rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar kolske 2009 10 godine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar školske 2009/10. godine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar školske 2009/10. godine

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar školske 2009/10. godine - PowerPoint PPT Presentation

marcos
87 Views
Download Presentation

Rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar školske 2009/10. godine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rezultati obrade studentske ankete za zimski semestar školske 2009/10. godine

  2. Anketiranje studenata je izvršeno u periodu od 18. do 29. januara 2010. godine za sve studente Elektrotehničkog fakulteta. U anketi je učestvovalo ukupno 237 studenata.

  3. 6-7 0 7-8 5 8-9 24 9-10 14 6-7 0 7-8 5 8-9 26 9-10 17

  4. Tabela 1: Prosečna opšta ocena, izračunata za predavanja i vežbe na pojedinačnim godinama i pojedinačnim studijskim programima.