oro i omv rlden p verkar sverige n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oro i omvärlden påverkar Sverige

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Oro i omvärlden påverkar Sverige - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Oro i omvärlden påverkar Sverige. Skuldkris i framför allt vissa euroländer och USA Oro på finansmarknaderna Tillväxten i Sverige skrivs ned Arbetsmarknaden försvagas. Kraftig avmattning 2012, men fortsatt tillväxt BNP-tillväxt. Procentuell förändring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oro i omvärlden påverkar Sverige' - thetis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oro i omv rlden p verkar sverige
Oro i omvärlden påverkar Sverige

Skuldkris i framför allt vissa euroländer och USA

Oro på finansmarknaderna

Tillväxten i Sverige skrivs ned

Arbetsmarknaden försvagas

slide3
Arbetslösheten stiger 2012, för att därefter åter sjunkaProcent av arbetskraften. Källor: SCB, KI och Finansdepartementets beräkningar
slide4

Sveriges starka position ska värnasFinansiellt sparande 2011 och konsoliderad bruttoskuld 2011 som andel av BNP. Källa: OECD:s vårprognos, maj 2011

Underskott 2011

Statsskuld 2011

inriktningen i bp12
Inriktningen i BP12
 • Stor osäkerhet kring skuldkrisens verkningar
  • Säkra säkerhetsmarginaler i offentliga finanser för att förhindra nedskärningar, skattehöjningar samt för att kunna möta en sämre utveckling
 • Möta inbromsningen i konjunkturen
 • Åstadkomma varaktigt högre tillväxt, sysselsättning och förstärkt konkurrenskraft
 • Säkra att välfärden ska komma alla till del
  • En budget med tydlig fördelningsprofil
 • Stärka stabiliteten i det finansiella systemet
bp12 m ta inbromsningen
BP12: Möta inbromsningen
 • Arbetsmarknadspaket
 • Extra infrastruktursatsning 2012 och 2013

1 0,8 mdkr av anslagsförändringen avser utlovade medel i samband med VÅP11, som förbrukas och får effekt på finansiellt sparande 2011.

bp12 tg rder f r varaktigt h gre tillv xt syssels ttning och konkurrenskraft
BP12: Åtgärder för varaktigt högre tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft
 • Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
 • Skatteåtgärder för företagande och sparande
 • Åtgärdsprogram för utbildningssystemet
 • Reformer för minskat socialbidragsberoende
 • Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige
slide8

BP12: Åtgärder för attvälfärden ska komma alla till del

 • Hälso- och sjukvård
 • Värna sjukförsäkringen
 • Förbättra för unga, barnfamiljer och pensionärer
 • Migration
 • Gåvor till ideella verksamheter
bp12 f rst rkta trygghetsmarginaler f r utsatta grupper
BP12: Förstärkta trygghetsmarginaler för utsatta grupper
 • Av budgetens samlade åtgärder riktade till hushållen går huvuddelen, 98 procent, till dem med lägst inkomster
  • Höjt bostadstillägg för pensionärer
  • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
  • Höjt bostadsbidrag för unga utan barn
bp12 vriga reformer
BP12:Övriga reformer
 • Värna finansiell stabilitet
 • Energi och klimat
 • Supermiljöbilspremie för bilar med låga utsläpp
 • Bättre villkor för andrahandsuthyrning
 • Höjd skatt på tobak
reformambitioner under mandatperioden
Reformambitioner under mandatperioden

Minska utanförskapet, öka den varaktiga sysselsättningen och göra det mer attraktivt att utbilda sig, starta och driva företag

Till exempel jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för att betala statlig skatt

Förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning

Till exempel Företagsskattekommitténs kommande förslag

Värna utsatta grupper

Till exempel sänkt skatt för pensionärer

sjukf rs kringen
Sjukförsäkringen
 • Ökade möjligheter till individuella bedömningar efter 2,5 år i sjukförsäkringen: Innebär att utöver redan idag gällande undantag kan fortsätta utbetalas – om det skulle framgå somoskäligt att inte betala ut sjukpenning
 • Nya ersättningar: Sjukpenning resp rehabiliteringspenning i särskilda fall. För de som är fortsatt arbetsoförmögna och saknar eller har låg SGI.
 • Nytt bostadsstöd: Boendetillägg max 7 000 kr med barntillägg 1 500 resp 2 000.
sjukf rs kringen1
Sjukförsäkringen
 • Ökat anslag – satsning på rehabilitering, tidiga och aktiva insatser 500 Mkr
 • Skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Inriktning 90-180 dagar samt i de fall som blir längre en ett år. I samverkan mellan FK AF och hälso och sjukvården.
 • Finansiering av Samordningsförbunden i eget anslag Förut 5% av sjukpenning – flukturerar. Eget anslag ska underlätta planering och drivandet av verksamheter.
 • 2009 2010 250 Mkr
 • 2011 260 Mkr
 • 2012 280 Mkr
sjukf rs kringen2
Sjukförsäkringen
 • 135 000 helårssjukskrivningar (-85’)
 • 425 000 med Sjuk- och aktivitetsersättning (-125’)
 • Sjukskrivningarna nere på samma nivå som för jämförbara länder
 • Minskade utgifter för sjukfrånvaro och mer resurser till rehabilitering
sjukf rs kringen3
Sjukförsäkringen
 • Hur går det för de som omförsäkras?
 • Av de 41 275 som lämnade sjukförsäkringen under 2010 hade 55% inte återvänt till sjukförsäkringen i maj 2011
 • Av de som deltagit i ALI och inte återvänt till sjukförsäkringen var i maj:25% i arbete18% arbetssökande46% deltagande i AF:s olika program
budget 2012
Budget 2012
 • 4 400 lönebidragsfinansierade platser inom kulturområdet.
 • Personer med svag förankring på arbetsmarknaden.
 • Tex Digitalisering av samlingar tex på museer.