formiranje padavina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formiranje padavina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formiranje padavina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Formiranje padavina - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Formiranje padavina. 26. februar 2008. Dragana Vujović dvujovic@ff.bg.ac.yu , http://tesla.rcub.bg.ac.yu/~dvujovic. Modifikacija vremena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Formiranje padavina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formiranje padavina

Formiranje padavina

26. februar 2008.

Dragana Vujović

dvujovic@ff.bg.ac.yu, http://tesla.rcub.bg.ac.yu/~dvujovic

modifikacija vremena
Modifikacija vremena

Modifikacija vremena je namerna ili nenamerna promena atmosferskih uslova uslovljena ljudskom aktivnošću, dovoljna da promeni (modifikuje) vreme na lokalnim ili regionalnim razmerama.

formiranje padavina1
Formiranje padavina
 • vodena para  voda (tečnost)
 • kondenzacija – kada relativna vlažnost dostigne 100% ili kada pritisak vodene pare postane jednak pritisku zasićene vodene pare
slide6
da bi se formirala oblačna kap od vodene pare neophodni su određeni uslovi:
 • prezasićenje: uslovi koji postoje u datom delu atmosfere kada je relativna vlažnost veća od 100%, tj. kada sadrži više vodene pare nego što je neophodno da bi nastalo zasićenje u odnosu na ravnu površinu čiste vode ili čistog leda
slide7
homogena nukleacija
 • vlažnost 120%
 • heterogena nukleacija
 • jezgra kondenzacije (cloud condensation nuclei, CCN), služe kao površine na kojima vodena para može da se kondenzuje
kako se formiraju ki a i rosulja
Kako se formiraju kiša i rosulja?
 • imamo oblak napravljen od biliona oblačnih kapi
 • oblačne kapi kišna kap?
 • dva osnovna mehanizma koja objašnjavaju kako oblačna kap postane dovoljno velika da padne na zemlju (i pri tom ne ispari) su:

1 sudaranje i sjedinjavanje

2 Beržeronov (Bergeron ) proces

s udaranje i sjedinjavanje collision and coalescence
Sudaranje i sjedinjavanje(collision and coalescence)
 • U toplim oblacima (vrh topliji od -15)
 • Obično ne uključuje kristale leda
 • Vlažan sneg
 • Visok sadržaj tečne vode u oblaku
 • Dovoljno jaka i stalna uzlazna kretanja u oblaku
 • Veliki opseg veličine oblačnih kapi
slide14

Efikasnost sudaranja

Efikasnost spajanja

(Coalescence efficiency)

Efikasnost prikupljanja

(Collection efficiency)

ber eronov proces
Beržeronov proces
 • Mešoviti oblaci (prehlađena voda+ledeni kristali)
 • Prehlađene kapljice vode (supercooled)
 • Jezgra smrzavanja (freezing nuclei)
 • Najveći dio prirodnih jezgara smrzavanja se aktivira na oko -10°C
slide17
Beržeronov proces objašnjava kako ledeni kristali rastu na račun prehlađene vode u mešovitim oblacima
 • pritisak zasićene vodene pare u odnosu na led je manji od pritiska zasićene vodene pare u odnosu na vodu
 • ledeni kristali rastu sublimacijom na račun prehlađenih kapi vode (B.p.)
ki a i rosulja
Kiša i rosulja
 • Kiša - kapi tečne vode koje imaju dijametar od barem 0.5 mm
 • Rosulja - padavine koje se sastoje od kapljica čiji je dijametar manji od 0.5 mm
 • rosulja obično pada iz stratusa kada ne postoje dovoljno jake uzlazne struje da drže te sitne kapi unutar oblaka
 • formira se i od kišnih kapi koje isparavaju u suvom podoblačnom vazduhu
slide23
Sneg
 • padavine često počinju kao ledeni kristali i/ili sneg i onda se tope ispod, u toplijem sloju vazduha ispod oblaka
 • snežne pahuljice mogu da prežive i ostanu smrznute i do 300 m ispod nivoa mržnjenja u atmosferi
 • mokar sneg, agregacija
zrnasti sneg i ledena ki a
Zrnasti sneg i ledena kiša
 • zrnasti sneg se sastoji od providnih delića leda koji su nastali tako što se ledeni kristali delimično ili totalno tope i postaju slični kišnim kapima i ponovo se smrznu unutar hladnijeg sloja vazduha u blizini površine.
 • debljina ovog hladnijeg sloja je bitna jer od nje zavisi da li će nastati ledena kiša ili zrnasti sneg
slide31
Grad
 • formira se unutar Cb oblaka
 • graupel je smrznuta kišna kap, sličan zrnastom snegu
 • akreacija
 • razlika u boji slojeva zbog temperature i količine prehlađene vode unutar oblaka