s styrs sverige riksdag regering l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Så styrs Sverige – Riksdag & Regering - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Så styrs Sverige – Riksdag & Regering. Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet. Regering = Bildas av det, eller de, parti/er som vann valet. Riksdagens uppgifter:. Stifta lagar Statsbudgeten – statens inkomster och utgifter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Så styrs Sverige – Riksdag & Regering' - marijke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s styrs sverige riksdag regering
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Riksdag = 349 personer (ledamöter) från hela landet. Proportionellt fördelat efter valresultatet.

Regering = Bildas av det, eller de, parti/er som vann valet.

Riksdagens uppgifter:

 • Stifta lagar
 • Statsbudgeten – statens inkomster och utgifter
 • Granska regeringens arbete
 • Riksdagen beslutar om nya lagar och avskaffar de som blivit föråldrade. Dock inte grundlagarna som kräver 2 voteringar med riksdagsval mellan.
 • Regeringsformen
 • Succesionsordningen
 • Tryckfrihet och Yttrandefrihetsgrundlagen

http://www.riksdagen.se/

http://www.regeringen.se

s styrs sverige riksdag regering2
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering
 • I september varje år presenteras en budgettproposition = ett förslag på hur Sveriges inkomster och utgifter ska se ut nästa år.
 • Riksdagen kontrollerar så regeringen följer våra lagar.
 • KU = konstitutionsutskottet kontrollerar ministrarna.
 • JO = justitieombudsmännen kontrollerar tjänstemän och myndigheter.

Riksdagen

Regeringskansliet - Rosenbad

s styrs sverige riksdag regering3
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Arbetet i riksdagen

Arbetsåret inleds med ett riksmöte för alla 349 ledamöterna. (September)

Riksdagen utser en talman som leder mötena.

Riksdagen sammanträder i Plenisalen.

s styrs sverige riksdag regering4
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Organisation:

 • Riksdagen är uppdelat i 16 utskott.
 • Eftersom ingen kan sätta sig in i alla de tusentals ärenden som riksdagen har arbetar man med de frågor man specialiserat sig på.
 • T ex.
 • Skolfrågor behandlas av utbildningsutskottet
s styrs sverige riksdag regering5
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Vad tycker du är viktigt?

Rangordna 1 – 5 där 1 är viktigast för dig.

 • Bra skolor
 • Inga köer till vården
 • Ett starkt försvar
 • Sänkta skatter
 • Mindre luftföroreningar
 • Billigare mat
 • Mindre arbetslöshet
 • Mindre ungdomsvåld
 • Kampen mot narkotika
 • Större jämställdhet
s styrs sverige riksdag regering6
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Olika typer av regeringar:

 • Majoritetsregering
 • Ett parti har mer än 50% stöd av folket.
 • Minoritetsgregering
 • Ett parti har mindre än 50% stöd av folket.
 • Koalitionsregering
 • Två, eller flera, partier har mer än 50% stöd av folket.
 • Samlingsregering
 • Används endast vid krissituationer, ex krig. Alla partier tillsammans fokuserar på viktiga frågor.
s styrs sverige riksdag regering7
Så styrs Sverige – Riksdag & Regering

Kan du orden?

 • Person som sitter i riksdagen
 • Ordföranden i riksdagen
 • Rum där riksdagen sammanträder
 • Annat ord för att rösta
 • Riksdagen är uppdelad i olika (16st) sådana
 • Ett förslag från regeringen till riksdagen
 • Ett förslag från en eller flera riksdagsmän
 • Lagar som bestämmer hur Sverige ska styras
 • Förslag från regeringen om landets inkomster och utgifter
 • JO
 • KU
s styrs sverige riksdag regering8
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Kungen då?

Sverige är en monarki.

Kungen eller drottningen är landets regent eller statschef.

I Sverige har de samma makt som alla medborgare (en röst).

Kungafamiljen är symboler för Sverige och gör ”reklam” för landet.

s styrs sverige riksdag regering9
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Regeringen

 • Uppgifter:
 • Förslag till riksdagen = proposition
 • Verkställa riksdagens beslut
 • Ansvar för vårt försvar
 • Utnämner högre tjänstemän

Organisation:

Regeringens arbete är uppdelat i departement.

Man specialiserar sig på olika uppgifter (frågor).

Ett statsråd är chef för ett departement. Ex. Finansministern, Anders Borg. är chef för finansdepartementet.

Skolan ingår i utbildningsdepartementet. Chef är Jan Björklund.

Hur Sverige styrs - Hemsida

s styrs sverige riksdag regering10
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Chef för regeringen är Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt tal

Förutom departementen har regeringen hjälp av centrala ämbetsverk.

Ex: Skolverket, migrationsverket och vägverket .

Budget

= plan för inkomster och utgifter.

Budgetproposition = förslag från regeringen ang. budgeten.

Budgetmotion = förslag från riksdagsmän eller riksdagsgrupper.

Statsbudgeten är viktig för alla eftersom landets ekonomi berör alla medborgarna. Riksdagen bestämmer ju t ex om skatt och bidrag.

Budget 2010

s styrs sverige riksdag regering11
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Från val till riksdag & regering

 • Tre olika val
 • Kommunfullmäktige (vit)
 • Landstingsfullmäkrige (blå)
 • Riksdagen (gul)

När är det val?

Vart 4:de år, tredje söndagen i september. 2006, 2010, 2014…

När får du rösta?

Det fjärde och femte valet

Kyrkofullmäktige (4:de år) och EU-val (5:te år)

s styrs sverige riksdag regering12
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Så går det till att rösta:

Innan valet pågår en valkampanj där partierna försöker vinna röster genom att synas på torg, i tidningar, valaffischer, debatter i TV och broschyrer.

Förstagångsväljare är viktiga. Varför?

Strax innan valet skickas valsedlar hem till de som får rösta. Vilka är det?

 • Svensk medborgare.
 • 18 år.
 • Finnas med i röstlängden.
 • Invandrare som varit folkbokförda i Sverige 3 år. Från EU-land ok.

Man får även ett röstkort med posten. Där står vilken valkrets man tillhör och var man ska rösta.

Om man inte är hemma på valdagen kan man poströsta.

Gamla och sjuka röstar genom en annan person, ombud.

s styrs sverige riksdag regering13
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Politiska ideologier

Ideologi = en åskådning, alltså en samling idéer om samhället.

 • Socialism
 • Liberalism
 • Konservatism

Socialism betonar jämlikhet. För att alla ska ha det lika behövs en stark och kontrollerande stat. Staten ska alltså bestämma mer, gärna allt, för att nå rättvisa. Socialismen växte fram under 1800-talets arbetarsamhälle. Kännetecken, röd.

Liberalism betonar frihet för alla individer och företag. Man menar att alla har rätt att tänka, tala och vara med och bestämma. Handel och industri ska inte styras av staten utan fri konkurrens ska råda.

Konservatism betonar att man ska bevara. Man ska vårda det arv man fått av tidigare generation. Tradition, monarki, familj, kultur och religion är viktigt. Förändringar ska ske långsamt.

s styrs sverige riksdag regering14
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Politiska partier

Vänsterblocket – Socialism – Arbetarpartierna Högerblocket – Liberalism – Borgarna

”De rödgröna” ”Allians för Sverige”

Vänsterpartiet (vp)

Centerpartiet (c)

Socialdemokraterna (s)

Folkpartiet (fp)

Miljöpartiet (mp)

Moderaterna (m)

Kristdemokraterna (kd)

Utan blocktillhörighet

Sverigedemokraterna (sd)

Piratpartiet (pp)

Junilistan (j)

s styrs sverige riksdag regering15
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Symboler och partiledare/språkrör

Vänsterpartiet – Lars Ohly

Socialdemokraterna – Mona Sahlin

Miljöpartiet – Peter Eriksson, Maria Wetterstrand

Centerpartiet – Maud Olofsson

Folkpartiet – Jan Björklund

Moderaterna – Fredrik Reinfeldt

Kristdemokraterna – Göran Hägglund

Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson

s styrs sverige riksdag regering16
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Valkretsar och mandat

Riksdagen består av 349 personer. För att makten ska fördelas över landet kommer dessa från olika delar av Sverige. Det finns 29 valkretsar. Varje valkrets har ett bestämt antal platser i riksdagen.

Om ett parti får 22% av rösterna i valet får de 22% av platserna i riksdagen = 77 mandat.

Detta heter med ett finare ord proportionellt valsystem.

För att det inte ska bli för många små partier i riksdagen finns en gräns på 4%. Annars blir arbetet ineffektivt.

s styrs sverige riksdag regering17
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Valet 2006

Allians för Sverige fick 178 mandat mot de rödgröna samarbetspartiernas 171 mandat. Sammanlagt var 6 892 009 personer valberättigade och av dessa röstade 81,99 procent.

Hur se riksdagen ut efter valet 2010 resultat

s styrs sverige riksdag regering18
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Folkomröstning

I en folkomröstning tar folket ställning i en enda fråga. Resultatet är rådgivande. Riksdagen behöver alltså inte följa resultatet.

 • Sverige har haft 5 folkomröstningar:
 • 1922 om rusdrycker (nej)
 • 1955 om vänstertrafik till högertrafik (nej) – ändrades 1967 ändå
 • 1957 om allmän tilläggspension (ja) ATP
 • 1980 om avskaffandet av kärnkraft (ja)
 • 1994 om medlemskap i EU (ja)
 • 2003 0m euro valutan (nej)
s styrs sverige riksdag regering19
Så styrs Sverige - Riksdag & Regering

Valet 2010 Vilka var vinnare och vilka partier är förlorare.Förklara!