slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Axa prioritara 3: Cre s terea adaptabilit at ii lucr a torilor s i a i ntreprinderilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Axa prioritara 3: Cre s terea adaptabilit at ii lucr a torilor s i a i ntreprinderilor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Axa prioritara 3: Cre s terea adaptabilit at ii lucr a torilor s i a i ntreprinderilor - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Axa prioritara 3: Cre s terea adaptabilit at ii lucr a torilor s i a i ntreprinderilor Domeniul major de interventie 3.2.: Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii Cod Contract: POSDRU/81/3.2/S/59616 Titlul proiectului:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Axa prioritara 3: Cre s terea adaptabilit at ii lucr a torilor s i a i ntreprinderilor' - maryam-bean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Domeniul major de interventie 3.2.: Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Cod Contract:POSDRU/81/3.2/S/59616

Titlul proiectului:

“Specializare pentru performanta, eficacitate si raspuns in domeniul transplantului de organe“ – S.P.E.R.

Manager de proiect: Prof. Dr. Irinel Popescu

Beneficiar: Fundatia Dan Setlacec

Parteneri: Fundatia pentru Transplant;

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara;

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;

Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau;

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj;

Universitatea de Medicinasi Farmacie Craiova.

1

specializare pentru performanta eficacitate si raspuns in domeniul transplantului de organe s p e r

Specializare pentru performanta, eficacitate si raspuns in domeniul transplantului de organe - S.P.E.R.

Cursuri organizate in cadrul proiectului SPER

formular nregistrare a grupului int continuare1
FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ(continuare)

NOTĂ DE INFORMARE

FUNDAŢIA DAN SETLACEC, reprezentata de Dr. Simona DIMA, Presedinte prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin prezentul document.

Scopul prelucrarii datelor personale este desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului finantat din POSDRU „Specializarepentruperformanta, eficacitatesiraspuns in domeniultransplantului de organe (SPER)”, respectiv:

inscrierea Dvs. in cadrul grupului tinta la proiectului, care va va permite sa beneficiati gratuit de serviciile acordate in cadrul proiectului, in masura in care va incadrati in criteriile de eligibilitate stabilite de AMPOSDRU pentru acest proiect;

intocmirea de studii si analize asupra nevoilor Dvs. de instruire si alte servicii oferite prin proiect;

asigurarea vizibilitatii adecvate, transparenţei şi promovarii corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute; informarea opiniei publice privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;

pentru raportari statistice referitoare la grupul tinta al proiectului.

NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formular.

Refuzul dvs. determină neincluderea Dvs. in grupul tinta al proiectului si deci nu va ofera posibilitatea de a beneficia de serviciile gratuite pe care proiectul le ofera membrilor grupului tinta.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Autoritatea De Management Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), Organismul Intermediar Regional Pentru POSDRU Bucuresti-Ilfov (OIRPOSDRU BI) - in calitate de finantator si catre partenerii de proiect Fundatiapentru Transplant din Bucuresti, Universitatea de MedicinasiFarmacie Victor Babes din Timisoara, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Constanta, Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau din Bucuresti, Institutul Clinic de Urologiesi Transplant Renal din ClujsiUniversitatea de MedicinasiFarmacie din Craiova.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la FUNDAŢIA DAN SETLACEC, in atentia Dnei Simona DIMA, Presedinte, Adresa/Sediul: Str. Fundeni nr. 258, sector 2, Bucuresti . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Prin completarea prezentului formular individual de inregistrare, subsemnatul imi exprim consimtamantul expres şi neechivoc, explicit şi informat asupra colectarii, prelucrarii si utilizarii tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu caracter special prevazute de art. 7, 8 si 9 din Legea nr. 677/2001 de catre Fundatia DAN SETLACEC.

Semnătura

Data