portofoliu lucr ri s c europol instal s r l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Portofoliu lucr ă ri S.C Europol Instal S.R.L PowerPoint Presentation
Download Presentation
Portofoliu lucr ă ri S.C Europol Instal S.R.L

play fullscreen
1 / 15

Portofoliu lucr ă ri S.C Europol Instal S.R.L

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Portofoliu lucr ă ri S.C Europol Instal S.R.L

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PortofoliulucrăriS.C Europol Instal S.R.L Din 2003 pepiaţa instalţiilor Deviza:seriozitate ,calitate ,perseverenta Persoana de contact: Ing. ConstantinRadulescu Adresa: Str.Colinei Nr.4 Loc: Brasov Jud: Brasov Tel: 0771.554.578 0758.734.567 Fax: 0368.346.023 E-mail europolinstal@yahoo.com

 2. SediuBirouri Braşov (beneficiarKronvest Construct) Imobil P+4 et., avândsuprafată de aproximativ 3000 mp - incălzire, aercondiţionat, ventilaţie- execuţieinstalaţie incălzire cu corpuristaticesi cu aercald - radiatoare, aerotermesiventilo-convectori;

 3. - execuţieinstalaţiesanitară; - execuţieinstalaţieventilare- evacuareaerviciat

 4. AnsambluRezidenţial Tâmpa Gardens Imobilpeunsprezecenivele, avândsuprafaţă de aproximativ 17000 mp

 5. - incălzire, staţiehidrofor, staţiepompareapăpentruincendiu, ventilaţie (Wilo) - execuţieinstalaţii sanitare ,canalizareinterioară ,exterioarăsistradală;- execuţieinstalaţiestinsincendiu cu hidranţi, interiorisiexteriori ; - execuţieinstalaţieventilare-evacuareaerviciatclădire,încăperianexe;

 6. - montajechipamente centralătermică, staţiepompare - electropompeşimotopompe,- rezervoarestocareapăincendiu;

 7. Hală Industrială - execuţieinstalaţie incălzire cu corpuristaticeşi cu aercald - radiatoare, ventilo-convectori, aeroterme, generatoareaercald, chiller;

 8. - montajtreicentraletermice de 650 Kw ;- realizareinstalaţiesanitarăinterioară (alimentareapă, stinsincendiu)

 9. -execuţieinstalaţieventilare- introducereaerproaspatsievacuareaerviciathală

 10. Hală industrială

 11. -furnizare de echipamentesiexecuţieinstalatieclimatizareaerrece, rooftop.

 12. Hotel Alpin (Poiana Braşov) -execuţieinstalaţii sanitaresicontorizareapăcaldăşirece;

 13. Bambu Braşov - execuţieinstalaţii sanitare ,canalizareinterioară ,exterioarăşistradală;- execuţieinstalaţiestinsincendiu cu hidranţi, interiorişi exteriori; -execuţiestaţiepompare , ape uzate; -execuţiesistem de ventilaţie, grupurisanitareşibucătărie;

 14. Raiffeisen Bank (Braşov) -montaj 2 centraletermiceViessmann de 500 Kw. -distribuţiehidranţiinteriori, umedşiuscat. -montatobiectesanitare. -reabilitareasistemului de climatizare.

 15. Lucrăriîn derulare Salăsport,comunaDobroeşti, jud. Ilfov. Extinderehalaproductie S.C QuinRomania,Brasov