slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’NİN ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ DURUM ANALİZİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’NİN ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ DURUM ANALİZİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

TÜRKİYE’NİN ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ DURUM ANALİZİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 377 Views
  • Uploaded on

T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI. DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TÜRKİYE’NİN ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ DURUM ANALİZİ. KORUNAN ALANLAR İŞ PROGRAMI - HEDEF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE’NİN ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ DURUM ANALİZİ' - gareth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’NİN

ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ

DURUM ANALİZİ

slide2

KORUNAN ALANLAR İŞ PROGRAMI - HEDEF

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan “Korunan Alanlar İş Planı” nda Program Hedefi;

Karasal ve denizel ekosistemlerde

“kapsamlı, etkin yönetilen

ve ekolojik temsile dayanan”

ulusal ve bölgesel

Korunan Alan Sistemlerinin

oluşturulmasıdır..

slide3

KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ - HEDEFİMİZ

Dünya üzerindeki doğal ekosistemlerin, habitatların ve türlerin bütünüyle korunabilmesine hizmet edecek şekilde;

Öncelikle;

Ulusal düzeyde etkin bir “korunan alan sistemine” sahip olmak..

Sonrasında;

Sahip olduğumuz sistemin “küresel düzeyde entegrasyonunu” gerçekleştirmek..

slide4

KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ -

Biyolojik Çeşitliliği Korumanın en etkili yollarından birisi;

Doğal yaşam alanlarının MİLLİ PARK, TABİATI KORUMA ALANI gibi yasal statülerle KORUMA altına alınmasıdır.

Dünyada Karasal Alanların %12 si Koruma altındadır.

Ülkemizdeki Korunan Alanların Ülke Yüzölçümüne Oranı: % ?

slide5

T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜLKEMİZİN

KORUNAN ALANLARININ

COĞRAFİ VERİLERİNİN TOPLANMASI

VE SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI ÇALIŞMALARI

slide6

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

KORUNAN ALAN Statüsündeki alanlarımızda;

Coğrafi Verilerin Temini, Güncellenmesi

Öznitelik Bilgilerinin Temini, Güncellenmesi,

Verilerin Coğrafi Veritabanına girilmesi

Sayısallaştırma,

Veri Analizi, Sorgulama

Statü Çakışmalarının Tespiti

Raporlama

slide7

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ KORUNAN ALANLAR

Milli Parklar (40)

Tabiat Parkları (181)

Tabiat Anıtları (106)

Tabiatı Koruma Alanları (31)

Sulak Alanlar (135) – (Ramsar Alanı 13 Adet)

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (79)

Gen Koruma Ormanları (239)

Tohum Meşçeresi (373)

Tohum Bahçesi (178)

Gen Koruma Ormanları (239)

Doğal Sit Alanları (1273)

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (15)

slide8

İŞ SÜRECİ – NELER YAPTIK?

Coğrafi Veriler Toplandı,

Öznitelik Bilgileri Derlendi,

Veriler Coğrafi Veritabanına girildi. (ArcGIS)

Veri Standardizasyonu Yapıldı.

Veri Analizleri ve Sorgulamalarla

Statü Çakışmalarının Tespiti yapıldı.

Raporlamalar tamamlandı.

GEODATA ve GEOPORTAL güncellendi.

slide9

ÇALIŞMA SONRASI SON DURUM

Çalışma Sonrası Coğrafi Veritabanında Bulunan Korunan Alanların Sayıları

slide11

GOOGLE EARTH UYGULAMASI

  • ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KORUNAN ALANLARI

www.milliparklar.gov.tr

tesp t ed len stat aki malari ve oransal de erler
TESPİT EDİLENSTATÜ ÇAKIŞMALARIveORANSAL DEĞERLER

T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVCUT KORUNAN ALANLARIMIZ

ve

DOĞAL SİTLER

do al sitler le ak an milli parklar2
Doğal Sitler İle Çakışan Milli Parklar

Çakışma Olan Millipark Sayısı: 20

%44,96

do al sitler le ak an tabiat parklar2
Doğal Sitler İle Çakışan Tabiat Parkları

Çakışma Olan Tabiat Parkı Sayısı: 43

%45,42

do al sitler le ak an tabiat koruma alanlar
Doğal Sitler İle Çakışan Tabiatı Koruma Alanları

Tabiatı Koruma Alanı

Doğal Sit Alanı

do al sitler le ak an tabiat koruma alanlar2
Doğal Sitler İle Çakışan Tabiatı Koruma Alanları

Çakışma Olan Tabiatı Koruma Alanı Sayısı: 10

% 93,17

do al sitler le ak an tabiat an tlar2
Doğal Sitler İle Çakışan Tabiat Anıtları

Çakışma Olan Tabiat Anıtları Sayısı: 4

% 97,74

do al sitler le ak an yaban hayat geli tirme sahalar
Doğal Sitler İle Çakışan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Doğal Sit Alanı

do al sitler le ak an yaban hayat geli tirme sahalar2
Doğal Sitler İle Çakışan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

Çakışma Olan YHG Sayısı: 15

% 40,99

do al sitler le ak an sulak alanlar
Doğal Sitler İle Çakışan Sulak Alanlar

Ramsar Alanı

Sulak Alan

Doğal Sit Alanı

do al sitler le ak an sulak alanlar3
Doğal Sitler İle Çakışan Sulak Alanlar

Çakışma Olan Sulak Alan Sayısı: 60

% 41,07

dkmp ve ogm korunan alanlari1
DKMP ve OGM KORUNAN ALANLARI

DKMP + OGM

Korunan Alanların Ülke Yüzölçümüne Oranı: %5.95

dkmp ogm k ve d s tler1
DKMP, OGM, ÖÇK ve D.SİTLER

KORUNAN ALANLARIN ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI

DKMP + OGM + ÖÇK + Doğal Sitler

Korunan Alanlarımızın Ülke Yüzölçümüne Oranı: %7.24

korunan alanlarin lke y z l m ne orani
KORUNAN ALANLARIN ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI

Ülke Yüzölçümü: 77.998.600 ha.

DKMP + OGM + ÖÇK + Doğal Sitler

Korunan Alanların Ülke Yüzölçümüne Oranı: %7.24

Orman Sayılan Korunan Alanların

Ülke Yüzölçümüne Oranı: %1,12

Toplam: % 8,36

ger ekle t r len b lg s stemler
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLGİ SİSTEMLERİ

T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’nin

KORUNAN ALAN SİSTEMLERİ

KAPSAMINDA

slide43

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Coğrafi Verileri’ni bünyesinde barındıran bu proje ile

Tüm korunan alanlar ve

Korunan alanların zaman içerisindeki değişimleri

izlenebilecektir.