R g 2013 gada 30 septembr
Download
1 / 15

R?g? 2013.gada 30.septembr? - PowerPoint PPT Presentation


  • 215 Views
  • Uploaded on

Soda - administratīvā aresta- piemērošanas praktiskie aspekti, nākotnes perspektīvas Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesis Juris Stukāns. Rīgā 2013.gada 30.septembrī. Cik samērīgi ir piemērot administratīvo arestu par administratīvajiem pārkāpumiem?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' R?g? 2013.gada 30.septembr?' - manju


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R g 2013 gada 30 septembr

Soda - administratīvā aresta- piemērošanas praktiskie aspekti, nākotnes perspektīvasRīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesisJuris Stukāns

Rīgā 2013.gada 30.septembrī


R g 2013 gada 30 septembr

Cik samērīgi ir piemērot administratīvo arestu par administratīvajiem pārkāpumiem?

Vai administratīvo pārkāpumu faktiskie apstākļi atbilst nodarījuma kaitīgumam, lai noteiktu soda veidu, kas saistīts ar personas brīvības atņemšanu?


R g 2013 gada 30 septembr

Administratīvos pārkāpumus no noziedzīgiem nodarījumiem atšķir personas vai sabiedrības interešu apdraudējuma raksturs un kaitīgums.

Krimināllikums paredz noziedzīgus nodarījumus, par kuru izdarīšanu nav paredzēts piemērot brīvības atņemšanas sodu, nosakot citus alternatīvus soda veidus.

Krimināllikumā esošo noziedzīgo nodarījumu vairākums sankciju paredz alternatīvos soda veidus, līdz ar to iespēju par kriminālpārkāpumu piemērot sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Iepriekš minētais dot pamatu atzīt, ka administratīvais arests kā soda veids neatbilst administratīvo pārkāpumu soda sistēmai.


P rk pumu sast vi par kuriem var piem rot administrat vo arestu k alternat vo sodu i
Pārkāpumu sastāvi par kuriem var piemērot administratīvo arestu kā alternatīvo sodu I

Par tirdzniecību neatļautās vietās (155.4 panta otrā daļa)

Par naftas produktu tirdzniecību neatļautās vietās (155.6 pants)

Sīkais huligānisms (167. pants)

Nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās (170.1 pants)

Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana (170.2 pants)

Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana (174.3 pants)


P rk pumu sast vi par kuriem var piem rot administrat vo arestu k alternat vo sodu ii
Pārkāpumu sastāvi par kuriem var piemērot administratīvo arestu kā alternatīvo sodu II

Par sapulces, gājiena vai piketa, kā arī publiska izklaides vai svētku pasākuma laikā publiski izteiktu aicinājumu izdarīt likumpārkāpumu (174.5 panta otrā daļa)

Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai (175. pants)

Par uzdošanos par citu personu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai iegūtu šai personai valsts valodas prasmes apliecību (175.8 pants)

Sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšana (176.1 pants)


P rk pumu sast vi par kuriem var piem rot administrat vo arestu k alternat vo sodu iii
Pārkāpumu sastāvi par kuriem var piemērot administratīvo arestu kā alternatīvo sodu III

Policijas kontroles noteikumu pārkāpšana (177. pants)

Par kūlas dedzināšanu (179. panta ceturtā daļa)

Necieņa pret tiesu (201.39 pants)

Krimināllietā dotā personiskā galvojuma saistību pārkāpšana (201.42 panta otrā daļa)

Kopā kā alternatīvais sods arests paredzēts Latvijas APK 17 pantu sankcijās.


R g 2013 gada 30 septembr

Vai pamatoti un lietderīgi administratīvā pārkāpuma lietu sūtīt uz tiesu, līdz ar to iedarbinot dārgāko, salīdzinājumā ar iestādi, procesu?


Rajona pils tas tiesas p rskata periods 01 01 2013 23 09 2013
Rajona (pilsētas) tiesas lietu sūtīt uz tiesu, līdz ar to iedarbinot dārgāko, salīdzinājumā ar iestādi, procesu?pārskata periods 01.01.2013. – 23.09.2013.


R g 2013 gada 30 septembr

Jāatzīst, ka, ja tikai 12% no tiesā izskatīto administratīvo lietu skaita ir pamats piemērot administratīvo arestu, nav lietderīgi un pamatoti noslogot tiesas ar šo lietu izskatīšanu.


P rk pumu sast vi par kuriem var piem rot administrat vo arestu k oblig to sodu
Pārkāpumu sastāvi par kuriem var piemērot administratīvo arestu kā obligāto sodu

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros (149.4 panta 7.daļa)

Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus (149.5 panta 4.daļa)

Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē (149.15 panta 3., 4., 5., 6., 7. un 8.daļa)

Kopā kā obligāts sods arests Latvijas APK paredzēts 3 pantu sankcijās.


Transportl dzek a vad ana apreibino u vielu ietekm
Transportlīdzekļa vadīšana apreibinošu vielu ietekmē administratīvo arestu

Ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām: Latvijas APK šobrīd paredz obligāti piemērot par vienu pārkāpumu trīs soda veidus: arestu, naudas sodu un tiesību atņemšanu.

(Latvijas APK 149.15 pants)

Bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām: Krimināllikuma sankcija neparedz vienlaicīgi par vienu nodarījumu piemērot brīvības atņemšanu (piemēram, īslaicīgu no 15 dienām) un naudas sodu (Krimināllikuma 262. pants).

Līdz ar to personai piemērots sods saskaņā ar Latvijas APK ir bargāks, kas ir netaisnīgi.


R g 2013 gada 30 septembr

Atceļot arestu par administratīvo pārkāpumu (transportlīdzekļa vadīšana apreibinošu vielu ietekmē) un atstājot naudas sodu un tiesību atņemšanu, sodu sistēma par šo likumpārkāpumu būs loģiska un pamatota.

Jāņem vērā, ka administratīvo pārkāpumu lietas ir uzskatāmas par krimināllietām Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē.

Vai ir nepieciešams un pamatoti par iepriekš minētiem administratīviem pārkāpumiem turpmāk paredzēt kriminālatbildību?

Nav lietderīgi, pamatoti un nav nepieciešams.


R g 2013 gada 30 septembr

Jau šobrīd braucot bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām apreibinošu vielu ietekmē ir paredzēta kriminālatbildība.

Ja braucot apreibinošu vielu ietekmē un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts miesas bojājums ir paredzēta kriminālatbildība.

Ja par administratīvo pārkāpumu turpmāk tiks paredzēta kriminālatbildība, process kļūst ilgāks, sarežģītāks un daudz dārgāks.

Šajā gadījumā ir nepieciešams kriminālprocesa likumā paredzēt īpašu, vienkāršotu procesu.


Lietas izskat ana

Saskaņā ar Latvijas APK tiesībām apreibinošu vielu ietekmē ir paredzēta kriminālatbildība.

(izskatīšanas ilgums – 3 mēneši)

protokols;

pirmās instances tiesa lietu izskata:

- triju darba dienu laikā;

vai

- 15 dienu laikā pēc materiālu saņemšanas (ja ir nepieciešams eksperta atzinums);

apelācijas instances tiesa lietu izskata apmēram divu mēnešu laikā.

Saskaņā ar KPL

(izskatīšanas ilgums – 6-12 mēneši)

protokols (kriminālprocesa uzsākšana);

izmeklēšanas darbības;

kriminālvajāšana;

pirmās instances tiesa;

apelācijas instances tiesa;

kasācijas instances tiesa.

Lietas izskatīšana


R g 2013 gada 30 septembr

Paldies par uzmanību. tiesībām apreibinošu vielu ietekmē ir paredzēta kriminālatbildība.