slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation

marinel
257 Views
Download Presentation

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADAGASKAR (ülke notları) OCAK 2013

 2. 1.Coğrafi veriler1.1.Konumu Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi. Madagaskar olarak adlandırılan ülkeyi oluşturan ana ada dünyanın dördüncü büyük adasıdır. Afrika kıtası ile arasında Mozambik Kanalı yer alır. Komor Adaları adanın kuzeybatısındadır. Madagaskar, 11° 57’-25° 36’ güney enlemleri ile 43° 13’-50° 29’ doğu boylamları arasında yer alır.

 3. 1.2.Yüzölçümü 1.3.Sınırlarıvekomşuları • Yüzölçümüitibariyle dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, kuzeyden güneye 1570 km uzunlukta olup, azami genişliği 575 kilometredir Ülkenin yüzölçümü 592.000 km² dir. Başlıca şehirleri Antananarivo (1,8 milyon), Taomasina (236 bin), Antsirabe (205 bin), Fianarantsoa (194 bin) dir.

 4. Yüksek yaylalar ismini alan dağlık iç bölge, deniz seviyesinden 900 ila 1500 m yükseklikte olup, yüksekliği 1830 m’yi aşan üç dağ silsilesini ihtiva eder.Dağlık bölgenin yüksek kesimlerinde, çukur şeklinde büyük alçak basınç alanları ve bataklık ovalar mevcuttur. 1.4. Arazi Yapısı

 5. 1.5.İklim Adada iklim değişiklikleri, enlem farklılıklarından ziyade yükseklik farklılıklarına bağlıdır. Kıyılarda iklim genellikle sıcak ve nemlidir. Dağlık iç kesimlerde ise ılımandır. Madagaskar’da iki mevsim vardır: Sıcak (yağışlı) mevsim ve soğuk (kurak) mevsim. Sıcak mevsim, günlük yağmurlar ve fırtınalar dönemidir. Antongil kıyısında 3700 mm olan yağış miktarı, kuzeybatı kıyısında 2100 milimetreye, batıda 940 milimetreye, güneybatıda ise 355 kilometreye düşmektedir. İç platoda bu miktar 1200-1325 mm arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise kıyılarda 21°C-27°C, iç platoda ise 13°-19°C arasındadır. En soğuk ay temmuz ayıdır.

 6. 1.6.Arazi Kullanımı Bir zamanlar Madagaskar’ı kaplayan kesif ormanlara, günümüzde ancak kıyı hattında ve merkezi dağ silsilesinin yamaçlarında rastlamak mümkündür. Tabii bitki örtüsü, tarla açmak için yakılarak veya kesilerek yok edilmektedir. Ormanlar koyu kırmızı ve güzel kokulu ağaçlarla demir ağacı gibi kıymetli ağaçları ihtiva eder. Güneyde sık dikenli fundalıklar (kaktüs ve bodur ağaçlara karışan dev otlar) bulunur.

 7. 1.7. Diğer İlgili Bilgiler • 2.NüfusBilgileri 12.804.000 nüfuslu Madagaskar halkının büyük çoğunluğu (% 84) kırsal kesimde yaşar ve çiftçilikle geçinir. Yaklaşık 663.000 nüfusa sahip, başşehir ve aynı zamanda tek büyük şehir olan Antananarivo, yüksek yaylalar bölgesindedir. Nüfus artış oranı, % 2,6 civarındadır. Başkent Antananarivo dur. Resmi Dili: Hıristiyan, Müslüman, Putperest dir.

 8. 3.Ekonomik Göstergeler 3.1.Ekonomiye Genel Bakış Madagaskar ekonomisi son yıllara kadar büyük çoğunlukla Fransız iktisadi kuruluşlarının kontrolü altında idi. Günümüzde hükumet, uyguladığı hızlandırılmış bir devletleştirme politikası ile, yaklaşık sanayinin % 35’ini, ihracatın % 78’ini, ithalatın % 60’ını, bankacılığın ve sigortacılığın tamamını devletleştirmiştir. • 3.2. Sektörler göre iş gücü dağılımı Madagaskar’ın 2012 yılı nüfusunun 20,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir.Ülkede 18 etnik grup bulunmaktadır.Nüfusun Yaklaşık % 70’i günlük 1$ gelirle yoksulluk sınırı altında yaşadığı tahmin edilmektedir.Diğer taraftan, nüfusun okuma yazma oranı %80 dir. 3.3. Orman, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri.

 9. 3.4.İthalat ve İhracat Ürünleri Petrol yağları,prinç,şeker pancarı/kamışı,tedavide kullanılan ilaçlar,otomobil,buğday unu,demir/çelik gibi ürünler ithal edilen başlıca ürünlerdendir. Karanfil, titanyum cevheri,kıymetli taşlar gibi ürünler ihraç edilen ürünlerin başında gelmektedir.

 10. 3.5.Diğer İlgili Konular Ülkemizden 10.000 km uzaklıkta olan Madagaskar’ın toplam dış ticaretimizde payı % 0,01 dir. Madagaskar’a yapılan 2011 yılı ihracatımızın %50 sinin demir çelik ürünleri % 37 si ise hububat mamulleri oluşturmaktadır.2011 yılında Madagaskar’a ihracatımız bir önceki yıla göre % 90 oranında artarak 51 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Ülkemiz 2011 yılı itibari ile, Madagaskar’ın ithalatında 23. Sırada ihracatında ise 44. sıradadır. İki ülke arasında 27.07.2055 tarihinde Antananarivo’da imzalanmış bir” Ticaret ve Ekonomi iş birliği Anlaşması” bulunmaktadır.

 11. 4.Ormancılık Yapısı 4.1.Ormancılık Teşkilat Yapısı

 12. 4.2.Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri Ülkedeki orman alanlarının toplamı 12.838.000 ha dır.Buda toplam ülke topraklarının %22.1 i ni kaplamaktadır.Ülkedeki ormansızlaşma ise: -37.000 ha dır.yaklaşık -0,3 ünü kapsamaktadır.Ülke ormanlarından kaldırılan ahşap miktarı ise Endüstriyel odunları: 598.000 m 3 Ahşap yakıt: 6.433.000 m 3 dir

 13. 4.3. Ormancılığın Ekonomideki payı 4.4. Özel Sektörün Ormancılıktaki rolü Ülkedeki ormanların 98% ülkeye ait :% 2 si ise özele aittir. Endüstriyel odunları 66.976.000 $ lık bir gelir sağlamaktadır. Yakıt olarak ise : 8.363.000 $ bir gelir sağlamaktadır.toplam olarak ülkeye 75.339.000 $ bir gelir sağlamaktadır. • 4.5.Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri • 4.5.1.Orman Fakülteleri • l'UniversitéNordMadagascar (Antsiranana) (UNM) • University of North Madagascar (l'Universitéd'Antsiranana, CentreUniversitaireRégional (CUR))Private • University of Antananarivo

 14. 6. Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumları 6.1 Ulusal Odak Noktaları 5.Korunan Alanlar MmeLauretteHermineRasoavahiny DirecteurduSystèmedes Aires ProtégéesMinistère de l'Environnement et desForêtsBP: 243 NanisanaAntananarivo 101Madagascar M. Jean ChrisostomeRakotoary DirecteurGénéralOffice Nationalpourl'Environnement (ONE)Ministère de l'Environnement, desEaux et Forêts et duTourismeB.P. 822Antaninarenina101 Antananarivo

 15. Mrs. MarieBlandineRamanantenasoa • ChefService Legislation et ContentieuxMinistère de l'Environnement et desForêtsB.P. 571AmpandrianombyAntananarivo 101Madagascar • Mrs. NaritianaRakotoniaina • Chef de ProgrammeValorisation de la BiodiversiteService d'Appui a la Gestion de l'Environnement (SAGE)Lot VI 21 D bisVilla Ranorosoa II - AmbatorokaAntananarivo 101Madagascar

 16. 7.Uluslararası İlişkiler 7.1.Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar • 7.2.Uluslar Arası Projeler Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Ozon Tabakasını Koruma, Sulak Alanlar. İklim değişikliği ve Kyoto Protokolü imzalanmış fakat onaylanmamıştır Ülke; FAO, En Az Gelişmiş Ülkeler ve Afrika Birliğine, UNFF, COFO’ üyesidir