slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HASTANE AFET PLANI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

HASTANE AFET PLANI - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

HASTANE AFET PLANI. HACI GÜZEL SİVİL SAVUNMA UZMANI. AFET NEDİR Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içinde gelişen, İnsan için fiziksel , ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTANE AFET PLANI' - ewa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HASTANE AFET PLANI

HACI GÜZEL

SİVİL SAVUNMA UZMANI

slide3
AFET NEDİR
 • Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içinde gelişen,
 • İnsan için fiziksel , ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren,
 • Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu olumsuz yönde etkileyen,
 • Doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara
 • Afet denir.

AFET

Afette insan en önemli kriterdir ve İnsanın olmadığı yerde afetten söz edilmez

hastane afet plani
HASTANE AFET PLANI
 • Ne zaman olacağı önceden tahmin edilemeyen, ancak olması muhtemel Deprem,sel ve yangın gibi doğal afetler vardır.

Engellenmesi elimizde olmayan Bu afetlerden en az kayıp ve zararla kurtulmak, Önceden hazırlıklı olmakla Mümkündür

slide5

HAP NEDİR?...

HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim Sistemi’’ Hastane temelli tüm tehlikeli olayların standardize edilmiş yönetim kavramıdır.Organizasyon yapısının (komuta zinciri) bir bütünleşmesidir.

Organizasyon şeması

Görevler ve görevliler

Formlar

ok sayida yarali ve hasta var ne yapmaliyiz
ÇOK SAYIDA YARALI VE HASTA VAR!NE YAPMALIYIZ
 • Hastane acil servislerinin birim zamanda bakabileceği hasta kapasitesi bellidir. Afet durumunda bu sayı kontrol dışına çıkacak, acil servise başvuran hasta ve yaralı sayısı artacaktır. Bu da kaos yaşanmasına neden olur. Bu nedenle acil servise girmeden önce hastalara triaj uygulanmalıdır. Birbaşka deyişle hastalar mevcut hastalıklarına ve hastalıklarının ciddiyetine göre ayıklanmalıdır.
 • Acil servisin yanındaki boş alanlar hemen triaj alanı olarak düzenlenir. Triajda hastanın kaydı yapılır. Bu noktadan geçmeden hastaya asla tıbbi tedavi uygulanmaz
hastane n afet durumlari nelerd r
HASTANE İÇİN AFET DURUMLARI NELERDİR
 • Doğal Afetler
 • Büyük Trafik Kazaları
 • Büyük Yangınlar
 • Salgın Hastalıklar
 • Biyolojik-Kimyasal Zehirlenmeler
 • Hastane içi tehlikeler
slide8

Doğrudan

Hastanenin afeti

Dış afetle ilişkili

Hastane afet planı

Toplumda meydana gelir, hastane doğrudan etkilenebilir yada etkilenmeyebilir

Dış afet

Doğal, yada insan nedenli olabilir

Afetin tipine göre, hasta sayısının saatler, günler, aylar içinde artması beklenebilir.

slide9

Elektrik kesintisi

Su kesintisi

Su baskını

Kimyasal/radyasyon kirliliği

Duman

Yangın

Patlama

Tıbbi gaz kaybı

Saldırı/bomba tehdidi

Personel ulaşımının engellenmesi

Asansör kazası vb.

Hastanenin afeti

Hastane afet planı

Dış afet

Yangın,Deprem,Su baskını,Fırtına vb.

Doğal

Terör,Trafik, Kimyasal/ radyasyon, Kaza, kitlesel olay, ajitasyon.

İnsan nedenli

slide10

Bütün hastane birimlerinin kendi planı

Hastanenin afeti

Kumanda merkezinin yeri, seçenekleri, bir de bina dışında

Hastane boşaltım yolları, seçenekleri

Hastane afet planı

Dış afet

Triaj, dekontaminasyon, taşıma, tedavi

slide11
Yaşadığımız ŞANLIURFA’DA, 3.(üçüncü) Derecede deprem bölgesinde olması nedeniyle içinde bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı olmakla olası can ve mal kaybını en aza İndirebiliriz. Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç paydaşlarını(sağlık personeli, idare personeli, yardımcı hizmetli personelleri, koruma güvenlik personelleri yatan hasta servisleri, poliklinikler acil servisler, yoğun bakım mutfak- yemekhane,) bilgilendirmek, birlikte yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.”
slide16
HAP’ a göre hazırlık ve durum saptaması
 • Doğru bilgi akışı
 • Afetin boyutu
 • Planı uygulayalım mı?
 • Sorumlu birimler
 • Hastanenin genel durumu
 • Taburcu edilecekler
 • Acil servisin durumu
 • Triaj
slide17
Afet Halinde Organizasyon
 • Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı Başhekim.
 • Afet halinde kurulacak, Hastane Acil Komuta Merkezi’ni de yöneten kişi.
 • Afet durumlarında, Başhekimlik odası ve bulunduğu kat, Afet Yönetim Merkezi;
 • Acil Servis’ in bulunduğu poliklinikler, Triaj Alanı olarak kullanılacaktır
ba hek m n g revler

BAŞHEKİM

OLAĞANÜSTÜ YETKİLER

BAŞHEKİMİN GÖREVLERİ

Afet planının yürütülmesi ile ilgili politikalar belirler ve uygular,

Afet bölgesine gönderilecek ekipleri belirler,

Tehlike durumunda hastanenin boşaltılmasına karar verebilir

Yakın bölgede deprem veya afet boyutunda bir kaza veya kimyasal ya da biyolojik türde olaylar sonucu çok sayıda hasta ve yaralı olması halinde, planı uygulamaya koymakla yükümlü.

Tatil günlerinde veya mesai dışında Başhekim hastanede yoksa, planı kıdemli doktor (Nöbetçi Uzman Hekim) yürürlüğe koymaktan sorumludur.

hap ba kanina ba li b r mler

LOJİSTİK ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER

HAP BAŞKANINA BAĞLI BİRİMLER
 • Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu,
 • Satın Alma Sorumlusu
 • Muhasebe Sorumlusu
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu,
 • Taşıma Hizmetleri Sorumlusu,
 • Ayniyat Sorumlusu,
 • Yemekhane Sorumlusu
 • Lojistik Şefi
 • Planlama Şefi
 • Halkla İlişkiler Yetkilisi
 • Güvenlik Şefi
 • Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu
 • Operasyon Şefi
slide20
LOJİSTİK GÖREVİNİ HASTANE MÜDÜRÜ YÜRÜTECEKTİR.

Görevleri :

 • Kendisine bağlı alt birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve denetlemek,
 • Telefonları ve ısınma problemlerini kontrol etmek,
 • Tehlikeli maddeler ile ilgili sorunları çözümlemek,
 • Asansörü kontrol altında bulundurmak,
 • Su sızıntıları, kanalizasyon ile ilgili sorunlar, elektrik tesisatı ve olası tehlikeleri ile ilgili problemleri çözümlemek,
 • Öncelikli ve acil onarımları için çözüm yolları aramak.
 • Finansal kaynaklarının kullanımını düzenlemek,
 • Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonu düzenlemek
planlama ef g revler
PLANLAMA ŞEFİ GÖREVLERİ :
 • Başhemşire, Planlama Şefi görevini yürütecektir.
 • Birimler arasında koordinasyon
 • Personel, araç - gereç gibi ihtiyaçların tespiti
 • Görevdeki personelin, o andaki ihtiyaca göre yerleştirilmesi,
 • Sağlık personelinin göreve çağrılmasından, dinlendirilmesinden ve nöbet değişiminden sorumludur,
 • Eve gidemeyecek olan hastane personelinin, yatacak yer temini ve çocuklarının bakımlarının sağlanması,
 • Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonu
 • Gönüllüleri koordine etmek ve denetlemek,
planlama ef ne ba li b r mler
PLANLAMA ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER

Diğer hastanelerden gelen doktor, hemşire ve sağlık personelini Başhekim adına koordine etmek ve denetlemek,

Afetle ilgili dokümantasyon görevini yürütmek,

Plan konusunda görüş bildirmek

 • İnsan Gücü Sorumlusu.
 • Tıbbi Personel Sorumlusu
 • Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu.
halkla l k ler yetk l s
HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ
 • Sosyal Hizmet Uzmanı bu görevi yürütecektir.
 • Görevleri :
 • Başhekimin bilgisi dahilinde medya ve halka gerekli haberleri ulaştırmak,
 • Durum değerlendirme sorumlusu ile yakın işbirliği içinde bulunmak,
 • Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirlemek ve bu konuda güvenlik şefi ile işbirliği içinde olmak,
 • Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda insan gücü sorumlusu (Başhemşire Yrd.) ile işbirliği yapmak.
g venl k sorumlusu
GÜVENLİK SORUMLUSU
 • Güvenlik görevini Sivil Savunma Uzmanı veya Hastane Müdür Yrd. Yürütecektir.
 • Hastane içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik organizasyonu ile çalışma ortamı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Afet halinde, sivil kargaşa olasılığına karşı Emniyet ve Jandarma ile birlikte çalışma sağlanacaktır. Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; hastane personelinin yanında koordinatör ve ana sorumlu birim olarak, emniyet teşkilatının işbirliği ve personel yardımı istenecektir
g venl k ef s v l savunma uzmanig revler
GÜVENLİK ŞEFİ SİVİL SAVUNMA UZMANIGÖREVLERİ:
 • Kurtarma Operasyonları Ve Tehlike Durumlarında Güvenliğin Sağlanması,
 • Hastane girişlerinin, çalışan personelin ve çevresinin güvenliğini sağlamak,
 • Ziyaretçi girişlerini düzenlemek,
 • Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek,
 • Taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş-çıkış noktalarının belirlenmesi,
 • Güvenli olmayan bölümlere girilmez işaretlerinin yerleştirilmesi,
 • Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan merkezlerinin korunmasını sağlamak,
 • Afetin yarattığı sonuçlara göre, trafik planı geliştirmek
kurumlar arasi koord nasyon sorumlusu
KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU
 • Hastane Baştabip Yardımcısı Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür.
 • Afetin boyutu hakkında bilgi toplamak,
 • Uygun iletişim ve mesaj akımı sağlamak için İl Kriz Merkezi ile bağlantı kurmak,
 • Acil iletişim ağı ile ,hastaneler arası ve il - ilçe kriz merkezleriyle iletişim kurarak, hastanelerin mevcut durumları hakkında bilgi almak,
 • Gelişmeler hakkında (İl Kriz Merkezi) bilgi vermek,
 • Tıbbi operasyonlarla ilgili yapılanları dokümante ederek İl Kriz Merkezine bildirmek.
 • Planlama Şefi ile birlikte, afetle ilgili yapılan faaliyetlerin

dokümantasyonu.

 • Plan hakkında görüş bildirmek
operasyon ef
OPERASYON ŞEFİ
 • Tecrübeli Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir. Operasyonun Yönetim Merkezi (OYM) ya da Acil Tedavi Merkezi; acil servis doktor odasıdır.Operasyon Şefi’nin SorumluluklarıSorumluluğundaki direktörlerle, mevcut ve gelecek hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planların yapılması.Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve insani hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlanması.Tüm karar ve yapılanların dokümante edilmesi.
 • Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisi.
 • Kaç hastanın hemen taburcu edileceği ya da sevk edileceğine Operasyon Şefi karar verir.Taburcu edilen hastaların ailelerini bilgilendirme görevini, S.H. Uzmanı aracılığı ile yerine getirir.
operasyon ef ne ba li b r mler
OPERASYON ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER
 • Tıbbi Bakım Direktörü
 • Destek Birimleri Direktörü
 • Psikososyal Destek Hizmetleri Direktörü
 • Tıbbi Bakım Direktörü
 • Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir.
 • Tüm tıbbi bakım faaliyetlerini kendisine bağlı birim sorumluları ile birlikte yürütür.
 • Tıbbi Bakım Ekibi (Tablo)
tibb bakim ba li b l mler
TIBBİ BAKIM BAĞLI BÖLÜMLER
 • Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu
 • Ortopedi e Travmatoloji Sorumlusu
 • Cerrahi Sorumlusu
 • Dahiliye Sorumlusu
 • Yoğun Bakım Sorumlusu
 • Poliklinik Sorumlusu

Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu ve

Bağlı Birimler

Anestezi ve Reaminasyon Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir

slide30
Triaj Sorumlusu (Uzman Hekim)
 • Kırmızı (Acil) Alan Sorumlusu
 • Sarı (İkincil) Alan Sorumlusu
 • Yeşil (Acil Değil) Alan Sorumlusu
 • Hasta Çıkış Sorumlusu
 • Morg Sorumlusu
destek b r mler d rekt r ne ba li b r mler
DESTEK BİRİMLER DİREKTÖRÜNE BAĞLI BİRİMLER
 • İç Hastalıkları Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir.
 • Laboratuar Sorumlusu
 • Radyoloji Sorumlusu
 • Eczane Sorumlusu
 • Tıbbi Malzeme Sorumlusu
 • Sanitasyon Sorumlusu
ps kososyal destek h zmetler d rekt r
PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ
 • Psikiyatri Uzmanı koordinatörlüğünde yönetilecektir.
 • BAĞLI BÖLÜMLER:
 • Personel ve Personel Yakınlarına Sosyal Destek ve İletişim.
 • Sorumlu: Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Personele ve Afetzedeye Psikososyal Destek
 • Sorumlu: Psikolog
ac l serv ste afet organ zasyonu
ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU

Acil servis; en yoğun hasta ve insan trafiğinin yaşanacağı bölüm özelliğini taşır.

Görevde olmayan acil servis personeli için, mevcut haberleşme sistemi ile acil çağrı yapılır.

Haberleşme sisteminin kilitlenmesi halinde, yerel haber kanalları belediye ses yayın cihazı ve güvenlik güçlerinden yararlanılacaktır.

Tüm hastane personeline zamanında ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; ev adresleri, ev ve cep telefonları güncelleşmiş bir durumda Planlama Şefi’nde (Başhemşirelik) bulunmalıdır.

ac l serv s afet organ zasyonu ve tr aj uygulamasi
ACİL SERVİS AFET ORGANİZASYONU ve TRİAJ UYGULAMASI

Acil Serviste Organizasyon:

 • Acil servisin çevresi, ambulanslar için giriş-çıkış alanıdır.Ana otoparka acil hizmet dışında, sivil veya resmi hiçbir aracın girişine izin verilmez.
 • Acil servisin bulunduğu kattaki poliklinikler, TRİAJ ALANI (Acil Tedavi Merkezi) Zorunlu poliklinik hizmetleri servislerinde yürütülür.
 • Kaç adet acil birim ünitesinin kurulacağın afetin boyutu belirler.Bu karar, Operasyon Şefi ve Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu tarafından verilir
ac l serv ste tr aj
ACİL SERVİSTE TRİAJ
 • ACİL SERVİS TRİAJ KURALLARI
 • Girişte mutlaka kayıt.
 • Kaç adet Triaj Alanı olmalı?
 • Hafif yaralılar polikliniklere!..
 • Kritik hastalar için zaman ayıralım mı?
 • Kan testi, röntgen çekilmeli mi?
 • Göreve çağrı!..
 • Gelecek hasta ve yaralı için genel hazırlık
ac l serv s ek b n n g revler
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ

ACİL DOKTORU:

 • Hava yolunu açar, servikal immobilizasyonu sağlar.
 • Solunumu sağlar, gerekli olguları entübe eder,
 • Sıvı resüsitasyonuna başlar,
 • Kabaca nörolojik muayene yapar (şuur durumu, sözel yanıt, ağrıya yanıt...)Hastayı tamamen soyarak tümden gözden geçirir,Dışa kanamaları durdurur, (kompresyon, klemp)
 • Basitçe kırık imbobilizasyonu yapar, Nazogastrik ve Foley takar,Tarama US yaptırır,
 • Hastanın önceliğini değerlendirir. Triajda, şüphe duyarsa uzmanına danışır
ac l serv s ek b n n g revler1
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ

ACİL SORUMLU HEMŞİRESİ:

 • Hemşire ve personel gereksinimini koordine eder.Gerekli tıbbi malzemelerin sağlanmasından sorumludur.Görevli tüm tıbbi personeli çağırır.
 • Acil servis kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.Hasta transportunu koordine eder.
 • Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol eder.Acil servis ve triaj alanlarının organizasyonunu sağlar.Hastaların değerli eşyaları koruma altına alır.
ac l serv s ek b n n g revler2
ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ

HEMŞİRE :

 • Hasta kartına vital bulguları kaydeder (tansiyon,nabız),Tetanoz profilaksisi yapar,
 • Kan numunesi alır (kan grubu, dar rutin, hemogram),Damar yolunu açar (18 no angiocath, ringer laktat veya izotonik),Order edilen tedavileri yapar (sözlü order olabilir)
 • Hastanın transportunu sağlar.Hastaların değerli eşyalarını sorumlu hemşireye teslim eder.
ac l serv s tr aj uygulamasi
ACİL SERVİS TRİAJ UYGULAMASI
 • ÇOK SAYIDA KAZAZEDE ARASINDA HASTA ÖNCELİĞİ
 • ACİL - Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektirebilecek hastalar için tedavi alanı: Kırmızı Alan
 • SOLUNUM YOK! (SY) - Ölü olarak gelen veya ölmek üzere olan yaralıların toplanacağı alanı: Siyah Alan
 • ACELE YOK! - Ayakta gelen ve genel durumu stabil olan, ayakta tedavi edilebilecek acil olmayan hastaların müdahale alanı: Yeşil Alan
 • 1-2 SONRA! - Hayatı tehdit edecek yaralanması olmayan, tıbbi müdahale ve bakımları için bir süre gerektirebilecek olan yaralılar için tedavi alanı: Sarı Alan
tr aj uygulanacak alanlar

TRİAJ KARTI

TRİAJ UYGULANACAK ALANLAR
 • KIRMIZI ALAN (Acil Müdahale): Acil Servis ve bu alandaki tüm poliklinikler.
 • SARI ALAN (Yoğun Tedavi) : İkinci Kat Poliklinikler.
 • YEŞİL ALAN (Acele Yok!): Cerrahi Servisi, Alçı Odası, uygun servisler ve gözlem için personel yemekhanesi, koridorlar.
 • SİYAH ALAN (Solunum Yok): Uygun alanlar.
slide41

YARALI

TRİYAJ

EVET

T3

YÜRÜYEBİLİYOR MU ?

YARALI DEĞİL

HAYIR

T 4

SAĞ KALANLARIN TOPLANMA MERKEZİ

HAYIR

HAVA YOLUNU AÇ

SOLUNUMU VAR MI ?

SOLUNUM VAR MI ?

HAYIR

EVET

EVET

10’un altında

SOLUNUM

SAYISI

T1

30’ un Üstünde

Radyal Nabız Alınamıyor

Ya da > 120/dk

10 – 29

T2

NABIZ SAYISI

Radyal Nabız <120/dk

HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

triaj kodlar
Triaj Kodları

NATO

SEMBOL

TANIMLAMA

hastanen n bo altilmasi
HASTANENİN BOŞALTILMASI
 • Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılmasının gerekliliğine Başhekim karar verir.
 • Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi yine, verilecek inceleme raporlarına göre Başhekim’dir.
 • Hastanenin zarar görmesi halinde, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi Sivil Savunma Uzmanı’dır.
 • Hastanenin tahliyesi için uygun yerleri belirleyecek kişi Başhekim’dir. Tahliye edilecek hastaların gidecekleri yerler (Diğer hastaneler, spor salonları, okullar veya öğrenci yurtları vb.) üst makamlarla koordinasyon sağlanarak belirlenecektir. Bu amaçla hastanelerin tahliye planları kaynak olarak kullanılacaktır.
 • Hastane içindeki merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına, Hastane Müdürü (Lojistik Şefi) karar verecektir
hastanen n bo altilmasi1
HASTANENİN BOŞALTILMASI
 • Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefi’dir. Bu amaçla; hangi servislerin boşaltılacağına ve ne kadar hastanın taburcu edileceğine Operasyon Şefi karar verecektir.
 • Hastanenin boşaltılmasından ve transport yolların sağlanmasından Hastane Müdürü sorumludur.
 • Hangi hastaların nereye tahliye edileceğin ile ilgili dokümantasyon görevini Planlama Şefi (Başhemşire) yapacaktır. Bu görev Sivil Savunma Uzmanı ile koordineli yürütülecektir. Bu çalışmalarda Hastane Tahliye Planı ve diğer hastanelerle yapılan protokol hükümlerine uyulacaktır.
 • Hastanenin tamamen boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmeti müdür yardımcılarından birinin sorumluluğunda yürütülecektir.
 • Herhangi bir ciddi terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme yetkisi Başhekim’e aittir.
tahliye
Tahliye

Acil Servis

Ameliyathane

& Yoğun Bakım

Nakil

Saha

Yatış

Hastane Öncesi

Hastane

Konum

Acil

Ameliyathane

Yatış

Değerlendirme

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

slide46

İstanbul, 2003

HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

slide47

11 Mart 2004 - Madrid

HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

slide48

İstanbul

HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

slide49

Kusadası

HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

slide51
TATBİKAT SENARYOSU
 • Tatbikat tarihi     :
 • Tatbikat saati      :
 • Tatbikat konusu: Konferans salonunda çıkan yangın.
 •  …..05.2012 günü saat 14:00 sularında büyük konferans salonunda bir sunum yapılmaktadır. İçerde kalabalık bir dinleyici topluluğunun bulunduğu bu esnada elektronik cihazlardan ani bir parlama ile başlayan ve süratle gelişen bir yangın çıkar.
 • Salonda yaşanan panik ve kaçışma esnasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanır. Bu arada dumandan etkilenen kişiler vardır.
 • hastane binasında (yangın algılama )Yangın sireni çalmaya başlar. Bu esnada güvenlik görevlileri telsiz sistemi ile KIRMIZI KOD uyarısı verir
slide52
HAP sekreterinden olayın duyumunu alan Baştabip(H.A.P başkanı) HAP planı uygulamasına geçilmesi talimatını verir ve kriz merkezi olan kendi makam odasından afeti yönetir.
 • İrtibat Direktörü  İl Sağlık Müdürlüğü (112)’yi arar,  itfaiye(110)’u arar ve polis imdat(155)’yi arar. Aynı zamanda telefon santralinden anonslar yapılarak, HAP görevlilerinin olay yerinde olmalarını sağlar.
 • Hastanenin belli bir kısmının elektrik ve doğalgazı ana şalterden komple kapatılır.
 • Bu arada yangın söndürme ekibi olay yerine gelmiş ve söndürme çalışmalarına başlamışlardır
slide53
Operasyon Şefi (Hap Başkanı’nın bilgisi dahilinde) en yakın güvenli bir alana binadaki kişilerin tahliyesini gerçekleştirir. Burada toplanan kişilerin sayımını “Durum Değerlendirme Sorumlusu”  “Kayıt görevlisine” yaptırır.  
 • İlk olay anında salonda bulunanlar kendi imkânlarıyla kaçarak salonu terk etmişlerdir. Buna rağmen tahliye ve kurtarma ekibi olay yerinde kurtarılacak veya tahliye edilecek kişiler olup olmadığını araştırır.
 •  Saha triajı sonrasında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan kişilerin Acil Servise Transferi yapılır
slide54
ACİL ÜNİTESİ görevlilerince yaralılara Triaj Ünitesi, Öncelikli Acil-Kırmızı, Geciktirilebilir-Sarı ve Küçük Yaralanmalar ekiplerince ilk müdahale ve planlama yapıldıktan sonra kimlikleri tespit ve kayıt altına alınarak gerekli yerlere sevk edilirler.
 • Yangına müdahale eden Yangın Söndürme Ekibinin çalışması ile yangın kontrol altına alınır ve söndürülür.
 •  ALT YAPI/Hasar Ünitesi görevlileri “Durum ve Hasar” tespiti yapılarak H.A.P Başkanına bilgi verilir.
 •  Halkla İlişkiler Direktörü halka ve medyaya bilgilendirme yapar.
 •  H.A.P sonlandırılır
slide55
 TATBİKAT SENARYOSUNDA DOĞRUDAN GÖREVLİ KİŞİ VE BİRİMLER İLE BUNLARIN TATBİKATTAKİ GÖREVLERİ
 • (H.A.P Organizasyon şeması dikkate alınarak hazırlanmıştır)
 •  HAP BAŞKANI : Hastane afet planını başlatır, yönetir, sonlandırır. Sağlık Müdürlüğüne bilgi verir.
 • OPERASYON ŞEFİ : Tatbikat içindeki operasyonlara karar verir ve operasyonları yürütür. H.A.P Başkanını bilgilendirir.
 •  BAŞHEKİM SEKRETERİ : HA.P. Başkanının talimatı ile H.A.Planına geçildiğini, Organizasyon şemasındaki  sekiz ana birim görevlilerini, Sağlık Müdürlüğü’nü ve İtfaiyeyi arayarak haberdar eder
slide56
İRTİBAT DİREKTÖRÜ : H.A.P uygulaması esnasında kurum içi ve dışı gerekli irtibatları tesis eder.
 • GÜVENLİK DİREKTÖRÜ: Her türlü güvenlik tedbiri, çevre güvenliği, olay yerine giriş çıkışların kontrolü, otopark kontrolü v.b işlerle görevlidir.
 • HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ: Hasta kayıt ekibi ile ortak çalışır.Yaralı yakınları ile iletişim kurarak bilgi verir.
 • TIBBİ TEKNİK KURUL: H.A.P. uygulaması sonrası olayın yönetsel boyutuyla ilgilenir. Ayrıca adli tıbbı, halk sağlığını ilgilendiren konular ile ve ayrıca olayın hukuki boyutu ile de ilgilenir.
 • YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ: Yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırlar.
slide57
TAHLİYE ve KURTARMA EKİBİ: Olay mahallinde ve çevresinde tahliye edilmesi veya kurtarılması gereken kişilere yardımcı olurlar.
 • ACİL ÜNİTESİ GÖREVLİLERİ: Yaralıların triajı ve gereken ilk yardımı yapmak.
 • TIBBİ BAKIM SORUMLUSU: Yaralıların durumunu takip eder. Gerekenlerin sevkini sağlar ve H.A.P Başkanına bilgi verir.
 • ALTYAPI ve HASAR TESPİT ÜNİTESİ: Yangın sonrası olay yerinde inceleme yaparak oluşan zara, ziyan ve hasarı tespit ederek H.A.P Başkanına bilgi verir.
 • NOT: Yukarıda belirtilmiş olan her bölüm organizasyonunu kendi içersinde planlayarak gerekli uygulamaları yapmakla yükümlüdürler