samordningsf rbundet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samordningsförbundet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samordningsförbundet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Samordningsförbundet - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

Samordningsförbundet. Remiss till Samspelets verksamheter- Gemensam ingång. Direkt intag kommun + Af. JobbTorg. Praktik Arbete Studier. PåGång. Futuro. Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunerna Karlstad, Hammarö Grums, Kristinehamn. VäxtKraft.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samordningsförbundet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
remiss till samspelets verksamheter gemensam ing ng
Remiss till Samspelets verksamheter- Gemensam ingång

Direkt intag kommun + Af

JobbTorg

Praktik

Arbete

Studier

PåGång

Futuro

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan LandstingetKommunerna Karlstad, Hammarö Grums, Kristinehamn

VäxtKraft

Hand-läggar-grupper

Samverkans- teamet

bedömer

Samverkstan

Direkt från Af

Gemensam

utgångi annan åtgärd

Proj.F

Direkt intag kommun + Af

Handläggargrupp

Rätt part huvudansvar

aktivitetsfl de
Aktivitetsflöde

Utvärdering- Indiv. handl.planmed stegförflyttning- Självskattning in o ut- QPS 3 o 9 mån

UppföljningI SamverkansteamMed remittent – minst var tredje månad

Aktiviteter6-8 veckors cykler, med

utvärdering

Samverkans-team 1 g/mån

Remiss in

4 parters underlag -

allt med

Individuell handlingsplan; steg för steg mot målet

Mål och delmålStöd i den individuella handlingsplanen med Stegförflyttningen mot målet egen försörjning via arbete eller studier

Inskrivnings-samtal

1-2 samordnareRemittentDeltagare

- Inspirerande måleri- Fysisk träning- Promenader- Basal kroppskännedom- Massage- Motivation- Omvärld och ekonomi- Jobbsökar-aktivitet- Arbetsförmågebedömning

stegf rflyttning fl de
Stegförflyttning - flöde

Medicinska behov Sociala behovSamtalsstödFysisk aktivitetAnnan aktivitetPassa tiderDelta i planerade aktiviteterMeddela frånvaroCV klartMotivationRätt insatser?Steg framåt i individuell plan

Fortsättning med aktiviteter efter individuellt behovNya delmål?GruppdeltagandeStudiebesökPraktikförberedelseMer aktiviteter - normalisera mot arbetsveckaMotivationRätt insatser?Steg framåt i individuell plan?

Ute i praktik / arbetsträning/prövningStudierMer aktiviteter?Vad fattas?

MotivationRätt insatser?Steg framåt i individuell plan?

Når vi målet?

Jobb? Lön?Studier? CSN?Praktik? Bidragsanställning?

Vad fattas?

MotivationRätt insatser?Steg framåt i individuell plan

Når vi målet?

0 mån

3 mån

6 mån

9 mån

12 mån

Avstämning med remittent minst var tredje månad

Avstämning i Samverkansteamet

utv rdering och uppf ljning
Utvärdering och Uppföljning

SUS

DISOm mig

Individuell

kartläggning

SjälvskattningIndividuell

handlingsplan

Följa individuella

handlingsplanen, med mål och delmålkontinuerligt avseende stegförflyttning

QPS

utvärdering

efter 3

och

9 månader

Avsluts-

dokumentation

med

Individuell handlingsplan

och självskattningSUS och DIS

ProjektstartGemensamtinskrivningsmöte

Avstämning med remittent minst var tredje månadDiskussioner i SamverksansteametParternas möjligheter i den individuella planen

Avslutsmöte med remittent och andra parter

Efter-stöd enlplan

Individuell handlingsplan med stegförflyttning