izborni predmet marketing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izborni predmet: MARKETING PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izborni predmet: MARKETING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Izborni predmet: MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Izborni predmet: MARKETING. Doc. d r Milijanka Ratković. Predlog literature. Milenovi} B, Principi marketinga , Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Jani}ije i Danica Kari}”, Beograd, 2003. i 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izborni predmet: MARKETING' - marilu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izborni predmet marketing

Izborni predmet:MARKETING

Doc.dr Milijanka Ratković

predlog literature
Predlog literature
 • Milenovi} B, Principi marketinga, Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Jani}ije i Danica Kari}”, Beograd, 2003. i 2006.
 • Kotler Ph., Armstrong G., PRINCIPLES of MARKETING, Pearson Education, New Jersey, 2004 (i ranije izdanja)
 • Jobber D., Fahy J., OSNOVI MARKETINGA, Data status, Beograd, 2006.
 • McDonald M., MARKETINŠKI PLANOVI, Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Milenović B., Ratković M., STRATEGIJE MARKETINGA, Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd, 2009.
 • Milisavljevi} M, Marketing, Ekonomski fakultet Beograd. 2000. i kasnija izdanja
teme koje e biti predmet razmatranja
Teme koje }e biti predmet razmatranja:
 • Pojam i uloga marketinga u modernom biznisu
 • Marketing mix i marketin{ko okru`enje
 • Satisfakcija i lojalnost mu{terija
 • Kupovno pona{anje mu{terija
 • Marketin{kiizazovi informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Istra`ivanje marketinga i marketing informacioni sistem (MIS)
 • Segmentacija tr`i{ta i pozicioniranje
 • Kreiranje konkurentskih prednosti
 • Upravljanje proizvodom i asortimanom
 • Upravljanje cenama
 • Upravljanje marketin{kim komunikacijama
 • Upravljanje distribucijom
 • Upravljanje odnosima sa mu{terijama
 • Organizovanje marketin{kih aktivnosti
slide4
Cilj predmeta jeste da studente upozna sa najbitnijim konceptima i principima modernog marketinga.
 • Predavanja čine veliki broj primera iz prakse preko kojih studenti mogu na jednostavan način da usvoje znanja iz ovog predmeta.
 • Studenti se upoznaju savremenim poslovnim okruženjem firme, sa pritiscima, ograničenjima i mogućnostima koje ono nudi.
 • Zadatak ovog predmeta je upravo u tome da studenti nauče kako da identifikuju promene i i skoriste nove izazove i šanse u cilju unapređenja poslovanja, ali i održavanja postojeće pozicije na sve konkurentnijem tržištu.
slide5

Poseban akcenat u ovom predmetu je na pronalaženju konkurentskih prednosti u okruženju u kome ih je sve manje. Jedno od retkih područja gde je to moguće uraditi jeste područje kreiranja dobroh dugoročnih odnosa sa svim učesnicima koji se nalaze u lancu isporuke vrednosti krajnjem potrošaču. Ovakvo marketinško razmišljanje je zastupljeno u predloženom sadržaju predmeta Marketing.

slide6
Sadržaj predmeta je baziran na najnovijim dostignućima u teoriji i praksi.
 • Uloga marketinga u modernom poslovanju jeste da ispuni i nadmaši očekivanja kupaca, jer samo zadovoljan kupac može biti lojalan i kao takav vredan za kompaniju. Zato će posebna pažnja na predavanjima iz predmeta Marketing biti posvećena ponašanju potrošača i organizacionih kupaca, ali i sagledavanju načina za ostvarivanje dugoročne, obostrano korisne saradnje.
slide7
Posao svih poslova je osvojiti i zadržati kupce (klijente, potrošače, korisnike…)Peter Drucker
slide8
Način predavanja je interaktivan. Očekuje se od studenata da budu uključeni u komunikaciju na zadatu temu tokom časa. Aktivnost na času se posebno ocenjuje.
 • Predmet obiluje primerima, tako da će teme biti predstavljane kroz PowerPoint prezentacije u cilju vizuelizacije i time jednostavnijeg usvajanja sadržaja od strane studenata.
 • Osim aktivnosti na času, krajnju ocenu čine i rezultati dva kolokvijuma i usmenog dela ispita. Na prvom času studenti će biti detaljnije upoznati sa svojim obavezama i mogućnostima.
slide9
Kao poseban deo predmeta Marketing biće izdvojena tema: Marketin{kiizazovi informacionih i komunikacionih tehnologija (Marketing Challanges of Information and Communication technology).
 • Nove tehnologije su uticale na sve tokove u marketingu, a posebno na tok promocije, tako da će sa velikim značajem biti tretirane u ovom predmetu. Naime, skoro sve teme biće prožete doprinosom novih tehnologija, posebno interneta.
 • Studenti će biti upoznati sa najnovijim dostignućima novih tehnologija na području marketinga i to je ono što u najvećoj meri daje savremenost ovom predmetu. Kako je sve teže ostvariti diferencijalu prednost na tržištu, kompanije moraju pronalaziti rešenja u pravcu izgradnje dobrih i dugoročnih veza sa partnerima i krajnjim potrošačima i istovremeno koristiti nove tehnologije. Upravo ovaj spoj omogućava ostvarivanje konkurentske prednosti. Sagledavanje važnosti ovih marketinških zadataka, ali i upoznavanje studenata sa osnovama izgradnje fleksibilne strukture odnosa je jedan od osnovnih ciljeva slušanja ovog predmeta.
slide10
Najpoznatiji marketinški koncept jeste koncept Marketing miksa. U drugom delu predmeta Marketing biće predstavljeni svi elementi ovog koncepta, razlike između fizičkih proizvoda i usluga, kao i razlozi uvođenja dodatnih elemenata miksa.
 • Poseban akcenat u ovom delu biće na elementima promocije, odnosno na komunikacionom miksu koji se sastoji od ekonomske propagande, lične prodaje, prodajne promocije, odnosa sa javnošću (PR) i dr.