1 / 32

MARKA PROIZVODA I POZICIONIRANJE PROIZVODA

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI. MARKA PROIZVODA I POZICIONIRANJE PROIZVODA. Anita Kovačević, 180 Ivana Lukaš, 177. Virovitica, svibanj, 2010. UVOD. Označivanje proizvoda markom postoji stoljećima

scot
Download Presentation

MARKA PROIZVODA I POZICIONIRANJE PROIZVODA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI MARKA PROIZVODA I POZICIONIRANJE PROIZVODA Anita Kovačević, 180 Ivana Lukaš, 177 Virovitica, svibanj, 2010.

 2. UVOD • Označivanje proizvoda markom postoji stoljećima • Prvotna zadaća marke-označivanje imovine i podrijetla (namjera: zaštita potrošača) • Kasnije je, uz zaštitu potrošača, postao i zaštita proizvođača odnosno vlasnika marke • Termin marka u naš je jezik vjerojatno došao preko njemačkog jezika i u biti je upućivao na oznaku, markaciju, pa je kao takav postao uvriježen

 3. Pojam i definicija marke • Pod markom se podrazumijeva naziv, simbol i svi čulima zamjetljivi podražaji koji se povezuju sa značajkama proizvoda i uslugama te njihovim funkcionalnim ili psihološkim koristima • Marka je pokušaj uspostavljanja i održavanja dugoročnog odnosa između tvrtke i klijenata, pri čemu se očekuje da će koristi imati klijenti, tvrtka, ali i šira društvena javnost

 4. Marke su za tvrtke: • Sredstvo identificiranja za jednostavnije rukovanje i praćenje • Sredstvo za pravnu zaštitu jedinstvenih obilježja • Signal razine kvalitete za potrošače • Sredstvo obogaćivanja proizvoda jedinstvenim asocijacijama • Izvor konkurentskih prednosti i financijskih prihoda

 5. Marke za klijente znače: • Identifikaciju podrijetla proizvoda • Određivanje odgovornosti proizvođača • Smanjivanje rizika • Smanjivanje troškova traženja proizvoda • Obećanje, jamstvo ili ugovor s proizvođačem proizvoda • Simboličko sredstvo i znak kvalitete

 6. Elementi identiteta marka • Pri odabiru elemenata marke potrebno je pridržavati se šest kriterija: zapamtljivosti, značenja, dopadljivosti, prenosivosti, prilagodljivosti, zaštitljivosti

 7. Naziv marke • Naziv marke moguće je promatrati kao središnji element marke – onaj dio koji se može izgovoriti npr. Coca Cola, BMW, Vegeta • Znak marke (logo, simbol) • Znak marke može u potrošačima koji nemaju nikakva iskustva s onim što marka predstavlja, potaknuti pozitivne asocijacije, sviđanje i željenu percepciju

 8. Znakove marke moguće je svrstati u tri kategorije: • Znakovi marke koji upućuju na naziv marke, npr. Jaguar • Znakovi marke koji upućuju na neke značajke proizvoda ili što proizvod može učiniti, npr. Whirlpool • Znakovi marke koji upućuju na osobnost marke asociranjem na potpis, npr. Virgin

 9. Likovi • Uglavnom se dodjeljuju marki da bi dodatno utjecali na stvaranje željene percepcije marke • Mogu biti stvarni ili izmišljeni

 10. Slogani • Slogani su izreke koje se vežu za marku. Imaju informirajuće i nagovarajuće značenje te se rabe u promotivnim kampanjama

 11. Jinglovi • Jinglovi su glazbene poruke, glazbene teme koje se vežu za marku • Ovdje treba činiti razliku između glazbenih poruka i pojedinačnih zvučnih zapisa koji nemaju ulogu informiranja već isključivo podsjećanja (npr. Zvižduk) • Mazdin „ zooom-zooom“

 12. Pakiranje • Pakiranje mora uputiti na marku, sadržavati opisne i uvjeravajuće informacije, zaštititi proizvod i omogućiti njegov transport, olakšati smještaj u kućanstvu ili na mjestima potrošnje, omogućiti jednostavnu potrošnju i korištenje proizvoda

 13. Boja • Boja ambalaže ima utjecaj i na doživljaj fizičkih značajki proizvoda. • Kao primjer možemo navesti razlike okusa piva ovisno o tome pije li se iz svjetlije ili tamnije boce, jačine kave ovisno o boji šalice iz koje se pije itd.

 14. ŽIVOTNI CIKLUS MARAKA • Tradicionalno se životni ciklus proizvoda prikazuje kao proces koji čine uvođenje, rast, zrelost i odumiranje • U fazi rasta marke posebno su važne aktivnosti unaprjeđenja prodaje usmjerene i prema klijentima i prema posrednicima te intenzivne oglašivačke kampanje sa svrhom prihvaćanja marke. Na početku faze zrelosti promotivne aktivnosti trebaju biti usmjerene na zadržavanje postojećih klijenata i nagrađivanje njihove lojalnosti

 15. TRŽIŠNA VRIJEDNOST MARKE • Neke marke koje trenutačno imaju nisku financijsku vrijednost mogu pravilnim upravljanjem i investiranjem postati vrijedne marke. Uz financijske pokazatelje koji su rezultat prijašnjih ulaganju u marku važnije je spoznati tržišne pokazatelje koju su pretpostavka buduće financijske uspješnosti marke

 16. Temeljni Aakerov model vrijednosti marke

 17. Strategija proširenja marke • Kotler tvrdi da većina novopredstavljenih proizvoda zapravo su proširanja postojećih linija proizvoda, i to čak u 89% slučajeva široke potrošnje • želja za rastom poslovanja tvrtke i želja za daljnjom izgradnjom imidža marke • širenje Bacardi ruma na Bacardi Breezer, osvježavajuće piće, pripremljeno za pijenje – koktel s originalnim Bacardi rumom, voćnim sokom i izvorskom vodom koje ukupno ima 5,4% alkohola

 18. Strategija potvrđivanja marke • Strategija potvrđivanja marke podrazumijeva da nova marka ima podršku postojeće uspješne marke • Prednost strategije potvrđivanja je u tome što je nova marka ipak u određenoj mjeri jedinstvena pa je moguće kreirati njezin potpuno novi identitet i poziciju na tržištu • Potvrđivana marka može se znatno lakše ustupati, prodavati i prenositi na druge te njome ulaziti u raznolike kategorije proizvoda

 19. Savez maraka – kobranding • Pod kobrandingom se uza zajedničke promotivne aktivnosti podrazumijevaju i svi ostali pothvati kojima se na različite načine i putem brojnih aktivnosti povezuju marke različitih tvrtki u namjeri postizanja sinergijskog učinka povećanja vrijednosti maraka koje sudjeluju u kobrandingu

 20. Najpoznatijih IT brandovi 24.09.2009 Na Businessweekovom popisu najpoznatijih 100 brandova na svijetu nalazi se i znatan broj IT poduzeća. U odnosu na prethodnu godinu nema ni prevelikih oscilacija. Zašto je to bitno? To znači da ćemo i dalje moći koristiti njihove proizvode bez straha zbog eventualne propasti poduzeća. Slijedi popis prvih 20 najpoznatijih brandova na svijetu, zajedno s njihovom trenutnom vrijednošću.

 21. 2009  2008   Poduzeće      Vrijednost (mil.$) • 1       1    Coca-Cola           68,734 2      2    IBM                 60,211 3      3    Microsoft           56,647 4       4    GE                  47,777 5      5    Nokia               34,864 6       8    McDonald's         32,275 7    10    Google              31,980 8       6    Toyota              31,330 9     7    Intel               30,63610      9    Disney              28,447   • 11   12    Hewlett-Packard     24,096 12     11    Mercedes-Benz       23,867     13     14    Gillette            22,841     14   17    Cisco              22,030    15     13    BMW                 21,671     16     16    Louis Vuitton       21,120     17     18    Marlboro           19,010     18     20    Honda               17,803     19     21   Samsung             17,518     20    24    Apple               15,443

 22. Pozicioniranje Pozicioniranje je proces kojim se putem marketinškog miksa utječe na percepciju potrošača o marki u odnosu na druge marke i alternative Organizacija mora pronaći poziciju u kojoj će biti dominantna i u kojoj će moći djelovati Sve započinje sa istraživanjem

 23. Dakle, potreban je novac kako bi organizacija saznala gdje je sada i gdje se kreću • Na pozicioniranje utječu sljedeći faktori: ● iz područja okruženja – potrebe potrošača, motivacije, trendovi, konkurencija ● iz područja menadžmenta- proizvod(kvaliteta, dizajn), cijena(razina), prezentacija( pakiranje, prodajno mjesto), područje distribucije i mjesto gdje se prodaje, komunikacijske aktivnosti

 24. PROCES POZICIONIRANJA • Segmentacija • Identifikacija • Analiza kupca, odnosno potrošača • Segmentacija • Prvi korak pozicioniranja je segmentacija • Segmenti se dobivaju istraživanjem tržišta a da bi prepoznali strukturu potrošača moramo znati tko su oni i njihove motive • Proces segmentacije odvija se u tri koraka ● identifikacija pozicije ● analiza kupca ● izbor i praćenje pozicije

 25. Proces segmentacije obuhvaća: • Geografska segmenatcija • odnosi se na usko lokalno tržište, regionalno ili dio međunarodnog područja • Demografska segmenatcija • ta kategorija pokriva standardne statičke populacije, a to su dob, spol, zanimanje, etnička pripadnost, grad-selo • Psihografska segmetacija • temelj ove segmentacije je osobnost potrošača, odnosno motivacijama potrošača • "Benefit" segmentacija • uzima u obzir odnos potrošača prema korisnosti koju percipiraju potrošači na tržištu

 26. Identifikacija • Svaki proizvod i marka imaju svoju specifičnost i zato se to područje naziva identifikacija. • Npr. automobili tako mogu biti sportski, putnički, luksuzni, skupi-jeftini • Identifikacija se može dobiti od onih koji proizvod kupuju • Često se upotrebljava igra asocijacija, no u toku igre često se javlja vrlo različita asocijacija na isto pitanje a relevantnost tih odgovora se može dobiti : -grupiranjem najčešćih odgovora -traženje najrelevantnijih odgovora -grupiranjem odgovora prema unaprijed postavljenim pitanjima

 27. Analiza kupca, odnosno potrošača • Svrha analize je prepozanti ciljane grupe potrošača , a na koji način će prepoznati njihove potrebe i iskoristiti ih za svoje djelovanje zavisi od konkurentske prednosti • Da bi se takva grupa mogla korisiti za ciljano djelovanje, treba udovoljiti kriterijima: -da se dovoljno razlikuje od drugih grupa-segmenata -da je homogena prema određenim karakteristikama -da je dovoljno velika i ekonomski jaka da bi se na nju mogla usmjeriti marka

 28. VAŽNOST KONKURENCIJE I POTROŠAČA • Konkurencija nas prati a potrošači uspoređuju • Konkrencija nam može ogovoriti tako što će proširiti rang proizvoda(inovacije), promijeniti cijene, uvijete prodaje, distribucije • Bitno je koncentrirati se na svoj uspjeh a ne uništenje drugoga ,ne smije se izazivati konkurenta, kažnjavati

 29. PROCES REPOZICIONIRANJA • To je proces ili zahvat kojim se u glavi potrošača želi promijeniti slika ili percepcija o proizvodu • u tu svrhu mogu se koristiti pozitivne osobine imidža a zanemartiti negativne • Zato se treba usredotočiti na pozitivne elemente koji afirmativno djeluju na odnos potrošača i marke

 30. Marka Black Velvet Objavljena pozicija:Pitki i blagi whiskey koji ima jedinstvenu karakteristiku pravog whiskeya koji pruža zadovoljstvo luksuza i zato je po cijeni iznad običnog Ciljana grupa: Ljubitelji whiskeya koji paze na svoju pojavu, a plakatima se sugerira osjećaj relaksacije... PODRAVKA Ciljevi za ključne marke podravke: ●Postići status jake marke na ključnim tržištima- Doći među prve igrače tako da to uđe u svijest potrošača i trgovaca ●Marka mora biti učinkovit nositelj misije- Postići poziciju koja se može definirati preko vrijednosti(npr. asocijacija na "toplinu", "kreativnost“) ●Razviti jedinstvenu i održivu poziciju- ne samo doći nego i održavati, braniti poziciju koja je povoljna u odnosu na konkurente.

 31. ZAKLJUČAK: Imati proizvod koji zadovoljava sve potrebne zahtjeve ne znači da će se taj proizvod prodavati na određenom tržištu. Tek kada se ispune svi kriteriji, može se razmišlajti o plasmanu proizvoda na tržište. Pronaći kupca nije lako pošto svijet danas može proizvesti više industrijskih proizvoda nego što ih treba.

 32. HVALA NA PAŽNJI

More Related