1 / 31

Toplum Afet Gönüllüleri

Toplum Afet Gönüllüleri. Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı. Tarih : 17 -21 Ekim 2005 Yer : Seferihisar - İZMİR. Aslında bu ilk korkumuz değildi. Biz bu filmi daha önce de görmüştük bir yerlerde. Mesela ? 10 Temmuz 1688 - İzmir 31 Mart 1928 - Tepeköy,Torbalı (M:6,5)

mareo
Download Presentation

Toplum Afet Gönüllüleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Toplum Afet Gönüllüleri Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı

 2. Tarih : 17 -21 Ekim 2005 Yer : Seferihisar - İZMİR

 3. Aslında bu ilk korkumuz değildi. Biz bu filmi daha önce de görmüştük bir yerlerde. Mesela ? • 10 Temmuz 1688 - İzmir • 31 Mart 1928 - Tepeköy,Torbalı (M:6,5) • 23 Temmuz 1949 - Karaburun,Çeşme (M:6,6) • 14 Haziran 1979 - Karaburun (M:5,7) • 6 Kasım 1992 - Doğanbey (M:6,0) Ve elbette 17 Ağustos 1999’da …

 4. Sizce; Yıkıcı bir depreme yeterince HAZIR MIYIZ ?

 5. Bu sevimsiz soruyu; • Birey • Aile • Mahalle • İlçe • İl • Ülke Olarak farklı seviyelerde sormalıyız.

 6. Bir düşünelim; • Yaşadığınız yerde deprem olmaz mı? • Eviniz sağlam mı?

 7. Bir deprem uzmanı mı ? Sizi kim koruyacak ? Güçlü biri mi ? Paranız mı ? HAYIR! SİZ VE AFET BİLİNCİNİZ …

 8. Peki nasıl ??? Toplum Afet Gönüllüsü olarak !

 9. Toplum Afet Gönüllüleri Projesi • Aynı mahallede yaşayan veya aynı kurumda çalışan, • Afetlere hazırlıklılığı yaşam felsefesi haline getirmiş, • Kendisine ve çevresine yardımcı olabilmek için verilecek eğitimlere kendi isteğiyle gönüllü olarak katılan bireyler

 10. Neden Toplum Afet Gönüllüsü ? • Yaşadıkları mahalleyi/çalıştığı işyerini iyi tanıyan, • Mahalle halkı/kurum çalışanları tarafından tanınan, • Kendisine saygı duyulan ve güvenilenbireylerden oluşan toplum afet gönüllüleri , afet anında daha faydalı olacaklardır.

 11. Neden Toplum Afet Gönüllüsü? • Çünkü afet bölgesine yetkililer, ekipler veya görevliler gelene kadar ilk yardım, arama kurtarma ve sosyal yardım hizmetlerinde ilk müdahaleyi mahalleli veya o yörede yaşayanlar yapmakta olup, bu durum can ve mal kaybını önleme açısından son derecede önemlidir.

 12. Kimler Toplum Afet Gönüllüsü Olabilir ? HERKES …

 13. Kimler Toplum Afet Gönüllüsü Olabilir ? Ancak, toplum afet gönüllüleri içinde konuya ilgi duyan, sözü dinlenen veya konu ile ilgili teknik bilgisi olanlar da bulunmalıdır.

 14. Kimler Toplum Afet Gönüllüsü Olabilir ? Toplum afet gönüllülerinin içinde cinsiyet, yaş ve meslek konularında çeşitliliğe dikkat edilmelidir.

 15. Kimler Toplum Afet Gönüllüsü Olabilir ? Kuruluşlardaki toplum afet gönüllülerinin, mahalledeki çalışmalarda da yer alması, katkı sağlaması, önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir.

 16. Neden Gönüllü Olmalısınız? • En yakınınızdakiler için: Yetkililer ve profesyoneller afetten hemen sonra olay yerine gelemeyecektir. Bilinçli olduğunuz ve gereken eğitimleri tamamladığınız takdirde onlara faydalı olabilirsiniz. • Kendiniz için: Doğru davranış biçimlerini bilirseniz, size yardımcı olabilecek kişiler gelene kadar yaşamsal tehlikeyi bertaraf edebilir ya da hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz.

 17. Neden Gönüllü Olmalısınız ? • Zaman kazanmak için : Mahalleniz ve çalıştığınız kurum hakkında sahip olduğunuz bilgileri yetkililerle paylaşmanız ve bu sayede de işleri kolaylaştırmanız, zaman kazanmak açısından önemli olacaktır.

 18. Neden Gönüllü Olmalısınız ? • Mahallede dayanışma için: - İlk şoku atlattıktan sonraki dönemde, çevrede kötü niyetli kişilerin davranışlarını engelleyebilir, - Toplumun dayanışma gücünü yükselterek dışarıdan yardıma gelenlere yol gösterebilir, - Mahallenizde yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayabilirsiniz.

 19. Neden Gönüllü Olmalısınız ? BAŞARI

 20. Projenin Başarıya Ulaşabilmesi İçin TÜM YETKİLİ VE İLGİLİ KİŞİLER; • Konuya önem vermeli, • Çalışmalara bizzat katılmalı, • Gereken desteği vermeli, • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları proje içerisinde yer almalı ve muhtarları desteklemelidir.

 21. Sivil Toplum Kuruluşları/ Meslek Odaları Ne Yapmalı ? Sivil toplum kuruluşları/meslek odaları; a. Kendi bünyelerinde, b. Üyelerinin yaşadıkları veya sivil toplum kuruluşunun/meslek odalarının çalışma yürüttüğü mahallelerde, c. Üyelerinin görev yaptığı kurumlarda, Bu projenin hayata geçmesi için görev almalıdırlar veya önder olmalıdırlar.

 22. Mahalle Muhtarları Ne Yapmalı ? Mahalle muhtarlarımız konuya önem vermeli ve mahallelerde gönüllü tespitlerine başlanmalıdır, tespit edilen gönüllülerin kayıt formları doldurularak İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 23. Mahalle Muhtarları Ne Yapmalı ? Gönüllü tespiti ve eğitimi amacıyla mahallede çalışma yapacak olan eğitmenlerimizle işbirliği yapmalıdır. Tespit edilen gönüllülerin mahallelerde yapacağı çalışmalara katılıp, onlara destek olmalıdır. Gönüllülerin aynı sitede, aynı sokak ve caddede yaşaması ve birbirlerini tanımaları önemli bir husus olarak değerlendirilmelidir.

 24. Proje uygulamasında ANAHTAR kişi MUHTAR! • Muhtar mahallesinde Toplum Afet Gönüllüsü oluşturma yönünde çalışma yapmazsa/yapamazsa !! Ya muhtara destek vererek Ya muhtara destek vererek Ya da muhtarsız,

 25. O ilçenin; • Kaymakamı • Belediye Başkanı • Diğer kurum yetkilileri • Dernek başkanı • Site/apartman yöneticisi • Diğer doğal liderler ile doğrudan çalışılacaktır.

 26. TAG Eğitimi İçeriği 1.Bölüm: Amaç ve Öngörüler Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık 2.Bölüm: Hafif Arama Kurtarma Bina Hasar Sınıflandırması 3.Bölüm: Yaşam Kurtaran Önlemler Tıbbi Olmayan Triaj Halk Sağlığı Afette Psikolojik İlkyardım 4.Bölüm:Sivil Savunma Mahalle Görevlileri Mahallede Afete Hazırlık Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri

 27. Sakin ve planlı davranarak hayat kurtarabileceğinizin farkında mısınız?

 28. ? ? ? KENDİNİZE SORUN; -Deprem anında bir arada değilseniz ailenizle nasıl ve nerede buluşacaksınız? -Yardımlar gelinceye kadar nerede barınacaksınız? -Özel bakıma muhtaç aile bireylerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız?

 29. Geçmişini hatırlamayanların yazgılarında geçmişi yeniden yaşamak vardır George Santayana

 30. Teşekkürler …

More Related