Kongres nowego przemys u
Download
1 / 11

KONGRES NOWEGO PRZEMYS?U - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU. UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ PO 1 LIPCA 2004 ROKU Grzegorz Tomasik. Warszawa, 31/05-01/06/2004. DYREKTYWA 2003/54/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE. Dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych – otwarcie rynku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONGRES NOWEGO PRZEMYS?U' - mandar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kongres nowego przemys u

KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

UWARUNKOWANIA SYSTEMOWEHANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPO 1 LIPCA 2004 ROKU

Grzegorz Tomasik

Warszawa, 31/05-01/06/2004


Dyrektywa 2003 54 ec parlamentu europejskiego i rady ue

DYREKTYWA 2003/54/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

Dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych– otwarcie rynku

Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw,w tym w szczególnościmonitorowanie bilansowania zapotrzebowania i produkcji

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Rozporz dzenie nr 1228 2003 parlamentu europejskiego i rady ue

ROZPORZĄDZENIE NR 1228/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

Stymulowanie konkurencji w ramach wewnętrznego REE – jasne i rzetelnezasady wymiany transgranicznej

Alokacja dostępnych zdolności przesyłowych – rozwiązania rynkowe, niedyskryminujące, zapewniające skuteczneekonomiczne sygnały

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Bezpiecze stwo dostaw energii elektrycznej i sukcesywny rozw j iem

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SUKCESYWNY ROZWÓJ IEM

Zapewnienie inwestowania w zliberalizowanym sektorze elektroenergetycznym (EURELECTRIC)

rynek a pobudzanie inwestycji

konsekwentne modele regulacyjne

zachęty bazujące na mechanizmachrynkowych

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Bezpiecze stwo dostaw energii elektrycznej i sukcesywny rozw j iem1

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SUKCESYWNY ROZWÓJ IEM

Integracja IEM (DG TREN)

wprowadzenie sygnałówlokalizacyjnych

jednolity model taryfowania(harmonizacja opłatprzesyłowych)

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Rozw j wewn trznego rynku energii elektrycznej w ue

ROZWÓJ WEWNĘTRZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UE ROZWÓJ IEM

Rozwój rynków dnia bieżącego – decentralizacja bilansowania energii elektrycznej

Efektywne zarządzanie ograniczeniami sieciowymi

Optymalny rozwój wytwarzania i systemów elektroenergetycznych

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Liberalizacja rynku energii elektrycznej w ue

LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UE ROZWÓJ IEM

Swobodny handel towarem jakim jest energia elektryczna – tzw. handel ponad siecią bez ograniczeń (miedziana płyta)

rozbudowa krajowych systemów elektroenergetycznych przez operatorów

rozbudowa połączeń międzysystemowych

modernizacja i rozbudowa źródeł wytwórczych w odpowiednichlokalizacjach

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Liberalizacja rynku energii elektrycznej w ue1

LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UE ROZWÓJ IEM

Maksymalnie możliwe wykorzystanie istniejących zdolności przesyłowych

prorynkowy system bilansowania energii elektrycznej oraz zarządzaniaograniczeniami przesyłowymi,stratami i rezerwamikrótkoterminowymi

ekonomiczne sygnały lokalizacyjne (krótkoterminowe i długoterminowe)

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Aktualne dzia ania ue w zakresie modelowania rozwi za na iem

AKTUALNE DZIAŁANIA UE W ZAKRESIE MODELOWANIA ROZWIĄZAŃ NA IEM

Prace dotyczące efektywnych sygnałów ekonomicznych – krótko i długookresowych (CESI)

Efektywność bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zarządzania ograniczeniami sieciowymi i rezerwami krótkoterminowymi przy zastosowaniu krótkookresowych cen krańcowych

Prelegent: Grzegorz Tomasik, tel. (22) 32 13 162, e-mail: g.tomasik@epc.pl, www.epc.pl


Kongres nowego przemys u

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ IEMI ZAPRASZAM DO DYSKUSJI