Download
marka y net m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKA YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKA YÖNETİMİ

MARKA YÖNETİMİ

312 Views Download Presentation
Download Presentation

MARKA YÖNETİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARKA YÖNETİMİ HAFTA VI

 2. Pazarlamanın ve Markanın Evrimi Pazarlama Anlayışı Sanayi Devrimi, İhtiyaç Kavramı, Üretim - Satış - Pazarlama İhtiyaçların Tatmini “İyi bir fare kapanı yapın, insanlar onu satın almak için kapınızda kuyruğa girsin.” Emerson “İnsanlar ürünleri ürünleri değil imajları satın alırlar.” Ogilvy Marka Üreticiyi Bildirme - Güven Verme - Statü Sağlama Ürün ve Üreticiden Ayrı Bir Değer İhtiyaçların Tatmini alameti farika “mucizeler dünyasının anahtarı”

 3. Marka İmajı • Marka imajı olarak açıklanan kavram, • ürün kişiliği • Duygular • zihinde oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algılanmasıdır.

 4. Marka İmajı • Markaya ilişkin genel kanı ve izlenimler bütünü. • Markanın çağrıştırdığı her şey: • Fiyat, kalite, işlevsellik • Kullanıcılara ilişkin izlenimler • Markanın çağrıştırdığı kişilik özellikleri Marka imajı ≠ Logo / Amblem

 5. Ürün imajı ile marka imajı aynı şey midir?

 6. Marka İmajının Unsurları • Buz dağının görünen kısmı • Marka adı • Logo, sembol • Ünlü kişilerle özdeşleşme • Tema, slogan • Ürünün nitelikleri • Fiziksel nitelik • İşlevsel fayda • Simgesel fayda • Görünmeyen Kısım • Tüketici psikoloji • Kimlik / özdeşleştirme

 7. Marka Adı ve Logonun Seçimi • Konumlandırma • Yeni bir mevki elde etmek • Rakipleri yerinden etmek • Mevcut imajı güçlendirmek • Yani; Bu bağlamda marka konumlandırma, marka farkındalığının sağlanması ile birlikte markanın tüketicilerce hangi “kişilik” ve “kimlik” öğeleri ile hatırlanacağını belirlemektedir.

 8. Konumlandırma • Konumlandırma, bir şirketi müşterilerinin zihninde tanımlayan bir fikir, bir söz üzerine yoğunlaşmaktan ibarettir.

 9. Hadi konumlandırmalarını Bulalım…

 10. Fiat 100. Yıl

 11. Marka İmajı Oluşturma • Tema • Slogan • Vaat • İmaj dünyası

 12. Şimdi de sloganı ve vaadi bulalım

 13. Ünlü Kişilerle Özdeşleşme Hangi ünlü hangi marka?

 14. Sponsorluk ve Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri Bodrum Antik Tiyatro'da Yıldızlı Turkcell Geceleri Turkcell, Bodrum Antik Tiyatro'da 2003 yılından beri Temmuz ve Ağustos aylarında birçok değerli sanatçının katılımıyla "Yıldızlı Turkcell Geceleri" adı altında konser ve sahne gösterileri düzenliyor. Teknolojide gözünü batıya yatırımda doğuya çeviren Turkcell; yarattığı istihdam ile Erzurum ve Diyarbakır'ın en büyük işvereni oldu.

 15. Diğer Önemli Unsurlar • Ambalaj • Renk • Ses • Ürün menşei

 16. Marka imajı oluşturmada reklamın rolü nedir?

 17. Simgesel değerin vurgulanması İşlevsel değerin vurgulanması