1 / 11

Mieszanka wybuchowa Dzień eksperymentów

Mieszanka wybuchowa Dzień eksperymentów. Karolina Kurzydło Ewa Jach kl.3f. Na na na ..obserwacje ?.

marion
Download Presentation

Mieszanka wybuchowa Dzień eksperymentów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mieszanka wybuchowaDzień eksperymentów Karolina Kurzydło Ewa Jach kl.3f

  2. Na nana ..obserwacje ? Do dwóch półlitrowych kubków nalewamy 1/3 wywaru z czerwonej kapusty. Do jednego dodajemy łyżkę sody oczyszczonej, a do drugiego łyżkę kwasku cytrynowego. Następnie szybkim ruchem przelewamy roztwory do jednego kubka. Nastąpił wybuch.

  3. Co stało się z cieczami? W kubku z sodą wywar zmienił kolor na granatowy, a z kwaskiem na czerwony. A po zmieszaniu „wybuchły” zmieniając barwę na fioletową :)

  4. Co spowodowało różne zachowania obu cieczy ? Zmieszanie kwasku z wywarem z czerwonej kapusty spowodowało zmianę koloru roztworu na czerwony – powstał odczyn kwasowy , a zmieszanie sody z wywarem z czerwonej kapusty spowodowało zmianę na barwę fioletowoniebieską – odczyn obojętny. Stało się tak, ponieważ wywar z czerwonej kapusty jest naturalnym wskaźnikiem pH.

  5. Dlaczego mieszanina zareagowała w taki sposób? Zmieszanie kwasku, sody oraz wywaru z czerwonej kapusty spowodowało powstanie dwutlenku węgla. : ) i było takie BUM ;d I zmieniła barwę na fioletową.

  6. Kuba mistrz drugiego planu :D

  7. Na koniec rebusik :D + I

  8. Prosimyyy :( Dziękujemy za uwagę 

More Related