjuvelja temeljna prednostna razvrstitev, kar pomeni, da predstavimo prišleka navzočim, nižjega po položaju višjemu, mlajšega starejšemu in ne pozabite - gospoda dami, neznanega znancem. Pri vstopanju v pisarne se staro pravilo trkanja ni nič spremenilo. Če boste ob vstopu našli sodelavca pri telefonskem pogovoru, je vljudno, da se umaknete iz prostora oziroma vstopite le, če vam bo sodelavec dal znak, da lahko vstopite.

 47. POSLOVNI BONTON Previdni bodimo tudi pri tikanju. Dobro premislimo, kdaj in komu bomo dovolili tikanje. Nekateri ljudje raje ostanejo pri vikanju. Zakaj ne, če jim to omogoča lažje delo. Veliko bolj neprimerno je, če se tikamo in zaradi tega naš odnos prerašča že v pravo domačnost. Če imamo na obisku tuje poslovne partnerje, je vsakršna pretirana domačnost odveč, saj nikogar prav nič ne zanimajo naši medsebojni odnosi.

 48. POSLOVNI BONTON Posebno poglavje so prenosni telefoni, ki so skoraj nepogrešljivi, vendar ni nobenega opravičila, da praktično povsod zvonijo. Ne pozabite, da na sestankih, pa naj bo to sestanek s poslovnimi partnerji ali pa kar v okviru podjetja s sodelavci, mobilni telefoni ne smejo zvoniti in tudi mi se ne smemo oglašati nanje.

 49. POSLOVNI BONTON Sprejem gostov, poslovnih partnerjev • Lepo je, če gosta pričakamo že pri vstopu v stavbo in ga pripeljemo do prostora, v katerem bo potekalo srečanje ali sestanek. • Prostor naj bo primerno urejen, cvetje na mizi. Vnaprej naj bodo pripravljeni kozarci za sokove in mineralno vodo • Kava naj se postreže potem, ko že vsi sedijo, torej v prvih začetnih minutah pogovora, saj s kasnejšim prihodom že motimo sam potek sestanka ali srečanja. • Zavedati se moramo tudi tega, da vsa podjetja nimajo najboljših pogojev za strežbo, zatorej kot gostje ne bodimo preveč zahtevni, zlasti če je razvidno, da ni poklicnega natakarja in to delo opravlja tajnica.

 50. POSLOVNI BONTON Sprejem gostov, poslovnih partnerjev • Če gre za tujega gosta, poslovnega partnerja in je srečanje zelo pomembno, je lahko na mizi poleg slovenske zastavice ali zastavice podjetja tudi tuja zastavica. • Gostumoramo vedno nameniti prostor z lepšim pogledom (skozi okno, ali pa na slike, nikoli pa ne sme gledati v vrata). • Če gre za pogovor z zelo pomembnimi poslovnimi partnerji, naj bo razpored pri mizi določen tako, da si gost in gostitelj sedita nasproti, nato pa se še drugi po pomembnosti razvrščajo izmenjaje desno in levo.