slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARMI - Arkiohjauksen malli HESOTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARMI - Arkiohjauksen malli HESOTE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ARMI - Arkiohjauksen malli HESOTE - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ARMI - Arkiohjauksen malli HESOTE. Tammikuu 2012 Katja Bergström. Arkiohjaus ennaltaehkäisevänä mallina. Varhainen puuttuminen , nopea reagointi esim. poissaoloihin, rästeihin ja henk. kohtaisiin asioihin Tavoitettavuus , helposti ja matalalla kynnyksellä tavoitettava arkiohjaaja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARMI - Arkiohjauksen malli HESOTE' - lilka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ARMI - Arkiohjauksen malliHESOTE

Tammikuu 2012

Katja Bergström

slide2

Arkiohjaus ennaltaehkäisevänä mallina

Varhainen puuttuminen, nopea reagointi esim. poissaoloihin, rästeihin ja henk. kohtaisiin asioihin

Tavoitettavuus, helposti ja matalalla kynnyksellä tavoitettava arkiohjaaja

Yksilöllisyys, ohjaus ja tuki lähtee opiskelijan tarpeesta ja ohjausta toteutetaan yksilön tarpeet huomioiden

Nimettömyys, jos mahdollista opiskelija voisi asioida myös anonyymisti

Matala kynnys, arkiohjaaja tuttu kasvo opiskelijoille, helppo lähestyä

Luotettavuus, Keskustelut ovat luottamuksellisia

Joustavuus, ei tiukkaan määrättyä työnkuvaa. Opiskelija voi lähestyä arkiohjaajaa hyvin monissa eri asioissa

Tapahtuu opiskelijoiden keskuudessa, jalkautuva työmalli, joka lähellä opiskelijoita ja ryhmiä

Ennaltaehkäisevä vaikutus, turhat keskeytykset vähenevät

slide3

Opiskelija

Matala kynnys

Ohjaus,Tuki

Hyvinvointi

Motivointi

Yhteisöllisyys

Osallisuus

Toiminnallisuus

Innostaminen

Opiskelijaryhmät

Jalkautuminen ryhmiin

Ohjaus

Keskustelut

Yhteisöllisyys

Toiminnallisuus

Kannustus

Hyvä ilmapiiri

Innostaminen

Arkiohjaus

OHR:n ja muun henkilöstön kanssa tehtävä yhteistyö

Jalkautuva opiskelijahuollon malli

Elämänhallintaryhmät

Yhteisten tapahtumien suunnitteleminen ja järjestäminen

Tutor-ja opiskelijayhdistystoiminta

Järjestöpäivät

Uusien opiskelijoiden vastaanotto

Vierailijoiden vastaanotto

Avoimet ovet

Ryhmänohjaajat

Työparimalli

Ryhmänohjaajuutta tukeva

Ryhmäyttäminen

Poissaolot ja rästit

Huolen jakaminen

Ryhmän asioiden käsittely

slide4

Arkiohjaus lähellä opettajia ja opiskelijoita

Arkiohjaaja jalkautuu oppilaitoksessa ryhmiin esittäytymään, keskustelemaan, ohjaamaan, tukemaan, auttamaan, ryhmäyttämään, seuraamaan oppitunteja, järjestämään retkiä ja tapahtumia ja toimimaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Arkiohjaaja osallistuu ryhmien seuranta- ja analyysikokouksiin yhdessä opettajien, opojen ja erityisopettajien kanssa.

Arkiohjaajalla on aktiivinen rooli ryhmänohjaajan “työparina”.

Arkiohjaaja on yhteydessä myös muihin opettajiin opiskelijoiden asioissa.

Arkiohjaaja osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin tapahtumiin.

Arkiohjaaja on mukana tutor- ja opiskelijayhdistystoiminnassa.

Arkiohjaaja ottaa vastaan vierailijoita ja oppilaitokseen tutustumaan tulleita opiskelijaryhmiä

slide5

Ryhmissä toimiminen

Ryhmissä esittäytyminen ja Armi-projektin esittely (pk lähihoitajat, ”Omat ryhmät” 10)

Ryhmäyttämiseen osallistuminen (leikit, keskustelut)

Ryhmissä vieraileminen ja kuulumisien kyseleminen.

Ryhmistä nousseiden kysymysten ja asioiden selvittäminen ja niistä mahdollinen tiedottaminen.

Tunneilla seuraaminen työrauhan edistämiseksi

Keskusteleminen yhteisistä pelisäännöistä ja työrauhasta

Opiskelusta ja ryhmähengestä keskusteleminen

Hyvän ryhmähengen ylläpitäminen ja luominen (juttelutuokiot, kevätretki ym. yhdessä tekeminen) Tapahtumien järjestäminen.

Opiskelijoiden yksilötapaamiset ja keskustelut sopimuksen mukaan

Keskusteleminen ryhmänohjaajien ja opettajien sekä tiimikoordinaattoreiden kanssa ryhmän tilanteesta ja opiskelijoiden mahdollisesta tuen tarpeesta

Osallistuminen ryhmien analyysi- ja seurantakokouksiin

slide6

Opiskelijoiden ohjautuvuus

Opiskelijoita ohjautuu arkiohjaajalle mm. opettajien, ryhmänohjaajien ja opojen kautta.

Opiskelijat ottavat itse aktiivisesti yhteyttä arkiohjaajaan tulemalla huoneen ovelle koputtelemaan ja sähköpostilla tai soittamalla. Lisäksi opiskelijat ottavat kontaktia ja kyselevät asioita oppilaitoksen käytävillä.

Joitakin ohjauksia arkiohjaajalle on tullut myös Tsemppari-ohjaajan kautta.

Arkiohjaaja on ottanut yhteyttä opiskelijoihin, jos on saanut tiedon poissaoloista tai muista asioista opettajilta, opoilta tai muilta toimijoilta.

Arkiohjaaja on aktiivisesti esillä ryhmissä ja oppilaitoksessa, jotta opiskelijat voisivat tulla hänen luokseen matalalla kynnyksellä.

slide7

Opiskelijoiden arkiohjaukseen liittyviä syitä

 • Opiskeluun liittyvät asiat
 • Toimeentuloon liittyvät asiat
 • Asuntoasiat
 • Terveys
 • Työnhakuun liittyvät asiat
 • Sosiaaliset suhteet ja perhe
 • Opintojen keskeytykseltä palaaminen
 • Harrastukset
 • Kulkuyhteyksiin ja Helsingin eri paikkoihin tutustuminen ja opastaminen (ulkopaikkakuntalaiset)
 • Muut henkilökohtaiseen elämään ja opiskelumotivaatioon liittyvät asiat
slide8

Arkiohjaaja mukana OHR:n toiminnassa

 • Arkiohjaaja suunnittelee ja toteuttaa opiskelijahuollon toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • Hän tuo tarvittaessa opiskelijaryhmistä nousseita asioita opiskelijahuollon käsiteltäväksi.
 • Arkiohjaaja ohjaa opiskelijoita oppilaitoksen olemassaoleviin palveluihin.
 • Arkiohjaaja tapaa nuorta tarvittaessa yhdessä muiden oppilaitoksen toimijoiden kanssa.
 • Lisäksi arkiohjaaja ideoi ja osallistuu oppilaitoksessa eri tapahtumien järjestämiseen.
 • Arkiohjaaja jalkautuu tarvittaessa myös oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin yhdessä opiskelijan kanssa. (Jalkautuva opiskelijahuollon malli)
slide9

Yhteistyö vanhempien kanssa

Arkiohjaaja esittäytyy vanhempainilloissa ja kertoo toiminnastaan.

Vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa.

Arkiohjaaja osallistuu tarvittaessa moniammatillisen työryhmän kanssa vanhempien tapaamisiin.

slide10

Ryhmät työvälineenä

Hyvän mielen huoltokurssi

- Valinnaiskurssi (Laajuus 1ov, toteutus 1-2-krt/lukuvuosi)

- Toteutetaan yhteistyössä opettajan ja arkiohjaajan kanssa. Arkiohjaaja suunnittelee ja toteuttaa kurssia opettajan kanssa työparina.

- Aiheena mm. hyvä mieli, jaksaminen, stressi, toiminta ja itsetuntemus.

Elämäntaitoryhmä/kurssi

- Toteutetaan yhteistyössä arkiohjaajan ja oppilaitoksen kuraattorin kanssa.

- Ryhmä suunniteltu Top-jakson ajalle opiskelijoille, jotka eivät pääse osallistumaan työssäoppimiseen.

- Aiheena mm. elämänhallinta, uni, terveellinen ruoka, sosiaaliset suhteet, stressi ja tunteet

Ryhmien hyödyt

- Matalan kynnyksen kohtaaminen, ryhmän tuki, yhteistyö, yhteiset kysymykset, opiskelijoiden elämänhallinta- ja arjentaidot kehittyvät

slide11

Järjestöpäivät

Arkiohjaaja järjestää pienimuotoisen messutapahtuman oppilaitoksen aulassa yhdessä toimijaopettajien kanssa. Esillä on eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, säätiöitä, yhdistyksiä, projekteja ja muita toimijoita.

Päivät järjestetään oppilaitoksessa teemoittain: lapset ja nuoret, vanhukset, vammaiset sekä mielenterveys- ja päihdetyö.

Järjestöpäivän Tavoitteet:

Järjestöt saavat toimintaansa tutuksi

Opiskelijat saavat tietoa järjestöjen toiminnasta ja mahdollisista tulevista työpaikoista

Järjestöt saavat mahdollisesti vapaaehtoistyöntekijöitä opiskelijoista

Opiskelijoiden vapaaehtoistoiminta voidaan liittää osaksi opintoja, vapaasti valittavia opintoja

Opiskelijat saavat kokemusta ja tietoa alalta sekä mahdollista koulutusta

Opiskelijat saavat mielekästä tekemistä vapaa-ajaksi jos esimerkiksi jäävät ilman kesätyötä

Opettajat voivat liittää järjestöpäivän osaksi opetusta ja luoda kontakteja järjestöjen toimijoihin ja sopia esimerkiksi heidän vierailuistaan oppitunneilla

.

slide12

Palautetta opiskelijoilta

Onko sinun mielestä kouluissa hyvä olla Arkiohjaajia? Miksi?

Hyvä juttu, koska on vaan!

On, heiltä saa apua vaikeisiin tilanteisiin

Kyllä, kynnys mennä pienempi kuin virallisille tyypeille koska...

Kyllä, auttaa tukemaan ja kannustaa ja hänelle voi puhua

On, koska on aina joku, jolle puhua

On, jos on jotain ongelmia, niin se voi auttaa

On, koska he auttavat opiskelijoita arjen asioissa ja jos on ongelmia heidän kanssaan voi puhua niistä ja sitten opiskelijat eivät ole yksin ongelmien kanssa.

On, koska ne ovat opiskelijoille tarpeellisia ja ajankohtaisia asioita

On hyvä, että on arkiohjaaja jonka kanssa voi jutella vaikeista asioista ja pyytää apua erilaisissa asioissa

On hyvä olla, sillä varmasti monella nuorella on paljon arkeen ja itsenäistymiseen liittyviä asioita ja kysymyksiä mielessä.

On, koska susta on apua

slide13

Palautetta opettajilta ja muulta henkilöstöltä

-”Olen kokenut arkiohjaajan panoksen todella positiivisena ja tarpeellisena.Kynnys mennä arkiohjaajan luo on matala, kuten on tarkoituskin. ”

-”Arkiohjaajan mukaantulo on vähentänyt osaltaan ryhmänohjaajan työtä, selkeästi arjen sujumiseen vaikuttavien asioiden hoito on arkiohjaajalta sujunut näppärästi.”

-”Olen kokenut arkiohjaajan tietyllä tavalla ryhmänohjaajuutta tukevana ja jonkinlaisena työparina.Tätä tietysti voi jatkossa miettiä, muttei arkiohjaaja olisi ainakaan avustaja.”

-”Arkiohjaus on tarpeellista. Opettajalla ei ole aikaa aina taluttaa opiskelijaa kädestäpitäen oikeaan paikkaan asioimaan. Jos taluttajaa ei ole, hommat viivästyvät ja voi olla, että mistään ei tule sen valmiimpaa. -Arkiohjaajaa pitää olla helppo lähestyä; muuten toiminta on turhaa.”

-”Olen kokenut arkiohjauksen tarpeelliseksi. Mielestäni toiminnalle on selkeä tarve oppilaitoksessamme. Vaikka esim oppilashuollon toimijoita on, koen että opiskelijoilla on pienempi kynnys tulla sinulle. Olet opiskelijoita ns lähempänä. Tykkään myös siitä näkökulmasta, että prokekti on mahdollistanut palkitsemisen hyvästä ei niinkään totutun näkökulman että "rangaistaa huonosta, tekemättömästä" ym.

-”Tulevaisuudesta tietenkin toivon, että toiminta olisi vakiintunutta eikä projektimuotoista ja että minun ryhmä saisi tätä hyvää palvelua jatkossakin.”