Yet k n d n e t m nde y ntem
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM. Prof. Dr. Mustafa Köylü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi E-mail: mkoylu @omu.edu.tr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yet k n d n e t m nde y ntem

YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM

Prof. Dr. Mustafa Köylü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

E-mail: mkoylu@omu.edu.tr


Yet k n d n e t m nde y ntem

“Genel eğitimcilerin, eğitim konularının en temel unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

John Dewey, 1903.

“Bir toplum, ancak kendi içindeki öğretmenler kadar iyidir.”


Ele al nacak konular
Ele Alınacak Konular unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

1

Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Önemi

Yetişkin

Din

Eğitimi

2

Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka

Yetişkinlik Dönemi Eğitimcilerinde Bulunması Gereken Nitelikler

3

4

Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri


1 yeti kin din e itiminin nemi
1.Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

 Demografik Alandaki Gelişmeler

 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler

 Toplumsal nitelikli sorunların artışı

Dinin ruh ve beden sağlığı açısından önemi

 Yetişkinlerin eğitimcilik vasıfları


1 yeti kin din e itiminin nemi1
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Demografik Alandaki Gelişmeler

Bu günkü veriler, insanlık tarihinin hiçbir döneminde, çağımızdaki kadar 21 yaş üstü nüfusa sahip bir devir olmadığını ortaya koymaktadır.

Önceleri yaşlılık dönemi olarak adlandırılan dönem, şimdi orta yaş dönemi olarak kabul edilmektedir.

Bundan iki asır önce (1776 da) ortalama yetişkin hayatı 40 yaş civarında iken, bugün yetişkinler 30-40 sene gibi daha fazla hayat sürebilmektedirler.

Pek çok ülkede doğum oranları hızla düşerken, yaşam süresi de gittikçe artmaktadır. Bu durum “çift yaşlılık” olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde ise 2008 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri, toplam nüfusun

% 6.8’ini oluşturmaktadır.


1 yeti kin din e itiminin nemi2
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Bilim ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler

Bilgi ve teknolojideki gelişimin hızı yaklaşık olarak her beş yılda ikiye katlanmaktadır.

Bir zamanlar "mevcut bilgilerin bir sonraki nesillere nakledilmesi" olarak tanımlanan eğitim anlayışı, artık günümüz ihtiyacına cevap verememektedir.

Hayatın kompleksliği ve insan hayatında meydana gelen sürekli değişiklikler, yetişkinlerin hayat boyu öğrenmelerini zorunlu kılmıştır.

Tüm bu gelişmeler sonucu artık eğitim, "hayat boyu devam eden bir araştırma süreci" olarak tanımlanmaktadır.


1 yeti kin din e itiminin nemi3
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Bireysel ve Toplumsal Nitelikli Sorunların Artışı

Küresel ve teknolojik güçler, mevcut olan sorunları daha da ağırlaştırarak, doğrudan yetişkin nüfusu nu ilgilendiren, işsizlik, ekonomik ve sosyal eşitsizlik, şiddet ve sağlık sorunları gibi daha pek çok yeni sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.


1 yeti kin din e itiminin nemi4
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

 • Mevcut sorunları şu şekilde ele alabiliriz:

Manevi Aidiyetsizlik Depresyonu:

Her ne kadar insanlığın sözde giderek artan “manevi arayışlar”a yöneldiği bilinse de, bu normal bir dini gelenek olmayıp, daha çok şeytana tapma, yoga,uzaylılarla hasbihal, vs. gib saçma sapan manevi oluşumlardır.

 • Sanal Bağımlılık:

 • Televizyon, bilgisayar ve internet başındaki geçirilen zaman, insanların

 • psikosomatik ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Cinsellik:

Bulüğ çağı öncesi yaşanan cinsellik sendromu, sanal cinsellik,

çok eşli cinsellik, ensest ilişkiler,evlenme yaşının ileriye doğru kaydırılması

insanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.


1 yeti kin din e itiminin nemi5
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

 • Sadist, Psikopat ve Sosyopat Davranışlardaki Artış:

 • İntihar ve otomütilasyon (kendi bedenine zarar verme): İşkolizm, tehlikeli sporlar,

 • yemek rejimleri, estetik çılgınlık, riskli çok evlilik (AIDS),

 • madde bağımlılığı, alkol, sigara vs.

Kaliforniya Sendromu:

Hastalığın belirtileri:

Bireysel açıdan çok derin bir yalnızlık, bu yalnızlığın getirdiği kaygı ve

kaygının, çoğu zaman öfke ve nefret şekline dönüşmesi,

 Altruistik değerlerin kaybolarakileri derecede narsisizm.

 Narsisism sonrası, hedonizm/gününü gün etme.

 Hedonizmi güçlendirmek için aşırı tüketim ve sanal zevkler,

 Bunlar da yeterli gelmeyince ekstazi ve kokain gibi uyarılar,

 Tüm bu çareler de tükenince, alkol, esrar ve eroin gibi uyuşturuculara

mübtela ve intihar.


1 yeti kin din e itiminin nemi6
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Dinin Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Önemi

Sosyolojisinin verilerine göre, dinler “düzenleyici fonksiyonları” itibariyle sağlıklı yaşam tarzını geliştirirler.

Dinlerin aynı zamanda “bütünleştirici fonksiyonu” da vardır.

Cemaatle yapılan ibadetler, cemaat üyelerinde yalnızlık hissi, güçsüzlük, umutsuzluk, gayesizlik gibi olumsuz duygu ve düşünceleri azalmakta ve psikolojik sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

Din sosyal açıdan olduğu kadar, psikolojik açıdan da önemli bir destek kaynağıdır.

Özellikle Allah’a inanmak ve ona güvenmek, sabır, şükür, kanaat, tevekkül gibi hasletler, ruh sağlığına önemli katkılar sunmakta, kaygı, stres ve depresyon gibi ruh sağlığını bozan etmenleri ortadan kaldırmaktadır.


1 yeti kin din e itiminin nemi7
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Yetişkinlerin Eğitimcilik Vasıfları

Pek çok araştırma, çocuk ve gençlerin dini tutumlarının oluşmasında, aile büyüklerinin en belirleyici faktör olduğunu ortaya koymaktadır.

Aile bireyleri, çocuğun dini ve ahlaki gelişiminde anahtar rolü oynar.

Çocuklar, yaşamlarının ilk yıllarından itibaren, etraflarındaki insanların tutum ve davranışlarını gözetler, tüm tutum ve davranış kalıplarını en ince ayrıntısına kadar kopya ederler.

Potansiyel olarak en kapsamlı ve en başarılı din eğitimi programı, aile temelli din eğitimidir. Zira aile temelli din eğitimi en tabii, en nüfuz edici, en kişisel ve en etkili olanıdır.


1 yeti kin din e itiminin nemi8
1. Yetişkin Din Eğitiminin Önemi unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Yetişkinlerin Eğitimcilik Vasıfları

Dini sosyalleşme de ancak aile içinde kazanılabilir. Aile; bir kişinin, değerlerini, normlarını ve uygulamalarını benimsediği ve diğerlerinin de değer, norm ve uygulamalarını değerlendirmede kabul ettiği ilk referans grubudur.

Aile bireyleri çocuğa sadece gündelik konularda model olmazlar, aynı zamanda onların dini inanç şekillerini de etkilerler.

Hem sağlıklı hem de sağlıksız dini anlayış ve gelişimde, aile temel olarak kalmaktadır.


2 yeti kinlik d nemi renme ve zeka
2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Yetişkinlik Dönemi zekasıyla ilgili iki görüş vardır:

 İnsan zekası 20 yaşına kadar gelişir, sonrasında aynı seviyede kalır.

Zeka öğrenme ürünüyse, bebeklik çağından yaşlılığa kadar artar.

Yetişkin eğitimiyle ilgili temel problemlerin başında, “yetişkin bir kişinin öğrenip öğrenemeyeceği sorunu” gelir.


2 yeti kinlik d nemi renme ve zeka1
2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

Gerçek şu ki; yaşla birlikte, biyolojik anlamda zekanın merkezini oluşturan beyinde bir takım değişiklikler olur ve beyin, fonksiyonunu, her dönemde, aynı güçte devam ettiremez. Yaşla birlikte beyinde ciddi anlamda değişiklikler yaşanır.

İnsanlar yaşlandıkça beyinlerinin ağırlığı da düşer. 20-30 yaşlarında 1380 gram olan beyin ağırlığı, 80 yaşında 1240 grama düşer.

30 yaşından sonra her gün insan beyninde 20 ile 100 bin arası beyin hücresi kaybı yaşanır.

Aşırı derecede alkol kullanımı, sigara, hava kirliliği, kötü beslenme beyin hücrelerinin ölümünü hızlandırır.


Yet k n d n e t m nde y ntem

2. Yetişkinlik Dönemi Öğrenme ve Zeka unsurlarını oluşturan dini ve ahlaki konuları ihmal etmeye hakları olmadığı gibi, din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel öğretim süreçlerini ihmal etmeye hakları yoktur.”

ZEKA

 • Akıcı Zeka

 • Fizyolojik kapasite ve deneyimin etkileşimi sonucu ortaya çıkan temel kabiliyet.

 • Ergenlikte zirveye ulaşır, yetişkinlik dönemi boyunca, tedrici ve sürekli olarak düşer.

 • Birikimsel Zeka

 • Öğrenme ve bilgi birikimine bağlı zeka.

 • Yaşla birlikte artar ya da aynı seviyede kalır.

Sonuç olarak; öğrenme oranında düşüşler olsa da zihinsel güç, 20 yaşından 60 yaşına kadar değişmez.

Yani; insanın hangi yaşta olursa olsun öğrenemeyeceği şey yoktur.


3 yeti kinlik d nemi e itimcilerinde bulunmas gereken nitelikler
3. Yetişkinlik Dönemi Eğitimcilerinde Bulunması Gereken Nitelikler

Alanında uzman biri olmalıdır

Mesleğini sevmelidir

Hizmet bilinci olmalıdır

Ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır

Nüktedan birisi olmalıdır

Kendisiyle barışık olmalıdır, her hangi bir psikolojik sorunu olmamalıdır


3 yeti kinlik d nemi e itimcilerinde bulunmas gereken nitelikler1
3. Yetişkinlik Dönemi Eğitimcilerinde Bulunması Gereken Nitelikler

Daima hedef kitlesinin kişisel gelişim, ihtiyaç ve farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır

Demokratik bir yapıya sahip olup, paylaşımcı olmalıdır

Geniş bir kültür ile iyi bir iletişim özelliğine sahip olmalıdır

Öğretirken öğrenmeye de hazır olmalıdır

Model bir insan olmalıdır

Kibir, öfke, alay etme, kahkaha ile gülme, aşırı şaka ve mizah gibi kötü tutum ve davranışlardan da kaçınmalıdır.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

MEŞGULİYET

GÖRME

KONUSUNDAKİ

KAYIPLAR

ZEKA

DURUMU

İŞİTME

KONUSUNDAKİ

KAYIPLAR

Yetişkinlik dönemi eğitimi, çocuk ve gençlere göre daha yavaş seyreder.

Bunun da dört önemli nedeni vardır:


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri1
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Yetişkinler daha çok, kendi kendilerine, bağımsız olarak öğrenmeyi tercih ederler.

Yetişkin, kendisini, kendi öğrenim hızı ve gidişatına göre ayarlar.

Kendi öğrenim şekillerine kendisi karar verir.

Öğrenme şeklini kolayca değiştirip, daha esnek bir hale getirebilir.

Öğrenme projelerine , kendi tarz, yapı ve planlarını uygulayabilir.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri2
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Öğrenme konusunda, yetişkin tecrübesi önemli yer tutar.

Zengin ve farklı tecrübe birikimine sahip yetişkinler, kendilerini tecrübeleriyle tanımladıklarından, tecrübelerine saygı duyulmasına ve eğitimde onlara yer verilmesine önem verirler.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri3
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı motivasyonlara sahiptirler.

Yetişkinlerin eğitimi, çocuklarınki gibi ileriye dönük, ‘konu merkezli’ olmayıp, ihtiyaca yönelik, ‘problem merkezli’dir.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri4
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

Yetişkin eğitiminde fiziki ve psikolojik çevre son derece önemlidir.

Oturma düzeni, sıcaklık, dekorasyon, akustik ve ışıklandırma, yetişkinin rahat edebileceği şekilde düzenlenmelidir.

Ortam, yetişkinlere, kabul edilme, saygı duyulma ve desteklenme hissi verecek şekilde olmalıdır.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri5
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Yetişkin için zaman son derece önemlidir.

Çocuklar ve yetişkinler zamanı farklı olarak algılarlar.

Çocuk ve genç için zaman sonsuz gibidir, yetişkin birey içinse, zaman harcamak, para harcamak kadar önemlidir.

Bir çocuk veya genç zamanı, “doğumdan şu ana kadar,” olarak algılarken, 40’ını aşmış bir yetişkin zamanı, “mevcut andan ölüme kadar şeklinde değerlendirir.

Çoğu zaman yetişkinler, eğitim ve öğretime gönüllü olarak katıldıklarından, zamanı kullanma konusunda da oldukça hassastırlar.

Zaman kısaldıkça, öğrenmenin de daha çok o anki gerçek problemlerine yönelik olması beklenir.

Bu yüzden yetişkin din eğitimcileri zamanı en uygun ve faydalı bir şekilde kullanmalıdırlar.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri6
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Yetişkin eğitiminde ihtiyaçların teşhis, planlama ve değerlendirme işi, yetişkinlerin kendilerine bırakılmalıdır.


4 yeti kinlik d nemi din e itiminin temel lkeleri7
4. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri Nitelikler

 Yetişkin eğitiminde, öğreticinin görevi, sadece rehberlik etmektir.

Yetişkin eğitiminde öğretmenin rolü, bilgi aktarmadan ziyade, “rehberlik yapmak” olarak tarif edilir.

Ancak din eğitimi ve öğretiminde yetişkinler, öğretmeni, dini alanda otoriter biri olarak kabul ettiklerinden, “öğretmen merkezli” bir eğitimi daha çok tercih ederler.


Te ekk rler
TEŞEKKÜRLER Nitelikler