stratej y ntem ve tekn k n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 374 Views
 • Uploaded on

STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK . STRATEJİ Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol ya da amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİK' - johnson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
STRATEJİ
 • Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol ya da amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır.
 • Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.
y ntem
Yöntem
 • Öğretim yöntemi, öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yoldur.
 • Yöntemle, belli öğretme teknikleri ve araçları kullanılarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin bir plana göre düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır.
teknik
Teknik
 • Öğretim yöntemini gerçekleştirmede kullanılan yoldur.
 • Yöntemi uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütünüdür.
 • Aynı hedefi gerçekleştirmek üzere birçok tekniğin bütünlük oluşturacak şekilde arada sunulması yöntemi oluşturur.
slide6

Sonuç olarak;

Strateji

Yöntem

Teknik

sunu yoluyla retim stratejisi
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
 • Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir yoldur.
 • Etkinliklerin merkezinde “öğretmen” yer almaktadır.
 • Öğretmen bilgiyi sağlayan, ilke, genelleme ve kavramları sunan, açıklayıcı örnekler veren kişidir.
sunu yoluyla retim stratejisi1
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
 • Bilgiler çok dikkatli bir şekilde düzenlenir.
 • Öğrenciler tarafından alınmaya hazır hale getirilir.
 • Öğretmen konuyu kendisi planlar ve sunar.
sunu yoluyla retim stratejisinin temel zellikleri
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin temel özellikleri;
 • Öğretmen ve öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim,
 • Bol örnek verilmesi,
 • Grafik, resim, şema gibi görsel uyarıcıların kullanılması,
 • Genelden özele doğru (tümdengelim) bir sıra izlenmesi ve öğretimin adım adım ilerlemesi.
sunu yoluyla retim stratejisini planlama a amalar
Sunuş yoluyla öğretim stratejisini planlama aşamaları
 • Hedef davranışlar (kazanımlar) belirlenir
 • İçerik belirlenir.
 • Örnekler hazırlanır.
sunu yoluyla retim stratejisinin uygulama a amalar
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama aşamaları
 • Ön örgütleyiciler sunulur (hedeften haberdar etme, tanımlama, açıklama, örnek verme, şekille gösterme, kavram haritaları sunma vb.)
 • Kavram, ilke ya da bilgi birikimini açıklanır, ön öğrenmelerle ilişkilendirilir.
 • Öğrenciler örnekler üretir, farklı düşünceler ortaya konur.
hangi durumlarda sunu yoluyla retim stratejisini kullanal m
Hangi durumlarda Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisini Kullanalım?

İçeriğin çok fazla, zamanın kısıtlı ve sınıfların kalabalık olduğu durumlarda

Dersin giriş kısmında

Öğrencilerin ön bilgilerinin eksik olduğu durumlarda

Konuların örneklerle somutlaştırılmasında

İlke, olgu ve kavramların açıklanmasında

bulu yoluyla retim stratejisi
Buluş yoluyla öğretim stratejisi
 • Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre;
  • Çocukların içinde
   • keşfetme merakı ve
   • öğrenme isteği vardır.
  • “Bilmek bir ürün değil süreçtir”
bulu yoluyla retim stratejisi1
Buluş yoluyla öğretim stratejisi
 • Amacı;
  • Öğrencilerin konunun yapısını keşfetmelerini sağlayacak problem durumlarını vererek öğrencinin bilişsel gelişimini sağlamaktır.
  • Yapı, bir konu hakkındaki fikirler, kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir.
  • Öğrencinin bu yapıyı öğrenmesi tümevarım yönteminin kullanılması ile sağlanmaktadır.
bulu yoluyla retim stratejisi2
Buluş yoluyla öğretim stratejisi
 • Amacı;
  • Bu yöntemin kullanılmasında öğrencinin etkin olmasına önem verilir.
  • Bu amaçla öğretmenin görevi;
   • bu yöntemin uygulanabileceği konuyu seçmek ve
   • öğrencilere buluş yapmalarına fırsat verecek şekilde öğretim ortamını düzenlemektir.
bulu yoluyla retim stratejisi3
Buluş yoluyla öğretim stratejisi
 • Öğretmen,
  • etkili geri bildirimler sunabilmeli,
  • öğrencileri motive edebilmeli,
  • konu ile ilgili bir çok örnek sağlamalıdır.
  • Öğretmen öğrenciye, zihinsel süreçlerinde rehberlik eden kişidir.
bulu yoluyla retim stratejisi ders s reci
Buluş yoluyla öğretim stratejisiDers süreci
 • Öğretmenin örnekleri sunması
 • Öğrencilerin örnekleri betimlemesi
 • Öğretmenin ek örnekler vermesi
 • Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekiler ile karşılaştırması
 • Öğrencilerin ek örnek ve örnek olmayan durumları sunması
 • Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları
 • Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettikleri özellikleri, ilişkileri veya ilkeleri vurgulaması
 • Öğrencilerin ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri ve tanımlamaları
 • Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi (Yılmaz ve Sünbül, 2003, s.92)
ara t rma inceleme yoluyla retim stratejisi
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
 • Suchman tarafından geliştirilmiştir. Ona göre;
  • Öğrenciler bir problem veya bilgiyi ilginç bulduklarında doğal olarak araştırmak isterler
  • Kendi düşünme stratejilerinin farkına varabilirler ve bunlar geliştirilebilir
 • Yeni stratejiler öğretilebilir veya var olanlar geliştirilebilir
ara t rma inceleme yoluyla retim stratejisi1
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
 • Bilimsel araştırma yöntemlerinin derslerde kullanılmasını sağlar
  • Problemin tanımlanması
  • Hipotezlerin (Denencelerin) kurulması
  • Verilerin toplanması
  • Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması
dersi lerken hangi s ray zleyelim
Dersi İşlerken Hangi Sırayı İzleyelim?

Dersin planlanması

Öğretmen tarafından problem durumunun sunulması (daha önce karşılaşılan ya da öğretmen tarafından hazırlanan)

Öğrencinin;

Problemin farkına varması

Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması

Problemle ilgili ver veri toplanması (kaynak tarama)

Hipotezlerin oluşturulması

Problemin çözümü için veri toplanması ve analiz edilmesi

Hipotezlerin test edilmesi (hipotezler doğrulanıyorsa özetin yapılması ve sonuçların sınıfla paylaşılması, hipotezler doğrulanmıyorsa tekrar düzenlenmesi).

ret m y ntemler
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 • Sınıfta uygulanacak kuralların bir listesidir.
 • Öğrencilerin hedeflere ulaşabilmeleri için kullanılan yollardır .
anlat m
Anlatım
 • Öğretmenlerin sıklıkla kullandığı, öğretmen merkezli, işiterek öğrenme temelli, sunuş yoluyla öğretim stratejisinde çoğunlukla tercih edilen yöntemdir.
 • Tüm derslerde anlatım yöntemi kullanılabilir.
 • Özellikle bilişsel alanın bilgi basamağındaki davranışların kazandırılmasında etkilidir.
ne zaman kullanal m
Ne zaman kullanalım?
 • Dersin giriş bölümünde
 • Öğrencilerin derse ilgisini çekmek için
 • Dersi özetlemede
 • Zaman kısıtlı ise
 • Sınıf kalabalıksa
 • Konu sayısı çoksa
 • İçerikte soyut kavramların sayısı fazla ise
dersi lerken hangi s ray zleyelim1
Dersi İşlerken Hangi Sırayı İzleyelim?
 • Öğretmen öğrencilerin dikkatini çekecek bir giriş yapar.
 • İçerik organize bir şekilde öğrencilere sunulur.
 • İçerikteki konuların ana hatlarıyla ilişkiler gösterilerek özetlenir.
tart ma
Tartışma
 • Tartışma, öğrencilerin bir konuyu kavraması, iyi anlayamadıkları noktaların açıklığa kavuşturulması ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla küçük grup veya büyük gruplarla gerçekleştirilen, öğrencilerin karşılıklı konuşmasına, birbirlerini dinlemesine ve eleştirmesine dayanan bir yöntemdir.
tart ma1
Tartışma
 • Buluş yoluyla öğretim stratejisi için ve bilişsel alanın kavrama basamağındaki davranışlar için çok uygundur. Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi vardır. Tartışma belli hedeflere yönelik hazırlanmalı ve kendi içinde sistemli olmalıdır.
ne zaman kullanal m1
Ne zaman kullanalım?
 • İyi anlaşılamayan yerlerin açıklığa kavuşturulmasında
 • Konuların pekiştirilmesinde
 • Öğrencilerin neleri bildiğini kontrol edilmesinde
 • Demokratik tutum kazandırılmasında
 • Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde
 • Farklı görüşlere saygı göstermenin geliştirilmesinde
tart ma m nazara
Tartışma - Münazara
 • Tartışılacak konu belirlenir.
 • Konu ile zıt görüşleri savunacak iki grup belirlenir ( Eğitimde fiziksel şiddet olmalıdır/olmamalıdır).
 • Öğrenciler gruplara tesadüfi atanır.
 • Gruplar hazırlık yapar.
 • İzleyiciler karşısında birbirlerinin fikirlerini çürütmeye çalışırlar.
 • Uzmanlardan oluşan jüri kazananı belirler.
 • Bir düşünceyi savunabilme ve farklı fikirlere hoşgörülü olabilme becerilerini geliştirir.
tart ma seminer
Tartışma - Seminer
 • Çoğunlukla lisansüstü eğitimde kullanılır.
 • Belli bir konuda araştırma yapmış ya da detaylı bilgilere sahip bir kişinin izleyicilerle bilgilerini paylaşmasıdır.
 • Kişi sunumunu bitirince izleyicilerin katılımı ile tartışma yapılır.
tart ma ember
Tartışma - Çember
 • Gruptaki öğrenci sayısı 10-15 kişi olmalıdır.
 • Öğrenciler çember şeklinde otururlar (herkes birbirini görür).
 • Tartışmayı yönetecek lider ve konuşulanları not edecek sekreter belirlenir.
 • Sorular tek tek bütün öğrencilere sorulur (sorular önceden hazırlanmış olmalıdır).
 • Soruları cevaplamaları için her öğrenciye 1-2 dakika süre verilir.
 • Cevaplar sekreter tarafından not edilir.
 • Sorular bitince önemli noktalar özetlenir.
tart ma fikir taramas
Tartışma – Fikir Taraması
 • Dersin giriş aşamasında ya da gelişme kısmında öğrenciler sıkılmaya başladıklarında kullanılan derse hareket getiren bir tekniktir.
 • Gruplar 4-9 kişiden oluşur.
 • Gruplara tartışmaları için 5-10 dakika süre verilir.
 • Amaç herhangi bir soruna değişik çözümler getirmektir.
tart ma v z lt gruplar
Tartışma – Vızıltı Grupları
 • Öğrencilerin belli bir konuda daha önceden belirlenen süre içerisinde fikir üretmeleri ve bu fikirleri diğer grupları açıklamaları temeline dayanır.
 • Vızıltı 22 (grup iki kişiden oluşur ve grup üyelerinin iki dakikalık konuşma süresi vardır), Vızıltı 55 (grup beş kişiden oluşur ve grup üyelerinin beş dakikalık konuşma süresi vardır
rnek olay
Örnek Olay

Örnek olay yöntemi gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir problem durumunun sınıf ortamına getirilerek çözüm yollarının bulunması işidir. Çoğunlukla buluş yoluyla öğretim stratejisinde tercih edilen bir yöntemdir. İyi hazırlanmış örnek olaylar öğrencilerin derse yönelik dikkatini arttırır. Öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaları için şans verir.

rnek olay1
Örnek Olay
 • Öğretmen örnek olayı sınıfa sunar (genellikle yazılı olarak)
 • Öğrenciler örnek olayı inceler.
 • Anlaşılmayan noktalar öğretmene sorulur.
 • Öğretmen soruları cevaplar.
 • Öğretmen öğrencilere yönlendirici sorular sorar.
 • Öğrenciler çözüm önerileri geliştirirler.
 • Çözüm önerilerinden istediklerini seçerek örnek olayı tekrar düzenlerler.
problem zme
Problem Çözme
 • Gerçek yaşamdan alınmış problemlerin çözümü için öğrencilerin aktif olarak çalışarak bir sonuca varmaları sürecine problem çözme yöntemi denir. Çoğunlukla araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinde tercih edilen bir yöntemdir. Bilişsel alanın uygulama basamağındaki davranışların kazandırılmasında çok etkilidir. Analiz ve sentez basamaklarının geliştirilmesi içinde kullanılabilir. Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yaratıcı düşünme gibi) geliştirir.
dersi lerken hangi s ray zleyelim2
Dersi İşlerken Hangi Sırayı İzleyelim?
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun gerçek hayattan bir problem durumu seçilir.
 • Öğrencilerin problemi çözmesi için öğretmen rehberlik eder.
 • Öğrenciler problemin farkına varır ve tanımlarlar.
 • Problemin çözümü için çalışmalar yapılır (bireysel ya da grup).
 • Sonunda ulaşılan çözümler değerlendirilir.
g sterip yapt rma
Gösterip Yaptırma
 • Herhangi bir beceriyi kazandırmak istediğimizde en çok işe yarayan yol o becerinin nasıl yapılacağının önce öğretmen tarafından yapılması daha sonra da öğrencilere yaptırılmasıdır. Mesleki beceri kazandırmada, bir aracın kullanımını öğrenmede, beden eğitimi, güzel yazı çalışmaları gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesinde gösterip yaptırma yöntemi çok etkilidir.
dersi lerken hangi s ray zleyelim3
Dersi İşlerken Hangi Sırayı İzleyelim?
 • Çok iyi planlama yapılır.
 • Gösteri için gerekli önlemler alınır.
 • Kazandırılmak istenen davranış tüm sınıfın önünde öğretmen tarafından gösterilir.
 • Gösteri sırasında öğretmen aşama aşama (her aşama öğrencilerin not alabileceği bir hızda gerçekleşir) açıklamalar yapar ve her aşama sonunda öğrencilere soru sorması için izin verir.
dersi lerken hangi s ray zleyelim4
Dersi İşlerken Hangi Sırayı İzleyelim?
 • Gerekirse aşamalar tekrar edilir.
 • Her öğrenci gösterilen davranışı yapar.
 • Bu sırada öğretmen dönüt-düzeltmeler verir.
 • Bütün öğrencilerin davranışı doğru yapması sağlanıncaya kadar zaman verilir.
birlikli renme
İşbirlikli Öğrenme
 • İşbirlikli öğrenme en basit anlamıyla, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır (Açıkgöz, 1992).
 • Tüm öğrenme grupları işbirlikli öğrenme değildir. Herhangi bir grubun işbirlikli öğrenme grubu olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
slide53
T e ş e k k ü r l e r

Dr. Vesile Demirtaş Dr. A. Murat Ellez Dr. Hale Sucuoğlu

Buca Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı