slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bölgesel Çevre Merkezi - REC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bölgesel Çevre Merkezi - REC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Bölgesel Çevre Merkezi - REC - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

“(…) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır (…)” Orta ve Doğu Avrupa’da 1990, Türkiye’de ise 2004 yılından bu yana aktif. Bölgesel Çevre Merkezi - REC. REC Video – Click!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bölgesel Çevre Merkezi - REC


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b lgesel evre merkezi rec
“(…) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır (…)”

Orta ve Doğu Avrupa’da 1990, Türkiye’de ise 2004 yılından bu yana aktif

Bölgesel Çevre Merkezi - REC

REC Video – Click!

rec in ortaklar
REC’inOrtakları

AB Ülkeleri

EFTA

Asya Pasifik ve Transatlantik İşbirliği

(…)

Uluslararası ve

Özel kuruluşlar

Geçiş Aşamasındaki Ülkeleri

rec in faaliyetleri ve ara lar

Doğrudan Çözümler

Deneyimler

İşbirliği

Politika Araçları

Bilgi Paylaşımı

Kapasite Geliştime

2000

2010

1990

Geçiş

Katılım

Sürdürülebilir Kalkınma

Katılım Sonrası Destek

REC’in Faaliyetleri ve Araçları

Yeni Çözümler:

slide5

“REC’in Türkiye’de Kurulması” 2000-2002

 • REC Sözleşmesi 2004 yılı Ocak ayında TBMM’de onaylandı
 • AB Komisyonu ile 2 yıllık hibe anlaşması * (€2.3 Milyon) 2004 yılında onaylandı
 • REC Türkiye Ofisi 27 Mayıs 2004’te açıldı

*İkili Anlaşma/Hibe Anlaşması

 • Avrupa Birliği Uyum Süreci
 • Sivil Toplumun Geliştirilmesi
 • Toplumsal Katılımın Desteklenmesi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Program Alanları:

- Kapasite Geliştirme

- Bilgi

- Hibe

- Özel Programlar

- İklim Değişikliği Çalışma Programı

REC Türkiye

zel programlar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR-KSS)

Sürdürülebilir Kalkınma

AB ve Lobicilik

Çoktaraflı Diyalog Toplantıları

Çevre Yatırımlarının Finansmanı

İş Ağlarının Oluşturulması

Bütünsel Çevre Yönetimi Araçları

Düzenleyici Sektör Etki Analizleri

Özel Programlar
slide7

Özel Programlar

 • Avrupa Çevre Ödülleri Türkiye Programı
 • İşletme
 • Süreç
 • Ürün
 • Uluslararası İşbirliği
slide8

REC Türkiye İklim Değişikliği Çalışma Programı

 • Hedef:Türkiye’nin BMİDÇS yükümlülükleri kapsamında, ilgili paydaşların teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamak
 • tüm paydaşların doğru ve en geniş bilgiye erişiminin kolaylaştırılması,
 • tüm sektörlerde çağdaş iklim değişikliği politikalarının tanıtılması ve
 • kurumsal yapılanmaların en uygun şekilde hayat geçirilmesini kolaylaştıracak stratejilerin tanıtılması
 • Etkinlikler
  • Yayınlar;
   • İklim değişikliği web sayfası
   • Cemre – iklim değişikliği bülteni
  • Kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları
   • Konferanslar, medya çalışmaları, bilinçlendirme araçları
  • Ulusal ve uluslararası ortaklıklar
slide10

ORTA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 27-28 Ekim 2005, Szentendre

 • Araçlarda kullanılan yakıt kalitesi ve araçlardan kaynaklardan salımlarının azaltılmasında ilerlemeler kaydedilebilmesi için ulusal ve bölgesel düzeyde eşgüdüm içerisinde yürütülecek çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
 • Yakıt ve araç kalitesi ile toplu taşımacılık ilkeleri ulusal ve yerel ölçekteki çevre ve sürdürülebilir kalkınma planlarıyla bütünselleştirilmelidir.
 • PCFV Girişimine Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’den katılım arttırılmalıdır. Tüm Konferans katılımcıları PCFV’de yer almaya davet edilmektedir.
 • Yukarıdaki eylemleri desteklemek üzere, bölgesel düzeyde uygulayıcı ve uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturulmuştur. REC, PCFV ile işbirliğinde bu ağın işletilmesini sağlayacaktır.
slide11

TÜRKİYE’DE TEMİZ YAKITLAR VE ARAÇLAR İÇİN TEMEL MEVZUAT ÇERÇEVESİ

 • POLİTİKALAR
  • Hava Kalitesi Yönetimi (Endüstri ve Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmelikleri, 96/62/EC Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin Uyumlaştırılması)
  • BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İlk Ulusal Bildirim)
  • Ulaştırma Ana Planı
 • ARAÇ SALIMLARI
  • Dizel Araçlar (STB-24.06.2003 tarih ve 25148 sayılı RG - 88/77/EC Direktifi ile Uyum)
  • Benzinli Araçlar (STB-24.09.2003 tarih ve 25239 sayılı RG - 70/220/EC Direktifi ile Uyum)
  • Emisyon Ölçümü (ÇOB-08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı RG)
  • Yeni Binek Araçlarda CO2 Salımları Bilgilendirmesi (STB-28.12.2003 tarih ve 25330 sayılı RG 2003/73/EC Direktifi ile uyum)
 • YAKIT KALİTESİ
  • Benzin ve Dizel Kalitesi Yönetmeliği ( ÇOB-11.06.2004 tarih ve 25489 sayılı RG – 2001/17/EC Direktifi ile Uyum)
  • Motorin Türleri Tebliği (EPDK – 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı RG)
  • TS EN 228 (kurşunsuz benzin), TS 3082/ EN 590 (motorin), TS EN14214 ve 14213 (biyodizel)
slide12

TÜRKİYE’DE TEMİZ YAKITLAR VE ARAÇLAR (RG-25489)

* TÜPRAŞ bu tarihten önce üretime geçilebileceğini belirtmektedir

Uygunluğun İzlenmesi ve Rapor Verme

Madde 7 — EPDK, TS EN 228 ve TS 3082 EN 590’da belirtilen analitik yöntemlere dayanarak 5 inci Maddede yer alan esaslara uyulup uyulmadığını izlemekle yükümlüdür. EPDK veya yerel yönetimler tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilecektir

slide15

Teşekkürler

www.rec.org.tr

kerem.okumus@rec.org.tr

yunus.arikan@rec.org.tr

mali.uzelgun@rec.org.tr

slide16

Kurşun Kullanımının Sona Erdirilmesi

 • Benzinde kurşun kullanımına olabildiğince hızlı bir şekilde son verilmelidir.
 • Resmi takvim de dahil olmak üzere, kurşunlu benzin kullanımının yasaklanması için ulusal mevzuat hazırlanmalıdır.
 • Yakıt kalitesinin kontrolü ve izlenmesi çalışmaları geliştirilmelidir.
 • Kurşun kullanımının sona erdirilmesinin daha iyi anlaşılabilmesi için ilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir. (örneğin kanda kurşun düzeylerinin izlenmesi)
 • Araç yenileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. (ör: hurda araçların geri alınması)
 • Araç ithalat uygulamaları geliştirilmelidir. (ör: araç yaşı ve katalitik konvertör konularında sınırlamalar getirilmelidir.)
 • Her düzeyde yönetişim ilkeleri ve yöntemleri etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
slide17

Yakıtlarda Kükürt Oranının Düşürülmesi

 • Karar vericilere ve kamuoyuna yönelik olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde temiz yakıtların yararları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir.
 • Yakıtlardan alınan vergilerin ülke ekonomisi için önemi dile getirilmelidir. (bu konuda hükümet yetkilileri ve müfettişleri ile görüş alışverişinde bulunulmalıdır)
 • Her ülkede, ISO belgeli bağımsız analiz laboratuarları oluşturulmalıdır.
 • Geçici bir önlem olarak, düşük kaliteli yakıt üreten rafineri ürünleri için ulaştırma-dışı kullanım alanları geliştirilmelidir. (ör: sanayi kazanları, deniz ulaşımı, evsel ısınma)
 • Yakıt kalitesinin kontrolü için taşınabilir analiz laboratuarlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (en azından kükürt ve renk analizi için)
 • Kamu kuruluşları tarafından işletilen laboratuarlar modernleştirilmelidir.
 • Yakıt kalitesi kontrolü konusunda ilgili personelin eğitimi sağlanmalıdır.
 • Daha az kükürt içeren yakıtlardan daha az vergi alınmalıdır.
 • Cezalarda kademeli (giderek artan) sistem uygulanmalıdır.
 • Yakıtlarda kükürt oranının düşürülmesi için ulusal düzeyde somut planlar yapılmalıdır.
slide18

Temiz araçlar

 • Kamuoyu bilinçlendirilmesi
 • Karar vericiler için eğitim programları
 • Mali desteklerin devreye sokulması
 • İkinci el araç piyasasının standartlaştırılması için bir tartışma ortamının yaratılması
 • Değişen çevresel vergilerin devreye sokulması
 • Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi
 • Eski araçların yenilenmesi