Perusterveydenhuolto thl n malli
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Perusterveydenhuolto – THL:n malli. Yleislääkäripäivät 28-29.11.2013. Perusterveydenhuollon kehitys. Ennen Kansanterveyslakia Suomen terveydenhuolto sairaalapainotteinen ja riittämätön Kansanterveyslaki 1972 1990-luvulta lähtien terveyskeskusjärjestelmä heikentynyt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - stacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perusterveydenhuolto thl n malli

Perusterveydenhuolto – THL:nmalli

Yleislääkäripäivät

28-29.11.2013


Perusterveydenhuollon kehitys
Perusterveydenhuollon kehitys

 • Ennen Kansanterveyslakia Suomen terveydenhuolto sairaalapainotteinen ja riittämätön

 • Kansanterveyslaki 1972

 • 1990-luvulta lähtien terveyskeskusjärjestelmä heikentynyt

  • Vastaanottojen saatavuus

  • Palveluiden epätasainen jakaantuminen

  • Lääkärityövoiman määrä ja kehitys


Thl n ehdotus perusterveydenhuollon vahvistamiseksi
THL:n ehdotus perusterveydenhuollon vahvistamiseksi

 • PTH:n palvelujen tuottajakunnan laajentaminen

  - Yksityiset palveluntuottajat

  - Hyväksytyt palvelukriteerit – yhdenmukainen soveltaminen

  - Kilpailu

 • Kokonaiskustannukset vähenevät

 • Saatavuus paranee

 • Voimavaroja erikoissairaanhoidosta pth:oon

 • Kansallisen tason rahoitustarvetta (valtionosuusjärjestelmä, sairausvakuutusjärjestelmä)


Thl n ehdotukset 2
THL:n ehdotukset 2

2. Valinnanvapaus

- potilaan oikeus valita hoitopaikkansa

- kaikille palveluntuottajille samat reunaehdot – toimintaa säätelevät samat periaatteet (paitsi viranomaistehtävät ja hätävalmius)

- Kapitaatiomalli: raha seuraa potilasta

- palvelupaketin sisältö?

Laaja ( koko terveydenhuollon kirjo) vai suppea


Thl n ehdotukset
THL:n ehdotukset

3. Ammattilaiset oikeissa rooleissa

- Palveluprosessit yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi

- Tiimityö: Hoidon kokonaisvastuu lääkärillä

- pitkäaikaisen hoitosuhteen potilaat:hoitajatuki ja -seuranta

- yleislääket. erik. lääkärit ja yleislääkärit : diagnostiikka, hoidon suunnittelu, vaativa seuranta

- kliinisten erikoisalojen lääkäreiden suorittamat tilannearviot ja yleislääkärikonsultaatiot

 odotusajat lyhenevät, prosessi tehostuu, laatu paranee

 edellyttää vahvaa palveluiden järjestäjää : pth:n ja esh:n yhteensovittaminen


Thl n ehdotukset1
THL:N ehdotukset

4. Työterveyshuolto keskittyy perustehtäväänsä

- palaaminen perustehtävän hoitamiseen

- työperäisen sairastamisen vähentäminen

- työkyvyttömyyden ehkäiseminen

- työhön paluun tukemine

- vapauttaa voimavaroja: nyt yleislääkärit tuottavat 50 % palveluista

- Toteutus: ennaltaehkäisyn korvauskaton ja korvaus-% nosto ja sairaanhoidon korvauskaton lasku ( pienyrityksille erikoiskohtelu)


Thl n ehdotukset2
THL:n ehdotukset

5. Vahvat palvelunjärjestäjät (12-15)

- em. uudistusten toteuttamismahdollisuus

- yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yhteensovittaminen

- pth:n, esh:n ja sosiaalipalvelujen raja- aitojen poistaminen

- laatu- ja turvallisuusvaatimuksien asettaminen

- palvelutuottajien toiminnan seuranta

- vahva , osaava johtaminen


Thl n ehdotukset3
THL:n ehdotukset

6. Vaaditut rahoitusjärjestelyt

- yksikanavainen rahoitusjärjestelmä

- vahva järjestäjä – suunta pth:oon

- eteneminen vaiheittain: laitoskapasiteetin purku edellyttää avopalveluiden kehittämistä

- korvamerkitty rahoitus (250 – 350 miljoonaa) kanavoituna pth:oon

- rahoitus osin palkansaajien sairaanhoitomaksun korotuksella

- aluksi kokeilu mallin toimivuudesta


Thl n ehdotukset4
THL:n ehdotukset

7. Aktiivinen kansallinen ohjaus

- tarvitaan lainsäädännön uudistuksia, alemman tason säädöksiä, kansallisia linjauksia

- laadun järjestelmällistä seurantaa

- informaatioteknologiaa

- taksoista sopimista

 Kansallisella tasolla lakisääteinen mandaatti, voimavarat ja työkalut , sosiaali- ja terveydenhuollon ERVA-alueiden vahvistus  palveluja yhdistävä rakenne  keskustelu kansallisen tason kanssa