arhiv dru boslovnih podatkov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arhiv družboslovnih podatkov: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arhiv družboslovnih podatkov:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Arhiv družboslovnih podatkov: - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

orodja za iskanje, analizo in predstavitev podatkov. Arhiv družboslovnih podatkov:. Sanja Lužar, Ljubljana, Oktober 2010. O Arhivu družboslovnih podatkov. - podatke, - spremljajočo dokumentacijo, - informacije o vzorčenju,... podatke, ki se lahko zgubijo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arhiv družboslovnih podatkov:' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arhiv dru boslovnih podatkov

orodja za iskanje, analizo in predstavitev podatkov

Arhiv družboslovnih podatkov:

 • Sanja Lužar,
 • Ljubljana, Oktober 2010
o arhivu dru boslovnih podatkov
O Arhivu družboslovnih podatkov

- podatke,

- spremljajočo dokumentacijo,

- informacije o vzorčenju,... podatke, ki se lahko zgubijo.

Spremljajoča dokumentacija vsebuje informacije kot izvor podatkov; kaj je bil osnovni namen zbiranja; kdo so bili avtorji in naročniki oz. sponzorji; kako so bili podatki zbrani; kakšni so pravni pogoji uporabe podatkov; opis spremenljivk; kako so bili podatki združeni – kodirna shema; v kakšnem formatu je hranjena računalniško berljiva podatkovna datoteka; na katerem mediju je hranjena.......

Kaj hranimo?

o arhivu dru boslovnih podatkov1
O Arhivu družboslovnih podatkov

Standard na katerem temelji priprava vsebin za ADP je XML DDI (The Data Documentation Initiative).

Po tem standardu je kodirna knjiga sestavljena iz:

Opis dokumenta (Document Description)

Opis raziskave(Study Description)

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija

- Vsebina raziskave

- Metodologija

- Dostop do podatkov

Opis podatkov(Data Files Description)

Opis spremenljivk(Variable Description)

Ostali dokumenti (Other Documentation)

Standard DDI 2.0

slide4
Iskanje podatkov:
 • - po opisih raziskav in podatkov Seznam raziskav
 • - po ključnih besedahElektronski katalog za iskanje
 • Analiza
 • Predstavitev podatkov
 • Mednarodni podatki
iskanje podatkov opis raziskave2
Iskanje podatkov – opis raziskave

Opis raziskave

Opis podatkov

Opis spremenljivk

Ostali dokumenti

iskanje podatkov po klju nih besedah
Iskanje podatkov – po ključnih besedah

Iskanje po ključnih besedah:

Elektronski katalog

mednarodni podatki1

Pomembnejše mednarodne raziskave

Mednarodni podatki

(Prosto dostopne za raziskovalne namene)

ISSP– International Social Survey Programme [1985 - 2007]

Mednarodna splošna družboslovna anketa

– Vloga države; razumevanje vloge državljana

– Družbeni stiki

– Neenakost

– Družina

– Stališča o delu; odnos do dela

– Raziskava o vernosti in cerkvi

– Ekologija

– Narodna identiteta

EB– Eurobarometer [1973 - 2007]

Evrobarometer

CEEB – Central and Eastern EB [1990 - 1997]

Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope

CCEB – Candidate Countries EB [2001 - 2004]

Evrobarometer držav kandidatk

Politične in ekonomske spremembe; Evropska unija; mediji; družbene razmere v državah kandidatkah; mladina v novi Evropi; kultura; identiteta in vrednote; Euro, širitev EU in finančne storitve; pokojninski sistem; zdravje; itd..

mednarodni podatki2
EVS– European Values Study [1981, 1990, 1999, 2008]
 • Evropska raziskava vrednot
 • EES – European Election Study [2004]
 • Evropska volilna raziskava
 • CSES – Comparative Study of Electoral Systems [1996 - 2001, 2001 – 2005]
 • Primerjalna raziskava volitev
 • ESS – European Social Survey [2002, 2004, 2006, 2008]
 • Evropska družboslovna raziskava
 • ICVS – International Crime Victimisation Survey [1989 – 2000]
 • Mednarodna anketa o viktimizaciji

Pomembnejše mednarodne raziskave

Mednarodni podatki
mednarodni podatki7
Mednarodni podatki
 • Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP)
 • Evrobarometer
 • Evrobarometer držav kandidatk
 • Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
 • Evropska raziskava vrednot (EVS)
mednarodni podatki11
V ESS sta ponujeni dve uteži,ki jih lahko uporabimo:
 • - vzorčna utež (design weight - dweight). Kar nekaj držav vključenih v raziskavo ni moglo zagotoviti enake verjetnosti za vključitev posameznikov starejših od 15 let. Tako so v določenih državah bolj zastopani posamezniki iz določenih skupin (npr. posamezniki iz večjih družin) in drugi manj. Te "napake" odpravimo z vzorčno utežjo.
 • - populacijska utež (the Population Size weight - pweight). To utež uporabljamo pri primerjavi dveh ali več držav. Utež upošteva, da je večina držav vključenih v raziskavo imela enako velikost vzorca ne glede na velikost njihove dejanske populacije. Verjetnostna teorija namreč dokazuje, da je vzorec 1000 respondentov enako uporaben za državo z 10 milijoni prebivalci kot za države s samo 1 milijonom. Brez uteževanja bi združeni podatki nad-reprezentirali manjše države. Populacijska utež torej uvaja takšno prilagoditev, da je država predstavljena proporcionalno glede na svojo velikost.

Uteži

Mednarodni podatki
mednarodni podatki12
Pri prikazovanju tabel v odstotkih je potrebno vedno uporabiti utežene podatke.
 • Osnovni pravili:
 • - vedno uporabimo vzorčno utež in
 • - kadar primerjamo podatke dveh ali več držav in kadar jih združujemo v skupine (npr. države članice EU) moramo uporabiti tako vzorčno kot populacijsko utež.

Uteži

Mednarodni podatki
slide50
Na Nesstarju poišči eno od raziskav iz serije SJM.
 • Iz seznama spremenljivk si izberi spremenljivko, ki ima vsaj štiri vrednosti.
 • Izbrano spremenljivko smiselno rekodiraj tako, da bo nova spremenljivka vsebovala največ tri vrednosti.
 • Naredi tabelo, kjer bo v stolpcu spremenljivka “spol”, v vrstici pa na novo rekodirana spremenljivka.
 • Tabelo izvozi v Excel.
 • Zgornjo tabelo prikaži z enim od grafičnih prikazov (v stolpcih, tortni diagram..)
 • Sliko izvozi v .pdf.
 • Uporabniško ime: arhiv.podatkovATfdv.uni-lj.si
 • Geslo: arhiv
Vaja