nefroblastom wilms tumor evre nwst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nefroblastom (Wilms Tumor) Evre-NWST PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nefroblastom (Wilms Tumor) Evre-NWST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Nefroblastom (Wilms Tumor) Evre-NWST - PowerPoint PPT Presentation


 • 753 Views
 • Uploaded on

Nefroblastom (Wilms Tumor) Evre-NWST. I.Böbreğe sınırlı II.Böbrek dışına genişler fakat tam olarak rezeke edilebilir III.Karına sınırlı tümör. Peritoneal implantlar ve LAP olabilir. Hematojen metastaz yoktur IV.Karın ötesine hematojen metastazlar V.Her iki böbrekte tümör.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nefroblastom (Wilms Tumor) Evre-NWST


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nefroblastom wilms tumor evre nwst
Nefroblastom (Wilms Tumor)Evre-NWST
 • I.Böbreğe sınırlı
 • II.Böbrek dışına genişler fakat tam olarak rezeke edilebilir
 • III.Karına sınırlı tümör. Peritoneal implantlar ve LAP olabilir. Hematojen metastaz yoktur
 • IV.Karın ötesine hematojen metastazlar
 • V.Her iki böbrekte tümör
berrak h creli sarkom
Berrak hücreli sarkom
 • 12-36 ay
 • %66 E
 • İyi sınırlı
 • Kemiğe metastazı sık
 • AT: Wilms tm ile.
  • Berrak hücreli sarkom blastem ve mezankimal elamanlar içermez
rabdoid tm
Rabdoid tm
 • Ort yaş 11 ay, 3yaş üzerinde nadir
 • İleri derecede malign, 12 ayda metastazlar ile ölüm
 • Kapsülsüz
 • AT: Çok geniş
mezoblastik nefrom
Mezoblastik nefrom
 • Yaşamın ilk 3 ayında görülür
 • 6aydan sonra nadir
 • İnfiltratif sınır
 • Cerrahi ile tam tedavi
 • Kesi yüzeyi leiomyomu andırır
 • Mikr: İğsi hücreler, blastem yoktur
jukstaglomerular h creli t m r reninoma
Jukstaglomerular hücreli tümörReninoma
 • Plazma renin seviyesi yüksek
 • Ort yaş 27
 • K’ larda fazla
 • 3 cm altında
renomed ller interstisyel h creli t m r
Renomedüller interstisyel hücreli tümör
 • Medullada küçük bit tümör
 • 5mm altında
 • 20 yaş altında nadir
slide9

Böbrek kaliks ve pelvisinin tümörü= Ürotelyal karsinom

(Eski adı: Transisyonel hücreli karsinom, değişici epitel

Hücreli karsinom)

riner yolun t m rleri who 2004
Üriner yolun tümörleri WHO 2004
 • Non-invaziv ürotelyal neoplaziler
  • Ürotelyal karsinoma in-situ
  • Non-invaziv papiller ürotelyal karsinom, yüksek grade
  • Non-invaziv papiller ürotelyal karsinom, düşük grade
  • Non-invaziv papiller ürotelyal neoplazm, düşük malign potansiyel
  • Ürotelyal papillom
  • İnverted ürotelyal papillom
 • İnvaziv ürotelyal karsinom
  • Skuamöz diferansiasyonlu
  • Glandüler diferansiasyonlu
  • Trofoblastik diferansiasyonlu
  • Nested
  • Mikrokistik
  • Lenfoepitelyoma benzer
  • Lenfoma benzer
  • Plazmasitoid
  • Sarkomatoid
  • Dev hücreli
 • Undiferansiye
riner yolun t m rleri who 20041
Üriner yolun tümörleri WHO 2004
 • Skuamöz neoplazmlar
  • Skuamöz hücreli karsinom
  • Verrüköz karsinom
  • Skuamöz hücreli papillom
 • Glandüler neoplazmlar
  • Adenokarsinom
   • Enterik
   • Müsinöz
   • Taşlı yüzük hücreli
   • Berrak hücreli
  • Villöz adenom
riner yolun t m rleri who 20042
Üriner yolun tümörleri WHO 2004
 • Nöroendokrin tümörler
  • Küçük hücreli karsinom
  • Karsinoid
  • Paragangliom
 • Melanositik tümörler
  • Malign melanom
  • Nevüs
riner yolun t m rleri who 20043
Üriner yolun tümörleri WHO 2004
 • Mezankimal tümörler
  • Rabdomyosarkom
  • Leiomyosarkom
  • Anjiosarkom
  • Osteosarkom
  • Malign fibröz histiositom
  • Leiomyom
  • Hemanjiom
  • Diğer
 • Hematopoietik ve lenfoid tümörler
  • Lenfoma
  • Plazmasitom
 • Diğer tümörler
  • Skene, Cowper ve Littre glandlarının karsinomu
  • Metastatik tümörler ve diğer organlardaki tümör invazyonları
mesane ve toplay c sistem t m rleri1
Mesane ve toplayıcı sistem tümörleri
 • 1. Ürotelyal karsinom (transizyonel hüc. karsinom, değişici epitel hücreli):En sık görülendir
  • Histolojik varyantları
 • 2.Yassı hücreli Ca
 • 3.Adeno Ca
 • 4.Küçük hücreli (nöroendokrin karsinom)
 • Ürotelyal Ca dışındakiler çok nadirdir
slide18
Klinikte ağrısız hematüri ile belirirler
 • E/K =2, 50-70 yaşda sık
 • Sigara, NSAİD’lar, kronik sistit, siklofosfamid, anilin boyaları, arilaminler, Schistosoma haematobium (özellikle yassı hücreli Ca. gelişiminden sorumludur)
 • Prognozda histolojik grade ve patolojik ve klinik evre önemlidir
 • Epitel altına invazyon olmadan Ca. tanısı alabilen tek organ tümörüdür. Tümörler süperfisyal ve invaziv olarak ikiye ayrılır
rotelyal karsinom uk
Ürotelyal Karsinom(UK)
 • Patolojik derecesi (grade’ i)
  • 1.Bergkvist’ e göre: Papillom, Grade 1, 2, 3 ve 4,
  • 2.WHO 1973: Papillom, Grade 1, 2, 3,
  • 3.WHO/ISUP-1998:
   • Papillom,
   • düşük malign potansiyelli ürotelyal neoplazm(LMP),
   • düşük grade ÜK ve
   • yüksek grade ÜK olarak sınıflandırılır
  • 4.WHO 2004: 3 ile aynıdır
 • Grade arttıkça prognoz kötüleşmektedir
slide21
En son sınıflama olan WHO/ISUP-1998 sınıflamasının en önemli avantajı,
  • normal epitel, hiperplaziler, karsinoma in-situ gibi mesanenin nonneoplastik lezyonlarını da içermesidir.
normal
Normal
 • Hafif displazi

sanılabilir

 • (Normalüroteldeki hafif disorganizasyon ve nükleer şekil farklılığı nedeniyle)
hiperplazi
Hiperplazi
 • Yassı hiperplazi:Hücre sayısı 7 üzerinde ise... Bu oblik kesite bağlı olabilir.
 • Papiller hiperplazi
displazi d k dereceli intra rotelyal neoplazi
Displazi (düşük dereceli intraürotelyal neoplazi)
 • Preneoplastik
 • Ürotelyal neoplazili mesanelerde görülür ve bulunması nüks olasılığını artırır
 • Genişlemiş nükleus, hiperkromazi, hücre büyüklük ve şeklinde farklılık, disorganizasyon
 • Karsinoma in situ tanısı için yeterli olmayan bulgular
karsinoma in situ y ksek dereceli intra rotelyal neoplazi
Karsinoma in situ (yüksek dereceli intraürotelyal neoplazi)
 • Ca in situ......yüksek dereceli displazidir
 • Ürotelyumun yassı lezyonu
 • Preneoplastik
 • Epitelin tüm kalınlığını veya bir bölümünü tutan geniş, irregüler, hiperkromatik nükleuslu hücreler
 • Epitelin üst ve orta kısmında mitotik aktivite
 • KİS-pajetoid yayılım
 • KİS-”clinging” tip
 • Tanı için epitelin tümünün difüz tutulumu şart değildir
non invaziv papiller rotelyal neoplazmlar
Non-invaziv papiller ürotelyal neoplazmlar
 • Papillom
 • Düşük malign potansiyelli papiller neoplazm
 • Papiller karsinom,düşük dereceli
 • Papiller karsinom,yüksek dereceli
rotelyal papillom
Ürotelyal papillom
 • Normal kalınlık ve sitolojideki ürotel ile döşeli, merkezi fibrovasküler sap içeren papiller gelişim
 • Nadir, benign; küçük, izole lezyon
nverted rotelyal papillom
İnverted ürotelyal papillom
 • Ekzofitik ve inverted özellikli papillomlar
 • Düşük nüks riski
 • Nadiren ürotelyal karsinom ile birlikte olabilir
 • İnverted papillomdan kaynaklanan nadir ürotelyal karsinomlar bildirilmiştir
 • Ürotelyal karsinomdan ayırımı bazen çok güçtür!

Ayırıcı tanı!

d k malign potansiyelli papiller rotelyal neoplazm
Düşük malign potansiyelli papiller ürotelyal neoplazm
 • Minimal yapısal anomaliler, minimal nükleer atipi
 • Papilloma göre epitel daha kalın, nükleuslar daha iri
 • Mitotik figürler genellikle bazal tabakaya sınırlı
 • İnvazyon ve metastaz olmaz
 • Nüks ve yeni, daha yüksek dereceli papiller lezyonların gelişme riski artmıştır
 • Takip
papiller rotelyal karsinom d k dereceli
Papiller ürotelyal karsinom,düşük dereceli
 • Sitolojik atipi
 • Mitotik figürler
 • Polarite kaybı, nükleer büyüklük, şekil ve kromatin dağılımındaki farklılık düşük malign potansiyelli Ürotelyal neoplazma göre daha belirgindir
 • İnvazyon olabilir
 • Nüks sık, ancak yüksek dereceli Ca.’ a ilerleme riski düşük (<%5)
papiller rotelyal karsinom y ksek dereceli
Papiller ürotelyal karsinom, yüksek dereceli
 • Nükleer anaplazi
 • Grade 2 Ca. ların bazıları ve Grade 3 lezyonlar
 • Belirgin yapısal ve sitolojik anomaliler
 • Orta -ileri derecede pleomorfizm
 • Papiller yapı bozulur, hücreler gruplar oluşturur, kohezyon kaybı izlenir
 • Mitoz
 • Yüksek progresyon riski %15-40
nvaziv rotelyal neoplazmlar
İnvaziv ürotelyal neoplazmlar
 • Lamina propria invazyonu
 • Muskularis propria (Detrusor kas) invazyonu
ay r c tan
Ayırıcı tanı
 • En önemli ayırım,
  • papillom,
  • DMP-ürotelyal neoplazm,
  • düşük dereceli ÜK arasında
rotelyal ca k
Ürotelyal Ca (ÜK)
 • Patolojik Stage(evre)
 • Jewett-Marshall İnvazyon derinliği AJCC
 • O Noninvaziv Pa,Pis
 • A Lamina propria P1
 • B Muskularis propria P2
 • C Perivezikal yağ P3
 • D1 Prostat,vajina,uterus P4
 • D1 Pelvik ve/veya abdominal duvar P4b
slide49
Tedavi ve prognozun en önemli belirleyicisi Klinik ve Patolojik evredir.
 • Tümör evresi
  • İnvazyon var ise derinliği mutlaka belirtilmeli
  • Kas dokusunun olup olmadığı da belirtilmeli
 • Evrelemede en önemli nokta muskularis proprianın invaze olup olmadığıdır
 • CT,MR,USG kas invazyonu belirlemede yetersiz kalabilir
slide50
Kas invaziv tm lerde prostat gland tutulum sıklığı %50 ye yaklaşır

*Prostatda stromal invazyon kötü prognoz göstergesidir

*Prostatik üretrada ca in situ var ise üretrada tm nüks olasılığı artar

nefrojenik adenom
Nefrojenik adenom
 • Benign metaplastik lezyon
 • E’ lerde sık
 • En sık mesane trigondadır
 • Bunu üreter ve üretre takip eder
 • Mikroskopide, benign papiller ve tubuler proliferasyonlar şeklindedir
sistitler
Sistitler
 • Malakoplaki
 • Eosinofilik sistit
 • Interstisyal sistit: Steril infiltrasyon K larda sık
 • BCG tedavisi ile birlikte sistit
 • Rasyasyon sistiti
 • Hemorajik sistit: Siklofosfamid
 • Polipoid sistit
 • Amiloidozis
malakoplaki
Malakoplaki
 • E.Coli enfeksiyonu ile birliktedir.
 • Makrofajlarca bakterilerin öldürülmesinde defekt vardır.
 • Hematüri, ateş, kitle nedeniyle klinik ve radyolojik olarak tümör sanılır.
 • Genelde trigonda kitle oluşturur.
 • Histiositler. Sitoplazmalarında PAS + cisimler.
 • Michalis-Gutmann cisimleri histiosit sitoplazmasında izlenir. PAS + dir.
 • Ayırıcı tanı:
  • Ksantogranulomatöz sistit,
  • Özellikle AIDS de Mycobacterium avium enfeksiyonu.
eosinofilik sistit
Eosinofilik sistit
 • Çocuk ve kadınlarda sık.
 • Allerjik reaksiyonlar ile birliktedir.
 • TUR yapılan yaşlı erkeklerde de görülür.
 • Bir neoplasmı andıran polipoid kitleler oluşturabilir
 • Eosinofiller ve fibrozis ile karakterlidir.
nterstisyel sistit
İnterstisyel sistit
 • Kadınlarda mesanenin steril inflamasyonu
 • Sık idrara çıkma, nokturi,suprapubik ağrı
 • Ovulasyon ve stres ile belirtiler artar
 • Mast hücreleri santral rol oynar
 • Mesanede mikrohemorajiler, ülserler
 • Lenfositler, plazma hücreleri, histiositler, nötrofil, eozinofiller ve mast hücreleri ile difüz inflamasyon
 • Mesane mast hücrelerinde östrojen reseptörleri bulunur
bcg tedavisi ile sistit
BCG tedavisi ile sistit
 • Nonkazeifiye granulomlar
radyasyon sistit
Radyasyon sistit
 • Ödem, telenjektazi, fokal ülserasyon, kanama, bazen ülserasyon
 • Epitelde atrofi
 • Ürotelyal atrofi, bazen epitelyal atipi
 • Karsinom, sarkom, sitoplazmik vakuoller nedeni ile adenokarsinom ile karışabilir
hemorajik sistit
Hemorajik sistit
 • Siklofosfamid
 • Busulfan
 • Ödem, damar dilatasyonu, sklerozis, epitelyal atipi olabilir.
 • Çocuklarda viral enfeksiyonlarda görülebilir
polipoid sistit
Polipoid sistit
 • Radyasyon, tekrarlayan iltihabi durumlar, uzun süreli kateterizasyon sonrasında oluşur.
 • Basit sistitdir.
 • Papiller ürotelyal karsinom sanılabilir
amiloidozis
Amiloidozis
 • Hematüri
 • Kitle oluşturur
 • İnflamasyon minimal veya yoktur
mesane konjenital anomaliler
Mesane konjenital anomaliler
 • Patent urakus: Allontois ve mesane arası yoldur. Sinus olarak açık kalabilir. Vesikoüreteral fistül şeklinde de olabilir. Skuamöz, glandüler metaplazi ve karsinom gelişebilir.
 • Ekstrofi
slide63
Mesane divertikülü:
 • Orta yaşlı erkeklerde sıktır. Üreteral orifisler yakınında sıktır. İnfeksiyon, taş oluşumu ileri dönemde ÜK ve YH ca gelişebilir. Geç tanı nedeni ile prognoz kötüdür.