obdelava podatkov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obdelava podatkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obdelava podatkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Obdelava podatkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Obdelava podatkov. Baze podatkov 3.letnik 3.srečanje. Današnje naloge. Pregled domače naloge  Vrste logičnih podatkovnih modelov Relacijski podatkovni model Priprava relacijske podatkovne baze. Ponovitev. Na katere tri sisteme delimo katerikoli poslovni sistem?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obdelava podatkov' - marty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obdelava podatkov

Obdelava podatkov

Baze podatkov

3.letnik

3.srečanje

dana nje naloge
Današnje naloge
 • Pregled domače naloge 
 • Vrste logičnih podatkovnih modelov
 • Relacijski podatkovni model
 • Priprava relacijske podatkovne baze
slide3

Ponovitev

 • Na katere tri sisteme delimo katerikoli poslovni sistem?
 • Kateri elementi nastopajo v IS
 • Kako vse delimo IS?
 • Kaj je model realnega sveta v IS?
 • Naštejte ANSI zahteve za PB!
 • Navedite tri poglede na PB!
slide4

Ponovitev

 • Kako lahko načrtujemo PB? (dve poti )
 • Opišite načrtovanje PB “od zgoraj navzdol”!
slide5

Ponovitev

 • Opredelite:
  • globalni model
  • konceptualni model
  • logični model
  • fizični model
 • Kdaj se začne programska odvisnost?
slide6

Ponovitev

 • Kaj omogoča E-R (klasifikacija?, generalizacija?, agregacija?)
 • Kaj je v modelu E-R
  • entiteta
  • razmerje
  • atribut-i
  • števnost
   • kakšne števnosti poznamo, katera je zaželena?
is podpira poslovni sistem
IS podpira poslovni sistem

poslovni sistem

upravljalski proces

informacijski proces

temeljni proces

slide8

Elementi informacijskega sistema

 • Strojna oprema
 • Omrežje
 • Programska oprema
 • Podatkovna baza
 • Postopki in metode
 • Ljudje
slide9

Vrste IS

 • IS za podporo temeljnemu procesu oziroma operativnemu nivoju odločanja
  • poslovni (transakcijski) IS
   • za posamezne poslovne funkcije ali integrirani IS
 • IS za podporo upravljavskemu procesu oziroma višjim nivojem odločanja (taktičnemu in strateškemu)
  • upravljavski IS
  • vodstveni IS
  • sistemi za podporo odločanju
  • ekspertni sistemi
opredelitev baze podatkov
Opredelitev baze podatkov

ANSI zahteve za bazo podatkov:

 • Podatki so v bazi povezani in urejeni po določenem vrstnem redu
 • BP je urejena tako, da lahko podatke v njej istočasno uporablja en ali več uporabnikov
 • Isti podatki se v bazi ne ponavljajo
 • Baza podatkov je shranjena v računalniku
slide11

Uporabnikov pogled

zunanja shema

logična

podatkovna

neodvisnost

konceptualna PB;

globalni model okolja

konceptualna

shema

zbirka logičnih zapisov

fizična

podatkovna

neodvisnost

notranja shema

zbirka fizičnih datotek

FPB

kako do modela ad1
Kako do modela (ad1)
 • Analiza realnega procesa -> globalni model.
 • Določitev “enot” (entitet), ki nastopajo v tem procesu: konceptualni model (E-R).
 • Zapis logičnega modela (glede na SUPB)
 • Izdelava fizične podatkovne baze -> fizični model
konceptualni model
Konceptualni model

Določimo:

 • entitete,
 • njihove atribute in
 • razmerja (povezave) med njimi
 • števnost razmerja

Model: E-R model (diagram)

(Entety Relationship =

Entiteta-Razmerje)

klasifikacija
Klasifikacija

ŠTUDENT

primerek iz

entitetna množica Študent

BOJAN

MIHA

ANA

primerki entitetnega tipa Študent

generalizacija

OBČAN

je

je

je

DELAVEC

DIJAK

UPOKOJENEC

Generalizacija

DELAVEC, DIJAK, UPOKOJENEC imajo nekaj skupnih atributov (EMŠO, ime, priimek, naslov...) poleg tega pa ima vsak še nekaj svojih atributov.

agregacija
Agregacija
 • Je oblika abstrakcije, pri kateri se objektom, ki predstavljajo dele nekega sestavljenega objekta, priredi sestavljen objekt na višjem nivoju.
 • Vzpostavi se relacija “je_del”.

VOZILO

je_del

je_del

je_del

MOTOR

ŠASIJA

KAROSERIJA

je_del

je_del

GRED

BLOK

1 1 ena proti ena
1 : 1 (ena proti ena)

En primerek tipa entitete A sodeluje v povezavi z enim primerkom tipa entitete B.

RAVNATELJ

A

1

1

vodi

1

1

B

ŠOLA

1 n ena proti ve
1 : N (ena proti več)

En primerek tipa entitete A sodeluje v povezavi z enim ali več primerki tipa entitete B.

MATI

A

1

1

Ima

N

N

B

OTROK

n n ena proti ve
N : N (ena proti več)

En ALI več primerkov tipa entitete A sodeluje v povezavi z enim ali več primerki tipa entitete B.

UČITELJ

A

N

N

Ima

M

M

B

DIJAK

primer e r diagrama
Primer E-R diagrama

Nariši E-R diagram “izposoje knjige”!

POSTOPEK:

določimo

 • entitete
 • razmerja
 • atribute entitet
 • števnost
doma a naloga
Domača naloga

Nariši E-R diagram “evidenca OIV”!

Konec 13.2.2006

zaklju ek primera konceptualni model izposoje knjige

POSTOPEK :

 • entitete
 • razmerja
 • atribute entitet
 • števnost
Zaključek primera:konceptualni modelIzposoje knjige

Izposojevalec

Knjiga

Šifra izposojevalca

Ime

Priimek

Spol

Razred

Datum rojstva

Ulica

Poštna številka

Šifra knjige

Naslov

Avtor

Letnica izdaje

Založba

Kraj izdaje

si sposodi

N

M

vrste logi nih podatkovnih modelov pb
Vrste logičnih podatkovnih modelov (PB)
 • mrežni podatkovni model
 • hierarhični podatkovni model
 • relacijski podatkovni model
 • objektni podatkovni model
slide24

Hierarhični podatkovni model

ODDELEK

DEL_MESTO

ZAPOSLENI

NASLOV

PLAČA

VZDRŽEVANI

slide25

Hierarhični podatkovni model

 • Osnova je v obliki narobe obrnjenega drevesa.
 • Drevo je sestavljeno iz hierarhije vozlov, ki jih predstavljajo zapisi.
 • Na najvišjem nivoju je en sam vozel (koren, korenski vozel) in le preko njega lahko dostopamo do zapisov na nižjih nivojih v strukturi.
 • Vsak vozel ima prirejen na višjem nivoju en sam vozel (oče), na nižjem nivoju pa poljubno število vozlov (otroci).
 • Struktura natančno določa poti, po katerih pridemo do zapisov na nižjih nivojih.
mre ni podatkovni model
Mrežni podatkovni model

ODDELEK

PROJEKT

DEL._MESTO

ZAPOSLENI

NASLOV

PLAČA

VZDRŽEVANI

mre ni podatkovni model1
Mrežni podatkovni model
 • Je generalizacija hierarhičnega.
 • Zapisi so poljubno povezani med seboj, tako da tvorijo mrežo.
  • Na najvišjem nivoju je lahko več vozlov, tako dobimo več vstopnih poti do zapisov na nižjih nivojih.
  • Zapisi znotraj strukture imajo lahko poljubno število nadrejenih in prav tako poljubno število podrejenih zapisov.
 • Na ta način imamo precej več svobode pri dostopu do zapisov, ki so povezani v mrežni strukturi.
relacijski podatkovni model
Relacijski podatkovni model
 • Odlikujejo ga naslednje lastnosti:
  • formalno je definiran in osnovan na matematičnih strukturah – relacijah;
  • ne vsebuje elementov fizičnega shranjevanja podatkov, s čimer je zagotovljena podatkovnaneodvisnost;
  • relacije so predstavljive s tabelami, ki so človeku dobro razumljive.
 • Vsaka entitetna množica je predstavljen z eno ali več relacijami = TABELAMI.
relacijski podatkovni model1
Relacijski podatkovni model
 • Stolpci v tabeli (relaciji) predstavljajo atribute entitetne množice.
 • Vrstice predstavljajo primerke entitetne množice (zapis/record).
 • Povezave med relacijami niso vnaprej določene in vgrajene v strukturo (kot je to pri hierarhični oz. mrežni strukturi).
 • Vzpostavijo se v skladu s trenutnimi informacijskimi potrebami.
slide30

Atributi (lastnosti)

Relacijska podatkovna baza:terminologija (1)

 • atribut: podatkovni element, ki opisuje določeno lastnost
 • relacijska shema (entitete): skupina atributov, odvisna samo in izključno od ključa
 • ključ:en ali več atributov, ki enolično določijo vsako vrstico (zapis) znotraj relacije. Ključ se ne sme spreminjati!

Relacijska shema

Ključ

Ime_dijaka

oprav_ure

Šif_dijaka

slide31

Zapis

(record)

Vrednosti

atributov

Relacijska baza podatkov:terminologija (2)

 • domena:zaloga vrednosti, ki jih lahko zavzame atribut (črke, znaki, datum, celo število, …) in njegove omejitve (obvezen vnos, pozitivna števila, točno 8 znakov…)
 • relacijska shema (entitete):: skupina atributov, odvisna samo in izključno od ključa
 • ključ: en ali več atributov, ki enolično določijo vsako vrstico (zapis) znotraj relacije. Ključ se ne sme spreminjati!

Ključ

Šif_dijaka

Ime_dijaka

oprav_ure

112

Janez

35

113

Micka

73

114

Klemen

0

ponovitev
Ponovitev
 • Kaj je
  • relacijska shema (entitete) in kako imenujemo lastnost entitete?
  • ključ, primarni ključ, tuji ključ, sestavljeni ključ
  • kaj je domena zaloge vrednosti
  • kaj je potrebno postoriti preden se lotimo izdelave BP?
priprava logi nega modela
Priprava logičnega modela
 • s programom za relacijske PB Access
 • ?????
realizacija doma e naloge
Realizacija domače naloge
 • Izdelajmo PB za vodenje evidence,

izpise in potrdila o opravljenih obveznostih OIV.

1. model E-R (pozor podvajanje podatkov!!!!)

  • Katere entitete nastopajo?
  • Katere njihove lastnosti so za naš primer zanimive?
  • Kakšna so razmerja in kakšna je števnost?

2. izdelava PB.

model e r

N

M

Model E-R

Dijak

Dejavnost

Šifra dijaka

Ime in priimek

Spol

Datum rojstva

Ulica

Poštna številka

Telefon

Šifra tečaja

Ime tečaj

Število ur

Nosilec tečaja

Cena tečaja

obiskuje

model e r1

Dijak

Dejavnost

Šifra dijaka

Ime in priimek

Spol

Datum rojstva

Ulica

Poštna številka

Telefon

Šifra tečaja

Ime tečaj

Število ur

Nosilec tečaja

Cena tečaja

N

1

N

N

1

N

Model E-R

Dijak - Dejavnost

Šifra dijaka

Šifra tečaja

Datum

Ocena

Opr_ure

koraki izgradnje baze v accessu
Koraki izgradnje baze v Accessu

(ER model je izdelan)

 • izdelava tabel
  • določitev lastnosti enot (entitet)
  • določitev podatkovnih tipov
  • določitev primarnega ključa
 • povezava tabel