dagkirurgi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dagkirurgi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dagkirurgi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Dagkirurgi - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Dagkirurgi. Ett nationellt perspektiv Anil Gupta. Dagkirurgi. Nationellt perspektiv Konferens Förening Nätverk Vision. Dagkirurgi. Nationellt perspektiv Konferens Förening Nätverk Vision. Dagkirurgi i Sverige. Örebro 2006. Göteborg 07. Jönköping 2005. Nationellt perspektiv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dagkirurgi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagkirurgi
Dagkirurgi

Ett nationellt perspektiv

Anil Gupta

dagkirurgi1
Dagkirurgi
 • Nationellt perspektiv
  • Konferens
  • Förening
  • Nätverk
  • Vision
dagkirurgi2
Dagkirurgi
 • Nationellt perspektiv
  • Konferens
  • Förening
  • Nätverk
  • Vision
slide4

Dagkirurgi i Sverige

Örebro 2006

Göteborg 07

Jönköping 2005

nationellt perspektiv
Nationellt perspektiv

Dagkirurgi konferenser

1. Örebro 1999 8. Örebro 2006

2. Örebro 2000 9. Göteborg 2007

3. Örebro 2001 10. Örebro 2008

4. Stockholm 2002 11. ????? 2009

5. Skövde 2003

6. Örebro 2004

7. Jönköping 2005

dagkirurgi konferens
Dagkirurgi konferens
 • Varför konferensverksamhet?
  • En plattform för att träffas och umgås
  • Växla idéer och lösa problem tillsammans
  • Lära om den senaste utveckling inom dagkirurgi
  • Utveckla den egna enheten genom diskussion
  • Få ta del av det senaste som företag erbjuder på utställningen
dagkirurgi3
Dagkirurgi
 • Nationellt perspektiv
  • Konferens
  • Förening
  • Nätverk
  • Vision
dagkirurgif rening
Dagkirurgiförening
 • Bildades 1999 efter 1:a dagkirurgikonferensen
 • ”Intresseförening”, ej ”formell”
 • Ingen statlig finansiering
 • Ordförande

1. Hans Luttorp, Lund 1999 - 2000

2. Jan Jakobsson, Stockholm 2000 – 2003

3. Anil Gupta, Örebro 2003 – 2006

4. Metha Brathwall, Göteborg 2006 – 2009?

dagkirurgif rening1
Dagkirurgiförening
 • Styrelse (6 april 2006)
  • Anil Gupta (ordf) Örebro
  • Gunnel Marcusson (sekr) Örebro
  • Jan Jakobsson Stockholm
  • Meta Brattvall Göteborg
  • Britta Haag Göteborg
  • Magnus Berntzon Skövde

Finns möjlighet för de som är starkt intresserad att utveckla

Dagkirurgi i Sverige, att vara med i styrelse

dagkirurgif rening2
Dagkirurgiförening
 • Styrelse (8 april 2006)
  • Metha Brattwall (ordf) Göteborg
  • Gunnel Marcusson (sekr) Örebro
  • Jan Jakobsson Stockholm
  • Britta Haag Göteborg
  • Magnus Berntzon Skövde
  • Anil Gupta Örebro

Finns möjlighet för de som är starkt intresserad att utveckla

Dagkirurgi i Sverige, att vara med i styrelse

dagkirurgif rening3
Dagkirurgiförening
 • Vad gör styrelsen?
  • Planering av konferensverksamhet
  • Internationellt kontaktnätverk
  • Hemsidan och dagkirurgiskt nätverk
 • Hur ofta träffas styrelsen?
  • Möte en gång/år för att diskutera framtiden
  • Telefonkonferens 2 ggr/år
dagkirurgif rening4
Dagkirurgiförening
 • Hur väljs styrelsen?
  • Föreningen är en intresseförening
  • Vid 1:a mötet valdes (bland deltagarna), 10 styrelsemedlemmar från hela Sverige
  • Intresset bland styrelsens medlemmar har varierat, många har slutat
  • Någon i ”ansvarsposition” som har intresse att utveckla dagkirurgin i Sverige kan informera någon av styrelse medlemmar
dagkirurgi4
Dagkirurgi
 • Nationellt perspektiv
  • Konferens
  • Förening
  • Nätverk
  • Vision
dagkirurgin tverk
Dagkirurginätverk
 • Började efter 1:a mötet i Örebro 1999
 • Väldigt stort intresse första åren
 • Hemsida startade 1999
 • Ny hemsida fr.o.m. 2003
 • www.dagkir.nu
 • Helt beroende av medlemmarnas intresse och finansiering från konferensverksamhet
dagkirurgin tverk1
Dagkirurginätverk
 • www.dagkir.nu
 • Guidning via Internet
dagkirurgi5
Dagkirurgi
 • Nationellt perspektiv
  • Konferens
  • Förening
  • Nätverk
  • Vision
dagkirurgi visioner
Dagkirurgi - Visioner
 • Återkommande möte årligen
 • Välfungerande nätverk
 • Kvalitetskontroll och uppföljning
 • Säkerhetskontroll och registrering
 • Patientperspektiv

Sverige - Bäst i Europa (2005) 2010!!

dagkirurgi visioner1
Dagkirurgi - Visioner
 • Återkommande möte årligen
  • Viktigt för att kunna träffas och växla nya idéer
  • Delaktighet viktigt för alla
  • Varierande teman och innehåll
  • Kunskapsutveckling
dagkirurgi visioner2
Dagkirurgi - Visioner
 • Välfungerande nätverk
  • Nätverket viktigt för den ”dagliga” kontakten
  • En informationskälla för allt som händer i Sverige och i ”övriga” världen (ej politiskt!)
  • Kan vara en länk till olika föreningar och andra viktiga informationssajter
  • Diskussionsmöjlighet
dagkirurgi visioner3
Dagkirurgi - Visioner
 • Välfungerande nätverk
  • Det skall vara ”aktivt” och ”interaktivt” med inslag från ”var och en”
  • Kan skicka en kortfattat rapport om besök till olika sjukhus/möten/konferenser m.m.
  • Information om olika ”världskonferenser” skall vara med på hemsidan
  • Powerpointpresentation av föreläsare skall helst vara med så att alla kan ta del av innehållet på konferensen
dagkirurgi visioner4
Dagkirurgi - Visioner
 • Kvalitetskontroll och uppföljning
  • ”Benchmarking” har blivit allt mer viktig under senaste åren – extern revision (Sverige och andra länder – C Toftgård)
  • Instrument för att mäta kvalitet måste skapas och införas snarast – intern revision (Olika dagkirurgiska avdelning i Sverige – M Berndtzon)
  • Patientens upplevelse av vården skall vara i centrum (instrument för mätning av patient upplevd kvalitet)
dagkirurgi visioner5
Dagkirurgi - Visioner
 • Säkerhetskontroll och registrering
  • Mortalitet och morbiditet efter dagkirurgi är mycket viktigt i framtiden (mer info 6/04-06)
  • Skall man göra ”externa” kontroll/revision av DK enheter/Ackreditera?
  • Centralt register för registrering av komplikationer nödvändigt – hur gör vi?
slide23

International Association for

Ambulatory Surgery (IAAS)

Copenhagen 2011

Amsterdam 2007

Boston 2003

Seville 2005

Brisbane 2009

slide24
IAAS
 • Kostnad för medlemskap i IAAS –

cirka 12.000 kr/år – betalt från ’konferensort’

 • Danmark, Norge medlemmar sedan > 5 år
 • Sverige – Medlem sedan 2004
 • Sveriges representant: Anil Gupta och Gunnel Marcusson
 • Nästa möte (General Assembly) – Budapest April 23-24, 2006 (A Gupta + M Brathwall)
slide25

Tack till

 • Styrelse medlemmar
 • Alla deltagare, idag och tidigare
 • Alla föreläsare
 • Alla Utställare
 • DK personal i Örebro
 • Speciellt tack till ’Webmaster’ – Annika Lundvall