het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Studiedag Het autonome gemeentebedrijf in het lokale jeugd- , sport- , cultuur en toerismebeleid. Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken. Leuven, 12 mei 2009 Jan Leroy, VVSG. Inhoud. Situering van de AGB’s AGB’s financieel: ‘Oude’ AGB’s ‘Nieuwe’ AGB’s. Situering van AGB’s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken' - marius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken

Studiedag

Het autonome gemeentebedrijf in het lokale

jeugd-, sport-, cultuur en toerismebeleid

Het autonome gemeentebedrijf financieel bekeken

Leuven, 12 mei 2009

Jan Leroy, VVSG

inhoud
Inhoud
 • Situering van de AGB’s
 • AGB’s financieel:
  • ‘Oude’ AGB’s
  • ‘Nieuwe’ AGB’s
situering van agb s
Situering van AGB’s
 • Kwamen in de Nieuwe Gemeentewet (NGW) in 1995
 • Oorspronkelijk alleen bedoeld voor havenbedrijven
 • Vanaf eeuwwisseling: steeds meer AGB’s in andere sectoren, ook vrije tijd:
  • Vooral om fiscale (lees: btw-) redenen
  • Tot nu toe vooral een Vlaams fenomeen
  • Op het terrein grote variëteit in omvang en activiteiten
situering van agb s1
Situering van AGB’s
 • 2005: Gemeentedecreet (GD):
  • AGB’s als publiekrechtelijke verzelfstandigingsvorm bevestigd
  • Passen binnen totaalpakket aan verzelfstandigings-mogelijkheden:
   • Budgethouderschap
   • Intern verzelfstandigd agentschap (IVA)
   • AGB
   • Privaatrechtelijk EVA
  • Vanaf 1 juli gelden ook voor AGB’s enkele wijzigingen in Gemeentedecreet

Meer autonomie

situering van agb s2
Situering van AGB’s
 • Onderscheid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ AGB’s is belangrijk:
  • Oprichtingsdatum primeert:
   • Vòòr 1.1.2007: AGB’s volgen regels van NGW en schakelen pas over naar regels van GD uiterlijk op 1 januari 2013
   • Na 1.1.2007: AGB’s volgen regels van GD, behalve voor:
    • Externe audit (bestaat nog niet)
    • Budget, boekhouding en jaarrekening (nieuwe regels voor gemeenten bestaan nog niet)
agb s financieel
AGB’s financieel
 • AGB is:
  • Altijd een 100%-dochters van de gemeente, zonder andere aandeelhouders
  • Publiekrechtelijk geregeld (↔ privaatrechtelijke verzelfstandigde agentschappen zoals een ‘gemeentelijke vzw’)
agb s financieel1
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘oude’ AGB’s (1):
  • Geen verplichte beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB (bestaat vaak wel, met ook aanvullende financiële regels!)
  • Planning: jaarlijks ondernemingsplan:
   • Gaat uit van RvB
   • Bevat doelstellingen en strategie op middellange termijn
   • Meegedeeld aan gemeenteraad
  • Geen opgelegd budget
agb s financieel2
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘oude’ AGB’s (2):
  • Boekhouding: boekhoudregels ondernemingen
  • Rapportering:
   • Jaarrekening volgens boekhoudregels ondernemingen
   • Controle door college van commissarissen (waarvan één bedrijfsrevisor)
   • Activiteitenverslag door RvB: meegedeeld aan gemeenteraad
agb s financieel3
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘oude’ AGB’s (3):
  • Kunnen filiaal oprichten of deelnemen in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen, instellingen, maar:
   • Moet stroken met eigen maatschappelijk doel
   • Ongeacht inbreng: meerderheid van stemmen
  • Kunnen binnen hun doel vrij beslissen over:
   • Verwerving, aanwending en vervreemding goederen
   • Vestiging zakelijke rechten
   • Financiering (leningen, …)
   • Na machtiging Vl. Regering: onteigeningen
agb s financieel4
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (1):
  • Beheersovereenkomst moet o.m. gaan over:
   • Toekenning van middelen voor de werking en de uitvoering van de doelstellingen
   • Eigen inkomsten en financieringsbronnen
   • Wijze van vaststelling van tarieven
   • Voorwaarden van oprichting filialen
   • Rapportering
   • Interne controle
   • Externe audit
agb s financieel5
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (2):
  • Planning:
   • Enerzijds overname regels gemeenten voor budget (bepaling vandaag nog niet van kracht):
    • Bestaat uit:
     • Beleidsnota (beschrijvend deel)
     • Financiële nota (financieel deel)
    • Vast te stellen door RvB, goed te keuren door gemeenteraad (uiterlijk 31.10) (wel al van kracht)
   • Anderzijds inspiratie uit NGW met:
    • Jaarlijks ondernemingsplan en operationeel plan
    • Vaststelling (RvB) en goedkeuring (GR?) onduidelijk
agb s financieel6
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (3):
  • Boekhouding (bepaling nog niet van kracht): in principe boekhoudregels gemeenten, maar hersteldecreet creëert uitzonderingen (1):
   • AGB’s onderworpen aan Wetboek van Vennootschappen…
    • Statutaire opdracht van commerciële, industriële of financiële aard én
    • Ten minste twee van deze criteria overschrijden:
     • 50 personeelsleden
     • jaaromzet van 6.250.000 euro (excl. btw)
     • balanstotaal van 3.150.000 euro

… volgen vennootschapsboekhouding

agb s financieel7
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (4):
  • Boekhouding (bepaling nog niet van kracht): in principe boekhoudregels gemeenten, maar hersteldecreet creëert uitzonderingen (2):
   • AGB’s die verplicht zijn (ook) andere boekhoudregels te volgen dan die voor gemeenten:
    • Kunnen door Vlaamse regering worden vrijgesteld van volgen gemeentelijke boekhoudregels
    • Kunnen van Vlaamse regering aanvullende regels opgelegd krijgen voor boekhouding en jaarrekening
agb s financieel8
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (5):
  • Rapportering:
   • Jaarrekening volgens regels gemeenten (bepaling nog niet van kracht) met uitzondering voor ‘grote’ AGB’s en AGB’s met eigen boekhoudregels (cf. boekhouding)
   • Controle zoals in gemeenten door externe-auditcommissies (bepaling nog niet van kracht) met uitzondering voor ‘grote’ AGB’s: commissaris-revisor
   • RvB stelt jaarrekening vast en legt die uiterlijk op 31.5 ter goedkeuring voor aan GR
   • Verplichte jaarlijkse rapportering over uitvoering beheersovereenkomst
agb s financieel9
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (6):
  • AGB’s kunnen binnen hun statuten en beheersovereenkomst (1):
   • leningen aangaan en giften en subsidies ontvangen
   • na machtiging door Vlaamse regering onteigenen
   • goederen verwerven, aanwenden en vervreemden
   • zakelijke rechten vestigen
   • beslissen over financiering
   • tarieven en tariefstructuren vastleggen (indien niet in beheersovereenkomst: goedkeuring door gemeenteraad)
agb s financieel10
AGB’s financieel
 • Financiële regels voor ‘nieuwe’ AGB’s (7):
  • AGB’s kunnen binnen hun statuten en beheersovereenkomst (2):
   • rechtspersonen oprichten of erin deelnemen:
    • niet speculatief
    • ten minste één bestuursmandaat voor AGB
    • onderworpen aan goedkeuringstoezicht Vl. regering