formiranje vrijednosti zaliha na osnovi tro ka zaliha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA OSNOVI TROŠKA ZALIHA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA OSNOVI TROŠKA ZALIHA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA OSNOVI TROŠKA ZALIHA - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA OSNOVI TROŠKA ZALIHA. Prema MRS 2 zalihe se evidentiraju prema trošku nabave ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno koja je niža. Osnovni postupak mjerenja zaliha temelji se na formiranju zaliha prema trošku zaliha.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA OSNOVI TROŠKA ZALIHA' - ashton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formiranje vrijednosti zaliha na osnovi tro ka zaliha

FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NAOSNOVI TROŠKA ZALIHA

Prema MRS 2 zalihe se evidentiraju prema trošku nabave ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno koja je niža.

Osnovni postupak mjerenja zaliha temelji se na formiranju zaliha prema trošku zaliha.

Naknadno se zalihe mogu otpisati do neto vrijednosti, ako je ona niža.

slide2

Trošak zaliha obuhvaća:

sve troškove kupnje

troškove konverzije i

druge troškove koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje

u određenim uvjetima mogu uključiti i:

troškove posudbe te

određene neproizvodne opće troškove ili troškove oblikovanja proizvoda za posebne kupce

slide3

Troškovi kupnje obuhvaćaju:

kupovnu cijenu

uvozne carine

druge poreze

troškove prijevoza,

troškove montaže i

druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi gotovih roba, materijala i usluga

Trgovački popust, rabati i slične stavke oduzimaju se kod određivanja troškova kupnje.

slide4

Troškovi konverzije zaliha – troškovi transformacije materije u gotov proizvod, obuhvaćaju:

troškovi direktnog rada i

fiksne i varijabilne opće troškove proizvodnje (troškove proizvodne režije)

Drugi troškovi u procesu dovođenja zaliha:

troškovi naknadnog transporta

troškovi dozrijevanja proizvoda ili robe,

troškovi pakiranja i prepakiranja i sl.

Troškovi posudbe u zalihama, ako:

se radi o dugačkom razdoblju proizvodnje, a ne u masovnoj proizvodnji

su nepromjenjivi (uobičajeni i odnose se na točno određeni projekt)

slide5

Određeni troškovi opće režije – ako se točno zna na koji se projekt ili proizvod odnose i ne u masovnoj proizvodnji.

Problemi u određivanju troškova zaliha, zbog neujednačenosti u tome što sve ulazi u povijesni trošak. Problem pokušava riješiti MRS 2 uvođenjem primjera troškova koji se isključuju iz troškova zaliha:

neuobičajen iznos otpadnog materijala, rada ili drugih proizvodnih troškova,

troškovi skladištenja, osim ako su ti troškovi neophodni u proizvodnom postupku prije dalje faze proizvodnje,

administrativni opći troškovi koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje i

troškovi prodaje.

formiranje vrijednosti zaliha po tro ku zaliha u djelatnosti trgovine

FORMIRANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA PO TROŠKUZALIHA U DJELATNOSTI TRGOVINE

Određivanje troška zaliha robe:

troškovi kupnje (kupovna cijena, uvozne carine i drugi porezi, troškovi prijevoza i dr. troškovi koji se izravno mogu pripisati nabavi robe)

troškovi koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje, kao: troškovi ukrcaja, iskrcaja, troškovi kontrole količine i kvalitete robe i sl.

U trošak kupnje ne uključuju se:

trgovački popusti, rabati i sl. (oni se oduzimaju od troškova kupnje),

PDV plaćen dobavljaču prilikom nabave robe ne ulazi u troškove kupnje.

troškovi skladištenja robe i troškovi prodaje, kao i administrativni troškovi nabave robe.

knji enje zadu enja robe po tro ku zaliha

Knjiženje zaduženja robe po trošku zaliha

Zalihe robe vode se u:

financijskom knjigovodstvu (po vrijednosti i zbirno),

robnom knjigovodstvu (po vrijednosti i po količini pojedinačno),

skladišnoj evidenciji (po količini za svaku vrstu zaliha),

kao i drugim pomoćnim evidencijama: KIF i KUF s evidencijama pretporeza i obveze za PDV, obračuni poreza, kalkulacija zaduženja robe i prijamni list itd.

VELEPRODAJA – zaduženje po nabavnoj ili prodajnoj vrijednosti (s razlikom u cijeni)

MALOPRODAJA – zaduženje po prodajnoj cijeni (s razlikom u cijeni i s uračunanim PDV. To ne utječe na bilančnu vrijednost robe koja odgovara trošku zaliha.

slide8

Vrijednost robe uknjižene po prodajnoj cijeni obvezno se ispravlja u bilanci pomoću korektivnih konta 668 i 664.

Obračun nabavne vrijednosti robe i njegovo knjiženje temelji se na:

ulaznim računima dobavljača i

internim obračunima i temeljnicama

Za svako zaduženje robe izrađuje se kalkulacija i prijemni list (odvojeno ili jedinstveni dokument) radi:

utvrđivanja ukalkulirane trgovačke marže u veleprodaji

u maloprodaji još i ukalkuliranog PDV

raspored ovisnih tro kova nabave u okviru obra una nabave

Raspored ovisnih troškova nabave u okviruobračuna nabave

Osnovica za raspored:

vrijednost robe

volumen

težina robe

Vrijednost robe: kad volumen i težina robe ne utječu značajno na visinu ovisnih troškova (TV, telefoni, telefaksi, hladnjaci, radioaparati, strojevi za pranje suđa i sl.)

Volumen robe: kad je volumen dominantan uzrok visine ovisnih troškova (prijevoz brodom željeza, pamuka npr.)

Težina robe: kad je težina dominantan uzrok visine ovisnih troškova (željezo i kartonska ambalaža istodobno u kamionu)

(primjer uvezene robe)

uklju ivanje vlastitih ovisnih tro kova nabave u tro kove zaliha robe

Uključivanje vlastitih ovisnih troškova nabaveu troškove zaliha robe

vlastiti ovisni troškovi (npr. Prijevoz robe vlastitim sredstvima) ukoliko su uobičajeni ulaze u trošak nabave

ono uvijek mora biti opravdano fakturama ili internim obračunom i rasporedom, ali stvarno nastalih troškova

Pravilo za uključivanje:

ne smiju biti veći od onih troškova koji su stvarno nastali ni veći od uobičajenih za konkretnu vrstu troška (ukoliko prelaze knjiže se kao troškovi razdoblja)

slide11

Ako su vlastiti troškovi značajne stavke,postoje dvije mogućnosti:

jednostavni prijenos odgovarajućih iznosa stvarno nastalih ovisnih troškova korištenjem konta 490 i donosom tih troškova na skupinu 65 ili

knjiženje kalkulativnih iznosa vlastitih zavisnih troškova na skupinu 65 uz uporabu konta 291 – obračunani troškovi kupnje robe – najčešće

slide12

Najčešći primjenjivani postupak knjiženja – za iznos tih troškova priznati prihod (ako takav postupak ne utječe bitno na osnovni rezultat u financijskim izvještajima – beznačajne stavke)

Nedostatak: nerealno povećanje prihoda – nerealne veličine u financijskim izvještajima

(primjer najčešće primjenjivanog postupka knjiženja – za iznos vlastitih ovisnih troškova priznati prihod)

slide13

Uključivanje troškova dovođenja zaliha na sadašnjulokaciju i u sadašnje stanje nakon faze nabave robe

Trošak zaliha može se naknadno povećati ako se pojave dodatni troškovi dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Dovođenje zaliha na sadašnju lokaciju – troškovi dovođenja robe do prodajnog mjesta

Troškovi nastali sa svrhom dostave robe kupcu i sa svrhom samog čina prodaje – troškovi prodaje (ne mogu se uključiti u trošak zaliha

zadu enje robe na zalihe u sustavu rabata

Zaduženje robe na zalihe u sustavu rabata

Rabat – razlika u cijeni koju odobrava proizvođač ili trgovac veleprodaje.

U sustavu rabata proizvođač određuje konačnu cijenu, a trgovcu odobrava rabat u postotku od prodajne cijene

Rabat se oduzima kod određivanja troškova kupnje

(primjer zaduženja robe na zalihe veleprodaje i maloprodaje u sustavu rabata)

roba u tranzitu kao specifi na vrsta zaliha

Roba u tranzitu kao specifična vrsta zaliha

Prodaja robe u tranzitu – ako se prodaje roba bez skladištenja, tj. Izravno se od dobavljača prevozi i isporučuje kupcu

O uvjetima prodaje ovisit će:

knjiženje prodaje robe u tranzitu i

realna mogućnost pojave zaliha robe u tranzitu u bilanci na kraju godine

slide16

Uvjeti prodaje određuju se ugovorom kao:

Franko skladište kupca – rizik i vlasnička korist prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku isporuke robe u skladištu kupca. Sve troškove prijevoza i prijevoznog rizika kao troškove prodaje snosi prodavatelj.

Franko skladište prodavatelja – rizik i vlasnička korist prelaze na kupca u trenutku isporuke robe u skladištu prodavatelja. Sve troškove prijevoza i prijevoznog rizika kao troškova prodaje snosi kupac koji će robu dalje prodati u tranzitu.

Ako je ugovorom predviđeno FSK i još franko krajnjeg kupca (dakle za robu u tranzitu), onda se zalihe praktično ne pojavljuju, nego se troškovi kupnje mogu knjižiti izravno na rashode istodobno s priznavanjem prihoda.

slide17

Ako je ugovorom predviđeno FSP, pojava zaliha u bilanci na kraju godine je moguće, ako je roba 31.12. upravo na putu do krajnjeg kupca. Dakle, roba koja se 31.12. nađe u tranzitu računa se kao zaliha kod kupca (koji prodaje robu u tranzitu), iako te zalihe neće biti u njegovom skladištu.

Što se tiče knjiženja pod uvjetima FSP, troškove transporta ne treba uključiti u troškove nabave, jer su došli u funkciju prodaje robe, te se terete na troškove.

(primjer za franko skladište krajnjeg kupca i za franko skladište prodavatelja)