ye10 hotellingin malli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YE10: Hotellingin malli PowerPoint Presentation
Download Presentation
YE10: Hotellingin malli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

YE10: Hotellingin malli - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

YE10: Hotellingin malli. Marko Lindroos. Kysymyksiä liittyen uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Mikä on optimaalinen louhinta-aste? Mikä on uusiutumattoman resurssin hinnan aikaura? Missä vaiheessa resurssit louhitaan loppuun?. Vastaus riippuu mm. Markkinarakenne Niukkuus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YE10: Hotellingin malli' - marika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kysymyksi liittyen uusiutumattomien luonnonvarojen hy dynt miseen
Kysymyksiä liittyen uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen
 • Mikä on optimaalinen louhinta-aste?
 • Mikä on uusiutumattoman resurssin hinnan aikaura?
 • Missä vaiheessa resurssit louhitaan loppuun?
vastaus riippuu mm
Vastaus riippuu mm.
 • Markkinarakenne
 • Niukkuus
niukkuuden mittareita
Niukkuuden mittareita
 • Tunnetut reservit
 • Reservit/kulutus
 • Hinta
 • Louhimisen rajakustannus
 • Uusien esiintymienetsimisen rajakustannus
hotellingin malli jpe 1931
Hotellingin malli (JPE 1931)
 • Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön summa yli ajan äärellinen ja kasvuaste nolla

(1) x(t) = x(0) -

oletukset
Oletukset
 • tasalaatuinen resurssi
 • louhinnan rajakustannus vakio
 • kilpailulliset markkinat
tavoitefunktio
Tavoitefunktio
 • Maksimoidaan nettotulojen nykyarvoa valitsemalla louhinta-aste q(t)
 • Max J=
 • St liikeyhtälö
optimiohjausongelma
Optimiohjausongelma
 • q(t) ohjausmuuttuja
 • x(t) tilamuuttuja
 • liikeyhtälö
 • x(0) alkutila
tulkinta
Tulkinta
 • Nettotulo = resurssin varjohinta (niukkuushinta)
 • Varjohinta kuvaa louhinnan vaihtoehtoiskustannusta, nyt louhittu yksikkö ei voi tuottaa tuloja tulevaisuudessa.
vertailu tavanomaisiin hy dykemarkkinoihin
Vertailu tavanomaisiin hyödykemarkkinoihin
 • Uusiutumattoman luonnonvaran hinta on siis korkeampi kuin tavanomaisilla hyödykkeillä.
 • Lisänä tavanomaiseen p = MC ehtoon, niukkuushinta jota mittaa liittotilamuuttuja kullakin hetkellä.
tuloksen tulkintaa
Tuloksen tulkintaa
 • Optimaalisella louhintauralla resurssin niukkuushinta nousee koron osoittamaa vauhtia. Resurssi on siis yksi sijoituskohde, jonka täytyy tuottaa sama korko kuin muutkin kohteet.
 • Kilpailullinen markkinarakenne tuottaa saman louhinta-asteen kuin sosiaalisesti optimaalinen jos oletetaan että yksityinen ja sosiaalinen diskonttokorko samat. Yhteiskunnallisesti optimaalisuus voi muuttua jos louhinnasta on ulkoisvaikutuksia, esim. öljynporaus.
 • Hotellingin sääntö kertoo myös nettotuoton kasvavan koron mukaisesti.
1 3 niukkuushinnan aikaura
1.3 Niukkuushinnan aikaura
 • Ratkaistaan Hotellingin säännön muodostama differentiaaliyhtälö
lasketaan
Lasketaan…
 • Vasemmalla puolella niukkuushinnan aikaderivaatta
 • integroidaan
niukkuushinnan aikaura
niukkuushinnan aikaura…
 • …Kasvaa niukkuushinnan alkuarvosta diskonttokoron osoittamaa vauhtia

backstop hinta ja optimaalinen hintaura
Backstop-hinta ja optimaalinen hintaura
 • Ol. louhintakustannus c on nolla.
 • Esim. aurinkoenergia voi toimia fossiilisten polttoaineiden backstop-teknologiana:
alkuhinnan laskeminen
Alkuhinnan laskeminen
 • Hetkellä T kysynnän ollessa yhtä kuin nolla hinnan täytyy siis olla yhtä kuin backstop-hinta.
 • Hetkellä nolla täytyy vastaavasti päteä että resurssin hinta on diskontattu backstop-hinta, jotta optimihintauran yhtälö toteutuu.
1 5 optimaalinen louhintaura ja ehtymishetki
1.5 Optimaalinen louhintaura ja ehtymishetki
 • Kysyntä:
 • Louhitaan koko varanto optimaalisesti
ehtymishetken laskenta
Ehtymishetken laskenta
 • Tästä voidaan numeerisesti ratkaista ehtymishetki. Ehtymishetkeen vaikuttavat backstop-hinta, diskonttokorko, uusiutumattoman resurssin varanto ja kysyntä.
slide32
1) Uusiutumattomien luonnonvarojen reaalihinnat eivät ole yleisesti nousseet
 • 2) Resursseilla monta käyttökohdetta (kysyntää). Resursseja useampia ja niillä erilaisia substituutteja
 • 3) Mallissa ei huomioida uusien esiintymien etsintää
 • 4) Fyysinen ehtyminen vs. taloudellinen ehtyminen (Salo & Tahvonen, JEDC 2001)
  • Resurssi kulutetaan fyysisesti loppuun äärellisessä ajassa
  • Resurssi kulutetaan taloudellisesti loppuun äärellisessä ajassa
  • Resurssin ehtymistä lähestytään asymptoottisesti
 • 5) Epävarmuus ja uusiutumattomat luonnonvarat
 • Esimerkiksi Halvorsen & Smith (1991) hylkäävät jyrkästi Hotellingin säännön ja toteavat hintaepävarmuuden suurimmaksi tuotantoon (louhintaan) vaikuttavaksi tekijäksi)
yrityksen riskiasenne
Yrityksen riskiasenne
 • Kysyntäepävarmuus
  • riskiä kaihtava yritys tyypillisesti siirtää louhintaansa myöhempään ajankohtaan, jottei se joutuisi myymään resurssia liian halvalla hinnalla
  • epävarmuus backstop-teknologian käyttöönotosta aikaistaa resurssin louhintaa, koska resurssi tulee arvottomaksi kun backstop-teknologia otetaan käyttöön
 • Epävarmuus resurssin koosta
  • riskiä kaihtava yritys louhii vähemmän jokaisena ajanhetkenä välttääkseen resurssin loppumisen
empiria
Empiria
 • Yksimielisyys: hinta suurempi kuin rajalouhintakustannus, koska uusiutumattomat luonnonvarat niukkoja.
 • Empiiriset tutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia hinnan ja varjohinnan aikaurien muodoista.