1 / 14

Podnikatelským lobby a ovcím

Podnikatelským lobby a ovcím. Konkurenci a občanům. Oligarchii impotentní pravice dává naději jen na sociální dávky nadržená LEVICE. Příklad: Zrušení zákona o významné tržní síle donutí velké potravináře snížit cenu potravin v ČR. Programové desatero Věcí veřejných. 1) Levnější život

malory
Download Presentation

Podnikatelským lobby a ovcím

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Podnikatelským lobby a ovcím Konkurenci a občanům

 2. Oligarchii impotentní pravice dává naději jen na sociální dávky nadržená LEVICE

 3. Příklad: Zrušení zákona o významné tržní síle donutí velké potravináře snížit cenu potravin v ČR

 4. Programové desatero Věcí veřejných

 5. 1) Levnější život ve spravedlivém státě

 6. 2) Boj proti korupci nevzdáme

 7. 3) Nižší daně = stejný příjem

 8. 4) Přímé volby poslanců, starostů a referenda

 9. 5) Spravedlivé důchody bez chudoby

 10. 6) Záchrana českého zdravotnictví

 11. 7) Více peněz do kvalitního školství

 12. 8) Poctivé podnikání se musí vyplatit

 13. 9) Právo na obranu: Můj dům, můj hrad

 14. 10) Plnohodnotný život v regionech

More Related